ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


1011-1 Teknik för ett hållbart globalt samhälle, ITS022

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-18 - 2010-11-07
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Wolfgang Ahrendt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

33 svarande

Högst 15 timmar»11 33%
Cirka 20 timmar»9 27%
Cirka 25 timmar»10 30%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.18

- Arbetstiden har konstigt nog ökat markant i samband med att ett projekt skall göras klart eller innan det skall skrivas dugga.» (Högst 15 timmar)
- Mer tid under studierna till duggan men resterande veckor har arbetstiden varit låg.» (Högst 15 timmar)
- mycket tid gick åt till att läsa literatur.» (Cirka 20 timmar)
- Kursen tog på tok för mycket tid från andra kurser, vilket den inte borde gjort, mycket på grund av "obligatoriska" föreläsningar. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

33 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»9 27%
100%»24 72%

Genomsnitt: 4.72

- Jobb/resa kom i vägen.» (75%)
- +80%» (75%)
- Missade några föreläsningar pga krock i mitt schema med andra föreläsningar.» (75%)
- hade velat delta mera, men krock med andra kurser medförde att detta ej var möjligt» (75%)
- Missade någon föreläsning» (100%)
- Över 90%» (100%)
- Varför ha en gräns på 80 % närvaro när det verkar som att folk kommer undan med mindre? » (100%)
- Eftersom det var obligatorisk närvaro så var jag fysiskt närvarande vid alla föreläsningar förutom två. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

33 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 39%
Målen är svåra att förstå»3 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 33%

Genomsnitt: 2.45

- Målen är svåra att komma ihåg. De är svåra att förstå i början av kursen.» (Målen är svåra att förstå)
- Luddiga mål.» (Målen är svåra att förstå)
- Kursplanen och kursupplägget som var stämde inte riktigt överens vilket var lite förvirrande. T.ex. uppdelning av poäng på kursen osv.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Dock lär man sig i stort sett ingenting, utforma kursen efter målen!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Målen som finns beskrivna i kursplanen och det materialet som finns på hemsidan är mycket tydligt.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 13%
Ja, målen verkar rimliga»18 81%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 1.9

- Det krävs väl inga som helst förkunskaper för att läsa denna kurs?» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Själva målen som STÅR verkar rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»3 11%
I viss utsträckning»13 48%
Ja, i hög grad»9 33%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.37

- Examination? Dåligt förberedda arbeten, dåligt utformade redovisningar, en dugga, som dessutom vad den betygsgrundande delen. Det kändes inte som om det fanns en direkt examination på kursen.» (Nej, inte alls)
- De testade helt andra saker.» (Nej, inte alls)
- Har inte sett hur duggan rättats än så det är oklart.» (I viss utsträckning)
- det var ju bara att memorera saker...» (I viss utsträckning)
- Annorlunda att betyget bestäms efter fyra veckor in i kursen utan att ha möjlighet till att påverka. Anser själv att man ofta kan behöva hela kursens gång, om inte lite mer, för att smälta det man lärt sig och verkligen visa sina kunskaper. Duggan i vecka 4 resulterade i mer så kallat råpluggande vilket innebär att man bara sitter och försöker memorera fakta.» (I viss utsträckning)
- Hade varit bättre att ha något mer än endast en dugga att gå efter med betygssättningen. » (I viss utsträckning)
- Både projektarbetna och duggan gör att man lär sig mycket om miljöarbete.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»9 27%
Ganska liten»12 36%
Ganska stor»8 24%
Mycket stor»4 12%

Genomsnitt: 2.21

- Helt värdelöst att göra det obligatoriskt, många gästföreläsare var dåliga och man gjorde annat på föreläsningen än att lyssna.» (Mycket liten)
- Helt meningslösa obligatoriska föreläsningar där man istället för att lyssna satt och skrev på arbetet» (Mycket liten)
- Föreläsningarna kändes inte som om de hade något direkt med arbetena att göra, och dessa var det som la högst arbetsbörda.» (Mycket liten)
- Det beror på hur man ser det. Om att klara kursen var målet för inlärningen så hjälpte undervisningen mycket mycket lite. Nästan ingenting på föreläsningarna hade man nytta av i någon utav de betygsatta momenten.» (Mycket liten)
- Undervisningen var av relativt låg klass i form utav obligatoriska föreläsningar där åsikter, inte fakta, basunerades ut av miljö frälsta fundamentalister. » (Mycket liten)
- Väldigt stor variation på kvaliteten på föreläsningarna och även mycket upprepningar av resonemang vilket gjort att man kanske bara lyssnat med ena örat och inte båda.» (Mycket liten)
- Tråkiga och meningslösa föreläsningar förutom de 2 sista.» (Ganska liten)
- Många intressanta gästföreläsningar.» (Mycket stor)

