ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Analys och linjär algebra, del A, TMV036, Lp1 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-11 - 2010-10-31
Antal svar: 86
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Kemiteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

86 svarande

Högst 15 timmar»9 10%
Cirka 20 timmar»19 22%
Cirka 25 timmar»29 33%
Cirka 30 timmar»11 12%
Minst 35 timmar»18 20%

Genomsnitt: 3.11

- Dålig på att plugga» (Högst 15 timmar)
- Varit sjuk större delen av lp 1» (Högst 15 timmar)
- Fler timmar närmare tentan, annars inte 20 timmar i veckan. » (Cirka 20 timmar)
- utöver lektionerna pluggade jag endast under tentaveckan» (Cirka 20 timmar)
- Matlab medräknat» (Cirka 25 timmar)
- Mest under tentaveckan» (Cirka 25 timmar)
- hinner inte med matten» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

86 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 3%
75%»12 13%
100%»71 82%

Genomsnitt: 4.79

- Varit sjuk större delen av lp 1, men har släpat mig till vissa föreläsningar.» (50%)
- 100 % fram till att jag bestämde mig för att avbryta mina stuider på chalmers (går kvar till efter tentan i matte och går enbart på matteföreläsningar, matlab och matteövningar - ca 75 %)» (75%)
- Varit mycket förkylning i början» (75%)
- Missat en föreläsning p.g.a Alliance-spelning» (100%)
- ca 90% - varit sjuk» (100%)
- 90%, försovit mig nån gång» (100%)
- minus en till två lektioner» (100%)
- missade en föreläsning men avrundar till 100%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

86 svarande

Jag har inte sett/läst målen»43 50%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»25 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 18%

Genomsnitt: 2.16

- Tittat lite snabbt på målen» (Jag har inte sett/läst målen)
- I kursinformationen finns det en länk till målen, men när man trycker på den så kommer man bara till gamla studieportalen. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har inte vetat var jag kan hitta målen i o m att vikten av kurshemsidan inte förståtts.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte läst/uppfattat målen så tydligt... Framgick trots det bra vad man skulle kunna» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

53 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»47 88%
Nej, målen är för högt ställda»6 11%

Genomsnitt: 2.11

- Men det är svårt att direkt förstå högskolans studiesätt och hänga med, vilket har gjort att Ala A varit rätt svår.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Fast geometridelen är lite svårare, så den borde kanske läggas tidigare så att man har lite tid att smälta allt nytt. Kanske är det smartare att lägga deriveringen och det sist eftersom man känner igen det mesta av det och inte behöver lägga så mycket tid.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

62 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 9%
Ja, i hög grad»28 45%
Vet ej/har inte examinerats än»28 45%

Genomsnitt: 3.35

- Mycket besviken på att i en uppgift var det mer algebra som testades än om man visste hur tekniken används. "Undersökning av grafer"» (I viss utsträckning)
- den var mycket svår :p» (Ja, i hög grad)
- det var en fråga per moment vi gårr igenom, bra upplägg.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

86 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»16 18%
Ganska stor»44 51%
Mycket stor»25 29%

