ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik VT 10, DATX02

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-08-25 - 2010-09-10
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Peter Lundin»


Arbetsinsats

1. Vilket program går du?

54 svarande

Automation och mekatronik»3 5%
Datateknik»25 46%
Elektroteknik»2 3%
Informationsteknik»24 44%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 2.87

2. Hur har du upplevt arbetsinsatsen i förhållande till kursens poäng, (15 högskolepoäng)?

54 svarande

Mycket högre»8 14%
Något högre»17 31%
Lagom»29 53%
Något mindre»0 0%
Mycket mindre»0 0%

Genomsnitt: 2.38

- Tyvärr var övriga i gruppens arbetsinsats lägre.» (Mycket högre)
- Var i skolan vardag som helg varje dag hela lasperioden. Har inte riktigt hant innan.» (Mycket högre)
- Då vissa i min grupp jobbade mindre tvingades jag jobba mer för att uppnå gruppens resultat.» (Mycket högre)
- Mest på grund av den värdelösa informationskompetensen» (Något högre)
- Överlag lagom, men distributionen för vår grupp var lite ojämn så det blev ganska mycket på slutet.» (Lagom)
- Beror lite på vilket betyg man satsat på antar jag.» (Lagom)

3. Hur har du prioriterat kursen?

54 svarande

Mycket högt»37 68%
Högt»14 25%
Medel»3 5%
Lågt»0 0%

Genomsnitt: 1.37

- Eftersom man är beroende av kursen för att få läsa en master. » (Mycket högt)
- Väldigt roligt arbetssätt» (Mycket högt)
- Motivationen i vår kandidatgrupp var blandad menvi var några som la ner väldigt mycket tid.» (Mycket högt)


Mål och måluppfyllelse

4. Har kursens mål och syften varit tydliga?

52 svarande

Mycket tydliga»6 11%
Ganska tydliga»35 67%
Inte så tydliga»6 11%
Något oklara»3 5%
Mycket oklara»2 3%

Genomsnitt: 2.23

- Men de blir ganska generella när det finns så olika projekt.» (Ganska tydliga)
- Hittade den allra bästa infon om bedömningskriterier och liknande precis mot slutet av kursen. Kanske går att ge bättre info om de resurser som finns under kursens gång?» (Ganska tydliga)
- Lite knepigt att hålla reda på allt vad som gällde för fackspråks uppgifterna» (Ganska tydliga)
- Mycket oklart med två eller tre eller fyra instanser som ska examinera (biblioteket, instututioner m.fl.)» (Ganska tydliga)
- Kommer ej ihåg.» (Inte så tydliga)
- Information om vad som var obligatorisk osv var väldigt utspridd... Svårt att veta vad man skulle göra.» (Inte så tydliga)
- Inte tydligt vad som ska goras med tidslogg, hur rapporten ska se ut (om blandad grupp med CTH och GU). Manga saker ar oppna for for egna tolkningar.» (Något oklara)
- Jag har aldrig sett målen och ingen har försökt få mig att se dem» (Mycket oklara)

5. I vilken mån upplever du att kursens mål uppfyllts?

52 svarande

I mycket hög mån»14 26%
I ganska hög mån»31 59%
I medelhög mån»5 9%
I mindre mån»1 1%
Inte alls»1 1%

Genomsnitt: 1.92

- Vet inte, men jag lärde mig en hel del» (I ganska hög mån)
- Kommer ej ihåg.» (I medelhög mån)
- mycket av arbetet går till projektet och inte bara till vetenskaplig rapportskrivande osv. jag gjorde mjukvara, så med avseende på att källkoden aldrig blir sedd utan bara slutprodukten, känns det lite som att mycket av jobbet ligger utanför kursens mål. men jag tycker det är bra som det är.» (I medelhög mån)


Information och administration

6. Har uppdelningen varit tydlig mellan institutionens roll i projektarbetet kontra programmets roll i de generella kompetenserna?

54 svarande

Mycket tydlig»2 3%
Ganska tydlig»14 25%
Okej»12 22%
Mindre tydlig»8 14%
Mycket oklar»18 33%

Genomsnitt: 3.48

- Mycket otydligt i början.» (Okej)
- Ibland sa de precis motsatta saker så det var lite svårt att avgöra vems råd man skulle följa» (Mycket oklar)
- Jag förstår inte ens frågan...» (Mycket oklar)
- Alla har fått olika information.......» (Mycket oklar)
- De "generella kompetenserna" känns helt meningslösa för IT-studenter då det i stort sett bara gick ut på att söka information på internet (när några av oss skrev kandidatarbeten om sökning)... Dessutom hittade jag ingen information någonstans om kursmål för några av kurserna.» (Mycket oklar)

7. Har det varit tydligt vem du kan vända dig till med olika frågor om kursen? Tex med frågor om de generella kompetenserna respektive projektarbetet.

54 svarande

Mycket tydligt»8 14%
Ganska tydligt»18 33%
Okej»9 16%
Mindre tydligt»12 22%
Mycket otydligt»7 12%

Genomsnitt: 2.85

- Fått olika svar från olika personer, ex. handledare och Fackspråk.» (Okej)
- vi hade stora problem med vem som hade korrekt information. Handledare eller fackspråk?. Främst för att våran handledare sa sig ha rätt medens fackspråk sa något annat.» (Okej)
- Informationen har varit väldigt bristfällig. Examinatorn informerar bara till vissa program, handledaren hade noll koll på generella kompetenser.» (Mindre tydligt)
- det var allmänt rörigt med allt som rörde kursen. vilka möten man skulle gå på, vad som skulle bokas, vad som var obligatoriskt osv» (Mindre tydligt)
- Handledare hänvisar till fackspråk och fackspråk hänvisar till handledare.» (Mindre tydligt)
- Ingen verkar veta något. Exempel: de som ansvarade för språket i rapporten visste inte ifall rapporten fick skrivas på engelska. » (Mycket otydligt)
- Vi har haft vår handledare, i övrigt har jag inte känt till att man kan vända sig till någon specifik.» (Mycket otydligt)
- Jag ringde runt, mailade och blev omskickad till fem olika persononer innan jag fick prata med någon som kunde hjälpa mig med en speciell delkurs i de generella kompetenserna. När jag sedan blev underkänd i kursen på grund av en uppgift jag missat informationen om (det kom ett mail tydligen). Så blev jag slussad runt till ytterligare personer och tillslut tillsagd att ingen kunde hjälpa mig förrän i augusti.» (Mycket otydligt)

8. Anser du att institutionen haft en tydlig sammanhållande funktion i kursen?

54 svarande

Mycket tydlig»2 3%
Ganska tydlig»14 25%
Tillfredsställande»19 35%
Mindre tydlig»12 22%
Mycket otydlig»7 12%

Genomsnitt: 3.14

- Upplägget kändes stundtals väldigt rörigt och det var svårt att veta vem man skulle prata med.» (Mindre tydlig)
- Osäker på vad som menas med institutionen, men kommunikationen kunde varit bättre så alla vet vad som gäller. (Ex. angående genomförande osv.)» (Mindre tydlig)
- Extremt dåligt. Känns som en förvirrad dagisklass som försökt organisera det. Ingen kommunikation mellan de olika grupperna som varit med i "organiseringen", ingen gemensam bild av vad som ska göras till eleverna, ingen gemensam hemsida osv osv. Pinsamt dåligt! » (Mycket otydlig)
- Vilken instutition? Det är så vitt jag vet en separat instutiotion som håller i de genrella kompetenserna. Denna del var väldigt förvirrad. Den viktiga delen av kandidatarbetet har fungerat utmärkt.» (Mycket otydlig)

