ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


SI-utvärdering Sjöingenjör VT10, MVE340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-06-08 - 2010-06-30
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Titti Wahlström»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Du som har gått på SI-möten svarar på frågorna 1-5, 7-8. Du som inte gått på SI-möten kan gå direkt och besvara frågorna 6-8

1. SI har ökat min förståelse för ämnet.

15 svarande

Ja»14 93%
Nej»1 6%

Genomsnitt: 1.06

- Ämnet har diskuterats/undervisats utav elever, till elever. SI-ledarna har ett annat perspektiv, mer likt det som eleverna själva har. Man tala samma "språk". Mycket bra och mycket effektivt komplement till den övriga undervisningen» (Ja)
- förklarar på ett lugnt och sansat sätt så att man förstår.» (Ja)
- Förklarade matten på ett enkelt sätt, och var ett bra sätt att komma igång att räkna själv.» (Ja)
- Dom har förklarat så att alla förstår. till skillnad från dom andra lektionerna i matematik där det har varit mer att bara gå igenom allting utan att alla förstår.» (Ja)
- Allmäna lösningsförslag bl.a i matte dvs. » (Ja)
- När föreläsaren totalt saknar pedagogik så blir SI oerhört viktigt. Har lärt mig betydligt mycket mer under SI-tillfällena än på föreläsningar och övningar i själva mattekursen.» (Ja)
- Pedagogiskt, metodiskt och lättförståligt gått genom matten.» (Ja)
- Gick bara på ett möte, kände att jag låg längre fram.» (Nej)

2. SI har gjort att jag har förbättrat mina studieresultat.

15 svarande

Ja»11 73%
Nej»1 6%
Vet ej»3 20%

Genomsnitt: 1.46

3. Genom att gå på SI-möten har jag förbättrat min studieteknik.

14 svarande

Ja»9 64%
Nej»5 35%

Genomsnitt: 1.35

- Många i klasssen har mötts i grupper i biblioteket och bedrivit studierna på ett sätt som liknar SI-mötena. Personer ur klassen pratar även mer med varandra om matteproblem som de har, eftersom man börjat göra så under SI-undervisningen.» (Ja)
- Kom igång och kunde räkna, samt tid då man kan få hjälp att förstå.» (Ja)

4. SI har lärt mig att arbeta i grupp.

14 svarande

Ja»8 57%
Nej»6 42%

Genomsnitt: 1.42

5. SI har inte gett mig något.

12 svarande

Ja»2 16%
Nej»10 83%

Genomsnitt: 1.83

6. Om du inte gått på SI-möten alls, var snäll och uppge skälen nedan.

- Alldrig hört talas om dom»
- Vad är SI möten??»
- Har inte haft med det i planeringen.»
- Jag känner att jag har tillräcklig studievana och förkunskaper och därmed disponerar tiden på ett bättre sätt genom egenstudier.»
- vet inte vad det är»
- Jag fick veta väldigt sent att det fanns SI-möten, och därigenom gick jag aldrig på dom. Anledningen till att jag aldrig fick höra om SI-mötena är troligtvis för att jag gav upp matteföreläsningarna ganska tidigt(Reimond är en värdelös pedagog). »
- skaknat tid och intresse»

7. Övriga kommentarer.

- Mycket bra, inte bara för att det är extrahjälp, utan också för att jag sett att vissa personer som tenderar att kapitulera har fått mer motivation och hopp om att klara tentan trots allt.»
- Var hittar jag info om detta?»
- En mycket bra sak att ha SI möten. Hjälper en enormt mycket att få svar och hjälp»
- De som ledde klassen hade en förståelse för att all matte inte är självklar, och var mycket mån om att alla ska med.»
- Grymt bra! »
- Tidigt bör (helst innan föreläsningarna) information om SI komma ut, och detta helst även via mail, och kurshemsida.»

8. Är du intresserad av att bli SI-ledare?

22 svarande

Ja»2 9%
Nej»20 90%

Genomsnitt: 1.9

- joel holmgren sjöingenjör år 1» (Ja)
- Tobias Olsson sjöingenjör åk1» (Ja)Kursutvärderingssystem från