ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Miljöfysik, TIF075, TIF075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-06-10 - 2010-08-10
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Bertil Dynefors»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursens innehåll

1. Hur har du som helhet upplevt kursen?

31 svarande

Dålig»9 29%
Mindre bra»8 25%
Medel»7 22%
Bra»7 22%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.38

- Det enda av värde var inlämningsuppgiften, som var otydligt formulerad.» (Dålig)
- Helt galen arbetsbelastning för 4.5 Hp» (Dålig)
- Den har inte gett mer än ont i magen.» (Dålig)
- Sämsta kursen hittills. Tråkig och ointressant. Men eftersom någon hönshjärna kommit på att alla på cth ska läsa lite miljökunskap är det bara att bita i det sura äpplet.» (Dålig)
- Spretigt innehåll, ostrukturerad examination, för många examinationsmoment, för lite poäng för arbetsinsatsen.» (Mindre bra)
- Föreläsningarna är så röriga att man till slut tröttnar att gå på dem.» (Mindre bra)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (Mindre bra)
- Fokus hade inte behövt ligga på tre olika examinationer, tror man hade lärt sig mer om examinationsmomenten varit färre och istället använt tiden till t.ex. diskussioner/seminarium» (Mindre bra)
- Långsamma föreläsningar. » (Medel)
- Intressant ämne, men tyvärr inte så mycket kunskap.» (Bra)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

32 svarande

ej relevant»7 21%
2 6%
6 18%
10 31%
mycket relevant»7 21%

Genomsnitt: 3.25

- Inga nya kunskaper i den här kursen. Chalmers policy kan ta sig!» (ej relevant)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (*)
- Den kunde varit relevant om den hade gjorts på ett annat sätt.» (*)
- Miljö- och helhetstänkande är nagot vi överlag für för lite av, sa det var en välkommen kurs.» (*)
- ett skönt avbrott från den annars så stringenta verksammheten, behövs då och då.» (mycket relevant)

3. Tycker du att innehållet i kursen var sådant som du förväntade dig av en kurs i Miljöfysik?

32 svarande

inte alls»2 6%
5 15%
12 37%
11 34%
mycket bra avvägt»2 6%

Genomsnitt: 3.18

- Jag skulle vilja ha mer miljöaspekt än fysikaspekt. Nu har vi hela tiden tittat på de fysiska apsekterna: hur mycket energi man kan få ur ett vindkraftverk osv, hela tiden tekniska detaljer och väldigt lite miljötänk.» (inte alls)
- Varför detta konstiga upplägg, vi lärde oss inte ens lika mycket som de på DATA, och det måste ju vara katastrof...» (*)
- Jag hade gärna haft tid att dyka djupare i någon problemställning för att öka förståelsen av problematiken och lära sig "tänket". » (*)
- Den kändes väldigt "ihopklistrad". Det var som om allt som inte hade någon naturlig plats i andra kurser petades in i den här.» (*)
- Kändes som en liten fördjupning av naturkunskapen på gymnasiet.» (*)
- För mycket småtrams, för lite arbete med de djupa sammanhangen.» (*)
- Borde varit mer fokus på teknik! det är ändå en teknisk utbildning, miljöflum kan andra pyssla med» (*)
- Det kändes tyvärr som att man inte lärde sig så mycket.» (*)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (*)
- kunde varit lite mer matte och fysik och lite mindre namn och konstiga beteckningar» (*)

4. Närvaro på föreläsningar

32 svarande

<25%»3 9%
25-50%»7 21%
50-76%»8 25%
>75%»14 43%

Genomsnitt: 3.03

- Gick de första gångerna innan jag insåg att det inte gav någonting.» (<25%)
- något långdragna» (25-50%)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (50-76%)
- Gästföreläsningarna var bra!» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna av Bertil?