Genomsnitt: 3.08

- Har haft större behållning av lektionstimmarna än föreläsningarna. » (Ganska liten)
- Tempot vid föreläsningar är generellt för snabbt för mig. Jag måste läsa i lugn och ro för att tillgodogöra mig teorin.» (Ganska liten)
- Det beror på hur förbereda jag kommer till en föreläsning» (Ganska stor)
- Alldelles för lite tid till räkning under övning, hittills har vi i princip inte haft ett enda tillfälle till att få hjälp med de tal som ingår i planeringen, övningsledaren har dessutom dålig koll på hur alexei går igenom teori! » (Ganska stor)
- Föreläsningarna känns ofta svårbegripliga, man förstår inte riktigt vad det är man lär sig. Men under övningarna så brukar det klarna ganska bra för att det sedan går upp som ett ljus under SI-matten.» (Ganska stor)
- föreläsningarna är ofta något förvirrande men att få hjälp av si tjejen och han på matteövningarna var skönt.» (Ganska stor)
- SI-matte och övningar har varit bra. Föreläsningarna någon enstaka gång.» (Ganska stor)
- Övningarna kunde ha varit bättre. Kände att man inte fick hjälp att räkna någonting» (Ganska stor)
- Övningarna och SI matten har gett mest. Föreläsningarna kändes som de var onödigt svåra och inte rakt på sak.» (Ganska stor)
- Väldigt bra med tre olika "undervisningformer" jag menar föreläsningar, lektioner samt SI matte. Om man inte förstår första gången så fastnar det förhopnningsvis åtminstone lite efter sista gången» (Mycket stor)
- Övningslektionerna har vart det man har lärt sig mest på. Då föreläsningarna i är övergripande och då kan kännas abstrakta. Då man sen får tillämpa exempel på övningarna får man en bättre förståelse.» (Mycket stor)
- Räkneövningarna har hjälpt mig mycket mer än föreläsningarna.» (Mycket stor)
- SI-matten har varit väldigt bra, » (Mycket stor)
- Lektionerna har varit de nyttigaste då exempel på uppgifter gjordes på tavlan.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

86 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»8 9%
Ganska stor»45 52%
Mycket stor»32 37%

Genomsnitt: 3.25

- Calculus är väl inte den bästa läroboken.» (Ganska liten)
- Det är främst övnings uppgifterna i boken som varit till stor nytta då det är då man gjort dessa som man lärt sig mest.» (Ganska stor)
- Bokens resonemang känns ibland svåra att hänga med i.» (Ganska stor)
- Mycket måste gås igenom på egen hand i boken. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

85 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»14 16%
Ganska bra»48 56%
Mycket bra»22 25%

Genomsnitt: 3.07

- Varför använder sig inte även den här kursen av pingpong som kemikursen gör??» (Ganska dåligt)
- Hemsidan är mycket förvirrande och jag lyckades inte anmäla mig till tentan (vilket iofs kan ha att göra med min otekniskhet)» (Ganska dåligt)
- Svårt att hitta på kurshemsidan, borde ha mer struktur och inte allt på samma sida.» (Ganska dåligt)
- Svåröverskådligt.» (Ganska dåligt)
- dock ej inte riktigt uppdaterad, borde finnas fler övningstentor.» (Ganska bra)
- Betona vikten av kurshemsidan! Visa var man hittar den.» (Ganska bra)
- Kursehemsidan hade kunnat vara bättre strukturerad med separata sidor för olika saker. I dagsläget är allt samlta på en sida och det kan vara svårt att hitta visssa saker» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

85 svarande

Mycket dåliga»4 4%
Ganska dåliga»17 20%
Ganska bra»42 49%
Mycket bra»20 23%
Har ej sökt hjälp»2 2%

Genomsnitt: 2.98

- Att ställa frågor under föreläsningarna har inte alls funkat, då blir man dumförklarad. På lektionerna däremot fungerar det bättre.» (?)
- känner mig väldigt frustrerad över att det bara gås igenom men att det nästan inte finns något utrymme alls för frågor.» (Mycket dåliga)
- På övningar/SI gick det bra att fråga. På föreläsningarna blev man i princip förlöjligad om man skulle råka ställa en "dum" fråga med resultatet att ingen vågade fråga saker om de bökiga föreläsningsgenomgångarna. En föreläsare som skrattar åt elevers frågor ger inte ett konstruktivt klimat.» (Mycket dåliga)
- Ingen bra lektionsledare» (Ganska dåliga)
- För långa genomgångar och för lite tid till att räkna själv och kunna fråga läraren om problem. Hög ljudnivå då många räknar högt tillsammans.» (Ganska dåliga)
- Tid gavs inte på övningstillfällena, SImatten hade "annat" innehåll och ingenting på föreläsningarna.» (Ganska dåliga)
- som sagt fick ingen hjälp vid övningarna det var endast genomgångar och två lektioner kom inte ens någon lärare!» (Ganska dåliga)
- det var så många som ville fråga på övningarna så läraren hade inte rikitigt tid för alla» (Ganska dåliga)
- Ibland får man vänta länge om det är många som har frågor, då vi blivit många i våran grupp.» (Ganska bra)
- För lite tid till det, men SI-matten har varit till stor hjälp. På föreläsningarna hinner man inte ställa frågor. Övningsledaren (Jan) har dock varit duktig på att svara på många frågor. I MATLAB har det varit dåligt, alldeles för få övniningsledare.» (Ganska bra)
- Det har varit svårt att ställa frågor på föreläsningarna och få något bra svar medan jag har fått bra hjälp på räkneövningarna.» (Ganska bra)
- på övningarna var det väll bemött. Alexei är bra men lite läskig(undviker helst att fråga).» (Ganska bra)
- något för stor klass på handledarlektionerna. se till att alla går dit där de bör vara. Jättelång kö för hjälp på studiotimmarna.» (Ganska bra)
- på matlab lektionerna dock mindre bra» (Mycket bra)
- Vi hade en väldigt bra övningsledare som verkligen var bra på att förklar så att man förstår.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