7. Hur tyckte du Fördjupningsuppgiften fungerade som lärmoment i kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»3 9%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»17 51%
Mycket bra»7 21%

Genomsnitt: 2.84

- Flummigt framställd, och dessutom dåligt redovisad. Det skulle kunna vara ett bra lärmoment, men som det var nu så var det för mycket information som skulle in i allt för snäva ramar.» (Mycket dåligt)
- Fungerade ok.» (Ganska dåligt)
- För kort tid för att göra något vettigt arbete på.» (Ganska dåligt)
- Bör vara betygsgivande och att man själv väljer gruppkamrater» (Ganska dåligt)
- Vettig uppgift där man lärde sig om ett visst ämne» (Ganska bra)
- Helt okey moment som fick oss att göra lite research.» (Ganska bra)
- Kanske den del som var mest givande då man helt enkelt fick lite ordentlig insikt. Det är vilket, för min del åtminstone, att få reflektera individuellt.» (Ganska bra)
- Hade behövts en timrapport eller liknande för att se hur mycket de olika medlemmarna arbetade med uppgiften. Nu kan en person göra hela uppgiften menads resten bara följer med, vilket jag tycker är fel och det borde finnas ett system för att undvika detta.» (Ganska bra)
- En bra uppgift där man lärde sig mycket saker.» (Mycket bra)
- Dock ingen feedback från lärare» (Mycket bra)
- Den var bra att bli tilldelat ett område. Vår grupp kom bra överens och gjorde en intressant rapport om uppgiften.» (Mycket bra)

8. Hur tyckte du Den individuella förändringsuppgiften fungerade som lärmoment i kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»6 18%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»13 39%
Mycket bra»8 24%

Genomsnitt: 2.69

- Hade den varit mer seriöst utformad hade den nog fungerat bättre, men som det var nu kändes det lite som onödigt nerlagt tid på ingenting.» (Mycket dåligt)
- En påtvingad förändring är ingen förändring alls. Jag förstår inte meningen med en sån här uppgift om den är påtvingad, man måste ju vara motiverad själv om man ska göra någon slags förändring. » (Mycket dåligt)
- Det är ett känsligt ämne då jag anser att det är väldigt viktigt men samtidigt framstog uppgiften som rätt fånig i och med beskrivningen. T.ex. kändes beskrivningen av området(läs världen) rätt så bitter och oengagerande. Det kändes också onödigt att påpeka att man inte får bryta lagen.» (Mycket dåligt)
- Kändes som det hade räckt med de andra 2 uppgifter och istället satt nivån lite högre på dessa» (Ganska dåligt)
- Ingen feedback från lärare» (Ganska dåligt)
- Jag har inte en aning om varför denna var med. Vi utbildar oss till ingenjörer, varför skulle vi ha nytta av ett moment som går ut på att vi t.ex skall åka mindre bil, äta mindre kött eller förbruka mindre el. För att sen skriva en rapport på det?» (Ganska dåligt)
- Kändes inte realistiskt att förändra sitt beteende för en kurs.» (Ganska dåligt)
- Tror många skrev den här uppgiften dagen innan vilket gör att det inte precis blir någon förändringsuppgift...» (Ganska bra)
- Kul med ett lite lättare projekt där man får vara kreativ. Saknas ofta på chalmers. Det var intressant att se över sitt eget beteende, med.» (Mycket bra)
- Det var bra för personlig kunskap.» (Mycket bra)

9. Hur tyckte du Tillämpningsuppgiften fungerade som lärmoment i kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»11 33%
Ganska bra»16 48%
Mycket bra»4 12%

