ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Chalmers enkät till nyantagna 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-09-03 - 2010-09-16
Antal svar: 889
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Carl Johan Franzén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Information om dig

1. Din ålder?*

889 svarande

18 eller yngre»93 10%
19-20»487 54%
21-22»182 20%
23-25»82 9%
26-30»28 3%
Äldre än 30»17 1%

Genomsnitt: 2.45

2. Kön?*

889 svarande

Kvinna»273 30%
Man»616 69%

Genomsnitt: 1.69

3. Var ligger din hemort?*

888 svarande

Göteborg»300 33%
Stockholm»21 2%
Malmö»6 0%
Västra Götalands län»217 24%
Hallands, Jönköpings, Kronobergs län»122 13%
Kalmar län, Gotlands län»20 2%
Skåne län, Blekinge län»38 4%
Värmlands län»35 3%
Östergötlands, Örebro län»37 4%
Södermanlands, Västmanlands, Stockholms, Uppsala län,»30 3%
Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands län»43 4%
Västerbottens, Norrbottens län»15 1%
Utanför Sverige»5 0%

Genomsnitt: 4.34

4. Är svenska ditt modersmål?*

888 svarande

Ja»823 92%
Nej»65 7%

Genomsnitt: 1.07

5. När slutade du gymnasiet (eller utbildning motsvarande gymnasiet)?*

888 svarande

I år»351 39%
Förra året»227 25%
Två år sedan»112 12%
Tre år sedan eller mer»198 22%

Genomsnitt: 2.17


Rekrytering och information

6. Hur högt prioriterade du programmet du börjat på när du sökte?

884 svarande

1:a hand»608 68%
2:a hand»171 19%
3:e hand eller lägre.»106 11%

Genomsnitt: 1.43

7. Om programmet du börjat på inte var ditt förstahandsval, vilken utbildning prioriterade du högre?

313 svarande

Annan civilingenjörsutbildning, KTH»6 1%
Annan civilingenjörsutbildning, Lund»3 0%
Annan civilingenjörsutbildning, Linköping»1 0%
Annan civilingenjörsutbildning, Uppsala»0 0%
Annan civilingenjörsutbildning, Chalmers»207 68%
Annan civilingenjörsutbildning, övriga»1 0%
Annan högskoleingenjörsutbildning, KTH»0 0%
Annan högskoleingenjörsutbildning, Lund»4 1%
Annan högskoleingenjörsutbildning, Linköping»0 0%
Annan högskoleingenjörsutbildning, Uppsala»1 0%
Annan högskoleingenjörsutbildning, Chalmers»33 10%
Annan högskoleingenjörsutbildning, övriga»1 0%
Läkare»26 8%
Tandläkare»3 0%
Veterinär»0 0%
Civilekonom»6 1%
Psykolog»2 0%
Jurist»2 0%
Annat naturvetenskapligt / medicinskt / tekniskt program»4 1%
Annat samhällsvetenskapligt / humanistiskt / ekonomiskt prog»2 0%
Annat sjöprogram»12

Genomsnitt: 7.09

8. Varför valde du att läsa på Chalmers?

888 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Den utbildning jag ville läsa finns här»601 67%
Chalmers rykte / anseende»727 81%
Attraktiv studieort»366 41%
Chalmers ligger nära där jag bor»394 44%
Roligt studentliv»372 41%
Många av mina kompisar läser / ska läsa här»125 14%
Mina föräldrar och / eller syskon har läst här»129 14%
Fräsch studiemiljö»157 17%
Bra utbyten med andra länder»150 16%
Chalmers har bra kontakt med näringslivet»280 31%
Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden»462 52%
Jag hade stor chans att komma in här»74 8%
Lätt att hitta bostad»13 1%
Hög standard på undervisningen»411 46%
Annat»40 4%
Vet ej»11

