ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT1 Rum och geometri ARK100 vt-10

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-07-02 - 2010-09-30
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna?

14 svarande

Nej, det framgick inte alls»1 7%
Ganska dåligt»9 64%
Ja, det framgick ganska bra»3 21%
Bra»1 7%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.28

- Inte ens i efterhand fattar jag..» (Nej, det framgick inte alls)
- Behövs bättre kommunikation mellan lärare och elever. mycket upplevdes som rörigt, och det var svårt att få förklarande svar på frågor.» (Ganska dåligt)
- Så spridd kurs att det var svårt att få en bild av vad som förväntades för godkänt i kursen. I slutändan inser man dock att varje del är väl invägd, men detta behöver bli tydligare från första början.» (Ganska dåligt)
- ZwKRPn <a href="http://zzoakcfpmlgk.com/">zzoakcfpmlgk</a>, [url=http://jtrexkwxnxow.com/]jtrexkwxnxow[/url], [link=http://aqdspzzhcubm.com/]aqdspzzhcubm[/link], http://rargbxsuqsfp.com/» (Ganska dåligt)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen (i Studieportalen) är att redogöra för samt tillämpa grundläggande begrepp inom plan- och rymdgeometri för att uttrycka och utforska mönster, symmetrier, strukturer och former.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 71%
Bra»3 21%
Mycket bra»1 7%

Genomsnitt: 3.35

- Okej innehåll. Men svårt att förstå varför man skulle lära sig sakerna. Det är svårt att lära sig något om man inte känner att det är något vettigt.» (Ganska bra)
- Workshopen med polyederna mycket bra. Annars inte så grundläggande.. Mycket "svävande" nivå, dock inte grundläggande.» (Ganska bra)
- ZwKRPn <a href="http://zzoakcfpmlgk.com/">zzoakcfpmlgk</a>, [url=http://jtrexkwxnxow.com/]jtrexkwxnxow[/url], [link=http://aqdspzzhcubm.com/]aqdspzzhcubm[/link], http://rargbxsuqsfp.com/» (Bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att redogöra för hur ljus, luft och ljud påverkas av rumsgeometrin utifrån fysikaliska fenomen som vågrörelsens reflektion, diffusion och absorption samt luftens strömning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»2 14%
Ganska dåligt»6 42%
Ganska bra»3 21%
Bra»1 7%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 2.64

- hehe, va?» (Inte alls)
- Var detta ett mål? Låter mycket intressant att lära sig detta!» (Inte alls)
- ZwKRPn <a href="http://zzoakcfpmlgk.com/">zzoakcfpmlgk</a>, [url=http://jtrexkwxnxow.com/]jtrexkwxnxow[/url], [link=http://aqdspzzhcubm.com/]aqdspzzhcubm[/link], http://rargbxsuqsfp.com/» (Ganska bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att arkitektoniskt gestalta ett mindre byggnadsverk med hjälp av 2D-, 3D- och flerdimensionella gestaltningsmetoder/verktyg.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»4 28%
Ganska bra»3 21%
Bra»5 35%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 3.35

- för mycket fokus på trappor. Byggnadsverk står det ju» (Ganska dåligt)
- menar ni laborationen av stång- och plattstruktur?» (Ganska bra)
- ZwKRPn <a href="http://zzoakcfpmlgk.com/">zzoakcfpmlgk</a>, [url=http://jtrexkwxnxow.com/]jtrexkwxnxow[/url], [link=http://aqdspzzhcubm.com/]aqdspzzhcubm[/link], http://rargbxsuqsfp.com/» (Bra)
- Om det är friggeboden som menas här, så är jag mycket nöjd. annars har jag ingen aning vad frågan handlar om.» (Mycket bra)

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att arkitektoniskt gestalta vertikal kommunikation utifrån bekvämlighet och representativitet samt samhällets krav på tillgänglighet och säkerhet. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»1 7%
Ganska dåligt»2 14%
Ganska bra»6 42%
Bra»3 21%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 3.21

- mycket om trappor» (Ganska bra)
- ZwKRPn <a href="http://zzoakcfpmlgk.com/">zzoakcfpmlgk</a>, [url=http://jtrexkwxnxow.com/]jtrexkwxnxow[/url], [link=http://aqdspzzhcubm.com/]aqdspzzhcubm[/link], http://rargbxsuqsfp.com/» (Ganska bra)