Genomsnitt: 2.66

- Förstod inte riktigt vad vi skulle lära oss av den.» (Mycket dåligt)
- Bättre än de förra två, men fortfarande lite väl mycket flum på för liten tid.» (Ganska dåligt)
- Ingen feedback från lärare» (Ganska dåligt)
- Fungerade ok. » (Ganska dåligt)
- Fungerade ganska dåligt pga brist på ide´,er. Vid presentationen så visade det sig att flera grupper hade valt i princip samma problem. » (Ganska dåligt)
- Även här för kort tid för att kunna göra något bra av uppgiften då det lades in både dugga, induviduella och förändringsuppgift som skulle göras i första hand.» (Ganska dåligt)
- Bör vara betygsgivande och att man själv väljer gruppkamrater» (Ganska dåligt)
- Hade fungerat bättre om ansvariga på Chalmers för de rekomenderade områdena hade informerats innan. Vi fick ett mycket drygt svar från ITS om att de inte hade något intresse av att svara på frågor från så många studenter» (Ganska bra)
- Kursen kunde bestått enbart av detta moment + relevanta föreläsningar då den var det enda som faktiskt hade med ingenjörkunskap att göra.» (Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

33 svarande

Mycket liten»3 9%
Ganska liten»16 48%
Ganska stor»9 27%
Mycket stor»5 15%

Genomsnitt: 2.48

- Använde i stort sett ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- fruktansvärt långa artiklar man skulle läsa till varje föreläsning. det hade varit bättre med mer rimliga mängder text man skulle läsa, detta var i princip omöjligt att hinna med.» (Mycket liten)
- Blev hemskt mycket att läsa. Lite "can"t see the forest for the trees". Delar av litteraturen var otydlig så det blev lättare att läsa på wikipedia.» (Ganska liten)
- Kursboken bestod utav någon slags aktivist bok skriven av nån miljö fundamentalist. Ingen vidare kursbok, den innehåll åsikter istället för fakta. Vilket på ett bra sätt sammanfattar den här kursen.» (Ganska liten)
- Texterna var oftast för utdragna för att vara intressanta att läsa då texten skulle kunna sammanfattas på några rader.» (Ganska liten)
- Irriterande att säga att vi behöver läsa ur en viss bok när endast specifika fakta behövdes för duggan» (Ganska liten)
- Enbart för duggan samt första arbetet. Då var det å andra sidan väldigt viktigt!» (Ganska liten)
- Använde den till inlämningarna och Duggan dock så anser jag att det jag lärt mig mestadels inte kommer från kurslitteraturen. » (Ganska liten)
- Hade hjälp av materialet till duggan annars så använda jag det inte.» (Ganska stor)
- Var till stor hjälp under fördjupningsuppgiften» (Ganska stor)
- Plan B är en bra bok!» (Mycket stor)
- I stort sätt allt som vi behövde kunna för att klara kursen var vi tvugna att läsa till oss utanför föreläsningarna.» (Mycket stor)
- Plan B är en mycket intressant bok. De andra artiklarna/presentationerna har variterat i kvalite.» (Mycket stor)
- viss engelsk literatur var väldigt svår» (Mycket stor)

11. Min favorittext bland föreläsningsanknuten litteratur var följande: (Ange gärna varför du tyckte om den.)

- Läste ingen text.»
- De som handlade om förändring av beteende.»
- De texter som handlade om IT då det är det området som berör mest.»
- Rockström var intressant, dock läste jag inte texten utan såg på hans TED-talk med samma namn som var mycket inspirerade.»
- Plan B, den var väldigt inspirerande.»
- Boken var nog det enda som kändes någorlunda värt att läsa.»
- Närvarolistan»
- Hade ingen.»
- Plan B var bäst för att den var lättöverskådlig och innehöll många olika områden.»
- Kursboken var intressant på vissa delar, men även den var väldigt utdragen kändes det som.»
- Plan B var intressant läsning. »
- kursboken Plan B4.0. Den tog upp mycket bra ämnen och var lätt att förstå»
- Har ingen.»
- Plan B»
- Plan B»

12. Den text bland föreläsningsanknuten litteratur som jag tyckte minst om var följande: (Ange gärna varför du inte tyckte om den)

