ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Kommunikation, LSP013

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»25 69%
Cirka 20 timmar»3 8%
Cirka 25 timmar»2 5%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»4 11%

Genomsnitt: 1.8

- Kursen låg fördelad över två läsperioder vilket medförde inte lika koncentrerat arbete. » (Högst 15 timmar)
- många timmar totalt om man ser till kursen utsträckning på 2st läsperioder..» (Högst 15 timmar)
- För mycket jhobb för inga poäng» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»0 0%
25%»4 11%
50%»3 8%
75%»5 13%
100%»24 66%

Genomsnitt: 4.36

- Har inte varit några föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 47%

Genomsnitt: 2.97

- Lite dålig info om tentan.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 83%
Nej, målen är för högt ställda»5 16%

Genomsnitt: 2.16

- Blev väldigt mkt mot slutet och knappt något i första lp. Gick inte att börja tidigare.» (Nej, målen är för högt ställda)
- för höga mål för så få poäng» (Nej, målen är för högt ställda)
- En heldel jobb för bara 3 poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

35 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»9 25%
Ja, i hög grad»11 31%
Vet ej/har inte examinerats än»14 40%

Genomsnitt: 3.08

- Skall inte göra examinationen men har lämnat in allt för 3a.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»6 17%
Ganska liten»11 32%
Ganska stor»11 32%
Mycket stor»6 17%

Genomsnitt: 2.5

- Undervisningen speglade i stort sett ens förkunskaper» (Ganska liten)
- väldigt få föreläsningar» (Ganska liten)
- Carl Johan Carlsson är en motiverande lärare som kan engagerar sig i studenterna och håller intressanta föreläsningar.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»20 57%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»8 22%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.65

- Vi har inte haft något särskild kurslitteratur» (Mycket liten)
- Hade ingen» (Mycket liten)
- Har inte kollat på det.» (Mycket liten)
- Hade ingen » (Mycket liten)
- övningarna har varit bra» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»25 69%

Genomsnitt: 3.66

- Viktiga meddelanden borde i framtiden även mailas till studenterna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»7 19%
Mycket bra»29 80%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- fanns alltid till hands» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 19%
Mycket bra»28 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Det projektarbete vi utförde i kursen genomfördes av projektgruppen utan större problem. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 5%
Lagom»22 61%
Hög»10 27%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.33

- ölite för hög...eftersom det inte ger några påäng...» (Lagom)
- Tog lite mer tid/arbete än beräknat» (Hög)
- Arbetsbelastningen kändes väl hög med tanke på att kursen bara är på tre poäng. » (Hög)
- Stort arbete, liten kurs» (Hög)
- För hög i relation till allt annat vi hade. Om kursen varit som en vanlig kurs hade den varit lagom» (För hög)
- alldeles för hög för en 3poängskurs..» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»11 30%
Hög»15 41%
För hög»9 25%

Genomsnitt: 3.86

- För hög i slutet, hade vart bättre att haft en kort och sammanhållen kurs istället för 3 poäng utdraget på hela hösten» (Lagom)
- Även om man pluggade 8-18 varje dag så hann man inte läsa allt man borde.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 8%
Godkänt»15 41%
Gott»13 36%
Mycket gott»5 13%

Genomsnitt: 3.55

- Jag tycker dock inte den var särskilt givande. Mina kunskaper inom området har inte förbättrats. » (Godkänt)
- kursen borde göras till en 7.5p så att man kan få möjlighet att lära sig mer engelska..materialteknik litteraturen skulle varit på svenska istället..och vi skulle haft en kurslitteratur i teknisk engelska istället..alltså en mer "ren engelska" bok. » (Godkänt)
- känns som en onödig kurs» (Godkänt)
- Mitt självförtroende då det gäller engelska har verkligen förbättrats!» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Enkelheten»
- Projektarbetet»
- Fler poäng, kursen behövs verkligen...»
- calle»
- Calle.»
- Carl Johan Carlsson»
- Calle som lärare!»
- Att man får välja ämne själv.»
- Strukturen på kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Göra en rapport på något tidigare så att man slapp börja med allt i andra lp.»
- Ha kursen som en "vanlig" kurs. Så att den inte ligger och stör fyra andra kurser»
- Mer av kursen»
- större kurs.. annan kurslitteratur.. och att kursen inte går samtidigt med 2 andra kurser..svårt att fokusera»
- dn ligger en konstig tid, minska ner materialtekniken och integrera denna kurs mer i materialtekniken å man läser dem samtidigt, som det är nu är det bara en massa saker man får efter sig in i nästa läsperiod i och med att det riktiga arbetet först kan göras då. arbete som har med materialtakikkursen att göra.»
- Lägg kursen mer samlat. Alt inlämning av arbete borde skett i början på läs period 2 så att man blev av med kommunikations kursen fort, så att man kunde sattsa allt på hållfen och tillverk i slutet.»
- Upplägget är bra, det enda är att man tror inte i början att det krävs så mycket arbete som det faktiskt gör.»
- Bra så som det är.»
- Powerpoint till presentationen känns som att det verkligen borde funnits.»

16. Övriga kommentarer

- annars vettig kurs..borde få mer utrymme än 3poäng..»
- Är en kurs som denna nödvändig? Varför inte lägga in två extra poäng hållfasthetslära?»
- Motiverande lektioner»
- Skulle vara bra med individuella synpunkter efter rapportpresentationen. Dvs ifall det finns saker man kan förbättra i sin presentationsteknik.»
- Jag tycker tet är synd att kursen tar poeng av just matrialteknik och tillvärkningsteknik, borde kanske ta av maskinprojekt istället.»


Kursutvärderingssystem från