6. Lärandemål 5

Kursens femte lärandemål är att presentera förslaget i modell och utställning. Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

14 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»3 21%
Ganska bra»4 28%
Bra»5 35%
Mycket bra»2 14%

Genomsnitt: 3.42

- ZwKRPn <a href="http://zzoakcfpmlgk.com/">zzoakcfpmlgk</a>, [url=http://jtrexkwxnxow.com/]jtrexkwxnxow[/url], [link=http://aqdspzzhcubm.com/]aqdspzzhcubm[/link], http://rargbxsuqsfp.com/» (Ganska dåligt)

7. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Det känns som en väldigt "tung" kurs, det är mycket som ska lära sig och hinna med, men kraven kändes rimliga.»
- Lite för höga krav»
- Man fick för dålig information om det mesta så jag var förvirrad största delen av kursen..visste då heller inte vad som väntades av mig.»
- I efterhand känns det okej, när man fått förklarat för sig att en del geometriuppgifter var menade att vara för svåra. Men jag kan inte förstå varför inte den informationen förmedlades från första början?!»
- Jättekonstig kravnivå. Jag hade helt andra (högre) förväntningar på denna kurs. Tyckte faktiskt inte att den var så bra. Vissa delar för sig var okej, men kursen som helhet var en soppa»
- Ganska höga»
- Krävdes mycket mer för godkänt än jag trodde från början. Har lagt 5 gånger så mycket tid på denna kurs jämfört med andra 7,5 poängs-kurser under året.»
- Ungefär enligt förväntan.»
- Kursen var väldigt maximerad. Svårt att ta till sig allt och hinna med allt. Höga krav från lärare.»
- ZwKRPn <a href="http://zzoakcfpmlgk.com/">zzoakcfpmlgk</a>, [url=http://jtrexkwxnxow.com/]jtrexkwxnxow[/url], [link=http://aqdspzzhcubm.com/]aqdspzzhcubm[/link], http://rargbxsuqsfp.com/»
- som väntat hög, men ganska ohanterlig iom alla kommunikationssvårigheter»
- om alla har problem med att få till exempelvis ritningar bör man lägga en dag schemalagd där alla får ändra sina ritningar tllsammans med lärare»
- Alldels för höga då det gäller geomertidelen! så mycket jobb för så få högskolepoäng är helt orimligt!»

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

14 svarande

Mycket dålig»3 21%
Ganska dålig»7 50%
Ganska bra»1 7%
Bra»3 21%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.28

- Jag behöver mer struktur» (Mycket dålig)
- Förstår inte vitsen med att halvgöra allt 3 gånger, och sen ändå blir det helt fel för tydligen är det detaljerna som var viktigast. Otydlig komunikation. Känns inte som universitet när man får "läxor" två dagar frammåt. » (Mycket dålig)
- Upplägget var i sak bra. Men eftersom det var svårt att under kursens gång förstå vad och varför man gjorde just det som man gjorde blev det väldigt rörigt. Bättre kommunikation behövs!» (Ganska dålig)
- Kursens organisation och planering var dålig, bra med en mix av olika instuderingsmetoder men för lite tid till projektet på slutet med för lite handledning» (Ganska dålig)
- allt är för tidskrävande för mig, och det var svårt att veta vad som är rätt » (Ganska dålig)
- flummigt i början av kursen då man inte förstod sambandet mellan projektet och geometrin. samt hur man bäst skulle arbeta i kursen i de olika kursmomenten, ensam, i par eller i grupp?!» (Ganska dålig)
- ZwKRPn <a href="http://zzoakcfpmlgk.com/">zzoakcfpmlgk</a>, [url=http://jtrexkwxnxow.com/]jtrexkwxnxow[/url], [link=http://aqdspzzhcubm.com/]aqdspzzhcubm[/link], http://rargbxsuqsfp.com/» (Bra)

9. Tyckte du att du hade nytta av geometriföreläsningarna i dina förberedelser till provet?

14 svarande

Ja, definitivt.»5 35%
Ja, något.»4 28%
Kanske ...»2 14%
Nej, praktiskt taget inte.»3 21%

Genomsnitt: 2.21

- Men jag tycker inte att provet är en relevant del av kursen.» (Ja, definitivt.)
- Ja, men hade gärna sätt någon slags frivillig "räknestuga" inför provet, 1 tillfälle på 2 timmar kanske.» (Ja, något.)
- ZwKRPn <a href="http://zzoakcfpmlgk.com/">zzoakcfpmlgk</a>, [url=http://jtrexkwxnxow.com/]jtrexkwxnxow[/url], [link=http://aqdspzzhcubm.com/]aqdspzzhcubm[/link], http://rargbxsuqsfp.com/» (Ja, något.)
- provet berörde helt andra saker.» (Nej, praktiskt taget inte.)

