ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 VT - Reglerteknik Z2, KF, BT, SSY051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-08-29 - 2010-09-12
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 11%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Klass: Övriga

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

Kurs-PM
5 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»1 20%
2 40%
++»2 40%

Genomsnitt: 4.2

Kurshemsidan
5 svarande

- -»0 0%
1 20%
OK»1 20%
3 60%
++»0 0%

Genomsnitt: 3.4

Lab-PM
5 svarande

- -»1 20%
1 20%
OK»0 0%
3 60%
++»0 0%

Genomsnitt: 3

Inlämningsuppgifts-PM
5 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»2 40%
2 40%
++»1 20%

Genomsnitt: 3.8


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Boken uppfattas kanske som lite bättre än var den är bara för att den är på svenska.»

Reglerteknikens grunder, Bengt Lennartsson
5 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»0 0%
2 40%
++»3 60%

Genomsnitt: 4.6

Övningshäfte, Bengt Lennartsson
5 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»0 0%
3 60%
++»2 40%

Genomsnitt: 4.4

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- Föreläsningarna hade INGET med övningarna eller inlämningsuppgifterna att göra! Det var riktigt dåligt!»
- Anna-Maria var duktig även om hon var lite osäker på det själv.»

Föreläsare, Bengt Lennartsson
5 svarande

- -»0 0%
1 20%
OK»0 0%
2 40%
++»2 40%

Genomsnitt: 4

Övningsledare, Viktor Larsson
2 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»0 0%
2 100%
++»0 0%

Genomsnitt: 4

Övningsledare, Anna-Maria Carstensen
5 svarande

- -»0 0%
1 20%
OK»1 20%
2 40%
++»1 20%

Genomsnitt: 3.6

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Vissa av inlämningsuppgifterna tog för lång tid, eftersom Kf hade 11 andra inlämningar under perioden.»
- Kändes inte som labbhandledaren var så engagerad. »

Föreläsningar
5 svarande

- -»1 20%
1 20%
OK»0 0%
2 40%
++»1 20%

Genomsnitt: 3.2

Övningar
5 svarande

- -»0 0%
1 20%
OK»0 0%
3 60%
++»1 20%

Genomsnitt: 3.8

Laborationer
5 svarande

- -»1 20%
2 40%
OK»2 40%
0 0%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.2

Inlämningsuppgifter
5 svarande

- -»1 20%
0 0%
OK»3 60%
1 20%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.8

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- hade väldigt många inlämningar i det andra ämnet, så tillsammans blev det för mycket»
- Inlämningsuppgifterna tog mycket tid.»

Föreläsningar
5 svarande

För långsamt»1 20%
Lagom»4 80%
För snabbt»0 0%

Genomsnitt: 1.8

Övningar
5 svarande

För långsamt»1 20%
Lagom»4 80%
För snabbt»0 0%

Genomsnitt: 1.8

Laborationer
5 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»5 100%
För snabbt»0 0%

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgifter
5 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»1 20%
För snabbt»4 80%

Genomsnitt: 2.8

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Inget fel på inlämningsuppgifter om de förbättrar lärandet. Kändes som dessa tog mycket tid för egen räkning som kanske givit mer.»

Tentan
5 svarande

- -»0 0%
1 20%
OK»0 0%
3 60%
++»1 20%

Genomsnitt: 3.8

Inlämningsuppgifter
5 svarande

- -»1 20%
0 0%
OK»3 60%
1 20%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.8

7. Betygsprognos. Vilket betyg trodde du att du skulle få i kursen efter skrivit tenta?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken

Matrisfråga

Betyg
5 svarande

1 20%
1 20%
3 60%
0 0%

Genomsnitt: 2.4

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- en mindre inlämning»
- Gör om föreläsningarna! Man måste få mer kött på benen inför inlämningarna! Vissa inlämningar tog för mycket tid. Tex kan man få en 3*3 matris istället för en 5*5, finns ju ingen anledning att sitta och tröka med sånt som är lätt men jobbigt!»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Övningshäftet och boken var kanon!»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna! ( 5 är högsta betyg)

Matrisfråga

- Har potential att bli 5:a om föreläsningarna och inlämningsuppgifterna ses över!»
- Nyttig kurs.»

Betyg
5 svarande

0 0%
0 0%
2 40%
3 60%
0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

Föreläsare, Bengt Lennartsson
4 svarande

Ja»1 25%
Nej»2 50%
Vet ej»1 25%

Genomsnitt: 2

Övningsledare, Viktor Larsson
4 svarande

Ja»0 0%
Nej»1 25%
Vet ej»3 75%

Genomsnitt: 2.75

Övningsledare, Anna-Maria Carstensen
5 svarande

Ja»1 20%
Nej»3 60%
Vet ej»1 20%

Genomsnitt: 2

12. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna den nya utvärderingsmallen och det nya betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?Kursutvärderingssystem från