29 svarande

inte alls bra»5 17%
9 31%
13 44%
2 6%
mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.41

- lite lite konkreta saker, mycket flumm. Han försökte ha små genomgångar i termodynamik, elfält, optik mm. onödigt då vi läser det på riktigt i riktiga kurser.» (?)
- Försök lyssna mer på frågorna innan du svarar på dem, om du inte hör frågorna, be dem ställa den igen istället för att gissa på vad det handlade om. Även om det inte är så det går till känns det som om du ofta inte hör/lyssnar utan repeterar lite av vad du nyss sagt eller gör en liten utvidning av en del du tycker är viktig.» (?)
- Ostrukturerade. Man visste inte vad som var viktigt.» (inte alls bra)
- Han gör inte ämnet särskilt intressant och det som gås igenom på föreläsningarna motsvarar inte alls nivån på examinationsmomenten.» (inte alls bra)
- Svårt att göra bra föreläsningar av en så i grunden värdelös kurs» (inte alls bra)
- Innehållet var ganska intressant, men det framställdes på ett sövande sätt. Prata med Peter Apell om presentationsteknik och ta handen från munnen!» (*)
- Långsamma, undvikande svar på vissa frågor.» (*)
- Bertil talar ibland lite tyst. Ofta läggs för stor tyngd på förklaringar av de enkla sammanhangen, och de lite mer komplicerade får mindre tid.» (*)
- Intressanta ämnen men ofta langsamt och fragorna besvarades inte alltid. Ev svart att höra vad som egentligen fragades efter men borde da försöka fa fram vad som verkligen var fragan.» (*)
- Mer strukturerade föreläsningar som är lättare att anteckna till.» (*)
- Ofta oklart vad han ville komma fram till med resonemang» (*)
- sega och röriga. när jag kollade ant. i efterhand förstod jag inte mkt. utförligare texter på tavlan, tack.» (*)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (*)
- Bra komplement till föreläsningsanteckningarna. Högre tempo och lite mer saker som håller en vaken (ursäkta det vaga uttalandet) skulle inte skada.» (*)
- lite mer entusiasm och högre tempo hade varit bra. » (*)
- alltför låg volym och ingen fart i föreläsningarna, kändes som det stod still och trampades alldeles för mycket» (*)
- Ganska bra, men bäldigt röriga ritningar på tavlan. Man förstod knappt några grafer (som ofta saknade axlar), och kändes som han bytte beteckningar på storheter då och då» (*)
- Innehållet var nog bra, men det var ett väldigt lågt tempo. Det gjorde föreläsningarna onödigt sega och inte så djuplodande.» (*)
- Kunde ha innehållit mer information, synd att Bertil gav vissa elever stort utrymme så att hela klassen saktades ner på grund av onödiga diskussioner som ej var särskilt relevanta till kursen. » (*)
- Jag hade tyvärr inte tid att gå på alla föreläsningar pga annat studierelaterat arbete, deadlines inlämningar, projektarbeten, laborationer etc (inte enbart i denna kursen dock)» (*)

6. Vad tyckte du om gästföreläsningen av Maria Grahn?

26 svarande

inte alls bra»1 3%
1 3%
12 46%
7 26%
mycket bra»5 19%

Genomsnitt: 3.53

- kommer ej ihåg, var dock skoj med lite gästföreläsningar, det brukar vi inte ha i andra ämnen» (?)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (*)
- Hon verkade go. Hade inte så många heta tips dock.» (*)
- satte i mitten, var inte på den » (*)
- saknas knapp för deltog ej....» (*)
- skapade bra helhetssyn» (*)
- även här stördes gästföreläsningen av elever med frågor som ej var relevanta till kursen. » (*)
- Hon gjorde mig jättesugen på att fortsätta med miljöfysik.» (mycket bra)
- Kul"» (mycket bra)

7. Vad tyckte du om gästföreläsningen om vindkraft av Ola Carlsson?

23 svarande

inte alls bra»0 0%
0 0%
13 56%
7 30%
mycket bra»3 13%

Genomsnitt: 3.56

- kommer ej ihåg, var dock skoj med lite gästföreläsningar, det brukar vi inte ha i andra ämnen» (?)
- Deltog ej» (?)
- Vindkraftskillen var bra, fast lite väl subjektiv.» (*)
- saknas knapp för deltog ej....» (*)
- Vissa delar var kanske inte så relevanta, tex. närmare undersökningar av moment på turbinerna, men i stort bra.» (*)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (*)
- Bra krut i honom» (mycket bra)
- intressant och lärorikt, mycket bra!» (mycket bra)