10. Tyckte du att du hade nytta av föreläsningarna (om brand, trappor etc) i ditt projekt?

14 svarande

Ja, definitivt.»9 64%
Ja, något.»3 21%
Kanske ...»0 0%
Nej, praktiskt taget inte.»2 14%

Genomsnitt: 1.64

- Brand verkade oerhört komplicerat, kanske borde det ha varit en större genomgång där någon går igenom svårare konstruktioner.» (Ja, definitivt.)
- Trappföreläsningen var bra. Resten gav ett mer blandar intryck.» (Ja, definitivt.)
- Det var ju ett krav (och dessutom väldigt noga) att man använde sig utav information från dessa föreläsningar under projektet, så JA.» (Ja, definitivt.)
- brandföreläsningarna var flummiga men trappföreläsningarna hade jag nytta av» (Ja, något.)
- ZwKRPn <a href="http://zzoakcfpmlgk.com/">zzoakcfpmlgk</a>, [url=http://jtrexkwxnxow.com/]jtrexkwxnxow[/url], [link=http://aqdspzzhcubm.com/]aqdspzzhcubm[/link], http://rargbxsuqsfp.com/» (Ja, något.)
- Var sjuk under föreläsningen och informationen gick ej att få någon annan stans.» (Nej, praktiskt taget inte.)

11. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»3 21%
Ganska bra»2 14%
Bra»6 42%
Mycket bra»3 21%

Genomsnitt: 3.64

- ZwKRPn <a href="http://zzoakcfpmlgk.com/">zzoakcfpmlgk</a>, [url=http://jtrexkwxnxow.com/]jtrexkwxnxow[/url], [link=http://aqdspzzhcubm.com/]aqdspzzhcubm[/link], http://rargbxsuqsfp.com/» (Ganska otillfredsställande)
- bra kritik, bra att boka in tider.» (Ganska bra)
- Om handledningen hade varit tillräckligt konstruktiv hade vi sluppit komplettering, nu fick i princip alla komplettering vilket tyder på brister i handledning eller i alla fall i kommunkikationen mellan handledare och examinator.» (Bra)
- Kanske handledarna tillsammans skulle hålla bättre koll på brand och tekniska detaljer.» (Mycket bra)
- Ja, kritiken och handledningen var handfast och lärande.» (Mycket bra)

12. Vilket av nedanstående förslag passar bäst in på studieresan till Turin?

14 svarande

Rolig och givande»10 71%
Rolig men ganska onödig»0 0%
Trist fast nyttig»0 0%
Trist och onödig»1 7%
Inget av förslagen ovan»2 14%
Jag följde inte med på resan»1 7%

Genomsnitt: 2.14

- Otroligt bra inspiration! Kändes som att man själv aldrig skulle kunna hitta alla pärlor i Turin, ni lärare skulle kunna ge ut en enkel lista på intressanta objekt som inte besöks gemensamt med klassen!» (Rolig och givande)
- Fler resor!» (Rolig och givande)
- mycket mycket bra resa!» (Rolig och givande)
- Otroligt bra. Skissdagboken gjorde att man verkligen reflekterade över det man såg i arkitekturen.» (Rolig och givande)
- Studieresan bidrar med något unikt, att på plats få utforska arkitektur. » (Rolig och givande)
- ZwKRPn <a href="http://zzoakcfpmlgk.com/">zzoakcfpmlgk</a>, [url=http://jtrexkwxnxow.com/]jtrexkwxnxow[/url], [link=http://aqdspzzhcubm.com/]aqdspzzhcubm[/link], http://rargbxsuqsfp.com/» (Trist och onödig)
- roligt och intressant men passade mig inte speciellt bra. för stor grupp, man kanske skulle kunna dela upp sig om man nu ska ha med så många lärare också.» (Inget av förslagen ovan)
- det var roligare att resa till milano men det fanns mycket fint i turin också. jag har svårt att få ut något av de långa föredragen av platsena. dessa kändes inte förberädda. » (Inget av förslagen ovan)

13. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Turinresan, föreläsningarna om färg, brand, trappor (eller ja de flesta).»
- Studieresan»
- geometridelen.»
- Resan och projektet.»
- studieresan. Allt annat bör tänkas över. Kändes inte som om geometridelen och själva garaget hade någonting gemensamt. Kan man kanske väva ihop ännu mer? Ellr ha rena labbar (geometri, ljud, ljus ov..) i början av kursen och sen bara ägna sig åt projektet. (och inte hålla på att smådutta i projektet hela tiden)»
- Föreläsningarna om akustik, brandsäkerhet, ventilation»
- Studieresan, de praktiska geometrilabbarna, projektet.»
- Behåll arbetssättet med "inzoomningar" (på ljus, brand, konstruktion osv) men förklara hur detta arbetssätt fungerar och att det skiljer sig från arbetssättet i kursen Rum och människa. »
- ZwKRPn <a href="http://zzoakcfpmlgk.com/">zzoakcfpmlgk</a>, [url=http://jtrexkwxnxow.com/]jtrexkwxnxow[/url], [link=http://aqdspzzhcubm.com/]aqdspzzhcubm[/link], http://rargbxsuqsfp.com/»
- Studieresan»
- teckningsövningarna i turin»
- trappuppgiften. det var kul att se andra lokaler än de på chalmers =) det räckte med 2st. »

14. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Jag kan förstå kopplingen mellan matematiken, former och arkitekturen men den går att jobba på. Föreläsningen om el och ventilation var mer informativ och jobbig att ta till sig, tror att den går att göra intressantare. Bättre samordning mellan handledare.»
- Eventuellt lägre krav på geometridelen»
- mer sruktur med tydlig information och samtal med elever. allt är väldigt nytt för oss, utgå från att vi inte känner till olika tillvägagångsätt och studietekniker, det är bättre att få höra en gång för mycket.»
- Geometridelen måste förändras. Jag förstår fortfarande inte varför jag har läst den, vilken relevans den har min arkitektutbildning eller vad den över huvud taget ska vara bra för.»
- Ta bort kraven på att alla ritningsstorlekar (1:20, 1:50, 1:5 osv) ELLEer motivera varför de ska finnas! Ta bort småduttet med projektet i början, det blir förvirrande när man jobbar med olika och sen plötsligt har man 3 veckor på sig att slutföra något man själv inte fattar att man har börjat på. Ta bort "hemuppgifterna" eller ge ut alla i början eller ev. ha räknestugor. Funkar ej att ge ut dem 2 dagar innan de ska vara inne..»
- Bättre information om skillnaden mellan denna kurs och föregående. Det är lätt att förvillas att kursen ska ha samma upplägg som föregående då den framstår som en fortsättning, ur min tolkning i alla fall.»
- Geometridelen är onödigt svår att bli godkänd på. Gäller främst bevis av femhörning och geometriprovet. Det första som händer i kursen bör vara: Noggrann förklaring av arbetssättet (punkt 13).»
- tydligheten av kursinfo mm behöver utvecklas rejält. »
- ZwKRPn <a href="http://zzoakcfpmlgk.com/">zzoakcfpmlgk</a>, [url=http://jtrexkwxnxow.com/]jtrexkwxnxow[/url], [link=http://aqdspzzhcubm.com/]aqdspzzhcubm[/link], http://rargbxsuqsfp.com/»
- ta bort bevisdelen i geometrin, analysen är det som ger något, vi ska inte bli matematiker. skapa aktivt studenternas inställning till kursen, gör tydligt att det är ett helt annat arbetssätt än i rum o människa. Belys skillnaden dem emellan. information som ska ut till studenterna ska vara korrekturläst.»
- struktur och tydlighet i vad vi gör och varför vi gör det. vad syftet med övningen eller uppgiften är. allt detta behövs i kursen tycker jag»
- 5-hörningen. det känns så löjligt att alla ska behöva komplettera uppgifter om och om igen ist för att ha en gemensam genomgång av det som många haft problem med. det vore mycket bättre!»Kursutvärderingssystem från