- Jag läste ett år på KTH innan men kände att jag vill komma bort från Stockholm och då tyckte jag att Chalmers verkade vara den skola förutom KTH som verkade bäst i Sverige.» (Annat)
- Min lägenhet ligger här, och jag har förstahandskontrakt.» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Attraktiv studieort, Mina föräldrar och / eller syskon har läst här, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Annat)
- Gemenskapen» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Chalmers ligger nära där jag bor, Roligt studentliv, Många av mina kompisar läser / ska läsa här, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden)
- Göteborg är en skön stad. Från första början ville jag bara komma bort från min hemort men Chalmers kändes som det rätta valet för mina studier oavsett. » (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Roligt studentliv, Fräsch studiemiljö, Bra utbyten med andra länder, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Jag hade stor chans att komma in här, Hög standard på undervisningen, Annat)
- Staden göteborg» (Annat)
- Efter 3 år på naturvetenskapligt gymnasieprogram är vidare studier ett måste.» (Attraktiv studieort, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Annat)
- Gillar Göteborg!» (Attraktiv studieort, Mina föräldrar och / eller syskon har läst här, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Annat)
- Valde mellan U of Minnesota, U of Cincinnati, U of Brighton, U of Kent o ETH Zürich. Tillslut "vann" Chalmers i en kombo av totala studiekostnader och att boendesituationen i Zürich är värre än GBG.» (Lätt att hitta bostad, Annat)
- Min sambo läser redan på Chalmers & därav bor vi här sedan 2 år » (Den utbildning jag ville läsa finns här, Annat)
- Garantiplats från basåret» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Roligt studentliv, Många av mina kompisar läser / ska läsa här, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Hög standard på undervisningen)
- Min farfar läste där.» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Attraktiv studieort, Chalmers ligger nära där jag bor, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Annat)
- Min flickvän bor i Göteborg» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Annat)
- Bättre orienterings och löparmöjligheter än Lund!» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Chalmers ligger nära där jag bor, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Hög standard på undervisningen, Annat)
- Gick tekniskt basår.» (Chalmers rykte / anseende, Hög standard på undervisningen, Annat)
- Ville utmana mig själv så mycket det gick, och kände inte att tidigare studier på GU gav mig den möjligheten.» (Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Chalmers ligger nära där jag bor, Roligt studentliv, Många av mina kompisar läser / ska läsa här, Fräsch studiemiljö, Bra utbyten med andra länder, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Hög standard på undervisningen, Annat)
- Liknande utbildning fanns bl.a. på KTH, men Chalmers beskrev sin på ett sätt som gjorde att den lät mycket intressantare.» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers ligger nära där jag bor, Annat)
- Miljöbyte» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Annat)
- Råd av tidigare lärare på gymnasiet.» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Chalmers ligger nära där jag bor, Roligt studentliv, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Hög standard på undervisningen, Annat)
- Co-op, snabbt in i arbetslivet!» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Chalmers ligger nära där jag bor, Fräsch studiemiljö, Bra utbyten med andra länder, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Hög standard på undervisningen, Annat)
- Ville plugga på en bra högskola och ville inte plugga i stockholm. » (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Roligt studentliv, Hög standard på undervisningen)
- Mestadels var det för att en kompis hade läst basåret här så vi sökte hit båda två, plus att väldigt många av mina vänner bor i göteborg nuförtiden.» (Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Chalmers ligger nära där jag bor, Roligt studentliv, Många av mina kompisar läser / ska läsa här, Bra utbyten med andra länder, Annat)
- Seglar på elitnivå och valde därför Göteborg då här finns goda möjligheter till bra seglings vatten samt konkurrens.» (Chalmers rykte / anseende, Fräsch studiemiljö, Bra utbyten med andra länder, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Annat)
- Jag har redan läst ett år på Chalmers och trivdes på Chalmers men inte med min dåvarande utbildning så jag sökte om och kom in på V. » (Chalmers rykte / anseende, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Annat)
- bra orienteringsmiljö» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Hög standard på undervisningen, Annat)
- Bästa skolan för blivande teknologer i sverige :)» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Hög standard på undervisningen)
- För att alla heter Glenn i götebooooooorg!» (Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Roligt studentliv, Många av mina kompisar läser / ska läsa här, Fräsch studiemiljö, Bra utbyten med andra länder, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Annat)
- förhållandet» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Annat)
- Anknyter till chalmers anseende, jag fick höra från flera håll att chalmers var bra och hade inga personliga preferenser» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Annat)
- Tidigare läst fristående kurs på GU på Johannebergs campus.» (Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Chalmers ligger nära där jag bor, Många av mina kompisar läser / ska läsa här, Mina föräldrar och / eller syskon har läst här, Annat)
- Möjlighet till att kombinera skola med idrott» (Annat)
- asiatisk press» (Chalmers rykte / anseende, Chalmers ligger nära där jag bor, Mina föräldrar och / eller syskon har läst här, Annat)
- Kombinationen av trevlig stad och bra rykte.» ()
- att ha akademisk merit poäng till nästa antagnings tillfälle. » (Chalmers ligger nära där jag bor, Hög standard på undervisningen, Annat)
- finns plats garante för mastar program för de som läser på chalmers grundnivå» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Bra utbyten med andra länder, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Hög standard på undervisningen)
- Verkade spännande» (Annat)
- tjejen har släkt här, och utbildningen fanns inte i min hemort Skellefteå» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Annat)
- <3 Göteborg» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Chalmers ligger nära där jag bor, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Annat)
- Min sambo började läsa i göteborg och då var chalmers det bästa valet för en utbildning.» (Chalmers rykte / anseende, Chalmers har bra kontakt med näringslivet, Hög standard på undervisningen, Annat)
- Gick det tekniska basåret på Chalmers så valet var ganska givet.» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Chalmers rykte / anseende, Attraktiv studieort, Chalmers ligger nära där jag bor, Roligt studentliv, Många av mina kompisar läser / ska läsa här, Fräsch studiemiljö, Chalmers utbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden, Hög standard på undervisningen, Annat)
- Hade inte planerat att börja plugga direkt, alltså bra att plugga på hemorten.» (Chalmers rykte / anseende, Chalmers ligger nära där jag bor, Annat)
- Har gått tekniskt basår» (Annat)
- Scenbyte» (Den utbildning jag ville läsa finns här, Annat)

9. På vilket sätt fick du information om programmet?

Kryssa för alla informationskanaler du använt!

888 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Öppet hus på programmet»131 14%
Chalmers besöksdag i mars-april»176 19%
Chalmers programkatalog (innehåller info om alla program)»475 53%
Programmets egen broschyr»156 17%
Utbildningsmässa»146 16%
Besök av Chalmersstudent på ditt gymnasium»72 8%
Studiebesök på Chalmers (ej öppet hus)»70 7%
Gymnasiecentrum»13 1%
VIP-kväll»18 2%
Familjen»157 17%
Kamrater»217 24%
SYV/SYO på grund-/gymnasieskola»48 5%
Lärare på grund-/gymnasieskola»67 7%
Studievägledare på Chalmers»39 4%
Chalmers webbplats»459 51%
Studera.nu»199 22%
Annan studie-/utbildningssajt»15 1%
Material som andra (t.ex. branschorganisation) skickat ut»14 1%
Skugga en student»11 1%
Annat»56 6%
Vet ej»34

10. Vilken informationskälla var avgörande för att du sökte till programmet?

Kryssa för de tre viktigaste alternativen!

888 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Öppet hus på programmet»79 8%
Chalmers besöksdag i mars-april»100 11%
Chalmers programkatalog (innehåller info om alla program)»242 27%
Programmets egen broschyr»94 10%
Utbildningsmässa»41 4%
Besök av Chalmersstudent på ditt gymnasium»27 3%
Studiebesök på Chalmers (ej öppet hus)»24 2%
Gymnasiecentrum»3 0%
VIP-kväll»9 1%
Familjen»121 13%
Kamrater»141 15%
SYV/SYO på grund-/gymnasieskola»9 1%
Lärare på grund-/gymnasieskola»29 3%
Studievägledare på Chalmers»23 2%
Chalmers webbplats»309 34%
Studera.nu»86 9%
Annan studie-/utbildningssajt»9 1%
Material som andra (t.ex. branschorganisation) skickat ut»8 0%
Skugga en student»10 1%
Annat»89 10%
Vet ej»134

11. Hur bra tycker du att information du fått från Chalmers före ansökan belyste följande områden?

Matrisfråga

Vilka utbildningar som finns
868 svarande

Det var dåligt beskrivet»2 0%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»33 4%
Informationen var tillräcklig»360 45%
Det var mycket bra beskrivet»405 50%
Vet ej»69

