ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Tillverkningsteknik, LMU232

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

36 svarande

Högst 15 timmar»12 33%
Cirka 20 timmar»10 27%
Cirka 25 timmar»5 13%
Cirka 30 timmar»7 19%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.36

- Labbarna krävde för mycket tid... Mest p.g.a att vi knappt fick reda på vad som skulle göras eller vad som gjordes.» (Högst 15 timmar)
- Ganska lite tid i början men senare halvan av läsperioden blev det nog bortåt 35 timmar i veckan.» (Cirka 20 timmar)
- vid laborationer ökade timmarna pga korrigeringar i rapporter.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

36 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»2 5%
75%»12 33%
100%»21 58%

Genomsnitt: 4.47

- Föreläsningara har inte givit något och är väldigt opedagogiska. » (75%) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Missat en och annan föreläsning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 13%
Målen är svåra att förstå»5 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 58%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 13%

Genomsnitt: 2.72

- först sent på kursen blev det klart vad som är viktig» (Målen är svåra att förstå)
- svårt att förstå vart nivån låg, fick ta reda på vad som var viktigt själv känndes det som.» (Målen är svåra att förstå)
- Svårt att greppa vad man skulle kunna i kursen, vart man skulle börja någonstans.» (Målen är svåra att förstå)
- Labbarna och gästföreläsarna är det enda vettiga med kursen» (Målen är svåra att förstå) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Alltid lite jobbigt med så många lärare.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

34 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»28 82%
Nej, målen är för högt ställda»4 11%

Genomsnitt: 2.05

- vet inte, för jag har inte läst dem.» (Ja, målen verkar rimliga)
- i den grad man förstod dem» (Ja, målen verkar rimliga)
- De var rimliga då man i slutet av kursen hade lite mera grepp om vad man skulle kunna. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Alldeles för höga krav ställs på studenten angående mängden kunskap som denne förväntas kunna efter avslutad kurs. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på att 90% av studenterna aldrig använt exempelvis en fräsmaskin, känns det som att tonvikten kunde läggas på att få studenterna att förstå de grundläggande processerna och inte på hur en spåna formas vid en given ställvinkel.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på hur dåliga föreläsarna har varit så är målen för höga.» (Nej, målen är för högt ställda) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»11 32%
Ja, i hög grad»9 26%
Vet ej/har inte examinerats än»13 38%

Genomsnitt: 3

- Enkel tenta så att många klarar sig» (I viss utsträckning)
- några saker känndes inte relevanta för tillverkningsteknik utan mer som material teknik. frågorna på tentan var svåra att tolka och förstå.» (I viss utsträckning)
- dte kändes osm att tentan inte speglade vad vi lärt oss utan mer vad vi INTE har lärt oss. Tyckte dte fanns gott om punkter på tentan som respektive föreläsare inte alls har lagt vikt vid.» (I viss utsträckning)
- Var väldigt stor tyngd på skärande bearbetning. Hade varit bättre om man hade testat på hela kursen. » (I viss utsträckning)
- Kommer antagligen inte klara den med tanke på hur omotiverad jag blivit av att plugga på detta.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»13 36%
Ganska liten»7 19%
Ganska stor»13 36%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.16

- det har vart svårt att följa på undervisning då den bara gjordes via powerpoint vilket gör att man snabb tappa intresse då det är tråkigt och sluta lyssna» (Mycket liten)
- merparten av undervisningen har varit svår att föstå eftersom föreläsarna bara svamlat och inte vetat vad de skulle säga. gästföreläsarna och övningarna/labbarna var dock mycket bra.» (Mycket liten)
- enda som gett något är labbarna...föreläsningarna meningslösa..» (Mycket liten)
- När det gäller vissa föreläsare kan man fråga sig om de vill att studenterna ska lära sig någonting överhuvud taget, eller om de bara är tvingade att gå dit och mala i två timmar. "Räkneövningarna" för närmast tankarna till en parodi av undervisning.» (Mycket liten)
- 95% egna förkunskaper i ämnet» (Mycket liten)
- föreläsningarnas kvalite har varierat stort och det såkallade övningarna gav nästintill inget utbyte för mig väldigt märkligt att man valde att utföra dem på det sättet!» (Mycket liten)
- Kenneth Hambergs föreläsningar var de enda som var givande. Samt möjligtvis någon av gästföreläsarna. Motivationen gick rätt ner i marken efter föreläsarnas föreläsningar. Vid Labb-konsultationen var det mest ett krig än en konsultation. Föreläsaren ville ej hjälpa. Att vilseleda eleverna för att slippa svara på frågor är inget effektivt sätt att lära ut på. » (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Lite luddigt,Gustav glömde saker, många olika föreläsare, Ingen egen räkning med hjälp.» (Ganska liten)
- det enda givnde har varit labbarna. några förläsningar har varit bra, annars har inte de gett så mycket. man har förstått mer av att läsa i boken.» (Ganska liten)
- Dåliga föreläsningar. Synpunkterna som kom fram genom klass representanterna fick ingen respons. Inga förändringar gjordes av upplägget av föreläsningarna. Vi bad om att få fler räkneövningar och annat upplägg, men det hände inget. Upplägget var exakt samma som förra året.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Relativt bra framföranden på föreläsningarna. Önskar dock att mer tal räknas på övningarna för att få ökad förståelse. » (Ganska stor)
- Räkne övningarna var konstiga, vissa uppgifter var jätte svåra och det var svårt att få hjälp med dem.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»10 27%
Ganska liten»9 25%
Ganska stor»14 38%
Mycket stor»3 8%

