ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 09/10 Installationsteknik, LBT053

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-08-30 - 2010-09-19
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

LÄRANDEMÅL
Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) redogöra för de två fundamentala energiformerna värme och arbete och omvandlingsprocesserna mellan dessa.
2) Dessutom skall studenten kunna redogöra för de olika installationstekniska systemens utformning samt deras funktioner och dimensionering.

1. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 13%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 45%

Genomsnitt: 3.13

- kommer inte ihåg då det var snart ett halvår sen, kursutvärderingen kom väldigt sent redan i första upplagan» (?)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2

- kommer inte ihåg då det var snart ett halvår sen, kursutvärderingen kom väldigt sent redan i första upplagan» (?)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»2 9%
I viss utsträckning»7 33%
Ja, i hög grad»10 47%
Vet ej/har inte examinerats än»2 9%

Genomsnitt: 2.57

- Tentan var lite väl lätt. kändes mer som gymnasienivå.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»3 13%
Ganska liten»8 34%
Ganska stor»5 21%
Mycket stor»7 30%

Genomsnitt: 2.69

- Dåligt upplägg och föreläsningarna var inte pedagogiska. Läraren är säkert jätteduktig inom sitt område men han var ej bra på att lära ut.» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Läraren var inte bra och svår att prata med.» (Mycket liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»3 14%
Ganska liten»5 23%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»3 14%

Genomsnitt: 2.61

- Är osäker eftersom jag inte har använt den så mycket att jag kan uttala mig rättvist...» (?)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»3 13%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»5 21%

Genomsnitt: 2.82

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 17%
Lagom»17 73%
Hög»2 8%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.91

- Jag borde kanske gjort mer än jag gjorde i och för sig..» (Låg)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»2 8%
Ganska dåliga»4 17%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»4 17%
Har ej sökt hjälp»3 13%

Genomsnitt: 3.08

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»13 56%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.65

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 69%
Hög»7 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Typen för tentamen»
- Övningsuppgifterna som var till mycket hjälp för inlärningen.»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ett obligatoriskt moment (exempelvis konstruktionsuppgiften) med övningar där olika moment instrueras mer ingående. »
- Att läraren lyssnar mer på elevernas åsikter»
- Övningsuppgifterna och handledningen därtill... De var aningen kryptiska delvis.»
- mer exempel på tentor och tentauppgifter»
- Fler gamla tentor att plugga på. Kanske något övningskompendium.»
- Vissa av föreläsningarna var ganska otydliga.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Mer pedagogiska föreläsningar.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- kommer inte ihåg då det var snart ett halvår sen, kursutvärderingen kom väldigt sent redan i första upplagan»


Kursutvärderingssystem från