- Den som hade svaret till fråga 19 på duggan. Den var otydlig.»
- Verganti. Fick inget grepp om den.»
- svårt att avgöra, mycket av materialet verkade mest vara byråkrati»
- Ingen»
- Kan inte välja.»
- Vet ej.»
- Många av de egelska artiklarna var väldigt tråkiga att läsa. Verganti var nog den mest svårlästa av alla. »
- Alla långa artiklarna.»
- Verganti_2008. var väldigt svår att förstå. »
- Har ingen.»
- Willander 2007»

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

33 svarande

Mycket dåligt»3 9%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»19 57%
Mycket bra»9 27%

Genomsnitt: 3.03

- Kurshemsidan var en katastrof. Detta verkade dock vara ett centralt problem men mycket relevant information borde då mailats ut när problemen med hemsidan uppmärksammats. Detta skedde inte. » (Mycket dåligt)
- Det tar alldeles för lång tid att få svar på frågor och vi borde få feedback snabbare också!» (Mycket dåligt)
- Förutom att information om tex redovisningar kommer upp lite väl sent.» (Ganska bra)
- Stod ej hur planscherna skulle utformas. Var lite förvirrande med redovisningsformen» (Ganska bra)
- Väldig flitig på att uppdatera kurshemsidan» (Mycket bra)
- I stort sett bra, men filinlämningen och gruppindelningen var lite diffus » (Mycket bra)


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 15%
Ganska bra»6 18%
Mycket bra»15 45%
Har ej sökt hjälp»7 21%

Genomsnitt: 3.72

- Det tar alldeles för lång tid att få svar på frågor och vi borde få feedback snabbare också! Kanske feedback under kursens gång, det hade varit bra! Så att man vet hur man ligger till.» (Ganska dåliga)
- Fungerade rätt så bra, förutom att läraren var allmänt fientligt inställd.» (Ganska bra)
- Svarade snabbt på mail.» (Mycket bra)
- Dock borde arbetsbeskrivningarna vara tydligare!» (Har ej sökt hjälp)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»5 15%
Mycket bra»26 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

- Dock var det lite dåligt med förindelade grupper där folk hoppar av.» (Ganska bra)
- Hade tur och hamnade i en bra grupp.» (Mycket bra)
- Trots att vi kom från flera olika program så har sammarbetet i projekten fungerat bra.» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»3 9%
Låg»2 6%
Lagom»16 48%
Hög»7 21%
För hög»5 15%

Genomsnitt: 3.27

- Studenterna hade nog lagt ner mer tid på uppgifterna om redovisningarna hade varit bättre (mer seriösa). Tex genom att en grupp i taget redovisar, att studenten ska stå framme vid tavlan och redovisa tex med en power point. Då kan även läraren lyssna på allas redovnisningarna vilket jag tror skulle göra att fler tog det seriöst.» (För låg)
- Periodvis med hänsyn till arbetena» (Lagom)
- Kanske inte en så avancerad kurs men den tar ändå upp en hel del tid.» (Lagom)
- Instuderingsfrågorna till duggan kunde lämnats ut tidigare» (Lagom)
- Vore bra att ta bort en av inlämningsuppgifterna från kursen.» (Hög)
- Lite jobbigt med så många uppgifter, annars lagom belastning» (Hög)
- Många uppgifter. Bra uppgifter dock.» (Hög)
- Alldeles för hög för så onödiga uppgifter» (Hög)
- För hög för allt för lite kunskap.» (För hög)
- Tre arbeten/rapporter/uppsattser, tre redovisningar inför grupp, en dugga med 20 st uppsatsfrågor att studera på kopplat med obligatoriska föreläsningar är oerhört högt för en kurs som kändes väldigt krystad.» (För hög)
- 3 arbeten plus en "dugga" (i princip en tenta) är för mycket. Plus att man av någon anledning var tvungen att gå på föreläsningarna. » (För hög)
- Mycket arbete som tog mycket tid. » (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»12 37%
Hög»8 25%
För hög»11 34%

Genomsnitt: 3.9

- Fysiken var ganska stressande som gick samtidigt.» (Hög)
- Han inte med att göra allt som jag hade velat göra i kurserna under perioden.» (För hög)
- Fysik-kursen var för jobbig.» (För hög)
- Just på grund av den onödigt höga arbetsbelastningen på denna kurs.» (För hög)
- Dist.App samtidigt» (För hög)
- Fast jag läste 22,5 hp under läsperioden så det var väntat. » (För hög)
- Läste distribuerade applikationer samtidigt så det var väldigt jobbigt! Men miljökursen var OK när det kom till belastning.» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Har du tidigare läst miljökurser på Chalmers (eller vid ett annat universitet)?

