ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell ekonomi 2010, IEK102

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-09-16 - 2010-09-20
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 5 timmar»9 19%
Cirka 10 timmar»18 39%
Cirka 15 timmar»10 21%
Cirka 20 timmar»7 15%
Minst 25 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.45

- +lite tid före kursstart, kanske 10-15 h» (Högst 5 timmar)
- IKOT tog mycket tid » (Cirka 10 timmar)
- Men då är tiden som ombeds uppskattad över hela läsperioden, kursens slut var ju betydligt tidigare än övriga kurser. Insatsen per vecka var med andra ord högre under kursens "aktiva" tid.» (Cirka 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»2 4%
25%»4 8%
50%»6 13%
75%»12 26%
100%»22 47%

Genomsnitt: 4.04


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 23%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»26 56%

Genomsnitt: 3.06

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 10%
Ja, målen verkar rimliga»30 81%
Nej, målen är för högt ställda»3 8%

Genomsnitt: 1.97

- Vet ej» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»19 45%
Ja, i hög grad»19 45%
Vet ej/har inte examinerats än»4 9%

Genomsnitt: 2.64

- det är svårt att täcka allt, men ett urval var det ju» (I viss utsträckning)
- En ouppgift på tentan kändes väldigt oklar.» (I viss utsträckning)
- Omtentan hade i princip samma fråga på två uppgifter. testar knappast på ett rimligt sätt kunskaperna i kursen.» (I viss utsträckning)
- Krånglig tenta» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»6 13%
Ganska liten»10 21%
Ganska stor»20 43%
Mycket stor»10 21%

Genomsnitt: 2.73

- Väldigt oinspirerande föreläsningar. Dock kommer jag ihåg varenda anekdot som föreläsaren berättade. Synd att han inte hade samma inlevelse när han föreläste om det som kursen innehöll.» (Mycket liten)
- Dock mycket anekdoter från föreläsaren» (Ganska stor)
- EN UNDRAN: Vid den första föreläsningen användes en powerpoint som, om jag inte missminner mig, var anpassad för bla. dyslektiker. Varför var det bara så på den första föreläsningen? Det verkade för mig vara en god idé, och om det inte är önskvärt att använda dessa på föreläsningen kanske det är relevant att ladda upp en sådan variant av presentationen under "utdelat material"?» (Ganska stor)
- En bra påläst och pedagogisk föreläsare» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»8 17%
Ganska stor»12 26%
Mycket stor»25 54%

Genomsnitt: 3.32

- Övningabok bra, använde ej tjocka kursboken alls» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»26 59%
Mycket bra»17 38%

Genomsnitt: 3.36

- Minns ej» (?)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»7 15%
Ganska bra»15 32%
Mycket bra»11 23%
Har ej sökt hjälp»13 28%

Genomsnitt: 3.65

- Jag hade gärna sett räkneövningar där man gått igenom ett tal och fått tid att räkna själv/ställa frågor och inte konsultationer» (Ganska dåliga)
- kan vara bra att ha ett övningstillfälle i olika salar inför tentamen då det tar väldigt lång tid om alla ska ställa frågor under föreläsningen.» (Ganska dåliga)
- inga räknestugor1 läraren befinner sig inte i maskin huset så de försvårar möjligheten att fråga ofta..» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»7 15%
Mycket bra»26 56%
Har ej sökt samarbete»12 26%

Genomsnitt: 4.06

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

För låg»5 11%
Låg»8 17%
Lagom»26 57%
Hög»5 11%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.75

- Parallelkursen däremot var på tok för hög belastning så man hann inte med att jobba med ekonomin» (Lagom)
- Kursens innehåll motsvarade dess poäng. » (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 8%
Lagom»7 15%
Hög»13 28%
För hög»21 45%

