ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 09/10 Byggnadsmekanik, LBT032

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-08-30 - 2010-09-19
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) bestämma dimensionerande laster samt
2) analysera enklare konstruktioner, såväl statiskt bestämda som statiskt obestämda.

1. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 16%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 33%

Genomsnitt: 3

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 17%
Ja, i hög grad»14 82%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.82

- tyckte att examinationen lade sig på en nivå lite över undervisningsnivån» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»8 44%
Mycket stor»8 44%

Genomsnitt: 3.33

- speciellt att det var så mycket övningar var väldigt bra» (Mycket stor)
- då vi inte hade någon obligatorisk kurslitteratur (förutom byggformler och tabeller) var föreläsningarna väldigt viktiga» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»5 27%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.11

- Byggformler och tabeller var oerhört relevant» (Mycket liten)
- Avsaknaden av riktig litteraur gjorde kursen svårare än vad den var.» (Ganska liten)
- se ovan» (Ganska liten)
- Endast utdelat material samt formelsamling anv.» (Ganska stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 50%
Mycket bra»9 50%

Genomsnitt: 3.5

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 50%
Hög»9 50%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.5


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

18 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»8 44%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- alla lärare ställde upp hela tiden, mycket bra!» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 22%
Mycket bra»12 66%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 3.88

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 50%
Hög»8 44%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.55

- man kommer in i det så hög arbetsbelastning i sig är inget problem» (Hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Carolines övningar»
- Övningarna»
- Att föreläsaren fortsätter att lägga ut sitt föreläsningsmaterial på kurshemsidan så att man kan skriva ut detta och använda under förläsningen.»
- övningstillfällena»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer övningar»
- Granskning av tentan i samband med rättning eller åtminstone innan omtenta!»
- Inget.»
- att fler uppgifter med eurocodelösningar finns, att några uppgifter har fullständiga lösningar och inte bara svar»
- Systemet med att kunna skriva ut massvis av i slutändan onödigt material i form av OH-dokument från föreläsningarna bör skrotas. Det är enbart slöseri med resurser att skriva ut sådana mängder.»
- Övningsledaren behöver ha mer kompetens inom ämnet. Föreläsaren var väldigt kompetent.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Fler föreläsningar med Caroline, hon gjorde föreläsningarna förståeliga.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- bra kurs upplagd bra för inlärningen»
- Bert är en bra och kompetent lärare, Caroline likaså. Ibland brister det dock på det pedagogiska planet, vilket gör det svårt att förstå de ganska krångliga kursmomenten.»


Kursutvärderingssystem från