Genomsnitt: 3.46

Vilka kurser som ingår i utbildningsprogrammet
863 svarande

Det var dåligt beskrivet»10 1%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»189 23%
Informationen var tillräcklig»416 51%
Det var mycket bra beskrivet»191 23%
Vet ej»58

Genomsnitt: 2.98

Hur undervisningen går till
865 svarande

Det var dåligt beskrivet»27 3%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»267 34%
Informationen var tillräcklig»408 52%
Det var mycket bra beskrivet»70 9%
Vet ej»94

Genomsnitt: 2.67

De obligatoriska kursernas innehåll
861 svarande

Det var dåligt beskrivet»32 4%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»281 37%
Informationen var tillräcklig»360 48%
Det var mycket bra beskrivet»72 9%
Vet ej»117

Genomsnitt: 2.63

Valfrihet inom programmet
859 svarande

Det var dåligt beskrivet»40 5%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»270 35%
Informationen var tillräcklig»346 45%
Det var mycket bra beskrivet»98 12%
Vet ej»105

Genomsnitt: 2.66

Masterprogram
861 svarande

Det var dåligt beskrivet»42 5%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»199 26%
Informationen var tillräcklig»367 48%
Det var mycket bra beskrivet»141 18%
Vet ej»113

Genomsnitt: 2.81

Möjligheterna till utlandsstudier inom programmet
854 svarande

Det var dåligt beskrivet»77 10%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»253 35%
Informationen var tillräcklig»294 41%
Det var mycket bra beskrivet»79 11%
Vet ej»152

Genomsnitt: 2.53

Bostadssituationen och hur man söker bostad
862 svarande

Det var dåligt beskrivet»84 12%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»206 31%
Informationen var tillräcklig»277 42%
Det var mycket bra beskrivet»82 12%
Vet ej»214

Genomsnitt: 2.55

Studentlivet
861 svarande

Det var dåligt beskrivet»12 1%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»95 12%
Informationen var tillräcklig»421 56%
Det var mycket bra beskrivet»212 28%
Vet ej»122

Genomsnitt: 3.12

Hur studierna på högskola skiljer sig från gymnasiet
863 svarande

Det var dåligt beskrivet»40 5%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»215 29%
Informationen var tillräcklig»371 51%
Det var mycket bra beskrivet»93 12%
Vet ej»145

Genomsnitt: 2.72

Studiemedel
860 svarande

Det var dåligt beskrivet»37 5%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»147 20%
Informationen var tillräcklig»401 55%
Det var mycket bra beskrivet»142 19%
Vet ej»134

Genomsnitt: 2.89

Göteborg i allmänhet
860 svarande

Det var dåligt beskrivet»30 4%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»140 21%
Informationen var tillräcklig»377 58%
Det var mycket bra beskrivet»95 14%
Vet ej»219

Genomsnitt: 2.84

Arbetsmarknad
859 svarande

Det var dåligt beskrivet»23 3%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»214 29%
Informationen var tillräcklig»363 50%
Det var mycket bra beskrivet»118 16%
Vet ej»142

Genomsnitt: 2.8

Typiska arbetsuppgifter efter examen
860 svarande

Det var dåligt beskrivet»41 5%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»286 37%
Informationen var tillräcklig»317 41%
Det var mycket bra beskrivet»119 15%
Vet ej»97

Genomsnitt: 2.67

Olika examina: t.ex. högskoleingenjör, civilingenjör, arkitekt, kandidat, master
860 svarande

Det var dåligt beskrivet»17 2%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»167 22%
Informationen var tillräcklig»384 51%
Det var mycket bra beskrivet»181 24%
Vet ej»112

Genomsnitt: 2.97

Ingenjörens roll i samhället
861 svarande

Det var dåligt beskrivet»18 2%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»163 22%
Informationen var tillräcklig»409 56%
Det var mycket bra beskrivet»132 18%
Vet ej»140

Genomsnitt: 2.91

Chalmers vision om att bidra till en hållbar samhällsutveckling
861 svarande

Det var dåligt beskrivet»27 3%
Det var otillräckligt beskrivet, hade gärna fått mer info»116 16%
Informationen var tillräcklig»368 51%
Det var mycket bra beskrivet»205 28%
Vet ej»146

Genomsnitt: 3.05

12. Skulle du velat få information om Chalmers utbildningar vid fler tillfällen?

888 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Ja, tidigare under grundskolan»30 3%
Ja, i åk 9 inför gymnasievalet»196 22%
Ja, i åk 1 på gymnasiet»176 19%
Ja, i åk 2 på gymnasiet»317 35%
Ja, i åk 3 på gymnasiet»379 42%
Nej»272 30%