33 svarande

Ja»9 27%
Nej»24 72%

Genomsnitt: 1.72

- Miljö och Elteknik. Lär av det upplägget!» (Ja)
- Miljö för ett globalt och hållbart samhälle, obligatorisk för väg och vatten» (Ja)

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»4 12%
Dåligt»7 21%
Godkänt»12 36%
Gott»7 21%
Mycket gott»3 9%

Genomsnitt: 2.93

- Att ha obligatorisk närvaro är inte rätt sätt att angripa problemet med få närvarande på lektionerna. Se till att göra dem intressanta och viktiga för resultatet i kursen istället, då kommer folk gå dit och kanske inte sova eller surfa istället för att lyssna.» (Mycket dåligt)
- Förläsningar helt meningslösa då de framställer en mycket byråkratisk sida av miljöarbetet som inte verkar ge några resultat alls. Sedan tycker jag man kan förvänta sig att en dugga som gjordes lv4 ska vara rättad innan kursen är över. I skrivande stund, lv2 nästa läsperiod, väntar jag fortfarande på resultat från nämnda dugga.» (Mycket dåligt)
- Jag tycker inte en sån här kurs, som till stor del är baserad på subjektiva åsikter, ska vara obligatorisk för något program, om den ens ska undervisas på Chalmers över huvudtaget. Jag tycker kursen håller väldigt låg klass och det är nästan pinsamt för Chalmers att den finns överhuvudtaget.» (Mycket dåligt)
- Rörigt, ostrukturerat och avsaknad av feedback under kursens gång gör att man känner sig osäker på vad kursen har för nytta. Kan inte påstå att jag har en konkret idé om vad jag har lärt mig. Snarare tvärtom. Flummigt kanske är rätt ord! Man kanske borde lägga mer tid på att vara tydlig i början av kursen, men även kanske se över upplägget och fråga sig själv vad som är den sanna agendan med den här kursen. Kändes ganska politiskt laddat(med flera referenser från greenpeace osv) vilket i sin tur gjorde att jag tog avstånd istället för att engageras. Om möjligt kanske man borde visa fler sidor av problemet istället.» (Mycket dåligt)
- Förvirrat och konstig arbetsfördelning. Helt onödigt med "obligatoriska" föreläsningar.» (Dåligt)
- Aldrig varit med om en mer vinklad kurs. Frågor och kommentarer som motstridde deras tankar blev avfärdade nästan håfullt. Man hade kunnat göra kursen PRECIS tvärt om på samma sätt som den gjordes idag och haft en kurs med samma kvalité. Jag trodde att vi skulle få se alla sidor på myntet och inte bara extrimistträdkramarnas synvinkel. Sen förstår jag inte varför denna kursen ges till oss ingenjörer. Jag känner att hela denna kursen var för att påverka hur vi som människor beteer os när det gäller miljö, ingenting som skulle hjälpa oss i framtida arbete/forskning.» (Dåligt)
- Gästföreläsningarna var oftast inte särskilt relevanta eller intressanta. Det handlade alltför mycket om politik och åsikter, vilket inte är något man kan lära ut genom kurser.» (Dåligt)
- Kändes en aning ostrukturerat. Dock var redovisningarna ett bra sätt att redovisa arbetet på » (Dåligt)
- Ämnet är nog mer intressant än kursen» (Godkänt)
- Det känns som det finns mycket utrymme för förbättring. En mer sammanhängande kurs skulle nog vara bra.» (Godkänt)
- En mycket viktig och relevant kurs, desvärre så var många föreläsningar ganska ointressanta» (Godkänt)
- Bra kurs, tycker den är viktig! Dock så skulle vissa moment kunna göras mer "seriösa". En enkel kurs som det ser ut nu.» (Godkänt)
- En nödvändig kurs som jag förstår varför vi läste.» (Gott)
- En överlag sett en intressant och trevlig kurs att läsa.» (Mycket gott)

