ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Biokemi, KBT015, Lp1 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-11 - 2010-10-30
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»1 7%
Cirka 20 timmar»6 42%
Cirka 25 timmar»3 21%
Cirka 30 timmar»4 28%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.71

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 14%
75%»1 7%
100%»11 78%

Genomsnitt: 4.64


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 21%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 50%

Genomsnitt: 3.07

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»1 9%
I viss utsträckning»5 45%
Ja, i hög grad»3 27%
Vet ej/har inte examinerats än»2 18%

Genomsnitt: 2.54

- för få frågor!» (I viss utsträckning)
- Tyckte att denna tentan -10 var väldigt olikt dem som varit tidigare år, alla ska få samma typ av "test". Ingen dirket labbdel har varit med på tidigare tentor så varför skulle det vara med just nu? + att det var alldeles för mycket poäng på den uppgiften ang. den uppgift som var relaterad till labben. Gillades icke!!!» (I viss utsträckning)
- Bra tenta som kändes som en bra sammanfattning av kursen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 21%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 3

- Kändes lite rörigt ibland och ofta väldigt mycket information.» (Ganska liten)
- CL"s undervisning var rörig. Annars jättebra föreläsare.» (Ganska stor)
- Glykolyskillen bara pratade på utan att kolla så folk hängde med alls. Maratonanteckningar» (Mycket stor)
- De flesta föreläsningar var bra, särskilt första halvan av kursen.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»6 42%

Genomsnitt: 3.42

- Mycket tjöt på lite fakta i boken» (Ganska stor)
- Bra bok.» (Ganska stor)
- Mycket bra kurslitteratur!» (Mycket stor)
- Bra kursbok!» (Mycket stor)

8. Vilken är din bedömning av föreläsarna? betygsätt

Eva Albers

14 svarande

1, dålig»0 0%
0 0%
5 35%
5 35%
5, utmärkt»4 28%

Genomsnitt: 3.92

- bra på att förklara det borde hon göra mer och visa färre ppt slides.» (3)
- För mycket slides/powerpoint prest. Kändes opersonligt och svårt att ta in. Bra handledare inom labb.» (3)
- Intressant och välplanerat» (5, utmärkt)
- Mycket bra föreläsare! Trevlig, kunnig och förberedd!» (5, utmärkt)

9. Vilken är din bedömning av föreläsarna? betygsätt

Christer Larsson

13 svarande

1, dålig»1 7%
3 23%
5 38%
3 23%
5, utmärkt»1 7%

Genomsnitt: 3

- Rörig. Drog sällan paralleller med vad det egentligen handlar om, ibland blir det liksom rörigt "vad var detta nu igen?". Vore mer intressant om han kopplade det till något alla kan relatera till. Joakim och Eva skötte det utmärkt.» (1, dålig)
- Väldigt rörigt vid skrivande på tavlan då man ofta inte förstod när han gick över till en ny rubrik..Gick ofta lite väl snabbt» (2)
- Hade alldeles for svårt upplägg och bara pratade på och igenom alldeles för fort. Efter föreläsningen så var det ett enda stort frågetecken. Lugnare och mer distinkta föreläsningar. » (2)
- Hyffsat oengegerad och relativt rörig i upplägget. » (2)
- Fick ett lägre betyg eftersom föreläsningarna oftast var massiva informationsbomber, men duktig föreläsare trots detta.» (3)
- Den som verkade kunna mest utan att titta i pappren. Lite väl mycket detaljer blev det dock.» (4)

10. Vilken är din bedömning av föreläsarna? betygsätt

Joakim Norbeck

13 svarande

1, dålig»0 0%
2 15%
4 30%
6 46%
5, utmärkt»1 7%

Genomsnitt: 3.46

- Dålig kontakt med eleverna, tittade mycket i sina papper och verkade själv inte kunna materialet, svårt att motivera oss studenter att lära oss då.» (2)
- Gick lite väl snabbt ibland..» (3)
- Tydlig. Bra!» (4)
- Bra föreläsningar, stimulerande med hjälp av bilder och liknelser, gillades starkt! Mindre bra var att han enbart lade 20poäng på en tenta uppgift med ord?! Aldrig inträffat på tidigare tentor...kändes inte allt för ambitiöst.» (4)
- Bra föreläsningar men det hade underlättat med PP!» (4)

