ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


MPISC - development

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-09-08 - 2010-09-14
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Claes Niklasson»

1. What is your present nationality?

40 svarande

Swedish»22 55%
Not Swedish»18 45%

Genomsnitt: 1.45

2. What available elective courses would you like to add to the semi compulsory ones already in the program

It is possible to add several courses that are relevant.

40 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Advanced Chemical Reaction Engineering»23 57%
Advanced Separation Technlogy»24 60%
Cellulose Technolgy»2 5%
Eco Design»1 2%
Ecology for Engineers»3 7%
Paper Technology»2 5%
Pollution prevention»2 5%
Sustainable Process Engineering»14 35%
Waste Managment»5 12%
Other - please comment»3 7%

- I dont think there should be too many compulsory courses so I only choose ACEPAT.» (Advanced Chemical Reaction Engineering)
- Multiphase .... kommer inte ihåg namnet, men den verkar användbar.» (Advanced Chemical Reaction Engineering, Other - please comment)
- A think you should have the same system as today with 6 of 8 semicompulsory but if I must choose a would choose these two. One reason for me when a chose MPISC was that the programme had more freedom than MPSES.» (Advanced Chemical Reaction Engineering, Advanced Separation Technlogy)
- combustion engineering» (Advanced Chemical Reaction Engineering, Advanced Separation Technlogy)
- Svårt att uttala sig om kurser man inte läst men av de jag läst var Waste Management en mycket bra kurs.» (Waste Managment)
- Energy systems modelling and planning (MEN115) - good if you want a focus towards energy technology Combustion engineering (MEN031)» (Advanced Separation Technlogy, Other - please comment)
- Design of Industrial Energy Equipment» (Advanced Chemical Reaction Engineering, Advanced Separation Technlogy, Cellulose Technolgy, Paper Technology, Other - please comment)

3. If you would suggest new courses (compulsory) in what area would you prefer?

The courses should improve the compulsory part. The alternatives below are just suggestions of different fields (please comment)

40 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Science oriented courses»2 5%
Engineering oriented courses»24 60%
Project managment/economics/entrepeneurship»17 42%
Sustainability»5 12%
Modelling»24 60%
Pulp and Paper»2 5%
Other (please comment)»0 0%

- To less of this kind of courses in the mastersprogram.» (Project managment/economics/entrepeneurship)
- I suggest to stay with the semicompulsory-system» ()
- Most of the courses are focused on what is going on here in chalmers. Probably a course with a intensive information about the advances towards sustainable future will be appreciated» (Sustainability, Modelling)Kursutvärderingssystem från