20. Har kursen påverkat din syn på frågor som rör hållbar utveckling? Om ja, i så fall hur?

33 svarande

Ja»22 66%
Nej»11 33%

Genomsnitt: 1.33

- Tänker mer på mitt beteende.» (Ja)
- Mer medveten» (Ja)
- Mycket av arbetet är byråkratiskt som endast har som funktion att sysselsätta arbetslösa personer och skapa rapporter som endast används i pr-syfte» (Ja)
- Att det är ett mycket större och mångfacetterat område än jag tidigare trott» (Ja)
- Jag är mer engagerad och intresserad eftersom jag vet mer om konsekvenserna av bristen på handlande.» (Ja)
- Päverkat mina handlingar rent allmänt, alltid en extra tanke på hur miljön kan påverkas si och så. » (Ja)
- kan mer om det vilket hjälper mig att göra rätt val i vardagen» (Ja)
- Jag var ganska neutral innan. Efter ha blivit påpackad allt detta vinklade material så blev jag lite källkritisk och sökte andra källor. Jag tror denna kursen påverkade mig åt motsatt håll än vad föreläsarna försökte påvisa.» (Ja)
- Ja. Det har varit mycket intressant att läsa om ämnet.» (Ja)
- Den fick en att tänka till på vissa punkter.» (Ja)
- Kursen har förtydligat vad hållbar utveckling innefattar och hur vi ska gå tillväga för att uppnå detta. » (Ja)
- Har lite mer miljötänk än innan och tänker extra på vissa saker» (Ja)
- Ökad medvetenhet, man bryr sig mer» (Ja)
- Fått mig att inse att det är så mycket mer allvarligt än jag tänkt på och hur man kan påverka det själv.» (Ja)
- Är och har länge varit väldigt miljömedveten, men alltid bra att tala om ämnet och stärka sin kunskap. Att bli påmind om lokala och globala problem är bra.» (Ja)
- Tänker mer på hur jag själv påverkar miljön i min vardag» (Ja)
- Jag har redan en väldigt tydlig syn på hållbar utveckling.» (Nej)
- Jag hade ungefär samma bild redan tidigare» (Nej)
- Jag lärde mig inte direkt något nytt. » (Nej)
- Jag är rätt intresserad av miljö och tycker att det är väldigt viktigt men jag kan inte påstå att den här kursen har påverkat mig avsevärt. Om något så kanske jag är lite mer kritisk mot mina egna miljövänliga åsikter(vilket snarare är ett bakslag). Fast å andra sidan har den kanske om än väldigt lite lyckats med något då!» (Nej)