9. Hur funkade det med PingPong?

54 svarande

Mycket bra»7 12%
Bra»13 24%
Godkänt»16 29%
Mindre bra»8 14%
Dåligt»10 18%

Genomsnitt: 3.01

- lite minus för att man inte kunde ladda upp filer på pingpong sista inlämningsdagen.» (Mycket bra)
- Den personliga tidsloggen kunde ju varit bättre. Att behöva ladda upp ett nytt excel-ark varje gång man har ändrat nått är inte optimalt.» (Bra)
- Lite småstrul, som dock löstes.» (Bra)
- Jättebra att alla viktiga datum var sammanfattade.» (Bra)
- Vi använde inte pingpong för att dela information inom arbetsgruppen. Istället användes google mail, då vi tyckte det var mycket smidigare.» (Godkänt)
- Det fungerade, men jag har inte använt filareorna. Som informationsportal var det okej.» (Godkänt)
- Det var väldigt rörigt i var man kunde hitta vilken information.» (Godkänt)
- ALLT som rör kursen borde finnas där, men ibland var det bibliotektet, ibland var det fackspråk, fixa något som samlar all information» (Godkänt)
- Informationen var ofta onödigt spretig. t.ex. gällde ibland inte informationen man hittade utan det låg information någon annanstans som hade högre prioritet. » (Godkänt)
- PingPong är krångligt att arbeta med och en del saker är otydliga.» (Mindre bra)
- Väldigt krångligt och svårnavigerat.» (Mindre bra)
- rörigt» (Mindre bra)
- generella kompetenserdelen var helt undermålig. Mkt oklart att hitta de olika uppgifterna. För grötigt.» (Mindre bra)
- Den information som fanns där var bra, men i fortsättningen bör all information vara på en enda plats, inte utspritt mellan fackspråk och 2 pingpong-aktiviteter.» (Mindre bra)
- Framförallt väldigt rörigt och det hjälper inte att det bara var länkar till externa sidor i vissa fall. Detta tar bort känsla av en fungerande portal. Det fanns olik information om samma sak på portalen, eller i länkar i portalen vilket gjorde det väldigt rörigt. Grupphanteringen i pingpong känns amatörmässigt som bäst, onödigt krångligt att hantera filer och annan gemensam information.» (Dåligt)
- Systemet är helt värdelöst. Extremt oklart hur man exempelvis ska ladda upp hur mycket man arbetat resp. dagbok. Har ni testat att försöka se dokument uppladdade till gruppen? Tog flera veckor för oss att komma på hur detta gjordes. Handledaren hade ingen aning. Innehållet ligger huller om buller. Helt oorganiserat. Hade ändå varit bättre om PingPong var den enda sidan man behövde ha koll på.» (Dåligt)
- Varför använda ett ytterligare system när vi har studieportalen?» (Dåligt)
- Värdelöst system, speciellt när man proppar in så mycket onödig information att det blir omöjligt att hitta någonting man söker. Avskugga den informationen som man behöver på ett visst program så skulle fler studenter använda det.» (Dåligt)
- Speciellt filhanteringssystemet i PingPong är ruskigt frustrerande att hantera. Vi skrev inte i loggboken som man "skulle" och all användning var väldigt otydlig.» (Dåligt)


Generella kompetenserna

10. Hur har informationen kring generella kompetenserna fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

54 svarande

Mycket bra»3 5%
Bra»7 12%
Godkänt»22 40%
Mindre bra»14 25%
Dåligt»8 14%

Genomsnitt: 3.31

- Splittrat, svårt att hålla ordning på de olika momenten.» (Mindre bra)
- Rörigt och kolliderade med kandidatarbetet. » (Mindre bra)
- Dåligt med information. Påminnelser för deadlines osv hade inte varit fel.» (Mindre bra)
- Fanns inget fungerande schema. Fanns något schema som vissa av föreläsningarna var med på. Hörde om flera grupper som missade obligatoriska föreläsningar eftersom de inte visste att de var obligatoriska eller inte visste att de fanns. Pinsamt. Av er.» (Dåligt)
- Skrota.....Vad har det med saken att göra. Försöka lära ungdomar hur de ska söka information, inte så men känns snarare som att det borde vara tvärt om i det här fallet.....» (Dåligt)
- Mycket oklart. » (Dåligt)
- Borde vara enklare att kunna se samtliga aktiviteter och när de inträffar.» (Dåligt)
- uselt» (Dåligt)
- Vilken information? Jag fick några mail om saker som skulle göras ibland och om man missade något så var det ingen som sa till förrän jag hade ett U i Ladok och då var det försent att lösa. Pingpong är ett skämt, hur kan en teknisk högskola, med framstående professorer inom informationsteknik, inte ha ett bättre system för att sprida information?» (Dåligt)

11. Vad tyckte du om innehållet i de generella kompetenserna?

54 svarande

Mycket bra»2 3%
Bra»8 14%
Godkänt»23 42%
Mindre bra»14 25%
Dåligt»7 12%

Genomsnitt: 3.29

- uhm, det va väl bra att vi introducerades mer till biblioteket och databaserna.» (Godkänt)
- Nästan lite skrattretande att vi ska lära oss "söka" etc. Känns som något som kanske hade passat bättre i högstadiet. » (Godkänt)
- mötena för att gå igenom arbetena kom fel, antingen hade man knappt börjat skriva på det eller så var vi klara med det och fick istället gå igenom redovisningen, vilket inte gav oss så mycket» (Godkänt)
- Vettigt men känns mer som ett "måste" än ngt annat. Informationen och sidorna var bra att ha tillgång till vid rapport skrivandet dock...» (Godkänt)
- Innehållet var klart riktat mot de institutioner som gör experiment och liknande som arbete, ex Kemi. Vi som mer gör en produkt hamnade vi sidan av och detta gjorde att det den hjälpen vi kunde få kändes begränsad. » (Mindre bra)
- Oklart syfte på informationssökning. En hel del repetition från fackspråk. Men handledningsmötena för rapport och presentation var bra, mycket bra.» (Mindre bra)
- Hur kan folk som föreläser om hur man föreläser bra vara så dåliga på att föreläsa?» (Mindre bra)
- Bibliotekets sökmotorkurs passade inte in på vårt arbete.» (Mindre bra)
- Svårt att hitta i de angivna databaserna (lättare att hitta med google). Det mesta innehållet var inte så användbart.» (Mindre bra)
- Vissa saker var bra, andra saker var fånigt grundläggande. Mycket störande att behöva ägna tid och planering åt sådant som det borde förväntas av en att man redan kan. » (Mindre bra)
- Det var endel bra punkter som togs upp men mycket var onödigt tidsödande exempel.» (Mindre bra)
- Under all kritik» (Dåligt)
- Ej anpassat for IT/Data-studenter. For mycket fokus pa att soka i tidsskrifter. Hade varit bra med feedback pa muntlig presentation.» (Dåligt)
- ta bort dem totalt. Uppgifterna fyller ingen som helst funktion.» (Dåligt)
- Helt meningslösa, ingen information som vi inte redan kunde och det stal fokus från det riktiga arbetet som faktiskt var viktigt. Varför göra en kurs för hur man söker på internet för personer som har kompetensen att skriva en egen sökmotor?» (Dåligt)

12. I vilken mån har den generella kompetensdelen varit till hjälp i genomförande, rapportskrivande och examination av ditt projekt?

