ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Produktionslogistik, LMU305

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»11 64%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 1.64

- Ingen stor kurs.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»9 52%
100%»7 41%

Genomsnitt: 4.29

- Schemakrock» (75%)
- två kurser krockade» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 17%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 58%

Genomsnitt: 3.23

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 17%
Ja, i hög grad»9 52%
Vet ej/har inte examinerats än»5 29%

Genomsnitt: 3.11

- Men de tidiga tentorna har han kopierat ihop gamla tentor. Så det brukar vara typ samma uppgifter, så den går nog bra.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»10 58%
Mycket stor»6 35%

Genomsnitt: 3.23

- Föreläsningsanteckningarna har varit bra.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»5 29%
Ganska liten»5 29%
Ganska stor»3 17%
Mycket stor»4 23%

Genomsnitt: 2.35

- Helt onödigt att köpa boken. DEt har räckt att läsa till tentan bara på föreläsningsanteckningarnan. Peter har aldrig hänvisat någon gång till boken. » (Mycket liten)
- Inte använt den, fanns allt som man behövde kunna på OH.» (Mycket liten)
- Boken var jätte dålig, meda OH-föreläsningarna var givande.» (Mycket liten)
- Overhead-bilderna är bra, men boken är lite väl tung att läsa.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»13 76%

Genomsnitt: 3.76

- Det är bra att ha fått föreläsningsanteckningarna innan så hänger man med lättare.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 35%
Mycket bra»10 58%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.7

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»9 52%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.64

- Labbarna har gått bra. Simuleringslabben var lite luddig, den gav inte så mycket. Lärde mig mest bara om lean inte om simulering.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 11%
Lagom»14 82%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.94

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 70%
Hög»5 29%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.29


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 23%
Gott»4 23%
Mycket gott»9 52%

Genomsnitt: 4.29

- Den är bred och man får ett bra hum om logistik. Jag är säker på att denna kursen kommer att hjälpa mig i framtiden.» (Mycket gott)
- Peter Olsson passar som handen i hansken för denna kurs! Bra sammankoppling med verkliga arbetslivet. Givande föreläsningar med tydliga, strukturerade föreläsningsanteckningar.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Peter Olsson samt powerpoint materialet.»
- Föreläsningsanteckningarna.»
- Lean-delen. Om möjligt bör den bli en egen kurs.»
- Lean spelet, mycket givande för att förstå hur det funkar i verkligheten. Sen va det roligt också»
- simuleringen och lean-spelet, Är väldigt pedagogiskt och lärorikt.»
- LEANspel samt den andra datorlabben. Samt det bra upplägget på utdelat material, tipsa dom andra lärarna!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer övningar kanske. »
- Boken, helt onödig. Fler uppgifter.»
- Kurslitteraturen är väldigt svårläst. Byte av kursbok skulle underlätta mycket. »

16. Övriga kommentarer

- Man bör inte lägga två tentor samma tid om båda kurserna kan läsas av elever inom ett program, oavsett inriktning.»
- Väldigt intressant kurs, en av de bästa kurserna jag läst på chalmers. En lagom arbetsbelastning gör att man kan ta åt sig kursinnehållet och därmed lära sig en hel del.»


Kursutvärderingssystem från