- även i andra program än "naturvetenskap" och "teknik" på gymnasiet då möjligheten att styra om sin utbildning efter gymnasiet via basåret finns.» (Ja, i åk 2 på gymnasiet, Ja, i åk 3 på gymnasiet)
- Hittar inget bra ställe att skriva det här så jag skriver det här: I åk 3 på gymnasiet besökte mitt gymnasium (Hulebäcksgymnasiet) Chalmers för att få lite information om utbildningarna. Vi fick välja mellan att gå och lyssna på fysik-,kemi- eller biologirelaterade utbildningar om jag inte minns fel. Jag förstår att inte alla utbildningar kan representeras på en sådan dag men ifall man bara kunde få lite information om de mer "alternativa" utbildningarna Chalemrs har att erbjuda hade det varit jättebra. Dessutom! Inte för att vara sådan men jag valde att gå och lyssna på folk från Fysik och det var de tråkigaste människorna jag någonsin sett. De pratade halva tiden om tentaångest och för att nämna något kul de gjorde använde de "pyssel framåt jul" som exempel. Efter att nu ha börjat här har jag märkt att det finns massa studenter som skulle ge en mycket mer attraktiv (och rättvis) bild av studielivet på Chalmers. Med andra ord: vi tycker alla om nördar men man behöver kanske inte ta de mest ex. Jag anser mig själv vara ganska nördig men jag bajsade nästan på mig av hur tråkiga representanterna var. Annars ere bra.» (Ja, i åk 2 på gymnasiet)
- Ja under komvuxstudier.» ()
- detta året (alltså det året då jag tog ett sabbatsår) och inte bara året då jag tog studenten» (Ja, i åk 1 på gymnasiet)
- Var inte mogen nog för högskolestudier under gymnasietiden. Tycker därför det var/är väldigt bra med de öppna dagar Chalmers har. » (Nej)
- Hade vart bra för mig att ha ett mål under gymnasiet, hade dåliga betyg i början av gymnasiet för jag var omotiverad och inte visste vad jag skulle göra efter gymnasiet.» (Ja, i åk 9 inför gymnasievalet)
- Ute på Komvux. Högskolor/Universitet verkar helt ignorera vuxenskolorna.» ()
- Kändes svårt o leta utbildningar när man inte har utbildningsmässorna som man gick på under gymnasiet» ()
- OBS, svarar här lite på 11) Alltså, vi fick ingen info alls från chalmers förutom ett häfte med utbildningarna...sen fick vi ju info därifrån i häftet vart man kunde kolla vidare för bostäder nöjen etc. ni kan alltid bifoga en separat broschyr om nöjen/fritid och om boende i dessa tider då sånt är avvgörande när man väljer vart man ska plugga....» (Ja, i åk 3 på gymnasiet)
- Om information sker under gymnasial tid, tycker jag inte att man bör nischa sig till de naturvetenskapliga program, enbart, utan även informera om det tekniska basåret, eller "AE" som ett alternativ om man som t ex samhällsstudent är intresserad av chalmers.» (Ja, i åk 9 inför gymnasievalet)
- Det var inte jättelätt att hitta all information man ville. Svårt att navigera på chalmers hemsida och i chalmers kataloger.» (Ja, i åk 2 på gymnasiet)
- Efter/under lumpen» (Ja, i åk 9 inför gymnasievalet, Ja, i åk 2 på gymnasiet, Ja, i åk 3 på gymnasiet)
- Fick ingen information från Chalmers, fick söka efter den själv och beställa katalog.» (Ja, i åk 1 på gymnasiet, Ja, i åk 2 på gymnasiet, Ja, i åk 3 på gymnasiet)
- Kanske bra publicitet för skolan iof.» (Nej)
- Framförallt info så tidigt som på högstadiet om vad man kan bli efter en utbildning på teknisk skola i allmänhet. Tror fler skulle tycka "Ingenjör" låter som ett intressant framtida yrka om fler i lägre åldrar vet hur och med vad en ingenjör kan jobba med.» (Ja, tidigare under grundskolan, Ja, i åk 9 inför gymnasievalet, Ja, i åk 1 på gymnasiet, Ja, i åk 2 på gymnasiet, Ja, i åk 3 på gymnasiet)
- inte bara på gymnasiet, utan även efter» ()


Förberedelser och uppstart av utbildningen

13. Har dina förväntningar inför studiestarten infriats?

872 svarande

Ja, över förväntan»377 43%
Ja, som förväntat»450 51%
Nej. sämre än förväntat»44 5%
Nej, inte alls»1 0%

Genomsnitt: 1.62

14. Har du känt dig välkommen till Chalmers?

876 svarande

Ja, verkligen!»633 72%
Ja»233 26%
Inte speciellt»9 1%
Inte alls»1 0%

Genomsnitt: 1.28

15. Hur bedömer du själv dina gymnasiekunskaper i följande ämnen?

Välj bara de ämnen som du anser viktiga för just det program du valt!

Matrisfråga

Matematik
877 svarande

Mycket goda»297 34%
Goda»355 40%
OK»171 19%
Dåliga»38 4%
Mycket dåliga»6 0%
Vet ej»11

Genomsnitt: 1.96

Fysik
821 svarande

Mycket goda»208 26%
Goda»330 42%
OK»192 24%
Dåliga»37 4%
Mycket dåliga»6 0%
Vet ej»48

Genomsnitt: 2.09

Kemi
713 svarande

Mycket goda»102 16%
Goda»212 34%
OK»236 38%
Dåliga»59 9%
Mycket dåliga»12 1%
Vet ej»93

Genomsnitt: 2.46

Biologi
670 svarande

Mycket goda»90 16%
Goda»163 29%
OK»195 34%
Dåliga»83 14%
Mycket dåliga»29 5%
Vet ej»110

Genomsnitt: 2.63

Teknikämnen
815 svarande

Mycket goda»194 25%
Goda»286 37%
OK»197 26%
Dåliga»67 8%
Mycket dåliga»11 1%
Vet ej»60

Genomsnitt: 2.22

Samhällsvetenskap
680 svarande

Mycket goda»124 20%
Goda»216 36%
OK»199 33%
Dåliga»50 8%
Mycket dåliga»6 1%
Vet ej»86

Genomsnitt: 2.32

Ekonomi
675 svarande

Mycket goda»71 12%
Goda»137 23%
OK»228 39%
Dåliga»117 20%
Mycket dåliga»26 4%
Vet ej»97

Genomsnitt: 2.81

Svenska
780 svarande

Mycket goda»354 47%
Goda»278 37%
OK»98 13%
Dåliga»14 1%
Mycket dåliga»2 0%
Vet ej»34

Genomsnitt: 1.7

Engelska
820 svarande

Mycket goda»343 43%
Goda»281 35%
OK»145 18%
Dåliga»20 2%
Mycket dåliga»2 0%
Vet ej»30

Genomsnitt: 1.81

16. Är du nöjd med den information Chalmers skickade till dig i juli när du blivit antagen?