54 svarande

I mycket stor mån»4 7%
I stor mån»6 11%
I viss mån»23 42%
I mindre mån»15 27%
Inte alls»6 11%

Genomsnitt: 3.24

- Vi fick hjälp med att strukturera rapporten.» (I viss mån)
- Jag är lite osäker på vad som menas med "generella kompetenser", det var ju innan sommaren jag gjorde detta arbete. Mötena med fackspråk var jättebra, informationssamlingsgrejen var rätt kass.» (I viss mån)
- De känns inte som de är anpassade för Data.» (I mindre mån)
- Endast ett störande, förvirrat och förvirrande moment.» (Inte alls)
- Som helhet skulle jag säga inte alls. Bra idé, men inte tillsammans med kandidatarbetet. Sådant här ska man i så fall ha innan i en separat kurs. » (Inte alls)
- Varför skulle det ha hjälpt något? Referenshanteringen är det enda jag kom på som skulle kunna hjälpa något och vi har läst kurser i både engelska, svenska och miljö där vi tidigare använt oss av Harvardnotationen. Resten var som sagt helt meningslöst.» (Inte alls)

13. Hur funkade handledningen som fackspråk hade?

54 svarande

Mycket bra»10 18%
Ganska bra»19 35%
Okej»18 33%
Mindre bra»5 9%
Dåligt»2 3%

Genomsnitt: 2.44

- Deras bokningsportal är värdelös och innehåller buggar, men mötena med handledaren var jättebra.» (Ganska bra)
- Väl under mötena så fick man ganska bra feedback på de mesta. Det var givande för våran grupp.» (Ganska bra)
- Bättre handledning än från vår handledare, vilket iofs inte säger så mkt.» (Ganska bra)
- Gav inte så mycket.» (Okej)
- Den handledning vi fick av handledaren var anpassad till vårt projekt mycket bättre, och därför blev fackspråks mer generella handledning mindre användbar för oss.» (Okej)
- Ett av dem var bra. Förövrigt det enda bra som fackspråk producerade under kursen. Två av tillfällena var helt meningslösa.» (Mindre bra)
- De kunde egentligen varken säga bu eller bä. Fick olika bud från olika handledare och generellt var det ganska meningslöst (vilket de verkade hålla med om)» (Mindre bra)
- Ja vad ska man säga, har de överhuvudtaget läst teknik? Har de överhuvudtaget pratat med examinatorerna om vad de vill ha?» (Mindre bra)
- Administrationen av handledningstillfällena är katastrof. Hur kan en grupp bli avregistrerad från ett tillfälle utan att någon avregistrering gjort samt att ingen blir informerad om det hänt. Det handledningstillfället som vi lyckades få tid för var helt ok.» (Dåligt)
- Dåligt informerat då detta var ytterligare en informationskanal man skulle lyssna på. Handledningen var ofta trivial, sådant man bode veta redan. Dessutom var den bara till för halva våran kandidatgrupp, vilket gjorde den ännu mera onödig. » (Dåligt)


Projektuppgiften

14. Hur har informationen kring projektet fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

54 svarande

Mycket bra»7 12%
Bra»18 33%
Godkänt»16 29%
Mindre bra»10 18%
Dåligt»3 5%

Genomsnitt: 2.7

- Ulf Assarsson har varit en utmärkt handledare och informerat oss om allt vi behövde veta. Hade han inte gjort det hade det dock varit omöjligt att veta vad vi behövde göra för att klara oss.» (Mycket bra)
- Att man t.ex. skulle fixa A3 posters och exakt datum var kanske lite otydligt om man missat den sidan i pingpong men annars så var det tydligt.» (Bra)
- Samla all information på ett ställe istället för att ha informationen utspridd på 3 olika ställen där det inte står samma sak.» (Godkänt)
- rörigt, rädd att man ska missa någon detalj i den spridda informationen.» (Godkänt)
- Som grupp har vi tagit ett stort ansvar för att lösa de problem vi ställts inför. Dock har handledningen varit väldigt bristfällig.» (Mindre bra)
- Det var ett heltidsuppdrag att hålla koll på datum och leverabler.» (Mindre bra)
- Mycket oklart och dåligt organiserat. Verkar som att det mesta informationsspridningen var tänkt att fungera mun-till-mun mellan eleverna (som vanligt på Chalmers). Vilket självfallet går åt helvete. » (Dåligt)
- Rörigt. Går det inte att ha en tidsplan och att hålla den uppdaterad? Skulle dessutom vara oerhört hjälpsamt att få uppdateringar och ändringar via mail och/eller RSS. » (Dåligt)

15. Hur motsvarade ditt projekt förväntningarna ifrån beskrivningen?

54 svarande

Mycket bra»22 40%
Bra»19 35%
Godkänt»11 20%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»2 3%

Genomsnitt: 1.9

- Projektbeskrivningen var mycket generell, förstod vad jag kunde vänta mig.» (Mycket bra)
- Det var ett roligt projekt, en bra kurs och det är nyttigt att ha gjort den.» (Bra)
- Vi fick göra vad vi ville. Handledaren var inte särskilt intresserad och skulle nog knappt kunna säga vad vi gjorde för projekt ens nu.» (Godkänt)
- Beskrivningen var bara ett generellt område så det sa inte särskilt mycket om vad vi sedan valde att göra.» (Godkänt)
- Vi dock gjorde ett eget projekt, så beskrivningen skrevs av oss själva.» (Dåligt)

16. I vilken mån har planeringsrapporten varit till hjälp för det fortsatta arbetet?

54 svarande

Till stor hjälp»8 14%
Till någon hjälp»16 29%
Till lite hjälp»20 37%
Till mycket lite hjälp»8 14%
Till ingen hjälp»2 3%

Genomsnitt: 2.62

- Även om saker ändrades var planeringsrapporten bra som motivation. Man såg tydligt ungefär var man skulle ligga i tiden.» (Till någon hjälp)
- Viktig fas i projektet och bör läggas mer vikt på.» (Till någon hjälp)
- Mycket bra idé, vi hade nog tjänat på att arbeta ännu mera på den idén under projektets gång. » (Till någon hjälp)
- Man vet vad som ska göras och i vilken ordning men tror inte att den har spelat så stor roll.» (Till lite hjälp)
- Inte så jätte mycket hjälp i själva vidare utvecklingen. Dock en bra milstolpe för att få en spark i baken att börja arbeta.» (Till lite hjälp)
- Det kändes mest som att vi skrev ihop den för att lämna in den, vi använde den aldrig riktigt. Vi hade separata dokument istället som är inriktade mer åt mjukvaruproduktion.» (Till lite hjälp)
- Den satte en deadline för planering och samlade tankarna, men jag kryssar "Till lite hjälp" då vi arbetade väldigt iterativt och, förutom att se hur vi låg till tidsmässigt, hade lätt att avgöra vad som saknades och skulle prioriteras på produkten.» (Till lite hjälp)
- Endast ytterligare en sak som tog tid och styckade upp det verkliga arbetet.» (Till mycket lite hjälp)
- Vi avvek ganska drastiskt från planeringsrapport allt eftersom att projektet framskred.» (Till mycket lite hjälp)

17. Hur har reglerna i gruppens kontrakt/överrenskommelse fungerat och efterlevts?

53 svarande

Mycket bra»19 35%
Ganska bra»16 30%
Godkänt»9 16%
Mindre bra»1 1%
Inte alls»8 15%

