ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


v10 Matematisk statistik MVE265 V2, MVE265

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-08-24 - 2010-09-17
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 13%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 8%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»36 78%

Genomsnitt: 3.52

- Har nog sett dem men det är svårt att komma ihåg efter flera månader.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Minns dem inte.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag kommer inte ihåg vad som stod.» (Jag har inte sett/läst målen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 4%
Ja, målen verkar rimliga»40 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Den är ju bara på 4.5 hp, verkar vara rimligt..» (Ja, målen verkar rimliga)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 4%
Ja, i hög grad»38 90%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 4%
Ganska stor»6 13%
Mycket stor»38 82%

Genomsnitt: 3.78

- jag vet att det har varit populärt bland andra studenter, men för egen del tyckte jag att föreläsningarna höll för lågt tempo. jag hade kunnat förstå och lära mig på en tredjedel av tiden» (Ganska liten)
- Ulla är verkligen en jättebra föreläsare! » (Mycket stor)
- Väldigt, väldigt bra föreläsare. Roliga, intressanta föreläsningar och många och tydliga exempel.» (Mycket stor)
- Bra tempo på föreläsningar, många bra exempel. » (Mycket stor)
- Har varit bra, men tyckte innimellan att det gick något sakte framåt, och att saker blev lite för detaljerad och mycket repetition. Därför blev några föreläsningar tråkiga. Fast jag lärde mycket på undervisningen.» (Mycket stor)
- INSPIRERANDE ANEKDOTER VID TAVLAN.» (Mycket stor)
- Bra föreläsare.» (Mycket stor)
- Ulla är bäst! En kombination av fokus och roliga historier på föreläsningarna gör att man orkar hänga med och det blir kul att lära! Stort pluss» (Mycket stor)
- Känns som vi haft väldigt många föreläsningar i förhållande till antal poäng på kursen. Detta är kanske positivt och speglas i de extremt bra tentaresultaten.» (Mycket stor)
- Föreläsaren är mycket pedagogisk och det är en stor fördel av få veta vad man bör lägga stor vikt vid att lära sig och vad man bör lägga mindre vikt vid.» (Mycket stor)
- Den bästa föreläsaren jag haft på V- programmet» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 8%
Ganska stor»14 31%
Mycket stor»27 60%

Genomsnitt: 3.51

- Lärde mäst på föreläsningen. Men bra supplement» (Ganska liten)
- läste i boken istället för att gå på föreläsningarna. bra och informativ bok, men alldeles för mycket snack om samma sak. lite fåniga exempel. det räckte att skumma mellan de viktiga formlerna.» (Ganska stor)
- eftersom det står ungefär samma i boken som sägs på föreläsningarna, är föreläsningarna mer lättförstådda. (även om boken också är det)» (Ganska stor)
- Väldigt bra kurslitteratur, lätt att förstå» (Mycket stor)
- Grym bok!» (Mycket stor)
- Boken är kanonbra!» (Mycket stor)
- Kursboken var bra, bra förklaringar och lättläst» (Mycket stor)
- Bra när det är samma person som har skrivit kursmaterialet som har föreläsningar och är examinator!» (Mycket stor)
- boken är kanonbra!» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 8%
Ganska bra»18 39%
Mycket bra»24 52%

Genomsnitt: 3.43

- Gick inte att komma åt vecko-PM ett tag» (Ganska dåligt)
- Det var problem med kurshemsidan i slutet eftersom nästa årskurs hemsida dök upp som förvalt sida helt plötsligt.» (Ganska bra)
- uppgifter för kommande vecka kunde ibland läggas ut lite tidigare» (Ganska bra)
- det var en del problem med hemsidan för att det pågick nån slags uppdatering tror jag. detta var oerhört frustrerande och jag anser att uppdateringar av hemsidor bör ske vid ett tillfälle som inte ligger i läsvecka 6-8! (eftersom detta tyvärr är ofta förekommande...) » (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 8%
Lagom»39 84%
Hög»3 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.97

- Kursen var jättebra upplagd, kändes inte stressig någon gång» (Lagom)
- låg i fas stora delar av tiden. på slutet blev det lite mycket lite fort och då var det svårt» (Lagom)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 23%
Mycket bra»27 58%
Har ej sökt hjälp»8 17%

Genomsnitt: 3.93

- lyhörd och trevlig lärare. och rolig, fast det kanske blev för mycket skämt ibland» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 13%
Mycket bra»33 71%
Har ej sökt samarbete»7 15%

Genomsnitt: 4.02

- Kursen har inte krävt samarbete. Det samarbete jag deltog i var plugg med vänner.» (Mycket bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»13 28%
Hög»28 60%
För hög»3 6%