8. Vad tyckte du om gästföreläsningen om kärnkraft av Anders Nordlund?

24 svarande

inte alls bra»0 0%
0 0%
12 50%
6 25%
mycket bra»6 25%

Genomsnitt: 3.75

- kommer ej ihåg, var dock skoj med lite gästföreläsningar, det brukar vi inte ha i andra ämnen» (?)
- Deltog ej» (?)
- NEJ, var inte där.» (*)
- Deltog ej.» (*)
- Missade tyvärr den.» (*)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (*)
- Han var redigt go. Synd att man inte arbetade med kärnkraft.» (mycket bra)
- lysande! mycket intressant» (mycket bra)
- kul och intressant» (mycket bra)

9. Vad tyckte du om gästföreläsningen om mätteknik av Donal Mutagh?

22 svarande

inte alls bra»2 9%
4 18%
13 59%
3 13%
mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.77

- kommer ej ihåg, var dock skoj med lite gästföreläsningar, det brukar vi inte ha i andra ämnen» (?)
- Deltog ej» (?)
- Kommer inte ens ihåg någon sådan föreläsning.» (inte alls bra)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (*)
- NEJ, var inte där.» (*)
- lite för mycket fakta och tabeller för att hinna med.» (*)
- Deltog ej.» (*)
- För lite om hur själva mättekniken i sig, sensorer och liknande fungerar.» (*)


Duggan

10. Tycker du duggan är en bra examinationsform?

32 svarande

Dålig»6 18%
Mindre bra»7 21%
Medel»7 21%
Bra»10 31%
Mycket bra»2 6%

Genomsnitt: 2.84

- Vi fick inte mycket information om vad det var som gav poäng på duggan. Lätt att få en trea på, men värre för överbetyg. Dessutom kändes hela examinationstillfället oseriöst.» (Dålig)
- vi skall ej ha så många tentor!!! Duggan visade inte vad vi lärt oss utan bara på hur bra vi kunde formulera oss. Det var svårt att veta vad på duggan som gav oss poäng. Rättningen måste vara otvetydig.» (Dålig)
- Det var en tenta fast en vecka före, ingen dugga» (Dålig)
- En dugga är per defintion ett valbart moment som hjälper en på tentan, men eftersom vi ej får ha 3 tentor har vi det. Dåligt tycker jag... dessutom lär man sig inte så mycket på duggan, det är ju i princip gymnasiekunskap man lär sig där. Bort med duggan, och ha en extra inlämningsuppgift istället, dom lärde man sig mycket mer av» (Dålig)
- För många och för odefinierade frågor på så kort tid.» (Mindre bra)
- Pluggade två timmar framför wikipedia och klarade den. Klarade mig alltså till största del på föreläsningarna, kanske för att duggan var lika flummig som dem.» (Mindre bra)
- Det finns en anledning till att kåren har förbjudit mer än två tentor i tentaveckan. Det är för mycket! Och att ha fyra obligatoriska moment i en kurs som är betygsgrundande är för mycket! Särskilt som kursen bara var 4,5 poäng. Med tanke på innehållet kunde den likaväl varit 7,5, så varför inte ge den den utsträckningen ELLER dra ner på innehållet?» (Mindre bra)
- Vi har så extremt mycket att göra just då, antingen flytta duggan eller inlämningsuppgifterna några veckor tidigare, så man inte har dem samtidigt.» (Mindre bra)
- Alldeles för mycket frågor, man hinner inte svara på allt utan att skriva så man nästan får blåsor på fingrarna...» (Mindre bra)
- Lite svart att veta vad svaren ska innehalla, men annars är det bra.» (Medel)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (Medel)
- Jag tycker att det är mycket konstigt att ha en "dugga" (tenta) där två i klassen lyckas få betyg fem. Behöver man ha så hård rättning, och varför? Jag fick fem i kursen, men ändå!» (Bra)
- den och projektet kändes vettigast, duggan för att kolla grundkunskap på många områden, projektet för att få fördjupad förståelse inom ett område» (Bra)
- Jadå, men det var hård rättning! Tycker rättningen kunde varit lite schysstare då detta utbildningsprogram ändå inte är ett miljöprogram» (Bra)
- Tror många kommer klaga på detta, men jag uppskattar en gammalt hederligt prov där man individuellet får testa sina kunskaper. Många elever fastnade på hjälp från varandra inom dem andra examinationsformerna. » (Bra)
- Dåligt med poäng i rättningen dock, var tog ALLAS poäng vägen???» (Mycket bra)