Genomsnitt: 2.3

- Skrev ej kontrakt.» (?)
- Alla har respekterat varandra och kommit i tid.» (Mycket bra)
- Vi gjorde inget kontrakt, men all var mycket motiverade och det aldrig någon som gjorde mindre eller slöade.» (Ganska bra)
- vår grupp använda inte kontraktet direkt utan vi hade inga direkta problem, vi körde med sunt förnuft» (Ganska bra)
- För alla utom en, som inte jobbade så mycket.» (Ganska bra)
- Något problem med att hålla tider ibland, annars har det funkar bra.» (Ganska bra)
- Vissa har gjort mer än andra, vilket nästan är att förvänta då alla gruppmedlemmar har haft olika mål och ambition.» (Godkänt)
- Vi tog inte vårt kontrakt så seriöst som vi kanske skulle ha gjort. Men när arbetet väl kom igång var folk fokuserade på att få saker gjort, inte på att titta på hur annat folk efterföljde kontraktet.» (Godkänt)
- Vi skippade dock kontraktet för det känndes som ett löjligt moment. Däremot har vi direkt varit klara på hur vi skall arbeta.» (Godkänt)
- Då vi inte kände varandra och de roller och arbetsklimat som passade oss då vi skrev kontraktet så utkristalliserades bättre regler senare i praktiken.» (Godkänt)
- Behövde inga regler.» (Inte alls)
- Vissa kom inte alls och bidrog inte alls/mycket lite. Men eftersom vi uppfattat det som att alla i gruppens betyg styrs av hur bra folk är på att samarbeta, så blir man illa tvungen att låtsas om som att alla bidrar. Ingen vill att gruppen ska bli stämplad som dålig på att samarbeta och få lägre betyg för att projektledningen får reda på att någon i gruppen inte bidrar. Detta är den generella uppfattningen om hur betygssättningen går till, så ni kan ju föreställa er att det är ganska mycket free-riding. Vi var två i gruppen som gjorde åtminstone 98%.» (Inte alls)
- Det blev aldrig något kontrakt, vilket är synd, eftersom det hade behövts...» (Inte alls)
- Vi skrev aldrig något gruppkontrakt.» (Inte alls)
- Det skrevs aldrig något kontrakt.» (Inte alls)
- Vi skrev aldrig något gruppkontrakt.» (Inte alls)

18. Vad tyckte du om svårighetsgraden i projektuppgiften?

54 svarande

Mycket svår»5 9%
Ganska svår»20 37%
Lagom svår»28 51%
Lite för lätt»1 1%
Alldeles för lätt»0 0%

Genomsnitt: 2.46

- Valde ett ämne som var lite utanför vårt kunnande.» (Mycket svår)
- Med mening.» (Mycket svår)
- Blir ju vad man gör det till. Vi valde något relativt svårt för att vill lära oss nya saker. Men svårighetsgraden verkar ha föga att göra med slutbetyget.» (Ganska svår)
- Svårt att få ett helt komplett resultat på uppgiften, som motsvarar individuella förväntningar.» (Ganska svår)
- Utmanande, det är så det skall vara» (Ganska svår)
- Vi fick ju bestämma själva vad vi ville göra, så kan ju inte bli annat än lagom.» (Lagom svår)
- Två i min grupp (av 6) var bra på hårdvara och utan dem så hade det nog vart svårt att klara projektet.» (Lagom svår)
- Det blir vad man gör det till.» (Lagom svår)
- Fick uppfattning om att det var väldigt hög svårighetsgrad på officiella dokument och instruktioner så jag var osäker om vårat projekt skulle bli godkänt även när det tillslut fick en 5:a.» (Lagom svår)


Projekthandledaren

19. Hur blev ni bemötta av handledaren?

54 svarande

Mycket bra»23 42%
Bra»13 24%
Godkänt»8 14%
Mindre bra»6 11%
Dåligt»4 7%

Genomsnitt: 2.16

- Peter Dybjer var riktigt bra!» (Mycket bra)
- Mycket engagerad och tillmötesgående handledare. Det var till väldigt stor hjälp! Speciellt då vårt projekt var ganska luddigt och fritt definierat. » (Mycket bra)
- Lite upptagen.» (Bra)
- Det skulle vara bra om handledarna har erfarenhet av liknande projekt och inte är den som är i behov av slutprodukten» (Godkänt)
- Vi hade Sven Knutsson som handledare och han va relativt fåordig. Jag upplever även att projektets utformning var klart redan från början och att få beslut lämnades till oss i gruppen. Han är nog inte 100% lämpad som handledare.» (Godkänt)
- Var trevlig.» (Godkänt)
- Oengagerad, visste knappt vad vi gjorde de första månaderna. Svår att få tag på. » (Mindre bra)
- Kritiskt och inte alltid så förstående.» (Mindre bra)
- första bemötandet var helt ok. Dock visade det sig inte vara så bra som vi hoppats. » (Mindre bra)
- Han var sällan anträffbar och kunde knappt nås med andra medel än mobiltelefon.» (Mindre bra)
- Vi hade en handledare som inte varit handledare innan och vi hade ju inte heller gjort ngt kandidatarbete innan så visste väldigt lite om hur det skulle gå till. En genomgång för vår handledare av vad som förväntades av denne och vad som förväntades av oss, vad denne inte skulle hjälpa oss med etc. Försöken att förklara och speca vad vår handledare ville ha var helt underkända. Det var först i slutändan vi verkligen förstod vad denne ville ha... aningen sent...» (Mindre bra)
- Inte alls?» (Dåligt)
- Han var trevlig, men inte särskilt intresserad. Verkade inte som han hade tid med oss. Fixade aldrig sakerna han lovade att han skulle fixa, inte ens när man tjatade på honom 3-4 gånger. Har exempelvis fortfarande inte skickat utvärderingspappren, trots flera mail. » (Dåligt)
- Hmm, Har nog faktiskt aldrig träffat en tystare människa.....» (Dåligt)
- Var svår att få tag på. Visade minimalt intresse av vårt projekt.» (Dåligt)

20. Hur fungerade kontakterna med handledaren?

54 svarande

Mycket bra»20 37%
Bra»12 22%
Godkänt»8 14%
Mindre bra»10 18%
Dåligt»4 7%

Genomsnitt: 2.37

- Det var lätt att få kontakt med vår handledare och han ställde alltid upp när det behövdes.» (Mycket bra)
- Vi fick allt vi frågade efter på ett trevligt och bra sätt.» (Mycket bra)
- One way......» (Mindre bra)
- Knappt fått något svar när man frågat. Samt inte fått någon respons på de vi skulle lämna in. Dock fick vi bra respons sista 2 veckorna, med slutrapporten.» (Mindre bra)
- kanske en bra ide att trycka på att det uppskattas om handledarens lär sig namnen på gruppdeltagarna. » (Mindre bra)
- Oengegerad inställning» (Mindre bra)
- Bristfällig kommunikation, mest vårt eget fel men handledaren borde ha pushat lite mer.» (Mindre bra)
- Många inbokade möten som handledaren glömt av...» (Mindre bra)
- Han missade möten, deadlines med mera. Svarade inte på mail. Tror Chalmers borde investera i en filofax till honom... » (Dåligt)
- Per Zaring. Fick aldrig tag på honom. Varken via mail eller telefon. Ytterst svårt att få till ett möte och det var hela tiden tjaffs om vem som hade rätt. handledaren eller fackspråk.» (Dåligt)
- » (Dåligt)