86 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»28 32%
Mycket bra»55 63%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.67

- Har många vänner, men få pluggkompisar, har inte riktigt hittat någon som passar mig än...» (Ganska dåligt)
- fokuserat på fel saker ibland, men annars har det varit riktigt bra» (Ganska bra)
- Bra med SI-matten! Enda sättet att klara MATLAB är att fråga andra studenter hur de har gjort.» (Mycket bra)
- Bra teamwork, bra att det uppmuntras» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

86 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»29 33%
Hög»50 58%
För hög»7 8%

Genomsnitt: 3.74

- Den har varit ojämn, i början var det väldigt lugnt men sedan någon gång i mitten så blev det väldigt mycket någon vecka. » (Lagom)
- (lagom-hög, någonstans där emellan)» (Hög)
- Svårt att anpassa sig till högskolan direkt» (Hög)
- Man kanske bara är ovan.» (Hög)
- svårt att inse vilket arbete som bör läggas ner när man inte varit på högskolan förut. man har inga referensramar.» (Hög)
- materialet som sådant är egentligen inte svårt, men p.g.a att det är väldigt mycket av materialet så blir det svårt att hinna lära sig tillräckligt för att uppnå Godkänt på kursen.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

86 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 20%
Hög»55 63%
För hög»13 15%

Genomsnitt: 3.94

- Men stundtals hög.. Antar dock att det alltid är så just när man börjar på högskolan.» (Lagom)
- Svårt att jämföra när det är första terminen. » (Lagom)
- (lagom-hög, någonstans där emellan)» (Hög)
- Svårt att anpassa sig till högskolan direkt» (Hög)
- Beror förmodligen på att jag inte är van vid högskoletempo» (Hög)
- ALAA-tentaplugg och kemilabbrapportskrivning var ingen bra kombination.» (Hög)
- Efter vad man varit med om tidigare» (Hög)
- Förhoppningsvis beror detta på bristande studieteknik.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

86 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 5%
Godkänt»38 44%
Gott»39 45%
Mycket gott»4 4%