11. Var det bra och relevanta frågor som ställdes på duggan?

30 svarande

Nej, inte alls»1 3%
Nej, borde varit bättre»6 20%
Ja, men kan förbättras»11 36%
Ja»12 40%

Genomsnitt: 3.13

- Skrev ej» (?)
- Man kunde ju skriva hur mycket som helst på frågorna. Det måste ju verkligen ändras.» (Nej, borde varit bättre)
- Svårt att veta vad som du ville ha med för rätt svar, man hinner inte skriva allt om ämnet.» (Nej, borde varit bättre)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (Nej, borde varit bättre)
- Bör vara färre.» (Ja, men kan förbättras)
- De var faktiskt riktigt, riktigt bra och mostvarade kursen.» (Ja)
- lagom svåra.» (Ja)
- Jag kände igen många av frågorna från vad vi gått igenom på föreläsningarna, tycker det var mycket bra.» (Ja)


Inlämningsuppgifter

12. Tycker du att den här typen av inlämningsuppgifter är en bra examinationsform ?

32 svarande

Dåliga»3 9%
Mindre bra»5 15%
Medel»6 18%
Bra»12 37%
Mycket bra»6 18%

Genomsnitt: 3.4

- svårt att veta hur mycket man skall skriva, om man gjort rätt eller fel verkar ju inte spela någon roll, bara man tänkt till?????» (Dåliga)
- Alldeles för tidskrävande och svåra.» (Dåliga)
- Kändes för flummigt. Verkade som att vitsen var att skriva så mycket som möjligt» (Dåliga)
- skulle kunna vart bra, men alldeles för tidkrävande i kombination med de andra examinationsformerna, då särskilt i lp 4 och i en 4.5 hp kurs» (Mindre bra)
- Matte med fysikaliska exempel.» (Mindre bra)
- Otroligt svåra uppgifter, kändes som att det som testades i inlämningsuppgifterna ej lärdes ut av föreläsaren.» (Mindre bra)
- Borde vara mer fokus på beräkningarna eftersom de är den del som tar mest tid att utföra!» (Mindre bra)
- Det är svårt att veta hur omfattande lösningar som krävs.» (Medel)
- Lite mer ledning skulle önskas. Som det är nu så är det endast ett par stycken som löser uppgifterna på egen hand medan resten frågar dem.» (Medel)
- Inlämningsuppgifter är en bra examinationsform, tillsammans med duggan la mag omotiverat mycket tid på en väldigt lite kurs » (Medel)
- Man lärde sig en del, fast de var luddigt formulerade ibland. Sjukt kasst att man var tvungen att köpa boken för att få formeln som användes i Uppgift 4. Hur svårt är det att skriva ut den?!!? » (Bra)
- Helt ok.» (Bra)
- väldigt bra frågor men väldigt dåligt att beräkningarna och approximationerna för att lösa uppgifterna inte spelade någon roll utan i princip bara snack runt omkring. » (Bra)
- Blev mycket att diskutera igenom med varandra och man fick tänka till flera ganger pa vad som är försummbart och inte.» (Bra)
- Krävde mycket jobb. Jag hade föredragit att lämna in maskinskrivet. Otydligt vad du ville ha ut av inlämningsuppgiften. Beräkningar, analyser av beräkningar, analyser av miljöaspekter kring de olika fenomenen?» (Bra)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (Bra)
- Mycket bra och verklighetstroget arbetssätt.» (Mycket bra)
- Inlämningsuppgifterna var intressanta och roliga, det bästa med den här kursen och där jag tyckte jag lärde mig mest» (Mycket bra)

13. Hur lång tid har du lagt ner på inlämningsuppgifterna?

31 svarande

<10 timmar»3 9%
10-15 timmar»3 9%
15-20 timmar»7 22%
20-30 timmar»12 38%
>30 timmar»6 19%