Genomsnitt: 3.69

- Mycket att göra i den andre kursen, gjorde att det blev mycket att göra.» (Hög)
- BYGGNADSFYSIKEN TOG MYCKET TID» (Hög)
- Dåligt förberedda övningstentor i parallellkursen gav mycket stress i tentaveckan, samt att vi hade lite tid till den stora kursen och mycket tid till den lilla(denna, 4,5 hp jfr 10,5 hp)» (Hög)
- den är väl alltid hög, men inte högre än någon annan läsperiod» (Hög)
- men detta pga den andra kursen jag läst.» (Hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren och boken. »
- Ulla!»
- Ulla och kurslitteraturen»
- Ulla som föreläsare! Hela upplägget har fungerat jättebra.»
- Hela upplägget var väldigt pedagogiskt. Speciellt bra var den lilla repetition vi fick i mitten på kursen där vi gick igenom det vi hade läst. »
- det mesta»
- Ulla Blomqvist»
- Ulla som föreläsare.»
- Föreläsaren och upplägget på föreläsningarna. »
- föreläsningarna »
- Ullas föreläsningar»
- Föreläsaren. Veckoplaneringarna med sammanfattning och rekommenderade övningar.»
- Föreläsare, otroligt lugn och duktig»
- Ulla, Ulla och Ulla.»
- Allt»
- Fortsätt vara lika pedagogisk som du har varit den här perioden.»
- Ulla :) riktigt pedagogisk!»
- Föreläsaren!»
- kurslitteraturen»
- Läraren»
- Föreläsaren»
- Allt Mycket bra lärare och kurslitteratur!»
- Behåll Ulla! Den mest padagogiska föreläsaren vi haft.»
- Lärare och kursupplägg. Att få en föreläsning mitt i läsperioden med repetition om vad vi dittills hade gått igenom var väldigt givande och bra.»
- Ulla som var en bra föreläsare.»
- Läraren! Ulla är riktigt duktig. Hon får statistik att bli väldigt intressant!»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ingenting, allting är så bra som det kan bli»
- Det behövs inga förändringar. Denna kurs var en av de bästa vi har haft hittils, mycket beroende på läraren.»
- RÄKNESTUGORNA HÖLL INTE LIKA HÖG KLASS SOM RESTEN AV KURSEN.»
- tror eventuellt att de skulle kunna gå lite fortare i början»
- Räknestugorna var inte så välbesökta, kanske ha nån dugga under kursens gång»
- ändras?»
- vet ej»
- Inget, bra kurs»
- Absolut ingenting!»
- Historierna under föreläsningarna är jättesköna eftersom man vaknar till. Men ibland blir dom lite för långa.»
- Det hade varit bra med duggor, så som vi haft i tidigare mattekurser.»
- Mer generella förklaringar - nu förklarades det mesta med ett exempel vilket gör att det blir svårt att få helhetsperspektivet. »
- Inget»
- Inget den var den bästa kursen hittills»
- vet ej»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- tycker ulla var kanonbra som föreläsare»
- Mycket bra kurs. Ulla Blomkvist är verkligen en riktigt bra föreläsare och lärare! »
- Skojiga anekdoter - bra för inlärningen»
- Tack för en bra kurs! Den bästa kurs jag läst hittills här på Chalmers.»
- Ulla är helt klart den bästa föreläsaren hittills! Fantastisk! Skicka resten på retorikkurs till henne!»
- Läraren är grym!»
- Jag tycker Ulla är den bästa föreläsaren vi har haft hittills på Väg och Vatten. Allt var helt solklart från första dagen. En rolig kurs. Ett bra bevis på att föreläsare inte måste vara tråkiga genom hela föreläsningar för att studenterna ska förstå!»
- Bra föreläsningar»
- Ulla kan rätt ofta sväva iväg lite mycket under föreläsningarna. det är bra med konkreta exempel men ibland är det bra att hålla sig till kurslitteraturen. Ibland gick en föreläsning i princip ut på att vi bara fick berättelser med konkreta exempel och det var inte alltid så givande utan jag hade hellre sett att vi hade fått satt oss och räkna själva. Plus att Ulla behöver inte gå igenom precis varenda steg på varenda uträkning mot slutet av ett avsnitt. De som inte hänger m ed är de som uppenbarligen inte engagerat sig nåt coh då kan ju de gå fram och fråga efetråt eller under föreläsningen. Ibland blev det lite för simpelt gjort vilket gör att man tappar intresse och fokus. »
- Bästa kursen på hela utbildningen (änsålänge)»
- inga klagomål alls, toppenkurs!»
- Grym kurs!»


Kursutvärderingssystem från