ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


1011-1 Digital- och datorteknik, EDA432/DIT790

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-18 - 2010-10-31
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

35 svarande

Högst 15 timmar»9 25%
Cirka 20 timmar»13 37%
Cirka 25 timmar»6 17%
Cirka 30 timmar»4 11%
Minst 35 timmar»3 8%

Genomsnitt: 2.4

- Jag har varit på alla föreläsningar, demos och utöver det har jag jobbat minst 8 -10 timmar själv..» (Cirka 30 timmar)
- 90% undervisning» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

35 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»10 28%
100%»23 65%

Genomsnitt: 4.54

- Nästan alla föreläsningar, nästan inga övningar.» (50%)
- Har varit skadad under delar/en samtida men mycket sämre kurs krävde närvaro samtidigt.» (75%)
- 90%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 8%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»24 70%

Genomsnitt: 3.52

- Har läst målen, 2-3 gånger, kommer ej ihåg dem nu. Dock vill jag påpeka att under varje föreläsning och vecka så har mål givits av Rolf som jag tycker jag haft bra koll på, men vet ej om dessa överenstämmer med kursplanen.» (?)
- Målen har tagits upp på varje lektion!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Rolf var väldigt tydlig med målen varje vecka. Det var bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Inte mycket att orda om.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»32 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

33 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»10 30%
Ja, i hög grad»21 63%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.75

- Alltså man kan ju alltid tvinga folk att rabbla upp detaljer om hur olika grindar funkar. Men är det som vi verkligen ska läsa oss? » (I viss utsträckning)
- Det var lätt att missa på någon fråga på del A vilket kan leda till att man inte kommer upp i 20 poäng och därmed får U trots att man kommer upp i mer än 30 poäng på del A+B.» (I viss utsträckning)
- Examinationen var möjligtvis lite för lik de exempeltentor som presenterades på hemsidan för att examinationen skulle bli särskilt svår, i min mening.» (I viss utsträckning)
- Kryssfrågor så man kunde köra uteslutsmetoden ibland.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 8%
Ganska stor»9 25%
Mycket stor»23 65%

Genomsnitt: 3.57

- mitt eget fel, eftersom jag inte varit där speciellt mycket alls» (Ganska liten)
- Labbarna säkerställde att man verkligen förstod det man gjorde.» (Mycket stor)
- Rolf är otroligt duktig. Gör er inte av med honom frivilligt.» (Mycket stor)
- Föreläsningar & Simulationer & Labbar > Demonstrationer» (Mycket stor)
- Väldigt pedagogiska föreläsningar» (Mycket stor)
- Bra och trevlig föreläsare! Tappade dock i hurtighet under kursens gång vilket drar ner betyget en aning. Övningsledaren var mycket förvirrad och de passen ledde sällan till några ytterligare kunskaper.» (Mycket stor)
- Dock var demonstrationstillfällena något bristande» (Mycket stor)
- Rolf var lätt att lyssna på.» (Mycket stor)
- Väldigt bra upplägg, speciellt med laborationer med obligatoriska uppgifter.» (Mycket stor)
- Rolf var väldigt pedagogisk. Hjälpte mycket, gjorde nästan litteraturen överflödig.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

35 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»9 25%
Ganska stor»16 45%
Mycket stor»8 22%

Genomsnitt: 2.85

- Ser inte anledningen till att lab-delen i examinationen kräver att man ska ha tillgång till kurslitteraturen. Flera av labbuppgifterna skulle kunna göras om så att dem inte innehåller referenser till de olika arbetsböckerna.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var mer intressanta (och pedagogiska) än litteraturen.» (Ganska liten)
- Med undantag för labb-PMen så har jag knappt använt mig av kursmaterialet. Rolf förklarar grymt.» (Ganska liten)
- Se föregående kommentar. Användes bara för att slå upp något enstaka.» (Ganska liten)
- Den blåa boken kändes ganska onödig. Man skulle inte ha behövt köpa den utan man skulle kunnat låna den för att få en ökad förståelse. Arbetsböckerna var väldigt pedagogiska och varit till stort hjälp» (Ganska stor)
- Blå boken kändes smått meningslös för att klara kursen.» (Ganska stor)
- Främst arbetsboken var till hjälp. Har knappt använt någon av de andra böckerna då de har varit ganska.. konstiga.» (Ganska stor)
- Arbetsboken är jättebra, blå teoriboken bör bytas ut mot en intressantare, roligare och mer pedagogisk bok, eller bara tas bort, man behöver inte den.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»18 51%
Mycket bra»15 42%

Genomsnitt: 3.34

- Diskriminerande mot GU-studenter: vi hänvisas till manuell labbanmälan, schemat på kurshemsidan visar kurser för ett helt annat program, det står bara Chalmera på labb-häftet m.m. Även mycket dåligt att obligatoriskt material inte delades ut/gjordes tillgängligt mot självkostnadspris som regelsamlingen föreskriver. Detta måste förändras till kommande kurstillfällen!» (Mycket dåligt)
- Det är onödigt komplext att hitta kurshemsidan. När man tror att man är på kurshemsidan behöver man trycka på "Länkar" och sedan länken kurshemsida igen. Vissa dagar (t.ex. nu) har det inte varit möjligt att klicka sig vidare från "kurser denna termin" till Digital och Datorteknik, länken (ett hus) säger: "Tjänsten är för tillfället inte tillgänglig, vänligen försök senare eller kontakta support@chalmers.se för support. "» (Ganska bra)
- Hemsidan är bökig att komma åt, jämfört med andra kurshemsidor. » (Ganska bra)
- Kunde varit lättare att komma in på kurshemsidan. Den var lite kryptiskt placerad under Länkar.» (Ganska bra)
- Kurshemsidan var placerad under länkar och var inte lika lättillgänglig men efter att jag upptäckte vart den var så var informationen väldigt bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