Genomsnitt: 3.48

- ej gjort» (<10 timmar)
- lite svårt att veta hur mycket tid man skulle lägga ner då uppgifterna bedömdes så konstigt.» (20-30 timmar)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (20-30 timmar)
- Tyckte de var intressanta och valde att lägga mycket tid.» (>30 timmar)
- Förmodligen överarbetade jag dem.» (>30 timmar)
- mycket mer än 30 timmar, hade ingen aning om vad som förväntades.» (>30 timmar)
- Det var otroligt mycket jobb samtidigt hade man andra inlämningar/laborationer/rapporter etc i de andra kurserna. Jag hade fyra av labbarna i Expfys B-C i denna period och resultatet blev därefter.. Mycket stressigt med inlämningarna just då.» (>30 timmar)


Projektarbetet

14. Tycker du att den här typen av projektarbete är en bra delexamination?

31 svarande

Dålig»3 9%
Mindre bra»2 6%
Medel»15 48%
Bra»9 29%
Mycket bra»2 6%

Genomsnitt: 3.16

- Nej, jobbar man med slöfockar får man göra mycket själv.» (Dålig)
- För brett och allmänt. Vad skall man göra?» (Dålig)
- Oerhört tråkigt och man lärde sig inte mycket, sen att ha betyg på något som man gör i grupp är oerhört orättvist (speglar inte den enskilda individens insatser) Dåligt också att Bertil bedömde hur förberedd man var på redovisningen, det är ju omöjligt att säga. Någon som är dålig på att redovisa kan ju framstå som dåligt förberedd och det bör ju ej påverka betyg på en sån här kurs. Men framförallt borde han sagt detta INNAN redovsiningen. Det kan ju hända att man låter en person säga allting (fanns inget i projektpm som sa att man inte fick det) och då hade ju alla andra framstått som oförberedda.» (Dålig)
- Var väl ok.» (Medel)
- Resultatet påverkas för mycket av gruppens övriga medlemmar.» (Medel)
- Problemet är skrivandet i en så stor grupp. Det är problematiskt att skriva en så kort text i en så stor grupp. Det är inte heller någonting man ofta gör i verkligheten..» (Medel)
- Lägg gärna deadline tidigare i kursen.» (Medel)
- Blev lite ytligare än inlämningen kändes det som, beror nog pa enormt stort material, vet ej hur man skulle ku7nna förbättra.» (Medel)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (Medel)
- Ämnet var för övergripande, jag kan tyvärr inte känna att jag lärde mig så mycket. Tror man skulle behöva bättre avgränsade problemställningar, men nu var ju ledordet "global" mycket svårt att skriva något vettigt på 10 sidor och på tiden motsvarande 1.5 hp..» (Medel)
- ja! skippa inlämingsuppgifterna och gör projektet tyngre tycker jag» (Bra)
- Det känns bra att få tillämpa det man lärt sig under kursen i ett projekt, speciellt informationskompetensen.» (Bra)
- Mycket viktigt att kunna presentera ett projekt» (Mycket bra)

15. Hur mycket tid har du lagt ner på projektarbetet?

31 svarande

<10 tim»4 12%
10-20 tim»17 54%
>20 tim»10 32%

Genomsnitt: 2.19

- Hade lagt mer om det inte hade varit för inlupparna och duggan» (10-20 tim)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (10-20 tim)
- Få alternativ. Tror inte någon la under 20 timmar.» (>20 tim)
- Gjorde fan 70% av skiten.» (>20 tim)
- Om man skall ha ett max för hur många sidor man skall skriva så borde alla skriva i samma program, tex Latex och samma teckenstorlek för att göra det hela rättvist. » (>20 tim)

16. Hur har projektarbetet inverkat på ditt förhållande till hållbar utveckling?

32 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Inte alls»14 43%
Varit en nyttig tankeställare»13 40%
Givit en fördjupad insikt»10 31%
Fått mig att inse situationens allvar»0 0%