21. I vilken mån fick gruppen den tid och hjälp av handledaren som behövdes?

54 svarande

I mycket hög mån»20 37%
I ganska hög mån»12 22%
I medelhög mån»12 22%
I mindre mån»5 9%
Inte alls»5 9%

Genomsnitt: 2.31

- Det kändes som att vi prioriterades väldigt högt av vår handledare och oavsett tid så gjorde han sitt bästa med att få till tid för ett möte med oss. Något som verkligen uppskattats högt.» (I mycket hög mån)
- Tid bra, hjälp ganska bra men kunde varit mer konkret och i viss mån insatt.» (I medelhög mån)
- Knappt fått något svar när man frågat. Samt inte fått någon respons på de vi skulle lämna in. Dock fick vi bra respons sista 2 veckorna, med slutrapporten.» (I mindre mån)
- ren otur då handledaren var bortrest veckan innan rapportinlämningen.» (I mindre mån)
- Verkade inte ha koll på området vi arbetade inom, hans enda insikt i det var en kort uppsats han skrivit i ett relaterat område för 5-6 år sedan. Ett stående skämt i gruppen var att handledaren kunde ersättas med ett script som upprepade den senaste meningen med "ni borde..." i början. Exempelvis om vi säger "Vi har just optimerat systemet genom matrismatematik", så kan man utgå från att handledaren avbryter och säger: "Jag vet! Ni borde optimera systemet genom matrismatematik!". Mycket underhållande. Men det var ju bara att le och var snäll. På tal om det - hur fan tänker ni när handledaren är med i betygsättningen? Det går ju emot alla principer av handledarrollen! Idiotiskt. Har talat med andra i akademiska kretsar som misstänkt att det bryter mot någon bra Bologna-process-lag.» (Inte alls)
- Inte alls så mycket som hade varit underlättande för projektet. Tillslut ignorerade vi totalt våran handledare och gjorde allting efter projektmallen. Allt som våran handledare sa gick emot vad fackspråk sade och hur projektmallen var upplagd. Detta ledde till STOR tidsförlust i projektrapportskrivningen. Vi fick skriva om vissa delar flera gånger för att handledare sa att han hade rätt , men som avvek från projektmålen.» (Inte alls)
- Träffades kanske totalt 1 timme av de 30 vi hade till förfogande. Delvis vårt eget fel, vi kunde ha tjatat ännu mer men när handledaren aldrig svarade på mejl eller hade bortförklaringar tappade man lusten.» (Inte alls)


Arbetet i kandidatgruppen

22. Hur upplever du att det har fungerat att arbeta i en blandad projektgrupp med teknologer från olika utbildningsprogram?

54 svarande

Mycket bra»29 53%
Ganska Bra»13 24%
Okej»11 20%
Ganska dåligt»0 0%
Mycket dåligt»1 1%

Genomsnitt: 1.72

- Inga problem alls. Jag tror även att det var nödvändigt för att kunna klara projektet.» (Mycket bra)
- Vi var bara från data. » (Mycket bra)
- Det här är viktigt! Utan blandningen hade det uppstått många problem då kompetenserna faktiskt skiljer sig mer än vad jag trodde! Positivt!» (Mycket bra)
- Roligt med lite annat tänkande.» (Mycket bra)
- Det var tyvärr bara en i vår grupp som kom från annat program än mig.» (Mycket bra)
- Jag tycker det fungerat bra. Det som en teknolog inte kunnat, kunde någon annan så att vi har kompletterat varandra bra.» (Ganska Bra)
- Fast vi i min grupp kände redan varandra lite sedan tidigare» (Ganska Bra)
- Alla var från samma program.» (Ganska Bra)
- Då vi föreslog projektet satte vi ett krav på viss förkunskap inom området. Detta då det skulle vara svårt att sätta sig in i allt från grunden. Vi fick dock en deltagare till våran grupp som inte hade någon förkunskap och han tillförde sedan väldigt lite till projektet.» (Ganska Bra)
- Vi var inte särskilt blandade.» (Okej)
- Jag vet inte vad jag ska svara, eftersom jag bara hade gruppmedlemmar från mitt eget program.» (Okej)
- Alla kom från samma linje.» (Okej)
- Var i grupp med bara D-are» (Okej)
- Ej tillämpligt» (Okej)
- Borde kanske finnas ett alternativ för de grupper som har haft gruppmedlemmar från samma utbildningsprogram.» (Okej)
- Det märks att vi läst mer kurser i planering etc. Kompetensdelarna från IT-programmet ställde till det en hel del och var ett ständigt störande moment som inte gav något tillbaka till gruppen. » (Okej)
- Det var mycket svårare att samarbeta med personer från Data och GU då dessa inte har läst något om projekthantering tidigare, vi fick ha snabbgenomgångar av versionshantering, UML och övrig projektplanering för dem. Men det fungerade i övrigt bra.» (Okej)
- Ingen skillnad mellan Data och IT i vårat fall.» (Okej)

23. Hur fungerade arbetet inom projektgruppen?

54 svarande

Mycket bra»20 37%
Bra»20 37%
Godkänt»8 14%
Mindre bra»4 7%
Dåligt»2 3%

Genomsnitt: 2.03

- Alla var seriös och satsade på projektet» (Mycket bra)
- Två stycken som tog initiativ tidigt och pushade på arbetet. I början tänkte vi att alla skulle vara delaktiga i allting men vi insåg relativt tidigt att det va ett alltför naivt tankesätt. Så vi delade upp arbetet och arbetade oftast 2 och 2.» (Mycket bra)
- Otroligt bra kommunikation och arbetsuppdelning» (Mycket bra)
- två tredjedelar jobbade riktigt bra, en person funkade inte riktigt.» (Bra)
- Några små slitningar, men inget allvarligt.» (Bra)
- De två som jag jobbade närmast med arbetade bra och var i stort sett alltid på plats, men utav de andra tre var den en person som fick dra en högre last.» (Godkänt)
- Kunde/borde varit mer strukturerat.» (Godkänt)
- Några av deltagarna vågade inte ge sig in på arbetet» (Godkänt)
- De flesta arbetade på bra. Dock fick en rätt ofta förhinder och en andra tillförde väldigt lite till gruppen.» (Godkänt)
- Alldeles för stor grupp. Vi var sex optimalt hade varit fyra. Halva gruppen drog hela lasset.» (Mindre bra)
- Stora samarbetsproblem, personkemin fungerade verkligen inte och alla hade inte ett särskilt professionellt beteende... Delvis på grund av kommunikations- och sammarbetsproblem hade vi också en alltför knapp planering. » (Mindre bra)
- Svårt med 5 pers på ett mindre delbart projekt.» (Mindre bra)
- Se "17. Hur har reglerna i gruppens kontrakt/överrenskommelse fungerat och efterlevts?"» (Dåligt)