Genomsnitt: 3.48

- Svårt att förstå vilka satser som man förväntas kunna till tentan, finns bara en övningstenta från 2007, men vet ej om det är aktuell.. lite dåligt med informationen. Bra att Alexi har hållt planeringen varje vecka så att man inte kommit efter pga det.» (Dåligt)
- Det känns omänskligt att hinna lära sig så mycket, samt att föreläsningarna som hållits i många fall har bidragit till förvirring snarare än ökad förståelse.» (Dåligt)
- Dock inte riktigt rätt för just mig, därav "avhopp".» (Godkänt)
- Matten bra fast väldigt högt tempo. MATLAB dåligt, man hinner inte lära sig programmera på de få veckorna oc hinner inte få hjälp.» (Godkänt)
- Kände att framför allt föreläsningarna inte var så givande. » (Godkänt)
- Man skulle kunna lägga lite mindre tonvikt på derivering då vi har haft mycket av det på gymnasiet. Istället kunde man fokuserat mer på de svåra delarna, t.ex. formella definitionen av gränsvärde samt hur man uppskattar felet vid approximation med taylors polynom. » (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den tydliga strukturen med vad man behöver lära sig och vad man ska göra»
- Matte och kemi övningarna.»
- »
- SI matte, en riktigt bra komplement till undervisningen»
- Upplägget med att ha både föreläsningar och övningslektioner.»
- Alexei Heintz som föreläsare»
- Alexei»
- Matte-övningarna, bra tillfälle för konsultation och inlärning»
- Övningsräkningarna (2h genomgång i ett tempo så att man hinner förstå!)»
- alexei»
- Vår lärare Alexei, han har varit jättebra »
- nollningen»
- Räkneövningarna»
- SI-matten! Den är guld värd! Allt klarnar på ett helt annat sätt under SI-passen. Dessa ledarna förklarar mer på våran nivå. Det som föreläsaren och övningsledaren har försökt förklara under hela veckan och inte lyckas med, förklarar SI-matteledarna på en kvart och alla fattar på en gång!!! »
- Kurshemsidan är mycket bra, tydlig och strukturerad.»
- Bra övningsledare på vanliga matten (inte SI) som inte idiotförklarar en när man ställer frågor. »
- si och övningstillfällena.»
- SI-matte.»
- Bra och tydliga föreläsningar.»
- SI-matten»
- Klara besked om vad tentan innehåller.»
- SI och övningar.»
- SI-matten»
- Handledarlektioner»
- SI-matten är bra!»
- Alexei!»
- SI matten»
- allt»
- Övningstillfällena var väldigt bra, där lärde jag mig mest.»
- Övningstillfällena»
- Lektionstillfällena med demouppgifter, utan dem hade kursen varit ohållbar. »
- Alexei sätt att undervisa!»
- tenta-strukturen»
- Hjälpen iform av gamla elever. »
- SI-matte»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre folk som har hand om lektionerna, dom ska inte bara kunna matte utan även kunna lära ut det»
- Jag tycker att det är viktigt att det i början av läsperioden (för nya studenter) påpekar att det är BRA(!) att läsa in på relevant material innan föreläsning. Det är mycket svårt att hänga med annars då många föreläsare mycket snabbt går igenom vissa saker.»
- Inte ens övningsledaren hann gå igenom de rekommenderade uppgifterna på tavlan varje vecka, än mindre hann vi räkna på egen hand. Den sista halvan av kursen fick allt räknas utanför skoltid och ändå hann man aldrig ligga i fas med veckans uppgifter. Kanske dra ner på antalet uppgifter? Tillsätta fler övningsledare på Matlab för att undvika väntetider på hjälplistan på över 60 min, samt ha en övergripande introduktionsgenomgång innan varje lektion så man får någon form av känsla för vad det är vi ska göra. »
- att alla föreläsningar ligger första timmarna på morgonar. Alla är inte "fräschast" i hjärnan vid den tiden..»
- Ev. ha fler övningslektioner.»
- Mer utrymme för hjälp vid med räkning.»
- Vet inte»
- Mathlab-lektionerna, genomgångar skulle vara bra för nybörjare i programering»
- Lugnare föreläsningar. Genomgångar(föreläsningar) i MATLAB. Inte förutsätta att man läst programmering innan, för det är väldigt få som har gjort det.»
- totala arbetsbelastningen för vissa studenter. otajmat med labbar och rapporter och duggan.»
- 2 lärare i varje matlab lokal, idag är det bara en i den ena salen. övningsledarna borde förklara lite bättre vad dom gör på tavlan, inte bara utgå från att alla elever förstår, för det gör man inte alltid. »
- Mer tid till räkning med handledning»
- Lättare att få hjälp med frågor och uppgifter»
- mer tid åt matte»
- Fler tillfällen då man kan få hjälp med uppgifter man inte klarar.»