880 svarande

Ja»732 88%
Nej»29 3%
Jag skulle hellre velat få den via mail»48 5%
Jag ville få mer information om (ange vilket)»20 2%
Vet ej»51

Genomsnitt: 1.22

- Kände mig sporrad att börja efter det brevet! » (Ja)
- Mycket bra info, fick veta allt jag behövde. Även mycket trevligt med en student som ringde och välkomnade och informerade ytterligare.» (Ja)
- Extra plus att Anna, från I0K, ringde och kollade att allt var bra veckan innan start!» (Ja)
- Fast det var lite mycket att ta in på en gång, kan säga att jag fortfarande inte greppat alla olika sektioner och vilka komitter som gör vad, typ skillnaden mellan HÄKS och K6 och vem som bestämmer över nollningen osv.» (Ja)
- Fick aldrig nollningsenkät» (Ja)
- Bra att det INTE mailades» (Ja)
- det är jättebra info! dock borde det bara för att göra det ännu lättare att komma igång att räkna, så borde ni ett skicka emd ett slags schema, eller förslag på schema. ungefär "räkna två-tre gånger veckan här o där" Då det är väldigt svårt när man jobbar heltid att få tid till detta och börja. » (Ja)
- Perfekt, gärna via mail också. » (Ja)
- Mycket bra information! Vore bra om det kom på mejl, men då är det tveksamt om jag orkat läsa igenom allt. » (Ja)
- :)» (Ja)
- Ja, men jag fick informationen väldigt sent.» (Ja)
- Det kändes mycket välkomnande, särskilt infon från vnollk och kåren.» (Ja)
- Bra att få det via vanlig post, men mail kan vara ett komplement. » (Ja)
- Tycker vi borde få veta om man kommit in några veckor tidigare för att kunna planera med boende och annat.» (Ja)
- Mycket bra "packet" av info!» (Ja)
- Jag fick inget kuvert med sommarmatte, modul osv» (Nej)
- Hade velat få exempel på hur schemat kunde se ut. Hade inte väntat mig så mycket lektioner/långa dagar.» (Nej)
- Mer information från skolan och mindre om nollningen.» (Nej)
- för lite information om själva studierna» (Nej)
- Jag skulle viljat få det tidigare. Visserligen sätter antagningsprocessen käppar i mina hjul här, men jag bodde i USA fram till veckan innan jag började, så jag fick inte informationen förrän 2 veckor innan skolan började, vilket inte riktigt kändes som tillräckligt med tid att komma ikapp med matten när man samtidigt jobbar 80h i veckan.. detta var kanske ett ovanligt scenario, men det är vad det är. » (Nej)
- Ni måste verkligen förklara hur bostadsbristen här i Göteborg är. I eran broshyr samt på internet säger ni att man måste ställa sig i kö i god tid. Jag anser nu efter att efter precis ha fått ett rum att ni måste säga hur jäkla svårt det är att få bostad här. Man måste i prinicip ha stått i kö ett år och man är kanske inte helt säker på att man vill gå på Chalmers då.» (Nej)
- Jag fick ej någon information.» (Nej)
- Jag fick aldrig någon info via post!» (Nej)
- Jag fick ingen information alls.» (Nej)
- Fick svaret för sent » (Nej)
- fick för sent» (Nej)
- Jag fick den inte förrän i augusti, en vecka innan skolstart.» (Nej)
- Jag fick ingen information i juli» (Nej)
- jag hade problem med adressändring, därför fick jag den mycket sent.» (Jag skulle hellre velat få den via mail)
- Jag var i föräldrahemmet under sommaren och informationen skickades till min lägenhet i Göteborg. Angående föregående fråga så råkade jag trycka i Kemi och Biologi också men satte det på "Vet ej" för att ni inte skulle räkna med det. Det gick nämligen inte att avmarkera.» (Jag skulle hellre velat få den via mail)
- Miljötänk» (Jag skulle hellre velat få den via mail)
- Fick informationen för sent, på grund av intagning i andra urvalet.» (Jag skulle hellre velat få den via mail)
- Det verkade ha varit lite dålig kommunikation mellan sektionerna, då jag fick dubbla uppsättningar med sommarmatten, en från Arkitektur och en från Chalmers. Det känns miljövänligare att skicka informationen med e-post, även om det också blir svårare att kontrollera att alla verkligen fått informationen.» (Jag skulle hellre velat få den via mail)
- Nollningen.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Jag fick ingen information då Posten slarvade bort allt och fick själv söka information om terminsstart, viktiga tider osv på Chalmers hemsida. Ett informationsmail som komplement till postförsändelsen hade varit smidigt. » (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Kurslitteratur, schemat första veckan.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Jag kom in som reserv och skulle också vilja få brev hemskickat.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Jag vet att ni verkligen flaggade frekvent för att man skulle fräscha upp sina mattekunskaper inför terminsstarten. Men det verkar inte gå fram till dumma nollan, tror ni hjälper era studenter en hel del om ni lyckas övertyga dem om sommarmatten´,s nytta. Hade själv bra kunskap om matte när jag slutade gymnasiet, idag sitter hyggligt mycket av teorin kvar men det behövs erfarenhet för att hänga med i tempot, Försök få blivande Chalmerister att träna upp sig! » (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Om studiemedel, vilka kurser jag läser och framförallt kurslitteratur» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Jag hade gärna sett lite mer information om terminsstarten. Datum tid etc. » (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Jag skulle velat få schemat för de första två veckorna innan jag började. Sökte på nätet och fann inget mer än upprop och inskrivning, blev förvånad men tänkte att då är det väl så och planerade in en massa jobb m.m. för dessa två veckor, fick sedan panik på första skoldagen när vi fick scheman.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Generellt sett mer utförlig information.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Om själva studerandet och programmet, inte mer om nollningen.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- scheman, hur kommande dagar och veckor skulle se ut» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Schema och kurslitteratur» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Mer basinformation » (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Sommarmatten och ett tidigare utskick av sommarmattehäftet hade underlättat en del.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- När studierna började efter upprop.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Var sommarmatten obligatorisk? Fick hem den även om man inte hade anmält sig...» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- viss info saknades» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- mer info om nollningen och när läsperiod 1 startade etc» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Mer information om det riktiga schemat, att det inte bara var nollning utan mycket skola som startade direkt.» (Jag ville få mer information om (ange vilket))
- Kännde inte att jag hade behov av så mycket information.» (Vet ej)
- Var inte hemma och tog emot den, men hade velat ha ett schema liknande papper.» (Vet ej)
- Kom in som reserv ! » (Vet ej)
- Som reserv fick jag inte ta del av detta.» (Vet ej)
- blev reservantagen och fick därför inte infon utskickad» (Vet ej)
- Var bortrest och fick alltihop dagen innan vi skulle samlas på götaplatsen, jag antar att jag är ett sådant där "undantag". » (Vet ej)
- blev antagen som reserv en vecka innan skolstart.. hann inte läsa någon information alls, kom dit oförberedd.» (Vet ej)

