ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


GAME test

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-09-07 - 2010-09-07
Antal svar: 1
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Rebecca Brembeck»

1. Vad heter du?

- Rebecca Brembeck»

2. Vilken är din arbetsplats?*

- GMV»

3. Vilken medlemskategori skulle du placera dig i?*

Med samhälle avses t ex myndigheter, politiker...

1 svarande

Universitet/Högskola»1 100%
Forskningsinstitut»0 0%
Näringsliv»0 0%
Samhälle»0 0%
Organisation»0 0%

Genomsnitt: 1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Vilket är ditt intresseområde?

Fyll i det alternativ som du tycker stämmer mest överens.

1 svarande

Miljö»1 100%
Klimat»0 0%
Transporter»0 0%
Energi»0 0%
Samhällsbyggnad»0 0%
Bränslen»0 0%
Miljöteknik»0 0%

Genomsnitt: 1

5. Jag går helst på seminarier som handlar om...

Svara det alternativ som stämmer bäst överens.

1 svarande

Energi/Transport»1 100%
Klimat/Klimatpolitik»0 0%
Miljöstyrning/Reglering»0 0%
Miljö i näringslivet»0 0%
Miljöpolitik»0 0%

Genomsnitt: 1

6. Jag håller mig informerad om vad som sker inom GAME genom...

1 svarande

Hemsidan»1 100%
Mejlutskick»0 0%
Både hemsidan och meljutskick»0 0%

Genomsnitt: 1

- Jättefin ny hemsida!» (Hemsidan)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1


Genomsnitt totalt för alla frågor: 1
Beräknat jämförelseindex: 0

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från