ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 09/10 Facilities management, LBT815

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-07-01 - 2010-08-31
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 16%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 60%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 20%

Genomsnitt: 2

- Vi fick aldrig kursmålen eller ett kurs-PM» (Jag har inte sett/läst målen)
- » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Läste texten som säger "Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål" först efter att jag råkat klicka och det går inte att göra ogjort.» (Ja, målen verkar rimliga)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

4 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»2 50%
Vet ej/har inte examinerats än»2 50%

Genomsnitt: 3.5

- Lite svårt att veta eftersom jag inte riktigt kommer ihåg om vi ens fick se målen. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»5 83%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.83

- Intressant med varvningen av gästföreläsare för att få en tydligare bild av vad ämnet innebär» (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»2 33%
Ganska liten»2 33%
Ganska stor»2 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Boken är under all kritik. Den är dåligt skriven, och fruktansvärt dåligt översatt. Känns som att författaren använt sig av google translate och tagit första bästa översättning. INTE OKEJ!» (Mycket liten)
- Boken som vi hade var inte alls till hjälp då den var rörig och översatt till dålig engelska.» (Mycket liten)
- De var ett ok komplement till föreläsningarna, mer detaljerat än föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var under all kritik, så kursmaterial i form av power-points var det man fick läsa på» (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 80%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 3.2

- Minns ej» (?)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 83%
Hög»1 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Kanske lite många småuppgifter men hade nytta av de under pluggandet av tentan. » (Lagom)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 50%
Ganska bra»3 50%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Examinatorn såg man bara till två ggr och den föreläsaren vi hade mest var bra när han väl var i gbg men inte när han var hemma i england.» (Ganska dåliga)
- Bra med Anna, kändes som att man lätt kunde kontakta henne om det var något.» (Ganska bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»5 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Vi har fått stötta varandra för alla har tyckt att kursen varit svår att greppa» (Mycket bra)

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 50%
Hög»3 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Dock var den något hög under vissa perioder då vi höll på med vårt exjobb under tiden, facilities management kursen fick då hamna i andra hand vilket var lite synd. » (Lagom)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Phil! Besöken av de olika människorna. Framförallt Samhall.»
- Kurslitteraturen var bra och borde vara kvar till nästa år.»
- Phil Thomas»
- Att inte Phil längre är examinator.»
- Gästföreläsare, intressant att höra hur det funkar i verkligheten. Dock viktigt att se till att de pratar om ämnet, kändes som vissa inte pratade om just facilities management.»
- Gästföreläsare»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skit i att dra dit en arkitiekt som utgår ifrån att vi på AE inte kan läsa ritningar och säger självklara saker, så som: ja, det är ju bra att man tänker till när man ritar hus så det inte blir så många jobbiga ställen att städa... »
- Mer struktur på upplägget av kursen och de olika begrepp som förekommer.»
- tydligare mål och vad som kommer att ske under kursens gång. ett spikat kurs pm med tider gällande inlämningsuppgifter från kursstart.»
- Kursen borde ligga tidigare och inte sista läsperioden. Phil borde vara kvar, bara massa upprepning från Financial management kursen och PCM kursen»
- Studiebesök på ett företag som sysslar med ämnet skulle vara intressant. »
- Hade varit fint med bättre litteratur.»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Riktigt rolig kurs, men skit i att dra dit arkitekten!»


Kursutvärderingssystem från