- Har gjort att man tänkt mer på det men har nog inte lärt mig mycket» (Varit en nyttig tankeställare)
- Mest har det gjort mig insatt i tekniken.» (Givit en fördjupad insikt)
- fått positivare syn till framförallt vindkraft som framtida energikälla men även de övriga förnyelsebara energikällorna. » (Varit en nyttig tankeställare, Givit en fördjupad insikt)
- Lärde jag mig inte så mycket nytt, men det kan bero på att jag är intresserad av hållbar utveckling.» (Inte alls, Givit en fördjupad insikt)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» ()


Övrigt

17. Anser du att det var bra innehåll i informationskompetensen?

31 svarande

Dåligt»13 41%
Mindre bra»6 19%
Bra»11 35%
Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 2

- Varför var detta med i kursen?!? Det var bara ännu ett stressmoment i en redan överbelamrad läsperiod!» (Dåligt)
- Den första delen kändes helt ok, att man blev tvungen att göra sådana saker. Men den andra delen som var i pingpong var bara överflödig. Om man hade fått kommentarer på den delen hade den varit bättre. » (Dåligt)
- Seriöst. Det var nog det tråkigaste jag gjort på Chalmers än så länge. Tidslöseri!» (Dåligt)
- Tråkigaste jag gjort! Är säkert nyttigt men var inte särskillt kul.» (Dåligt)
- väldigt tråkigt och lärde sig väldigt lite. Känns bättre om var och en får gå en sådan kurs om dom vill/känner att de behöver det.» (Dåligt)
- Totalt onödigt och ej särskilt relevant i kursen» (Dåligt)
- Föreläsningen var horribel och hela delkursen kan ersättas av ett häfte med adresser till databaser» (Dåligt)
- Sämsta skit jag läst sen gymnasiet. Skärpning för i helvete!!!!!» (Dåligt)
- Skrattretande! Typiskt sverige att byråkratin ska införa krav i stil med "informationskompetens". Vad har hänt med det egna ansvaret?» (Dåligt)
- Bra att lära sig om vetenskapliga sökmotorer tex, men svårt att se något vettigt användningsområde för det innan typ kandidatarbetet.» (Mindre bra)
- Innehållet var bra, men den första genomgången på biblioteket hade kunnat kortas till hälften om genomgången hade varit effektiv.» (Bra)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (Bra)

18. Hur var arbetsbelastnngen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
0 0%
4 12%
9 29%
För hög»18 58%

Genomsnitt: 4.45

- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (*)
- För 4.5 poäng, men a andra sidan behöver vi denna kunskapen.» (*)
- Det kändes som att det var mycket jobb förhållandevis till hur mycket man lärde sig. Det var många olika delar.» (*)
- Jag la ner klart mest tid på denna kursen den här perioden.» (*)
- Den här läsperioden hade varit helt ok...om det inte vore för miljöfysiken.» (För hög)
- I flrhållande till poängen men förstås en gratiskurs på "ÄFF".» (För hög)
- Kursen gav så lite för så mycket arbete. Hade Mycket heldre lagt ner mer tid på de andra kurserna som var relevantare och roligare men man fick inte välja.» (För hög)
- Ärligt talat. Vi läser fyra kurser samtidigt den perioden. De får inte bre ut sig så mycket. Det gör att man måste prioritera ner någon annan kurs.» (För hög)
- Alldeles, alldeles för hög. » (För hög)
- På tok för hög belastning för 4,5 poäng» (För hög)
- ta bort ett delmoment, man hinner klart med andra med kursen tog mer tid under läsperioden än de två andra 4,5 poängskurserna vi hade,.» (För hög)
- inte värt 4,5 hp» (För hög)
- Alldeles för hög för ynka 4.5 hp, var därför så många inte klarade den, vi hade helt enkelt för mycket att göra. » (För hög)
- Eftersom alla moment i kursen är så tråkiga känns arbetsbelastningen enorm» (För hög)
- Inte rimligt alls. 4.5 poäng är 4.5 poäng, arbetsbelastningen var högre än så. Tyvärr gäller det samma för de andra två 4.5 poängskurserna som går parallellt. Sammanlagt blev det oacceptabelt, speciellt för de som har oturen att få fyra labbar denna period inklusive del C som pågår i tre dygn. Jag vet inte vem som har ansvar för planeringen av detta men det var tungt. » (För hög)

19. Vad tycker du om kursboken?

28 svarande

Mycket dålig»4 14%
Dålig»1 3%
Medel»17 60%
Bra»5 17%
Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 2.92