17. Har du gått igenom det utskickade matematikhäftet innan terminen startade?

879 svarande

Ja, allt»58 6%
Ja, det mesta»109 12%
Ja, lite grann»349 39%
Nej»264 30%
Nej, jag har inte fått något matematikhäfte»99 11%

Genomsnitt: 3.26

18. Har du läst den webb-baserade kursen "Sommarmatte"?

879 svarande

Ja, allt»62 7%
Ja, det mesta»49 5%
Ja, lite grann»157 17%
Nej»552 62%
Nej, jag har inte fått någon information om webb-matten»60 6%

Genomsnitt: 3.57

19. Hur känner du för att påbörja studierna vid högskolan?

888 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag är jättetaggad!»468 52%
Jag är orolig för att inte passa in»102 11%
Jag tycker det ska bli roligt att studera»626 70%
Jag ser fram emot en massa fester»256 28%
Jag är osäker på om jag kommer att klara mig»224 25%
Jag är inte så intresserad, hade inget annat att göra i höst»29 3%
Jag är orolig över hur mitt familjeliv kommer att påverkas»62 6%
Jag oroar mig för min ekonomi»184 20%
Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna»423 47%
Jag känner mig stressad av att börja studera»137 15%
Jag blir nervös när jag tänker på att tenta»242 27%
Jag har svårt att hitta lämplig bostad»126 14%
Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol»69 7%