24. Hur upplever du din arbetsinsats i förhållande till de andra i gruppen?

54 svarande

Mycket hög»8 14%
Hög»18 33%
Samma»25 46%
Låg»3 5%
Mycket låg»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- Se "17. Hur har reglerna i gruppens kontrakt/överrenskommelse fungerat och efterlevts?" I korthet: Vi var två i gruppen som gjorde åtminstone 98%.» (Mycket hög)
- Men det är ju trotts allt en roll man tar och inget jag klagar över. » (Mycket hög)
- Hade några i gruppen som sattsade endast på godkänt. Medan jag ville ha högre. Vilket gjorde att jag jobbade dubbelt så mycket, och lyckades höja de som jobbade mindre.» (Mycket hög)
- lite högre än samma» (Hög)
- Vi hade ganska överlag samma input i projektet. » (Samma)
- Mycket varierande arbetsinsats inom gruppen, jag tyckte att jag drog min del av lasset. Andra ville halt enkelt satsa mer, medan andra satsade för lite enligt min mening. » (Samma)
- Vi låg på en mycket jämn nivå av kunskap och engagemang för det mesta.» (Samma)
- Ungefär samma insats från samtliga, med undantag för en person som låg lite efter.» (Samma)
- Vi var sex stycken i min grupp och jag upplever att det var två som arbetade på mycket bra, dem tog initiativ och hade mycket kunskap. Sen var det två som arbetade på bra, dem kunde också arbeta självständigt. Sen var det jag och en till som var relativt passiva. Tror det beror bland annat på att vi inte hade så mycket kunskap om hårdvara bland annat. Men när något skulle programmeras så tog vi tag i det och arbetade flitigt. Vi hjälpte även andra i gruppen men känns som att arbetsinsatsen då inte va alltför hög.» (Låg)
- De flitigaste jobbade nog en hel del mer, ej alla.» (Låg)

25. Har gruppens överenskommelse/kontrakt varit till någon hjälp vid konflikter inom gruppen?

54 svarande

Mycket stor hjälp»2 3%
Ganska stor hjälp»3 5%
Till viss hjälp»7 12%
Mindre hjälp»3 5%
Ingen hjälp alls»8 14%
Har ej haft några konflikter»31 57%

Genomsnitt: 4.94

- Det har flutit på mycket bra» (Mycket stor hjälp)
- Kontraktet var inte tillräckligt specifikt för att vara till större hjälp än vad det var. » (Till viss hjälp)
- Våra problem i gruppen berodde på att en individ tillförde mycket mindre än de andra. Kontraktet kunde inte påverka dennes kunskaper och livsinställning.» (Mindre hjälp)
- Tyvärr hade vi inget kontrakt...» (Ingen hjälp alls)
- hade inga konflikter angående "regelbrott"» (Ingen hjälp alls)
- Det behövdes aldrig.» (Ingen hjälp alls)
- Skrevs aldrig något kontrakt.» (Ingen hjälp alls)
- Gruppkontrakt skrevs aldrig.» (Ingen hjälp alls)
- Vi undvek att dra upp konflikter över den dåliga arbetsfördelningen, eftersom vi inte hade någon handledare som var villig att bidra och backa oss. » (Har ej haft några konflikter)
- Ytterst få konflikter.» (Har ej haft några konflikter)
- Ingen överenskommelse/kontrakt.» (Har ej haft några konflikter)


Examination

26. I vilken mån anser du att examinationsformen ger grund för att kunna sätta individuella betyg?

54 svarande

I mycket hög mån»3 5%
I ganska hög mån»17 31%
I medelhög mån»16 29%
I mindre mån»11 20%
Inte alls»7 12%

Genomsnitt: 3.03

- Jag tror att det är ganska bra och rättvist när dem inom gruppen sätter betyg. Eller, det är ju i princip så. Men någon som förvånar mig är att en i min grupp bara fick en fyra när han verkligen förtjänade en femma. Hur gick det till liksom ^^ Våran handledare hade inte så bra koll iaf.» (I ganska hög mån)
- En deltagare gömde sig mer eller mindre i mängden, arbetade väldigt lite och borde kanske ha blivit underkänd, men han fick ett bra betyg.» (I ganska hög mån)
- Enkäten i slutet var bra men kan förbättras. Kanske kan hitta idéer och inspiration från andra kurser, t.ex. kursen Model Driven Software Development?» (I ganska hög mån)
- Eftersom handledaren inte har haft koll på arbetet så har han inte haft någon möjlighet att ge individuell bedömning, enligt mig.» (I medelhög mån)
- handledaren vet ju inte hur vi har jobbat i gruppen, det märks ju inte alltid på mötena vilka som är duktiga på att få saker gjorda och jobbar när det väl kommer till kritan, vissa är bättre på att prata än jobba, alla i gruppen borde sätta betyg på varandra så att handledaren får en aning om hur det ligger till.» (I medelhög mån)
- Det är jättesvårt för er. Det borde gå att bättra på, dock är risken att det blir dyrt för er.» (I medelhög mån)
- Beror helt och hållet på hur mycket kontakt gruppen har med handledaren. » (I medelhög mån)
- Handledaren kan inte veta hur mycket olika personer jobbar och vad de får gjort utöver vad som står i tidsrapporterna. Dessa säger inte så mycket då det kan vara väldigt svårt för handledaren att veta hur lång tid en viss arbetsuppgift borde ta för en duktig, snabb och ren student.» (I mindre mån)
- Jag tror att det är svårt att sätta rättvisa betyg på varje individ. Om det inte är stor skillnad mellan gruppmedlemmarnas arbetsinsats så ser jag inga problem med att ge alla samma betyg.» (I mindre mån)
- Väldigt svårt för examinatorerna att sätta individuella betyg. Jag vet dock inte hur det skulle kunna göras på något annat sätt än att lägga vikt i individuella bedömningar från gruppen om varandra. » (I mindre mån)
- Omöjligt... i sådana fall måste man verkligen speca vilka roller varje person har haft och hur mycket varje person har let gruppen och vem som har gjort vad etc... svårt att värdesätta sådana saker också...» (I mindre mån)
- Lätt att fuska med tidsloggar. Vet att vissa fått sänkt betyg pga tidsloggen samtidigt som andra lagt ner ännu mindre tid men fuskat och fått högre betyg. Dock inte i min grupp. Vet också många grupper som inte fyllt i bedöm-dina-kamrater-enkäten.» (Inte alls)
- Fanns ju inget individuellt moment eller utvärdering av andra gruppmedlemmar. Jag trodde åtminstone att dagboken skulle vara anonym, så man kunde vara ärlig om hur gruppen fungerade i den. Men icke. Om man ser noggrant på hur betygssättningssystemet fungerar så visar det sig vara helt bisarrt. Ni kunde lika gärna kasta en betygstärning. Fast det är kanske det ni gör?» (Inte alls)
- Tyvärr men vad hände här igentligen. Sorgligt.» (Inte alls)
- Vi hade en i gruppen som t.ex. skrev väldigt många timmar på sin timrapport, men rätt ofta satt denne och chattade, såg på youtube och spelade spel eller tog rast istället för att arbeta. Så timrapporten kändes orättvis när man själv försökte fylla i den så korrekt som möjligt, vilket gjorde att man kunde ha arbetat dubbelt så mycket men ändå ha mycket färre rapporterade timmar.» (Inte alls)

27. Hur tyckte du den muntliga redovisningen och oppositionen fungerade?

54 svarande

Mycket bra»22 40%
Ganska bra»29 53%
Okej»3 5%
Mindre bra»0 0%
Inte alls»0 0%
Har ej haft det än»0