- Mer struktur... vad är det som är viktigt, vad bör man lägga mest vikt på. Mer tillfällen till konsultation i matte. t.ex någon att fråga om man kommit efter som finns tillgänglig eller liknande ett eller två pass i veckan. »
- Gärna mer SI-matte! Snälla, lägg inte ner SI:n till läsperiod tre!»
- mer föreläsningar och/eller övingstillfällen för matlab»
- Fler genomgångar med Matlab.»
- Mer egen räknetid»
- Man kanske borde lägga föreläsningarna på en lägre nivå med ett lägre tempo. MATLAB-delen av kursen behöver definitivt förbättras då det inte ges några genomgångar på lektionerna, och materialet som vi fått har ej innehållit tydliga förklaringar (mer som ett "repetionsmaterial"). Uppskattningsvis 90% av eleverna kopierar från ett fåtal elever som lyckats lösa uppgiften på egen hand.»
- Lägg SI matteövningen i slutet av skoldagen.»
- borde vara lättare att hitta grejer på hemsidan. tex att allt ligger på ping pong elelr allt på studentportalen. Anmälning till tenta känns ganska dumt då det är uppenbart att man vill tentera om man går kursen? Mathlab gick lite väl fort, blev att folk kopierade varandra och inte förstog så mycket.»
- Enklare språk och tydligare struktur på genomgångar.»
- mindre demonstrationsuppgifter av lektionslärarna. Det vore bättre med lite mer egen räkning där det finns möjlighet till frågor och hjälp. Upplevde att det var för lite tid för egna frågeställningar till läraren»
- Mer tillfällen och möjligheter till hjälp.»
- Kanske mer uppdelad arbetsbelastning (många uppgifter vissa veckor, andra få).»
- Mer räkningstillfällen, kanske en konsultationstid som i kemin då man bara ställer frågor.»
- Föreläsningarna. Idag känns det som de går efter mönstret: Definition --> Bevis --> Eventuellt förklaringar, användningsområde och exempel , i stället för det mer pedagogogiska Förklaring och användningsområde --> Lätt exempel --> Definition/Bevis --> Komplexare exempel.»
- mindre grupper i matlab»
- Pedagogiken vid föreläsningarna. »
- Matlabundervisningen. Den är nu så gott som obefintlig och istället ska man göra uppgifter utan att ha haft någon genomgång. Läraren är bra men det skulle underlätta om man hade en genomgång varje lektion om hur man ska göra.»
- inget»
- Göra bättre avvägningar om vilka som ska vara övingsledare. Även om man är väldigt bra på matte betyder inte det att man kan lära ut. Vi hade en lärare som inte kunde svara på en enda fråga, även om han säkert visste svaret. Men han kunde inte förklara det på ett bra sätt för oss elever.»
- Sättet man redovisar MATLAB har ingen bra idé på hur man skulle kunna göra det annorlunda men som det är nu mår man dåligt inför varje gång man ska redovisa en studio.»
- Att lärare visar viss förståelse för att alla är nya med univeritetstempot. Under många matteföreläsningar har man bara skrivit av i ren panik utan att egentligen förstå någonting. »
- T.ex så var svenskan lite konstig till geometri uppgifterna. T.ex så användes ordet "genom" planet som att det låg längs med planet vilket inte är samma sak som gör att man inte fattar frågan.»
- tempot bör sänkas på föreläsningarna»
- mera tid till matlab.»
- Det är stressigt på föreläsningarna, mycket som skall gås igenom. Blev många gånger så att all tid gick till att hinna anteckna istället för att hänga med och förstå.»
- En extra mattelektion i veckan hade varit jättebra»

16. Övriga kommentarer

- Hej»
- Förhoppningsvis beror mina kritiska synpunkter på anpassningsproblem till högskola samt tentaångest.»
- Tycker att Alexi kunde skriva tydligare på tavlan på föreläsningar, han skriver lite rörigt.»
- En viktig grej man lär sig är att inte skjuta upp grejer och absolut inte halka efter.»
- Inga.»
- Förstår inte det stora fokuset på programmering (Matlab), annars var allt bra.»
- Det hade varit bra med mattekonsultation som vi hade i kemi. Man han inte räkna så mycket under lektionerna, det hade därför varit bra att ha ett tillfälle då man bara kunde ställa frågor.»
- Ang. tentauppgift: en av uppgifterna på tentan (den största dessutom!) handlade om att utreda en funktion. Tycker att fokus hamnade lite fel i den uppgiften, istället för att testa om vi kunde utreda en funktion ordentligt låg svårigheterna i att räkna ut de faktiska värdena, eftersom rötterna var så "konstiga". »


Kursutvärderingssystem från