- Ambitionsnivån känns lite låg» (Jag är inte så intresserad, hade inget annat att göra i höst, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- studerar endast för studierna, de mesta runtomkring finns i andra delar av stan också...» (Jag tycker det ska bli roligt att studera)
- Blir rätt lite fritid när man studerar här har jag märkt.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot en massa fester, Jag är orolig över hur mitt familjeliv kommer att påverkas, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna)
- Det är verkligen kul med alla fester men det kan bli lite för mycket fest vid studiestarten. Personligen har jag inga problem med detta men det kan finnas andra som ej klarar av så mycket alkohol.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag oroar mig för min ekonomi, Jag blir nervös när jag tänker på att tenta, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Hade varit roligt med lite fler alkoholfria aktiviteter under nollningen, såsom hajk osv.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna)
- Bostads situationen är givetvis svår. Tur att jag min släkt jag kan bo hos tillsvidare. Chalmers är underbart och har än så länge gjort ett mycket gott intryck på alla sätt och vis. Bra blandning på skoj och allvar, fest och studier. » (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot en massa fester, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna, Jag har svårt att hitta lämplig bostad)
- Att säga att det är obehagligt kring alkoholen är att ta i. Däremot är jag förvånad och tycker att det är osunt. Faddrarna har varit bra på att påpeka att man inte måste dricka men trots det finns alkohol med i nästan alla arrangemang på nollningen.» (Jag är jättetaggad!, Jag är orolig över hur mitt familjeliv kommer att påverkas, Jag har svårt att hitta lämplig bostad, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Tyckte det var jobbigt att inte kunna få en bostad hos Chalmers Studentbostäder pga kravet om kårmedlemskap. Är ju de nya inflyttande studenterna som verkligen behöver bostad... Det gjorde bl.a. att alla de lägenheter som utannonserades precis innan studiestart gick till folk som redan bor här och redan har studerat här = de som högst troligen redan har någonstans att bo. » (Jag är jättetaggad!, Jag oroar mig för min ekonomi, Jag har svårt att hitta lämplig bostad)
- Jag är framför allt pepp på göteborg och livet utanför skolan som inte har med chalmers att göra!» (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag känner mig stressad av att börja studera, Jag har svårt att hitta lämplig bostad)
- Det är väldigt obehagligt att det dricks så mycket alkohol. Min uppfattning av Chalmers har ändrats drastiskt tidigare, till nu. » (Jag är orolig för att inte passa in, Jag är osäker på om jag kommer att klara mig, Jag är inte så intresserad, hade inget annat att göra i höst, Jag är orolig över hur mitt familjeliv kommer att påverkas, Jag oroar mig för min ekonomi, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna, Jag känner mig stressad av att börja studera, Jag blir nervös när jag tänker på att tenta, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Inte obehagligt att det dricks så mycket alkohol, men jag tycker i alla fall det dricks lite väl mycket... "Att inte passa in" har mest att göra med att jag är några år äldre än de flesta andra i samma kurs.» (Jag är jättetaggad!, Jag är orolig för att inte passa in, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Alkohol är inget fel på. Men sättet det dricks på är vulgärt och patetiskt - iaf i F. Folk beter sig som om dem aldrig stött på alkohol innan - Även de i senare årskurser.» (Jag är orolig för att inte passa in, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag är osäker på om jag kommer att klara mig, Jag oroar mig för min ekonomi, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna, Jag känner mig stressad av att börja studera, Jag blir nervös när jag tänker på att tenta, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Jag är riktigt glad över att ha kommit in på min utbildning, sitter och småler på lektionerna när jag tänker på att nu är jag här och gör det jag vill.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna)
- Gymnasiematematikunskaperna det verkar som om man borde ha haft tycks inte ha lärts ut under min gymnasietid.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot en massa fester, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna)
- Sjukt att dessa introduktionsveckor endast handlat om att festa och inte ett ord om att studera.» (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag oroar mig för min ekonomi, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Var det någonting jag hade svårt för på gymnasiet, så var det sättet som erbjöds att redovisa kunskaper på, och jag är således något orolig över tentamenssystemet. Jag tror emellertid att den seriella, snarare än parallella, kursstrukturen kan vara till min fördel på det området. Behöver jag börja dricka alkohol för att passa in här? Jag har som ateist inga religiösa regler att följa, men undviker det helst ändå. Kommer det faktum att jag inte är en festmänniska hjälpa mig överhuvudtaget?» (Jag är jättetaggad!, Jag är orolig för att inte passa in, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag blir nervös när jag tänker på att tenta)
- Det är väldigt mycket under de här två sista veckorna av nollningen. Skolan drar igång ordentligt och nollningen ska avslutas med massa aktiviteter. » (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot en massa fester, Jag är osäker på om jag kommer att klara mig, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna, Jag blir nervös när jag tänker på att tenta)
- Alkoholhetsen är förvånande hög med tanke på vilket namn Chalmers har att leva upp till. Inte okej. Alkoholfria alternativ måste alltid finnas utan att man ska känna sig besvärlig när man ber om det, och det är oacceptabelt att alkoholfria alternativ hånas på sittningar och likanande.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot en massa fester, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna)
- Engagemanget från lärare och utbildningsansvariga känns lite sådär änsålänge. Mer "obligatorisk nollning på schemat med lärare och studieansvariga ihop med eleverna hade varit önskvärt. Mer egna aktiviteter ordnade av skolan för bara vår klass hade jag uppskattat.» (Jag är orolig för att inte passa in, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag är orolig över hur mitt familjeliv kommer att påverkas, Jag oroar mig för min ekonomi, Jag känner mig stressad av att börja studera)
- Det är för mycket fokus på alkohol o festa loss» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna)
- Svårt att i förväg inte veta hur kommunikation i kurserna fungerar.» (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag känner mig stressad av att börja studera)
- Har för tillfället hyrt en lägenhet i andra hand av en vän från min gymnasieskola (och som jag för övrigt jobbade med under sommaren) fram till årsskiftet, efter det vet jag inte hur jag ska göra då jag står väldigt långt bak i de olika bostadsköerna.» (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna, Jag har svårt att hitta lämplig bostad)
- Det dricks för mycket alkohol för min smak och många av evenemangen är för mig ointressanta därför, men jag vill inte kryssa i "obehagligt" för det.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna)
- Alkoholkulturen på chalmers har spårat över älldeles för mycket!» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Många blandade känslor. Jag vet itne än om jag ska fullfölja hela utbildningen eller om jag ska hoppa av.men minst en termin ska jag läsa!» (Jag är jättetaggad!, Jag är orolig för att inte passa in, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot en massa fester, Jag är osäker på om jag kommer att klara mig, Jag är orolig över hur mitt familjeliv kommer att påverkas, Jag oroar mig för min ekonomi, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna, Jag känner mig stressad av att börja studera, Jag blir nervös när jag tänker på att tenta)
- Det är "GÖTT" att det dricks så mycket alkohol!» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot en massa fester, Jag är orolig över hur mitt familjeliv kommer att påverkas, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna)
- Det uppmanas väldigt mycket till drickande på nollningssittningarna. (Jag går väg- och vatten). Alkohol är det centrum som det kretsar kring, det som skämtas om osv. Folk verkar inte kunna ha roligt utan alkohol. Jag tycker inte att det går ihop över huvud taget med Chalmers policy som vi har fått ta del av. Antingen uppmuntrar man till alkoholbruk eller så gör man inte det. Det är vare sig logiskt eller ärligt att ha en sådan alkoholpolicy som Chalmers står för officiellt och sedan uppmuntras det till drickande på dessa sittningar på detta sätt. Jag tycker den policyn är helt meningslös och det hade varit bättre att vara konsekvent och säga någonting i stil med "Chalmers har ingen åsikt när det gäller alkoholförbrukning och studier utan det är studentens eget ansvar hur denne ska förhålla sig till dessa frågor". Nu ska jag säga att jag är naturligtvis glad för den policy som finns, men jag tycker att man får välja vilket ben man ska stå på så att säga.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Skippa nollningen, det går bara över styr :)» (Jag är jättetaggad!, Jag blir nervös när jag tänker på att tenta, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Det tar emot lite att gå ifrån fast jobb för att leva på studiebidrag, och mista lediga kvällar, men samtidigt tycker jag om att lära mig saker, annars hade jag aldrig gett mig in på en femårig utbildning såhär sent.» (Jag tycker det ska bli roligt att studera)
- Tycker att det vore skönt med fler aktiviteter som inte innefattar alkohol.» (Jag tycker det ska bli roligt att studera)
- tycker det är jätteroligt att få börja med studier på allvar efter några sabbatsår. Är väldigt motiverad men vet att jag kommer bli nervös vid tenta samt om jag kommer klara mig. Har ju ingen riktig uppfattning om var nivån ligger.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag är osäker på om jag kommer att klara mig, Jag blir nervös när jag tänker på att tenta)
- Har studerat 4 år på Lunds universitet. Jag är inte orolig längre, festandet har lugnat ner sig. Jag är inte taggad direkt men det ska bli skönt med en konkret utbildning.» ()
- Jag är taggad, har haft en liten tuff start och får inget bidrag från CSN, därav mina 3 inbockningar.» (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag är osäker på om jag kommer att klara mig, Jag oroar mig för min ekonomi)
- Oftast funkar det bra med alkoholen på Chalmers men ibland blir det för mkt hets och ses som en självklarhet att alla dricker alkohol vilket är synd.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna, Jag känner mig stressad av att börja studera, Jag har svårt att hitta lämplig bostad, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- jag känner mig inte hetsad att dricka men är oroad över mina vänners alokoholvanor. Info om alkoholmissbruk osv i skolan vore jättebra.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag är osäker på om jag kommer att klara mig, Jag är orolig över hur mitt familjeliv kommer att påverkas, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- "allt är mycket osäkert, och det är just det som lugnar mig"-To-tiki» (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag är osäker på om jag kommer att klara mig, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna)
- Har inte upplevt någon alkoholhets, utan man har haft alla möjligheter att stå över alkoholen.» (Jag är jättetaggad!, Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag ser fram emot en massa fester, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna, Jag har svårt att hitta lämplig bostad)
- Folk är för nyktra!» ()
- Jag tycker inte det är obehagligt men mer goda dryckesalternativ till alkohol hade varit trevligt. På alla sittningar. Inte bara läsk.» (Jag är jättetaggad!, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna)
- Har börjat förut.» (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)
- Jag gillar utbildningen men är inte säker på att detta är rätt tid för mig att börja, ville helst tagit ett friår men sökte för rädsla att inte komma in nästa år... » (Jag är osäker på om jag kommer att klara mig, Jag är inte så intresserad, hade inget annat att göra i höst, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna, Jag känner mig stressad av att börja studera, Jag blir nervös när jag tänker på att tenta, Jag har svårt att hitta lämplig bostad)
- Upplever redan efter första veckorna att det är ett väldigt högt tempo och orolig ifall jag kommer att orka med det höga tempot i fem år. Har läst på handelshögskolan göteborg innan och där är tempot betydligt lägre.» (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Jag är osäker på om jag kommer att klara mig, Jag oroar mig för min ekonomi, Jag ser fram emot studentlivet bredvid studierna, Jag känner mig stressad av att börja studera)
- Det behövs en skärpning vad gäller Chalmers aktiva alkoholpolitik. Gör mer för att minska drickandet.» (Jag tycker det ska bli roligt att studera, Det är obehagligt att det dricks så mycket alkohol)