21. Har kursen påverkat synen på din blivande yrkesroll? Om ja, i så fall hur?

33 svarande

Ja»11 33%
Nej»22 66%

Genomsnitt: 1.66

- Kommer nog ha miljön i bakhuvudet i framtiden.» (Ja)
- Man vet vilket ansvar man har och vilken "förebild" man är» (Ja)
- Är inte intresserad av den yrkesrollen längre» (Ja)
- Jag kommer ha ännu ett perspektiv att betänka problem från - den hållbara.» (Ja)
- Jag har blivit mer intresserad av miljöfrågor som företag har.» (Ja)
- Kursen har gett bra exempel på hur man kan agera på olika arbetsplatser för att uppnå en hållbar utveckling. T.ex. hur man ska designa en miljövänlig produkt, vilka material är miljövänliga och vilka man bör undvika osv. » (Ja)
- Ökad medvetenhet» (Ja)
- Jag kommer ju definitivt försöka arbeta miljövänligt i framtiden. Applicera det på vilket område jag nu kommer arbeta inom.» (Ja)
- Kursen hade väldigt lite fokus på IT» (Nej)
- Den föreläsningen som skulle ta upp IT perspektivet och framförallt våran roll angående miljö blev rätt bristande då föreläsaren la alldeles för mycket krut på att upprepa vad alla andra föreläsare sagt i nästan 2 timmar vilket slutade i att hans resterande presentation som var riktad till oss inte blev tillräckligt fokuserad. Han bläddrade igenom de sista 10 powerpoint slides stressat. Tyvärr! Hade gärna lyssnat mer på det.» (Nej)
- Kanske, tror dock det är senare i livet i så fall...» (Nej)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den jämna arbetsbelastningen.»
- fördjupningsuppgiften»
- Inlämnings- och redovisningsuppgifterna. Trots att de var krävande så var de väldigt bra.»
- En dugga»
- Fördjupningsuppgiften»
- De två sista föreläsningarna»
- Tillämpningsuppgiften fast expanderad.»
- Individuell förändringsuppgift.»
- Helst ingenting.»
- Upplägget för kursen är bra.»
- Kursboken, även om den var lite för extrem och orealistisk på många punkter så innehöll den i alla fall lite fakta.»
- Fördjupningsuppgiften, den individuella uppgfiten och tillämpningsuppgiften.»
- Redovisningarna»
- Individuell uppgfit»
- Kursen»
- Projekten med sina grupper och duggan.»
- det var roliga och givande arbeten. examinationsformen med en dugga var bra eftersom fråhorna väl sammanfattade kursen»
- Osäker. Borde nog se över hela kursupplägget.»
- Fördjupningsuppgiften»
- Arbetsformen med grupparbeten.»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tråkiga gästföreläsningar med obligatorisk närvaro.»
- allt annat»
- Inget.»
- Slå ihop alla inlämningsuppgifter till en stor, med handledning och ordentlig redovisning! Ta bort obligatoriska föreläsningsbiten. »
- Mer (en) uppföljning på de inlämnade uppgifterna»
- Inga plancher, vi går inte i mellanstadiet!»
- I stort sätt allt borde göras om och anpassas för ingenjörer och inte för 9"de klassare.»
- Slopa 80% närvarokravet.»
- Kursen bör tas bort eller göras om helt så att den handlar mer om teknik och mindre om politik.»
- Utöka tiden för presentationer av de olika projekten. Nu känndes det som de flesta var tvungna att stressa på.»
- Man bör försöka lägga mer tyngd vid kvalité istället för kvantitet.»
- Gästföreläsarna och uppgifterna man gjorde. Kändes inte helt vettigt att göra planscher till varje uppgift man gjorde.»
- Den obligatoriska närvaron och duggan.»
- Kanske lägga mer fokus på ett och ett större projekt än tre "små" ?»
- Endast ett grupparbete som kan vara betygsgivande. Ta bort dugga och närvarokoll»
- Fokusera mer på just miljövänligt IT-beteende tidigare i kursen istället för först i Lp5/Lp6 eller vad det nu va. Kändes lite segt att lyssna på föreläsningar om bergarter och sånt i början. Då tappade man någras intresse. Först i slutet med externa föreläsare och med fokus på miljöfrågor inom ens utbildning blev det med intressant och lärorikt vad man själv kunde göra. Så inte lika lång allmän info i början.»
- De tre uppgifterna var inte givande på något sätt utan mest irriterande. Att be alla skriva ut planscher som skulle sättas upp kändes dessutom som mellanstadiepedagogik och att skriva ut kan ju knappast ses som miljövänligt.»
- försöka få mer diskussioner på föreläsningarna»
- Osäker. Borde nog se över hela kursupplägget.»
- Redovisningarna»
- Först tycker jag att Chalmers borde upphöra att kränka människor i undervisningen. Senaste exemplet: under kursen hölls ett föredrag av Williander där övervikyiga förlöjligades både i bild och med nedlåtande kommentarer. Kursledaren som var närvarande hade inga invändningar. Skolan har ett ansvar som man idag inte tar.»

24. Övriga kommentarer

- Rätta duggan nu tack!»
- En väldigt bra kurs, som tydligt förändrade min syn på hållbar utveckling och hela min livssyn.»
- Rättningen av duggan har tagit alldeles för lång tid.»
- Tycker kursen har varit intressant. Dock dåligt att vi lämande in första arbetet i början av kursen samt skrev en dugga och vi har 2v efter kursens slut inte ännu fått ett ända resultat. Med tanke på att vi i gruppen kommer från olika sektioner vill man ha eventuella returer så snabbt som möjligt!»
- Bra kurs :)»
- Att det ska ta 5 veckor att rätta en dugga är skandal.»
- bra kurs»
- * Tar för lång tid att få svar på duggan. * Hade varit bra om man fått synpunkter på fördjupningsuppgiften och tillämpningsuppgiften så man kunde förbättra den under kursens gång. Tex genom att ha en halvtids inlämning eller liknande.»


Kursutvärderingssystem från