ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ompaketering "Wireless, Photonics and Space Engineering"

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-09-17 - 2010-09-24
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp

1. Bakgrundsinformation

För tillfället arbetar man på Chalmers med att ompaketera masterprogram. Ett av förslagen är att "Wireless and Photonics Engineering" tillsammans med "Radio and Space Science" bildar ett nytt program.

Det nya programmet kommer i stora drag att kunna ses som ett program där man lär sig mikrovågsteknik och fotonik, samt viktiga tillämpningar därav. Mycket hårdvara för kommunikation och ”,,,sensing”,,, och dessutom har man möjlighet att tillämpa kunskaperna i rymdmiljö, bl.a. med satelliter.

Man kan urskilja tre möjliga spår, men man vill inte ha vattentäta skott emellan dem, Microwaves, Photonics, och Space.

Frågorna berör alltså vilket innehåll du som student skulle vilja att programmet innehöll.


Allmänt

2. Vilket år är du inskriven?

35 svarande

E07»13 37%
E08»22 62%

Genomsnitt: 1.62

- varför kan man skriva kommentarer här orka alla dessa ankätar, så trött så jobbigt orkar aldrig BAJS att du aldrig tröttnat Flod» (E07)


Kursfrågor

3. Som student, hur skulle du vilja lära dig grunderna inom områdena?

34 svarande

En stor kurs inom varje område»14 41%
Två översiktskurser som ger inblick inom områdena»11 32%
En översiktskurs som ger inblick inom områdena»9 26%

Genomsnitt: 1.85

- "Stor kurs" är ett lite relativt begrepp, men slår man dessa ämnen samman i en kurs känner jag att det finns risk att något försummat, kanske då framför allt den nya space delen.» (En stor kurs inom varje område)
- När två olika masterprogram slåss ihop är de viktigt att båda programmen får vissa vad de "går för". Man ska få grunderna i alla spåren imo» (En stor kurs inom varje område)
- Har man för stora kurser är det alltid svårt att tenta av dom iom att de innefattar så mycket. Det kommer oundvikligt bli långt tid mellan första föreläsning och tentan, detta förutsatt att man inte läser 15 hp en kurs åt gången. Men så har aldrig Chalmers upplägg av kurser sätt ut.» (Två översiktskurser som ger inblick inom områdena)
- I dagsläget verkar w&p kunna ge en introduktionskurs inom båda sina områden. Rent spontant känns det då som att man behöver 2 introduktionskurser, för att inte tappa introduktion till w&p.» (Två översiktskurser som ger inblick inom områdena)

4. Skulle du kunna tänka dig att inte få kunskap inom något av områdena?

34 svarande

Ja, Wireless»2 5%
Ja, Photonics»3 8%
Ja, Space»8 23%
Nej, jag vill ha kunskap inom alla områden»21 61%

Genomsnitt: 3.41

- Jag vill bara ha space.» (Ja, Photonics)
- Skulle absolut inte vilja ha en master inom Photonics, wireless and space UTAN att läst något av ämnena skulle ju kännas lite falskt» (Nej, jag vill ha kunskap inom alla områden)
- Känns som en lite konstig fråga. Beror ju helt på vad den individuella studenten är intresserad av.» (Nej, jag vill ha kunskap inom alla områden)

5. Vilka av följande kurser anser du skall vara obligatoriska respektive alternativobligatoriska

Matrisfråga

- Känns ganska naturligt, med dessa alternativen dvs, 1,2,5 som obligatoriska får man en grund bild av allt som känns bra.»
- Hej, är tyvärr inte kapabel att svara på den här enkäten då studieinriktningen inte intresserar mig och jag inte är insatt i vad de olika kurserna behandlar. I allmänhet tycker jag dessutom att det är anmärkningsvärt att man frågar studenter som inte har läst vissa kurser hur de skulle vilja ha kurserna organiserade. Bättre då att fråga de som redan läst kurserna, om de tyckte att kurserna fungerade bra eller dåligt. Tack för mig =)»
- Jag har absolut ingen inblick i vilka områden som är viktiga att kunna när man sen ska arbeta, så jag känner inte att jag riktigt kan svara på detta. Har mest valt utefter det jag tror är viktigast att kunna»
- Ingen aning egentligen»
- Jag vill ha kvar Space som det är och inte få inblandat saker som jag inte vill läsa. Om det ska slås ihop så ska man kunna välja så att man bara får den inriktningen man vill ha, alltså inget obligatoriskt.»
- Ser hellre att kurserna har en tydlig bild än att de slår ihop två stycken olika»
- Jag tycker det är viktigt att man får prova på alla tre områdena innan man tvingas göra sitt val.»
- Läser ej någon utav dessa kurser då jag läser på MPENM. Men alternativobligatoriskt är ju alltid bra för att studenterna skall kunna nischa sin utbildning efter intresse.»
- Jag är tyvärr inte tillräckligt insatt i dessa kurser och dessa mastersprogram för att kunna svara på vad som ska vara obligatoriskt.»

"Electromagnetic waves and components" - (bygger på "Introduction to microwave and photonics engineering" och "Electromagnetic waves and spectroscopy")
30 svarande

Obligatorisk»19 63%
Alternativobligatorisk»11 36%

Genomsnitt: 1.36

"Wireless and photonics system engineering" / "Wireless, photonics and space system engineering" - (bygger på "Wireless and photonics system engineering")
29 svarande

Obligatorisk»16 55%
Alternativobligatorisk»13 44%

Genomsnitt: 1.44

"Fundamentals of photonics" - (bygger på "Foundations for photonics engineering")
28 svarande

Obligatorisk»11 39%
Alternativobligatorisk»17 60%

Genomsnitt: 1.6

"Microwave engineering 1" - (bygger på "Foundations for microwave engineering" och "Radio and microwave engineering")
29 svarande

Obligatorisk»14 48%
Alternativobligatorisk»15 51%

Genomsnitt: 1.51

"Space science and techniques" - (bygger på "Space science and techniques")
28 svarande

Obligatorisk»11 39%
Alternativobligatorisk»17 60%

Genomsnitt: 1.6Kursutvärderingssystem från