Genomsnitt: 2.27

- Kurslitteraturen var under all kritik. Speglar väldigt dåligt det examinatorn för kursen anser är väsentligt. Vissa delar tas inte ens upp i litteraturen. » (Mycket liten)
- rörig och ofullständig» (Mycket liten)
- kursen följde inte boken och allt var bara rörigt» (Mycket liten)
- Fruktansvärt dålig bok som borde bytas ut snarast!» (Mycket liten)
- Dålig bok.» (Mycket liten)
- Kunde man inte hittat en än mer förvirrande och dåligt skriven bok? Det enda postitiva med boken är att den är på svenska.» (Ganska liten)
- Köpte aldrig boken.» (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- övningshäften var jättebra, boken däremot jättedåligt svårt att hitta, indexen kan man i princip inte använda, att köpa boken kändes som att kast bort sina pengar» (Ganska stor)
- Har inte haft någon bok. men övningshäften och laborationerna gav mycket.» (Ganska stor)
- boken var dålig men utdelat material bra.» (Ganska stor)
- Inte boken utan det utdelade materialet var bra» (Ganska stor)
- Det är ingen ide att bara lämna ut räknehäften med facit och gå igenom uppgifterna halvt på tavlan. Man lär sig absolut ingenting på det. Per Öhl gjorde inget åt våra synpunkter på räkneövningarna, gjorde precis samma sak som förra året. » (Ganska stor)
- Bra instuderingsuppgifter, men boken var riktigt dålig. Har sällan sätt så många skriv- och sakfel i en enda bok!» (Ganska stor)
- utdelat material kompliterade kurslitteraturen bra.» (Mycket stor)
- Lösta uppgifter och gamla tenotor har varit till störts hjälp.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»25 69%
Mycket bra»9 25%

Genomsnitt: 3.19

- Lätt att få tag på. Dock lite svårare att lära sig något av dem.» (Ganska bra)
- Bra att föreläsnings-OH fanns på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- En gång hade vi lektion utan att PM sa det vilket gjorde att många missade den.» (Ganska bra)
- Bra när föreläsningsmaterial läggs ut på internet. Synd att inte allt gick att skriva ut.» (Ganska bra)
- Alla föreläsningar har legat ute samt annat nyttigt, väldigt bra. » (Mycket bra)
- Man kunde alltid hämta ut föreläsningsanteckningar innan föreläsningen vilket var bra då man kunde hänga med och göra sina anteckningar tillsammans med bilderna.» (Mycket bra)
- Helt onödigt med boken dom rekomenderade, då de gav ut över 10 häften med allt relevant.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»6 16%
Ganska dåliga»7 19%
Ganska bra»18 50%
Mycket bra»2 5%
Har ej sökt hjälp»3 8%

Genomsnitt: 2.69

- När gavs tillfälle till att ställa frågor? På "räkneövningarna"?» (Mycket dåliga)
- Övningar i smågrupper med möjlighet att ställa frågor hade i hög grad underlättat inlärningen. » (Mycket dåliga)
- Föreläsarna själva kunde knappt svara på frågor som ställdes på föreläsningarna. Många diffusa svar på helt självklara frågor. Förutom Kenneth Hambergs föreläsningar, mycket givande.» (Mycket dåliga) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Tillfällen för konsultation har varit väldigt få. Att föredra hade varit att kombinera övningar med konsultation i mindre salar med ca. 40 elever, minst en gång i veckan. Detta har varit något som inte funnits tillgängligt under kursen.» (Ganska dåliga)
- inga schemalagda övningar.. frågor var tvugna ställas efter fö.» (Ganska dåliga)
- Borde varit någon räkneövning i klassrum. » (Ganska dåliga)
- Man drar sig för att fråga när det känns som n utskällning varje gånga man frågar. gustav är trevöigare, men ostrukturerad» (Ganska dåliga)
- hade gjärna fått lite mer genomgång av räkneuppgifter i form av räkna på tavlan, det gjordes inte alls, dåligt» (Ganska bra)
- eftersom det var många olik adelar med olika ansvarade så var det oklart vem mn skulle gå till och hur man skule nå dem» (Ganska bra)
- Dåligt med räknegenomgångarna. » (Ganska bra)
- Stressigt när alla grupper var på en gång. » (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»23 63%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.63