Genomsnitt: 4.06

- läste endast denna kurs» (För låg)
- IKOT tog mycket tid» (Hög)
- Ikot tog mycket tid. » (För hög)
- Ikot tog upp all tid man hade velat ha till attplugga till duggan!» (För hög)
- IKOT kursen krävde dubbel om inte tredubbel insats mot poängantal. Förstör för många andra kurser eftersom man inte kan göra om den på samma sätt!!!» (För hög)
- Ikoten stjäl tid från alla andra kurser. » (För hög)
- Ikot och ipo var inte nådigt att ha tillsammans. Samt dåligt upplägg på deadlines i de olika ämnena. Krockade med duggan i indek. » (För hög)
- Att lägga tentan tidigare för att "avlasta" fungerade inte eftersom de andra kurserna var väldigt intensiva samtidigt. Prata med varandra!» (För hög)
- Kursen IKOT tog upp 70 % av hela terminen vilket gjorde att speciellt de mindre kurserna tillverkningsteknik i lp3 och industriell ekonomi i lp4 fick åsidosättas kraftigt. » (För hög)
- IKOT!» (För hög)
- Pga Ikot-kursen som hade alldeles för hög arbetsbelastning. » (För hög)
- Det är mest ikoten som gjorde att det blev för mycket att göra.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»3 6%
Godkänt»13 29%
Gott»17 38%
Mycket gott»10 22%

Genomsnitt: 3.72

- Arbetsbelastningen va för högt!!» (Dåligt)
- nyttig kurs!» (Gott)
- En intressant och nyttig grund-ekonomikurs» (Mycket gott)
- Mycket intressant och relevant kurs. Det hade gärna fått vara en 6 eller 7.5 hp kurs, med mer innehåll. Men det viktigaste är nog att maskinstudenter får en inblick även i den här "världen"» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra att det är en kompakt och liten kurs»
- tentan i början av maj!»
- kurslitteraturen och föreläsningsanteckningarna på internet var mycket bra»
- Hela upplägget bör bevaras, lagom mycket innehåll för kursens poäng! Föreläsaren var jättebra!»
- Arbetsbelastningen»
- Tidig tenta som ej krockar med IPO och slutet i IKOT»
- Föreläsaren och kursmaterialet»
- kursliteraturen»
- Jan Möller.»
- Bra, strukturerade och lättförståliga föreläsningar.»
- slides med viktiga ord markerade»
- Att duggan är placerad mitt i perioden, det gör att man kan koncentrera sig på kursen en stund iaf...»
- Föreläsaren»
- Jan Möller!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- inget»
- fler övningstillfällen»
- Kanske lägga duggan mer passande till de andra kurserna»
- Prata med de andra kurserna. Skäll ut IKOT!»
- Större del av lektionen borde användas till undervisning och inte till snack om diverse annat.»
- IKOT»
- ha räkneövningar så studenter kan komma o ställa frågor!»
- Föregående år förstår jag att det har varit positivt att eknomitentan var tidigarelagd men eftersom IKOTinlämningen inför iår även den var tidigarelagd hade vi inte så mycket i tentaveckan efter tisdagen. I år hade det alltså bästa varit med en ekonomitenta på lördagen i tentaveckan...»
- IKOT tar för mkt tid från de andra, möjligen ett litet case till också»
- Lite färre anekdoter på föreläsningarna»
- Belastningsfördelningen mellan kurserna under lp4. Det kanske är lärorikt att kunna hantera sådana situationer, men jag tror att det är på bekostnad av dyrbar kunskap.»

16. Övriga kommentarer

- Jan var lire skrytig ang. Vilka han känner osv, det tog fokus från själva inlärandet men samtidigt var det upplyftande stundtals »
- Gjorde inte duggan i maj pga att jag var på semester då. Gick därför enbart på föreläsningarna under vårterminen men studerade ingenting för övrigt. Gjorde duggan nu i augusti istället. Började läsa onsdagen innan och kunde då i stort sett ingenting och hade inte gjort ett enda övningstal. Fick 4a i kursen. Arbetsbelastningen är alldeles för låg. Vi fick höra på föreläsningen att det skulle vara omöjligt att läsa in hela kursen på slutet, eftersom det var mycket begrepp osv. Detta är helt fel. Kursen var mycket enkel att klara tycker jag.»
- Det är nice»
- Bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från