20. Skulle du vilja ha hjälp eller stöd med något av nedanstående?

888 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Läs- och skrivsvårigheter»14 1%
Matematik»240 27%
Studieteknik»254 28%
Presentationsteknik»158 17%
Social förmåga»76 8%
Tentaångest»92 10%
Din relation till alkohol»13 1%
Stresshantering»125 14%

- Toppen med sommarmatte och föreläsning om studieteknik!» (Matematik, Studieteknik)
- Chalmers är grymt bra» ()
- matte kan vara lite klurigt ibland å då är det bra att det finns stödlärare, SI-ledare osv som kan assistera» (Matematik)
- i form av tex föreläsningar» (Matematik, Presentationsteknik, Social förmåga)
- föreläsningen om studieteknik var guldvärd!!Jag ska nog gå på fortsättningen också!» (Studieteknik, Presentationsteknik, Tentaångest)
- Har hittills aldrig haft några problem med matte men hade gärna sett ett alternativ till "sommarmatte" till dem som inte tog/hade möjlighet att ta kursen under sommaren. Visst ligger ansvaret på studenten, men finns alternativet att hjälpa till så..?» (Matematik)
- Få mer information hur man skriver och redovisar muntligt på ett bra sätt.» (Studieteknik, Presentationsteknik)
- Lära mig förstå engelska i kursböckerna bättre.. Extrahjälp i kemi» (Läs- och skrivsvårigheter, Stresshantering)
- jag skulle önska att det fanns mer information om hur mycket svårare och tuffare det kan vara för kvinnor att slå sig fram bland mansdominerade yrken, som chalmersutbildningarna leder till. och även att det erbjuds stöd för kvinnor att ta för sig (som t ex punkten socialförmåga, fast ur genusperspektiv), för många kvinnor har och får svårt att synas på chalmers. Skulle även uppskatta ökad genusmedvetenhet hos lärarna. Det är en stor brist på chalmers att många inte är det!» (Presentationsteknik, Din relation till alkohol, Stresshantering)
- Engelska, mycket av litteraturen är på är på engelska.» (Läs- och skrivsvårigheter, Stresshantering)
- Har haft många år ifrån skolan och Högskola/univ är ett stort kliv. Skulle gärna sett mer anpassning för de människor som har jobbat eller tagit "ledigt" några år innan studierna. Mycket fokus på människor som kommer direkt från gymnasiet.» (Matematik, Studieteknik)
- Har aldrig blivit informerad hur man ska hantera stress bra och jag kan bli lite stressad inför t.ex tenta eller annan stor uppgift. » (Studieteknik, Presentationsteknik, Stresshantering)
- Det känns som att det redan finns hjälp att hitta för alla ovanstående :)» ()
- Egentligen inte för min egen skull, utan för dem som har prestationsångest.» (Stresshantering)
- Med fysik!» (Studieteknik, Tentaångest, Stresshantering)
- mer öppna föreläsningar och informatnion m m om dessa frågor skulle uppskattas» (Studieteknik, Social förmåga, Tentaångest, Stresshantering)
- Vill man ha hjälp så har ni verkligen hjälp för sånt.» ()
- Jag känner att jag inte är så duktig på dessa områden. Dock inget viktigt eftersom introduktionskursen kommer att behandla detta.» (Studieteknik, Presentationsteknik, Social förmåga)
- Även support utav Kemi hade uppskattats.» (Matematik, Studieteknik, Presentationsteknik)
- Extra handledningstillfällen vore bra. Matten har högt tempo och är svårare än under gymnasiet.» (Matematik)
- Bostadssökande» ()
- Man får tillräckligt stöd ifrån faddrar och liknande.» ()
- tycker det är viktigt att försöka utveckla sig även om matten går helt ok (känns det som nu) så är det bra att träna och bli säkrare och skickligare på att studera, vilket i sin tur minskar ev tenta ångest.» (Matematik, Studieteknik, Tentaångest)
- Fler övningslektioner tillsammans med en mattelärare hade vart bra.» (Matematik)
- Lättare att som Nollan få reda på hur, var och när det finns studiehjälp, mattestugor eller dyl.» (Matematik, Studieteknik)
- Fler räkneövningar och sektionsinriktade räknestugor vore bra.» (Matematik)
- Högre tempo, mer disciplin och mindre tidsförluster skulle uppskattas i utbildningen. » ()
- Inte nödvändigtvis, men om jag skulle välja något, får det nog bli det. Har en tendens att stressa upp mig själv väldigt mycket» (Tentaångest)
- Skulle önska ökad möjlighet med hjälp i ämnet matematik!» (Matematik)
- Mer praktiskt, t.ex. räkning i matten efter exempel eller laboration nära efter genomgång av området. Många gånger känns det som om man skulle lära sig bättre om man fick tid till att utföra exempel medan det man läst om är färskt i minnet, då skulle man lättare hitta tillbaka till det. Kanske lägga upp studierna på formen, föreläsning på förmiddagen och laboration om det förelästa på eftermiddagen istället för som nu, föreläsning i olika ämnen en dag och laborationer en annan.» (Studieteknik)
- För övrigt är jag oerhört besviken på Chalmers antagningsenhet som visar obefintlig empati för den enskilda individen då det begravning inte ses som ett giltigt skäl att frånvara från inskrivningen trots närvaro på uppropet.» (Matematik)
- Sömnhjälp skulle vara givande med» (Matematik, Studieteknik, Stresshantering)
- SI är jättebra!» (Matematik, Studieteknik, Presentationsteknik)
- ()


Stort tack för att du tog dig tid att fylla i enkäten!

Grundutbildningsnämndens utskott för studentrekrytering och studiesociala frågor


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från