Genomsnitt: 1.64

- Fast en del grupper höll väldigt dåliga oppositioner, där de drog upp saker från slutrapporten som ingen i publiken kunde relatera till.» (Mycket bra)
- Men ni måste se till att trycka på hur viktigt det är att folk håller tiden!!!! Presentationsteknik är även något som borde övas på D/IT programmen......deras kunskaper var tyvärr under all kritik.» (Mycket bra)
- Jag gillade det, dessutom var det intressant att lyssna på de flesta. Kanske skulle bedömningen kunna vara mera intrikat.» (Mycket bra)
- Opponeringen hade vi nog behövt mer handledning i.» (Ganska bra)
- Det var kul» (Ganska bra)
- många vet inte hur en opposition går till och vill såga den andra gruppen, otrevligt att vara med om och även att lyssna på» (Ganska bra)
- Hade varit bra att förtydliga hur snäll/elak opponeringen bör vara. Skulle t.ex. kunna lägga upp ett exempel på en bra opposition.» (Ganska bra)

28. Har ansvarsfördelningen varit tydlig mellan examinator och handledaren?

54 svarande

Mycket tydligt»5 9%
Ganska tydligt»16 29%
Okej»12 22%
Mindre tydligt»16 29%
Mycket otydligt»5 9%

Genomsnitt: 3

- Tycket inte den stämmer riktigt med verkligheten. » (Okej)
- Kom fram i slutet av projektet hur saker egentligen fungerar.» (Mindre tydligt)
- Iallafall för vår grupp» (Mindre tydligt)
- Jag tror inte att handledaren själv visste alla gånger.» (Mindre tydligt)
- Fick läsa på en hel del och fråga om hur de egentligen var. Vem har sista ord och vem gör slutgiltig bedömning. » (Mindre tydligt)
- Som specat innan så var det första gången vår handledare var just handledare... kändes som att svar för vissa saker endast gick att få från examintorn. Vissa tillfällen kändes det som att vår handledare var överflödig då personen inte kunde hjälpa oss eller svara på våra frågor.» (Mindre tydligt)
- Verkar som alla grupper fått olika besked om detta. Vår uppfattning var åtminstone klar: varken examinator eller handledare vet något om något, så det är bara att vi chansar.» (Mycket otydligt)
- Finns generella riktlinjer men tveksam till hur dessa har följts.....» (Mycket otydligt)

29. Upplever du att examinationen är rättvis mellan din och andra grupper?

54 svarande

Mycket rättvis»7 21%
Ganska rättvis»14 43%
OKej»7 21%
Mindre rättvis»1 3%
Inte alls rättvis»3 9%
Har ingen uppfattning»22

Genomsnitt: 2.34

- Betygen verkar ha berott mycket på vem man fått som handledare, men det är en känsla som jag fått och kan mycket väl vara felaktig.» (OKej)
- Det är väldigt svårt att jämföra olika grupper. Nästan alla jag känner har jobbat väldigt hårt i kandidatarbetet. Det viktigaste är att man lär sig mycket. En valbar projektlednings MTS kurs under hösten hade varit bra som förberedeande.» (OKej)
- Tja, vet ju att alla på S2 fick 5a förra året.....tillexempel =) Att examinera ett kandidatprojekt är nog inget som Chalmers är vana vid än tyvärr, därav blir kvalitén under all kritik.» (Inte alls rättvis)
- Verkar vara betygsinflation.» (Inte alls rättvis)
- Vet inte vad de andra grupperna fått för betyg.» (Har ingen uppfattning)
- Inte en aning. Jag fick en fyra som jag är nöjd med.» (Har ingen uppfattning)
- Vet bara att vårat projekt var bra.» (Har ingen uppfattning)
- ingen aning hur andra grupper hade det med examinationen» (Har ingen uppfattning)
- Har inte jämfört mot andra grupper» (Har ingen uppfattning)
- Vi fick enbart ett autogenererat mail på posten med betyget. Ingen feedback på varken presentation/rapport/opposition eller någonting. Detta efter ett halvårs arbete. Verkar vara ett genomgående problem på Chalmers. Svårt att avgöra om examinationen gått till i förhållande till det.» (Har ingen uppfattning)

30. Upplever du att betyget grundar sig på Planeringsrapport, Slutrapport, Produkt och Process?

enligt http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete/examination-av/gruppens-prestation

54 svarande

Mycket bra»9 16%
Ganska bra»22 40%
Okej»14 25%
Ganska bra»4 7%
Inte alls bra»5 9%

Genomsnitt: 2.51

- Men varför är det första gången jag ser denna tabell nu? Har letat mycket efter den under kursens gång.» (Ganska bra)
- ganska mycket, och det ska det göra. Det är en viktig del.» (Ganska bra)
- Omöjligt att utvärdera utifrån en enda datapunkt, men ändå svårt att tänka mig det som en följd av hur dåligt allt annat varit. Tror det har mer att göra med Betygstärningens nycker.» (Okej)
- Vi har inte fått någon genomgång av varför vi fick de betyg vi fick.» (Okej)
- Lite trist att det mesta av betyget läggs på projektrapport och rapporterna i överlag. Vi la ner väldigt mycket tid på något som man får visa i 8 minuter och som knappt bedöms.» (Okej)
- vi fick inte ens någon kommentar på vår planeringsrapport.... » (Ganska bra)
- Uhm, jag upplever att min grupps betyg grundar sig på hur många timmar man la ner och vad övriga gruppen satte för betyg på en. Planeringsrapporten och ingen som helst påverkan iaf. Slutrapporten va självklart viktig också.» (Inte alls bra)
- Nej? Men institutionen har enligt vår handledare valt att tänka annorlunda än alla andra????? Hur menar ni med den här frågan?» (Inte alls bra)


Sammanfattande frågor

31. Vad är ditt samlade betyg på kandidatarbeteskursen?

54 svarande

Mycket bra»18 33%
Bra»23 42%
Godkänt»9 16%
Mindre bra»3 5%
Dåligt»1 1%

Genomsnitt: 2

- Enligt mig den bästa kursen hittills på Chalmers.» (Mycket bra)
- Kul kurs.» (Mycket bra)
- Bästa kursen hittills. Det är väldigt slitsamt men lärandet hamnar i centrum då något konkret formar sig.» (Mycket bra)
- Det var en kul och spännande upplevelse. Roligt att göra något nytt och att arbeta i grupp.» (Bra)
- Det var roligt, men det är nog för att vi hade tur med våran grupp. » (Bra)
- Det är en bra kurs, genomförandet lämnar lite att önska.» (Bra)
- Hänger mycket på vad man får för projekt såklart, för att det ska bli lyckat.» (Godkänt)
- Det var lite väldigt rörigt, efter så många år av kandidatarbeten tycker man att Chalmers borde kunna göra det på ett sätt som känns proffsigt.» (Godkänt)
- Kandidatdelen är fantastisk och är en av de mest lärorika kurser jag läst, de generella kompetenserna däremot är helt onödiga, stryk dessa från schemat och ge mer tid till det viktiga!» (Godkänt)
- Administrationen kring kandidaten var rörigt organiserad med information spridd huller om buller...» (Mindre bra)
- Dåligt med information» (Mindre bra)
- U som i Underkänt. Oerhört dåligt planerat, organiserat och genomfört. » (Dåligt)