- har ej köpt kursboken» (?)
- köpte den inte» (?)
- Snälla byt!» (Mycket dålig)
- Var tvungen att köpa den för en formel!!! Kommentarer överflödiga.» (Mycket dålig)
- Väldigt onödig bok. Kan inte Bertil skriva en liten sammanfattning? Varför behövdes boken för att man skulle klara inlämmningsuppgifterna?? Borde det ej räcka att man kan kursens innehåll för att få godkänt???» (Mycket dålig)
- köpte den för dyra pengar men öppnade den aldrig.» (Mycket dålig)
- Den riktar sig till en annan målgrupp. "Vi undviker ondiga deriveringar". Som om vi inte kan derivera...» (Dålig)
- Lite tunna resonemang och avsaknad av härledningar och liknande om man ville kolla upp dem. Gav en ganska bra överblick, och det är nog ändå en lämplig bok.» (Medel)
- Medel- (minus)» (Medel)
- köpte den ej» (Medel)
- Något tungläst och författaren skrapar mest på ytan vilket förhindrar förståelse, nu var det mest, "läs och fatta" något stort på 5 raders text» (Medel)
- Jag öppnade den knappt, utan använde den enbart för inlämningsuppgifterna.» (Medel)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (Medel)
- Skön kvällsläsning ,D» (Bra)
- Perfekt nivå!» (Mycket bra)

20. Vad tyckte du om kursens hemsida?

30 svarande

Mycket dålig»3 10%
Dålig»7 23%
Medel»13 43%
Bra»4 13%
Mycket bra»3 10%

Genomsnitt: 2.9

- besökte den inte» (?)
- Rörigt upplägg, länkar som inte fungerade och svårt att hitta vettig information.» (Mycket dålig)
- Länkarna!!!!» (Mycket dålig)
- Extremt ful!» (Mycket dålig)
- Informationen fanns ju där, lätthittad till och med. Men det var ju inte direkt någon fröjd för ögat.» (Dålig)
- Fel uppgifter låg där i början vilket var mycket frustrerande» (Dålig)
- Dålig struktur» (Dålig)
- lite otydlig.» (Dålig)
- Bra uppdaterad, men konstigt upplägg.» (Dålig)
- Varför ett färgtema från nittisju??» (Medel)
- Använde hemsidan ytterst lite.» (Medel)
- fellänkat och hafsigt men när den funkade helt ok.» (Medel)
- Se till att den funkar!» (Medel)
- länkarna» (Medel)
- Det blev lite rörigt där ett tag, men informationen på den var relevant.» (Medel)
- Synd att länkarna fungerade sporadiskt.» (Bra)
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/» (Bra)
- Väl uppdaterad och tydlig!» (Mycket bra)
- Tack Bertil, äntligen en föreläsare med superbra hemsida!» (Mycket bra)

21. Vad bör främst bevaras till näsat år?

- Inlämningsuppgifter»
- Föreläsningsanteckningar, inlämningsuppgifter och projektarbetet.»
- Jadu...»
- Berra»
- Gästföreläsningarna och inlämningsuppgifterna»
- projektarbetet, gästföreläsningarna»
- Inlämningsuppgifterna var bra och lärorika»
- -inlämningsuppgifterna (men med större vikt på uträkningarna) -rapporterna och gruppredovisningarna -gästföreläsarna»
- Projektet»
- inlämningsuppgifter och dugga»
- Kursboken.»
- Behövs en reform.»
- Hemsidan, duggan»
- Inlämningsuppgifterna och Maria Grahns gästföreläsning.»
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/»
- bevara allt! (obs ironi)»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Projekt»
- Se till att det finns något som binder ihop kursen i alla fall. Släng in infokompetensen i presentationsteknik eller någon annan meningslös utfyllnadskurs!»
- Jadu...»
- Lite justeringar i upplägget, mer fokus på miljö, mindre på "Gauss-vindar", skorstenar och solinfall.»
- Det borde finnas riktiga kursutvärderare i kursen, duggan skall vara just en dugga, dvs. frivillig»
- inlämningsuppgifterna kändes rätt tunga»
- