ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Allmän och oorganisk kemi, LKT032, Lp1 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-11 - 2010-10-31
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 11%
Cirka 25 timmar»3 17%
Cirka 30 timmar»10 58%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 3.7

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 11%
75%»6 35%
100%»9 52%

Genomsnitt: 4.41

- Har varit sjuk under första läsperioden» (50%)
- Har varit på nästan alla föreläsningar men dock inte varit med på så många övningstillfällen» (50%)
- på grund av sjukdom har jag inte kunnat närvara 100%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 23%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 23%

Genomsnitt: 2.76

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

13 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 84%
Nej, målen är för högt ställda»2 15%

Genomsnitt: 2.15

- Beror väl såklart på vad man har för tidigare utbildning i kemi, men om man kommer direkt från gymnasiet och har Kemi A i ryggsäcken så kan jag definitivt säga att man inte passar in här..» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»2 13%
I viss utsträckning»4 26%
Ja, i hög grad»1 6%
Vet ej/har inte examinerats än»8 53%

Genomsnitt: 3

- vi har hela tiden fått höra att vi är en mycket duktig klass och det kändes verkligen som att vi fick ett mycket svårt prov, enbart därför! Alla jag pratat med i klassen upplevde samma sak och detta tycker inte jag är rättvist för fem öre! » (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 23%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 3.11

- Dålig koll från undervisarnas sida på vad vi labbade med, ofta så fick vi teorin till en labb efter vi gjort den, vilket bara var bortkastad tid.» (Ganska liten)
- 2 Olika föreläsare där en var mycket bra och en mindre bra.» (Ganska stor)

7. Svårighetsgrad på laborationerna?

17 svarande

Gjorde ej labbarna»0 0%
1 (för lätt)»0 0%
0 0%
8 47%
8 47%
5 (för svår)»1 5%

Genomsnitt: 4.58

- Helt perfekt, lagom nvå. fortsätt med den nivån.» (3)
- När man bara läst Kemi A i gymnasiet så har man inte riktigt koll på exakt vad man ska göra första gången man ska labba, man känner sig hyfsat vilsen» (4)
- Det fanns en hel del reaktioner som var väldigt svåra» (4)
- själva utförandet var inte för svårt utan den teoretiska biten bakom laborationen. labbarnas teori var högre än föreläsningarnas.» (4)
- Några av labbarna handlade saker som man inte hade läst ännu, vilket gjorde det svårt att förstå. Det blev mest att man fick skriva av labbhandledarens facit.» (4)
- Efter som att vi hade labledare som inte kunde hjlpa oss så mycket, eller förklara visa saker som ingick i laben. Blev den mycker svårare än vad de borde vara.» (4)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»9 52%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 3.23

- Den boken vi har haft, av Zumdalh. är mycket dålig. det tas bara med massa undantag o när man inte förstår uppgifterna, vilket händer väldigt ofta, frågar man läraren och de kan inte svara på frågorna, de hänvisar alltid till någon annan. Vi har bara läst grundera, det alldra viktigaste o lättaste, och inte ens dessa uppgifter kan vi få hjälp med. lite underligt att våra föreläsare inte ens verkar kunna grundera tycker iallafall jag... » (Ganska liten)
- Dock kunde den varit bättre skriven» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 12%
Ganska bra»14 87%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- Ibland fungerade inte kurshemsidan, inlämningar kunde då inte lämnas in.» (Ganska dåligt)
- men det har alltid löst sig.» (Ganska dåligt)
- svårt att komma in på kurshemsidan. fungerade bättre på studieportalen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»10 58%
Mycket bra»5 29%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.11

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 47%
Hög»9 52%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.52

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 47%
Hög»9 52%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.52


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 41%
Gott»10 58%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.58

- En bra kurs, behöver dock finslipas lite på synkroniseringen mellan föreläsningarna och labbarna. » (Godkänt)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- laborationerna. föreläsarna som varit riktigt bra!»
- Att det var mycket labbtid, jätte inspirerande och roligt!»
- som det va.»
- föreläsarna»
- Jag tycker att det är bra som det är.»
- Antalet föreläsningar, det var många och de behövdes.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ett annat grupparbete. kändes lite låg nivå med periodiska sytemet redovisning.»
- Skaffa nån form av jämnvikt mellan föreläsarna, deras undervisningsmetoder var väldigt olika, förstår att alla är olika här i världen men nån form bas för hur man lär ut saker här på chalmers borde ju finnas.»
- jag har upplevt att det ha varit bra»
- den teoretiska delen bakom labb 4»
- Lättare laborationer, högre kompetens på labledare, kursen bör inte omfatta fullt så mycket.»
- Gå igenom den teori som behövs innan man låter studenter laborera med en viss moment.»
- Fler övningstillfällen med övningstentor.»

17. Övriga kommentarer

- Ganska oklar information under labbarna. Jag fick känslan av att den labbassistenten som var i mitt labb inte direkt tyckte att det var kul att behöva vara där, det gjorde det hela lite svårare att typ fråga om hjälp och så, när man känner sig lite "ivägen"»


Kursutvärderingssystem från