ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Matematisk analys, LMA400

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2008-01-27
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»5 13%
Cirka 20 timmar»10 26%
Cirka 25 timmar»9 23%
Cirka 30 timmar»6 15%
Minst 35 timmar»8 21%

Genomsnitt: 3.05

- Dock väldigt mycket hårdare sista 2 veckorna» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»2 5%
75%»12 31%
100%»23 60%

Genomsnitt: 4.47


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 34%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 31%

Genomsnitt: 2.57

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»19 67%
Nej, målen är för högt ställda»8 28%

Genomsnitt: 2.25

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»7 21%
Ja, i hög grad»13 40%
Vet ej/har inte examinerats än»11 34%

Genomsnitt: 3.06


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»9 23%
Ganska stor»15 39%
Mycket stor»12 31%

Genomsnitt: 2.97

- Läraren har dålig pedagogik.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»6 16%
Ganska liten»12 32%
Ganska stor»8 21%
Mycket stor»11 29%

Genomsnitt: 2.64

- Boken hjälpte inte mycket. Man blev snarare mer förvirrad av den.» (Mycket liten)
- Borde vara fler tal att öva på, och även fler lättare tal, som motsvarar bokens genomgångar.» (Mycket liten)
- Den bör vara mer förklarande i exemplen som är till varje kapitell.» (Mycket liten)
- Inget vidare bra kursmaterial. Svårt när man ""kört"" fast. Ingen bra exempel i boken som klarar upp det man inte förstår.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»5 13%
Ganska dåligt»9 24%
Ganska bra»20 54%
Mycket bra»3 8%

Genomsnitt: 2.56

- inte tagit fel av något...har d funnits??» (Mycket dåligt)
- har inte använt mig av det» (Ganska dåligt)
- Det finns väl ingen hemsida, eller den används väl inte?!» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»7 18%
Ganska bra»19 50%
Mycket bra»8 21%
Har ej sökt hjälp»3 7%

Genomsnitt: 3.13

- Vissa övningsledare har i viss mån ej tillräcklig kunskap om ämnet.» (Ganska bra)
- Bra att få ha Examinatorn som övningsledare!!!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 26%
Mycket bra»25 65%
Har ej sökt samarbete»3 7%

Genomsnitt: 3.81

- har varit ett gäng som har missat tentan tidigare som har pluggat ihop» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»11 29%
Hög»19 51%
För hög»7 18%

Genomsnitt: 3.89

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 36%
Hög»19 50%
För hög»5 13%

Genomsnitt: 3.76

- har bara läst denna kursen» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»3 8%
Dåligt»5 13%
Godkänt»16 43%
Gott»12 32%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.08

- dålig dialog mellan lärare och elever. läraren uppfattas som oengagerad» (Dåligt)
- det är en bra kurs, denna gången vi gick kursen kändes det som att Lars Westerlund har haft mer tid på sina föreläsningar och inte behövt stressa som han fick göra tidigare» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren och SI»
- Att examinatorn är med som övningsledare»
- Antal lektioner få hjälp på bör bevaras.»
- Läraren!!! Lasse är underbar!»
- utdelning av gamla tentor»
- det är bra som det är»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Formelsamling till Tentan. Ingen lär sig på att plugga in formler. »
- kurslitteraturen. och så skulle det vara en fördel om läraren var mer pedagogisk.»
- Jag eftersträvar bättre lärare som kan förklara på ett pedagogiskt sätt och ha tålamodet till att lära ut. »
- Tentan»
- Ny bok.»
- Bättre kurslitteratur, lärare som är bättre på att förklara och som inte idiotförklarar eleverna.»
- Genomgångarna kändes ibland som de inte hade så mycket koppling till det i boken. Det var väldigt många som behövde hjälp, så trots att det var två hjälptilfällen per vecka så var det inte alltid de hann hjälpa en.»
- ingenting»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra kurs!»
- Vet inte vad vår ena "räknelärare" gjorde där på våra räkneövningar för hon tycks ha sämre mattekunskaper än eleverna. Lars Westerlund var generellt sett bra och han har en bra pedagogisk utlärningsförmåga men han kan ha en väldigt tråkigt ton till eleverna. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Lasse Westerlund är en grymt duktig lärare.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från