- I de få samarbeten som krävts, dvs laborationerna, har samarbeten i gruppen fungerat väldigt bra. » (Ganska bra)
- stadigt gäng so brukar plugga tillsammans» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»19 52%
Hög»13 36%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.47

- Dock lite mycket att ta in. Många olika "ämnen".» (Lagom)
- Mkt att göra när det var labbar men ananrs ganska så lugnt.» (Lagom)
- Hög, med tanke på att vi knappt visste vad vi höll på med i kursen. Föreläsningarna gav knappt något... samtidigt som kursliteraturen knappt duger till ved.» (Hög)
- Kursen har tagit mycket tid per vecka. Detta har varit tvunget för att hänga med under kursens gång. » (Hög)
- Med avseende på labbarna och rapportinlämning, men låg med avseende på räkne och teori biten.» (Hög)
- Bl a pga två totalt meningslösa laborationer, som hetsades igenom pga tidsbrist. Tidsbristen berodde tydligen på dåligt förberedda studenter, så 95% av studenterna var alltså dåligt pålästa. Eller kan tidsbristen bero på dålig planering av laborationesledningen? Vad är meningen med alla dessa laborationer? Att öka förståelsen hos studenterna eller att genomföra laborationer för laborationernas skull? Arbetsinsatsen vid labbarna och rapportskrivningen står ej i proportion till den kunskap man tillägnades.» (För hög)
- För många metoder att kunna så detaljerat» (För hög)
- Jämfört med övriga kurser vi har läst har hållfastigheten krävt betydligt större arbetsinsats än övriga kurser. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»8 22%
Hög»21 58%
För hög»6 16%

Genomsnitt: 3.86

- Bl a pga av labbarna.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

36 svarande

Mycket dåligt»4 11%
Dåligt»10 27%
Godkänt»15 41%
Gott»7 19%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.69