35 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»9 25%
Mycket bra»20 57%
Har ej sökt hjälp»5 14%

Genomsnitt: 3.82

- Man hade bara ett sim-pass i veckan där man kunde ställa frågor, kunde varit något mer som förberedande inför labben.» (Ganska dåliga)
- Simuleringarna fungerade bra utan för mycket väntan, men under labbarna skulle en handledare till behövts.» (Ganska bra)
- Det var bra stämning på föreläsningarna!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 40%
Mycket bra»20 57%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.62

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

35 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 11%
Lagom»18 51%
Hög»13 37%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Jämfört med gymnasiet är det väldigt mycket att göra men jag har ändå gillat arbetsfördelningen.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

35 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 5%
Lagom»22 62%
Hög»9 25%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.2

- Har programmerat Python och C++ tidigare.» (Lagom)
- Detta kan visserligen vara för man är van vid gymnasiets arbetstakt och ännu inte vant sig.» (Hög)
- Alldeles för hög arbetsbelastning att kombinera Dig/dat med parallell programmering.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

35 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 8%
Gott»16 45%
Mycket gott»16 45%

Genomsnitt: 4.37

- Fantastiska lärare, inte så fantastiska böcker.» (Gott)
- Skitbra kurs, troligen bästa på Chalmers.» (Mycket gott)
- En fantastiskt bra kurs. En av dom bästa jag läst alla kategorier och universitetet (t ex LiU, SU). » (Mycket gott)
- Enormt lärorik kurs! » (Mycket gott)
- Rolf är engagerad och duktig som föreläsare. Han får ämnet att bli intressant.» (Mycket gott)
- Grym föreläsare!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Simpassen och Rolf Snedsböl, go kille.»
- Läraren.»
- Rolf, och de väl sammansatta föreläsningarna»
- Rolf. Är tacksam för den flexibilitet och omtanke han visat.»
- Lärarna!»
- Fokus på labbar.»
- Rolf, laborationerna, demon, arbetsböckerna och så klart SIM-passen»
- Labb passen»
- Föreläsaren.»
- Rolf! Han gör ett jättebra jobb med kursen»
- Det mesta. Föreläsningarna hade bra upplägg och litteraturen var förståelig och pedagogisk. Labbarna gick relativt snabbt att genomföra om man följde instruktionerna. »
- ROLF!»
- Rolf som lärare.»
- lärare»
- Obligatoriska uppgifter på laborationerna, och det allmänna upplägget på föreläsningarna»
- Allt»
- Rolf»
- Pedagogiken och humorn.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mera djupgående föreläsningar. Svårt att hänga med när man gick så snabbt fram.»
- Mer fokus på att man verkligen gör de obligatoriska uppgifterna.»
- Demon gav lite, men inte så mycket. Mer simulationer med mer roliga övningar istället? Använde aldrig Ext materialet, Arbetsboken och gamla tentor var bättre.»
- Irriterande att alltid höra pratande nollor från IT programmet. Var inte bekväm med laborationstesten. Tyckte det kändes lite som ett sätta-dit-prov. »
- Eleverna borde slippa köpa en massa kompendier. Lägg upp uppgifterna på nätet och spara papper och pengar. Till skillnad från en bok är det inget man vill spara eller ens kan sälja.»
- Förändring av demonstrationspassen.»
- kanske ett till labb på de sista grejerna. Laborationen ökade förståelsen drastiskt!»
- Att använda demo passen bättre. Göra lite svårare uppgifter, förklara mer.»
- Lägg upp obligatoriska uppgifter på kurshemsidan eller sälj kopior mot självkostnadspris (se regelsamlingen GU). Byt övningsledare, nuvarande var mest förvirrande. Tidigare labbar. För lite att göra i början av kursen och alltid mycket mot slutet av läsperioden. Bättre poängsystem på tentan. Om man misslyckas på del A och kommer upp i t.ex 19 poäng men har många poäng på del B kan summan vara bra men betyget U då inte del B rättas.»
- den blå kursboken»
- Inget»
- Kanske fler föreläsningar med lite lägre tempo vid varje föreläsning?»
- Försöka få lite tystare på föreläsningarna. Kändes väldigt jobbigt att vissa av "nollorna" pratade och tjattrade under föreläsningarna. Även få elever att räcka upp handen, inte bara skrika rätt ut i luften.»

16. Övriga kommentarer

- På fråga 3. "Hur begripliga är kursens mål?" Lägg till alternativet. "Jag har läst målen men kommer ej ihåg dem." Min uppfattning är att detta borde vara väldigt vanligt, samt att en del svarar att de ej läst dem eftersom de inte kommer ihåg att de faktiskt har. Skippa demon, kör med mer simpass och mer övningar där istället. Eller kör med "ambulernade lärare" istället kanske.»
- Överlag en bra kurs. Man känner att man förstått mer hur en dator verkligen fungerar. »
- Vädigt bra första kurs på första året!»
- Labbhandledarna var ojämna i sin bedömning. Den kvinnliga var sträng (vilket var bra) och underkände direkt prov som var felbesvarade. Den manliga var betydligt snällare, visserligen trevligt men lite för snäll med bedömningen ibland.»
- Grym kurs!»


Kursutvärderingssystem från