11. Vilken är din bedömning av laborationerna?

Ang. innehållet, relevans för kursen

14 svarande

1, dålig»0 0%
1 7%
1 7%
7 50%
5, utmärkt»5 35%

Genomsnitt: 4.14

- Labhandledningen är dock under all kritik. Vetknappt vilket språk den är skriven på. så dålig engelska att vissa moment lätt kunde missförstås som något annat. Behöver revideras och läsas igenom av någon med åtminstonde hyfsade engelska kunskaper.» (4)
- Bra labbar men väldigt stor labbgrupp.» (4)
- Extremt givande!» (5, utmärkt)
- Labbkompendiet kändes rörigt och lite hafsigt, men labbarna i sig var mycket givande.» (5, utmärkt)

12. Vilken är din bedömning av laborationerna ang. genomförande och handledning?

14 svarande

1, dålig»1 7%
0 0%
4 28%
4 28%
5, utmärkt»5 35%

Genomsnitt: 3.85

- För dåligt information av Gupta ang. vad och hur man skulle göra med utrustningen och varför man gjorde detta. + alldeles för stressad, kollade klockan hela tiden och dett amedförde att min uppmärksamhet omvandlades till att jag kände mig stressad och var tcungen att skynda mig att bli klar istället för att uppehålla mitt intresse för labben. Men engagemang av hans sida. Mycket bra är Eva.» (3)
- Bra handledare men något stor grupp» (3)
- Förutom själva den skrivna handledningen som jag påtalat var miserabel så var handledningen proffessionell och väl fungerande.» (4)
- Ibland något svårt att förstå Gupta, men bra träning.» (4)
- Mycket bra» (5, utmärkt)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 42%
Mycket bra»8 57%

Genomsnitt: 3.57


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»1 7%
Ganska dåliga»2 14%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»5 35%
Har ej sökt hjälp»3 21%

Genomsnitt: 3.5

- räkneövningarna saknades! Misnt en gång i veckan i alla fall så man har någon som helst chans att ställa frågor utan på föreläsningarna.» (Ganska dåliga)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.85

- Det är sagt tidigare... grym klass!» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»10 71%
Hög»2 14%
För hög»1 7%

Genomsnitt: 3.21

- Bra kurs överlag!» (Lagom)
- Bra!» (Hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 50%
Hög»5 35%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.64

- Bra!» (Hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 28%
Gott»4 28%
Mycket gott»6 42%

Genomsnitt: 4.14

- Okej men det hade inte krävts så mycket för att förbättra det till gott (se punkt 20.)» (Godkänt)
- Bra kurs.» (Mycket gott)
- Bra orienteringskurs» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Frågestunden»
- Allt om biokemi verkade intressant, så jag tycker att allt som vi har lärt oss i biokemin bör bevaras.»
- Joakim och Eva.»
- Laborationerna »
- Labbarna»
- Helst en och samma lärare, väldigt rörigt med alla dessa tre olika. Kändes inte bra.»
- Eva höll ihop kursen bra och var engegerad.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna var för röriga. Ha separata föreläsningar för hur cellen fungerar och hur vi kan manipulera den exempelvis. Ibland mycket oklart vilka reaktioner sm skedde naturligt och vilka som var manipulerade. Vilka enzym som var naturliga i processen och vilka man kunde använda för att studera processen. Fler underrubriker på varje kapitel. Skriv gärna upp vilket kapitel ni undervisar utifrån osv.»
- Att få mer hjälp och mer tid för frågor inför tentan.»
- Jag tycker att upplägget bör förändras en del.. Istället för att verkligen bara nöta igenom alla kapitel i boken bör mer fokus läggas på de mer givande kapitlen. »

21. Övriga kommentarer

- Gupta var väldigt bra som labhandledare, pratade lite fort ibland när han blev exalterad men han var också väldigt hjälpsam och förklarade mycket bra.»
- Om man bara kunde dämpa ner tempot lite på föreläsningarna.»


Kursutvärderingssystem från