- Till stor del dåligt förberedda föreläsare som inte bryr sig om att förmedla kunskap, utan snarare briljera över studenterna.» (Mycket dåligt)
- Den mest "flummiga" kursen jag läst. Dåliga föreläsare som för det mesta var helt oengagerade. » (Mycket dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Många ointressanta föreläsare som bidrar till att föreläsningarna blir sömnpiller.» (Dåligt)
- Hade gått att göra denna intressant och motiverande med personer som kunde de sakerna de föreläsade om. Inte sånna som står och säger "öh, hrm nu tappade jag bort mig igen!" om och om igen. » (Dåligt)
- anser att det var dåligt för att det var många olika föreläsare och de hade inte koll på vad de andra sa på deras föreläsningar.» (Dåligt)
- Man har klassrepresentanter för att få möjlighet att förändra upplägget som inte fungerar under kursens gång. Men det fungerade inte i detta fallet. Jag tvivlar på att upplägget kommer att ändras tills nästa år, då de kör samma upplägg varje år, och studenterna tycker det är lika tråkiga föreläsningar.» (Dåligt)
- Kursansvarig..dåligt påläst inför fö..slängde alltid upp powerpoint..dåligt strukturerat.. » (Dåligt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsningarna gav inte särskilt mycket» (Godkänt)
- Dock för högt ställda krav angående det stora innehållet i kursen. » (Godkänt)
- det är mycket gott med avseende på vad vi lärt oss men mindre gott med avseende på föreläsningar.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- övningshäften, föreläsaren från SKF»
- Gästföreläsare är positivt. Samt att Kenneth Hamberg höll i två föreläsgninar. Dessa förläsningar var de enda som var givande. Tack Kenneth Hamberg!»
- Laborationerna bör bevaras pga att de givit ökande förståelse för kursens innehåll. »
- labbarna..mycket givande.. per öhl styrde ihop kursen och la dem sista pusselbitarna på plats som kursansvarig misssat..»
- Labbarna med Per Öhl.»
- övningshäftena»
- Frågan är om man borde ha kursen överhuvud taget nästa år. Ämnet är givetvis mycket viktigt, men i dess närvarande utformning känns kursen onödig. En total omarbetning av upplägget på kursen skulle behövas. Gästföreläsaren i svetsning var mycket bra. Hans engagemang vore något att ta efter för vissa av de andra föreläsarna.»
- powerpoint föreläsningarna»
- Laborationerna»
- Gästföreläsarna, labbarna men skippa den militäriska rättningen på labbrapporterna»
- kurslitteraturen och gästföreläsare»
- Labbarna var lärorika.»
- Laborationerna»
- labbarna och att man få ut föreläsningsanteckningarna innan föreläsningen!»
- det utelade materialet»
- Att man lägger ut presentationerna på kurshemsidan, Bra!»
- Labbarna och gästföreläsningen i pulvermetallurgi»
- De olika tillverkningsdelarnas föreläsare. Gott att lyssna på någon som jobbar med det, samt att det kändes viktigt att få feda på de olika delarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- tydligare lektioner dvs lärare som har bra kännedom om ämnet och inte personer som inte kan lära ut!!»
- göra undervisningen lite roligare att bara köra powerpoint blir tråkigt och man tappa snabbt intresse att lyssna, vissa gästföreläsare var heller inte bra som svetsning fick en rätt dålig överblick»
- Mer tavla, mindre powerpoint.»
- Litteraturen bör definitivt bytas ut. »
- tydligheten»
- ny kursansvarig så att det blir bättre struktur på Fö..mycket mindre powerpoint..schemalagda övningstillfällen där frågor kan ställas..»
- Intressantare föreläsningar och boken bör bytas.»
- äkningtillfällen och inte så omfattande labbar»
- litteraturen»
- Inte lika många föreläsare. Samt inte lika hög belastning totalt på perioden.»
- Räkneövningar, inte bara genomgångar som det blev!»
- Inför räkneövningar så att man får bättre koll på hur man skall räkna i tillverktek. »
- föreläsarna borde verkligen snacka ihopp sig mer och ta reda på vad som sägs på varrandras föreläsningar. de borde ha riktiga övningar där det räknas exempel! i år var främst övningarna den största besvikelsen.»
- Tråkiga föreläsare!»
- förläsningarna, mer tydliga.»
- hela upplägget är dåligt. Föreläsningarna och FÖRELÄSARNA borde vara mer intresserade av att vi förstår och inte bara avverka sina timmar på föreläsningen bara för att de måste. Mer motiverade föreläsare»
- Dra ned lite på metoderna, svårt att kunna så många metoder så detaljerat. Vid övningar verkar räkning vara det viktigaste i kursen fast närmare tentan förstår man att teoridelen är större. Informera tydligt om detta tidigare.»
- Gustavs föreläsningar: Han ger ett väldigt osäkert intryck, han kan väldigt mycket men kan inte förmedla det på ett övertygande sätt. Studenterna bryr sig inte om att gå på föreläsningarna för att man blir mer förvirrad än vad man var innan. Pers räknegenomgångar: Sätt in riktiga räkneövningar, det ger ingenting att göra på det sätt han gör nu. »
- Räkne övningarna, vissa uppgifter var onödigt svåra med tanke på nivån på tentan. Hade funkat bättre för mig en förklarning av svarvuppgifter än att sita med huvudet i facit!»
- I stort sett allt. Labbar bör INTE läggas så tidigt i kursen när de inte ens är förklarat vad det handlar om. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

16. Övriga kommentarer

- . För övrigt så låter man klassen få veta om man ställer in en lektion...så att vi inte står där 8 på morgonen helt i onödan. Än en gång, sämsta kursen hittils!! Förutom Kenneth Hambergs föreläsningar.»
- "mitt i kursen utvärderingen" meningslös då inga förändringar sker efter möte trots påpekanden från elever..»
- Tyvärr en stor besvikelse. Kursen hade kunnat ge mycket.»
- svårt att förstå lärarnas förklaringar»
- vissa föreläsare borde vara mer strukturerade så man lättare kan hänga med i föreläsningen, pedagogik var inte direkt solklar!»
- Det känns som om gästföreläsarna stal för stor del av poängen på tentan. Vore vettigare att haft mera av det som hade fått mera föreläsningar.»
- övningarna får gärna var riktiga övningar= att läraren räknar något exempel och inte bara berättar vilka frmler som ska användas på varje tal!»
- Jag har inte lagt mycket tid på denna kurs. Den var inte värd den tid jag kunde lagt på mina andra två kurser. Föreläsningarna har varit slöseri med tid. Kurslietraturen som enligt föreläsarna själva sagt, är oftast inte helt korrekt. Vad ska ge en motivation till att läsa en så meningslös kurs, om föreläsarna själva har ursäkter till att de inte kan svara på frågor eller ens förklara det de själva anser att de "kan". För övrigt så låter man klassen få veta om man ställer in en lektion.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från