32. Vad kan bli bättre i kursen?

- Generella kompetensen behöver vinklas mer mot det vi gör så att man kan få hjälp på ett bättre sätt. Detta gäller även biten om databas sökning m.m. som är mer eller mindre totalt irrelevant i de projektarbeten som utförs på sektionen.»
- Tydligare information samlad på ett ställe, eller åtminstone tydliga hänvisningar till var informationen finns.»
- Tydlighet kring "generella kompetenser". Bättre betygssättning, där fusk borde vara svårare. Ex, se till att alla verkligen fyller i bedöm-dina-kamrater-enkäten.. det verkade vara upp till handledaren i år, vilket borgar för skillnader i betygssättningen mellan grupper.»
- Informationskompetensen kändes som bortkastad tid. Jag tror att de flesta på data redan vet hur de ska söka, och till exempel hur man skriver referenser är nåt som jag anser att man inte behöver kunna utan kan kolla upp när det behövs genom att veta vad referenssystemet heter. Fackspråkstjohejset gav inte särskilt mycket för vår grupp. De hade en massa skilda meningar om hur en rapport skulle se ut som vi sedan struntade i eftersom vi inte tyckte att deras uppfattningar var bra.»
- Kursadministrationen har väl varit lite sisådär. Det har varit lite olika budskap med viktiga datum. Det har stått en sak i PingPong och handledare/examinator har sagt något annat. Detta kan väldigt lätt ställa till med problem.»
- Det mesta. Mitt förslag är att ni gör en total omorganisering av hela kursen från grunden upp. En så här dålig struktur kan bara uppstå då man gjort mindre ändringar och korrigeringar år efter år. Ha bättre koll på handledaren. Ha personer som ansvarar för att ta emot och svara på ALLA frågor från eleverna. Skapa en SPOC (Single Point Of Contact) mellan eleverna och det myller av idiotiska grupper som är med och bidrar. Det ska inte vara elevens problem att ni är helt oorganiserade och eleven ska inte behöva märka det. Ha en gemensam webbplats, som INTE är baserad på PingPong, utan som är anpassad för just organisering av kandidatarbete. Låt FuckSpråk vara en frivillig hjälp som står på elevernas sida. Dit grupperna när som helst kan vända sig för ett möte och hjälp, snarare än att behöva göra meningslösa uppgifter som bara stör arbetet. Ha koll på handledarna. Utvärdera kontinuerligt med eleverna. Låt för i helvete inte handledarna vara med på betygsättningen, ifall ni har för dåligt underlag för betyg - skaffa större underlag utifrån elevernas arbete. Ge MYCKET klarare uppgifter till handledarna, de ska veta precis vad som förväntas av dem och bytas ut ifall de inte kan uppfylla detta. Bygg om betygsystemet. Anchor and adjust är en extremt dålig metod för individbaserade betyg, särskilt när det finns grupper där enskilda elever gjort oerhört mycket åt ett gäng lata jävlar. Få mer information om hur enskilda elever arbetat genom individuella uppgifter. Skulle kunna fortsätta länge, men misstänker att det inte är någon större poäng. Gamla hundar lär sig inte.»
- Högre kvalitet på handledaren»
- Information. Jobbigt och rörigt när allt finns på så många olika ställen. Bättre handledare som är mer engagerade.»
- Ping-pong behöver bli bättre.»
- Jag tycker att man bör ta hänsyn till vad arbetena går ut på när man väljer opponeringsgrupper. Det blir inte så bra om man får en opponerande grupp som inte fattar vad man gjort.»
- Mer fokus på själva projektet än bara rapporterna.»
- Hur är det med att verkligen följa en projektstruktur? Tycker att man framförallt missar den ekonomiska aspekten.»
- information på samma ställe, fackspråks handledningar, och informationssökningen var värdelös faktiskt..»
- För D, så är de informationssökningsdelen högst orelevant. Skippa.»
- strukturering av information»
- Administrationen kan inget annat bli än bättre.»
- Organisation, samlad information, proffsigare webbinterface (alla aktiviteter bör finnas samlade om det inte ska kännas småskoleaktigt). Utställning borde ske efter att man är klar med rapporten så att man kan lägga mer krut på det.»
- Bort med alla irriterande småmoment så att man kan fokusera på själva arbetet! Halvtidsredovisningen kan göras mer seriöst, den var lite halvslapp. Bättre utformning för blandade kandidatgrupper. Betona vikten av planering och dokumentation.»
- Ta bort massa trams från fackspråk»
- Bättre individuell bedömning. En halvtids bedömmning av gruppmedlemmarna där var och en ska berätta vad övriga har gjort och hur. Högre krav på halvtidsredovisningen. Näringslivsanknytning i större utsträckning»
- Ta bort de "generella kompetenserna" som bara är självklarheter och lägg mer fokus till vad som är viktigt. Kanske lite retorik istället? Vi IT:are får ju lite från engelskakursen men mer hade inte skadat. Pingpong får även väldigt gärna bytas ut.»
- Samla all viktig information på ETT ställe, lättåtkomligt, väldigt förvirrande att hitta vilka deadlines och bokningar som skulle göras och när.»
- Tydligare instruktioner kring vad som måste göras. All information på ETT samlat ställe, logiskt organiserat.»
- Sammanföra samtliga datum, leverabler till ETT ställe. Det krävdes nu en person på heltid för att hålla koll på allt, vilket är dåligt. Mindre grupper -- bör inte vara fler än 3-4. Rapport borde vara på engelska.»
- Välja handledare med bättre omsorg. Ta bort fackspråks "lär dig söka i databaser"-uppgifter osv, de var inte lärorika för fem öre, bara tidskrävande.»
- Förbättra informationsflödet.»
- En extremt bra förbättring skulle vara att alla olika moments (kompetens, biblioteksdelen, projektet) hemsidor och information skulle samlas på samma ställe. Ett alternativ vore en gemensam startsida där länkar fanns till alla andra relevanta/refererade websidor samt där alla delmoment kunde posta nyheter och påminnelser.»
- Samla all information på en enda sida. Dvs projekt+informationskompetens+fackspråk. Påminnelser för deadlines/bokning av handledningar. Bättre informerade handledare.»

33. Vad ska behållas i kursen till nästa år?

- Det generella upplägget.»
- Själva projektet?»
- Jag tycker man ska behålla kursen som den är, bortsett från att man borde se över hur kursens information tillgängliggörs.»
- Inte mycket. Namnet?»
- Att man kan lämna in egna förslag på arbeten»
- Svårt att säga. Deltog bara på de obligatoriska momenten.»
- Muntliga presentationer. Det behövs»
- Lars Kollberg, vilken klippa! Kandidatrum, hjälper enormt!»
- Gillade friheten att definera projektet så man kunde göra saker man tycker är mer intressanta.»
- Stort utbud på kandidatprojekt, se till att ligga på folk att fortsätta lägga in förslag.»
- Fackspråksmötena var riktigt bra för rapporten. Utställningarna var intressanta.»
- Vår handledare! Fortsätt pusha för planeringsrapporten. Uppmuntra att använda den som en del av planering och dokumentation, samt något man kan jobba med kontinuerligt under arbetets gång. »
- Rapporten»
- Jag tycker alla moment är bra, kanske med undantag för vissa delar av bibliotekets övningar som bara kändes orelevanta för teknologer på data(t.ex. databassökningar, t.o.m forskare använder google i stor utsträckning).»
- Ulf Assarsson som handledare, många av projekten var intressanta och examinationen är bra.»
- Att välja eget ämne! Att presentera -- gärna också för större grupper. »
- Vi hade en väldigt bra handledare som alltid fanns tillgänglig och hjälpte oss extremt mycket. Bl.a. kunde han visa hur andra rapporter inom samma område såg ut så vi bättre kunde förstå vad som förväntades av oss.»


Kursutvärderingssystem från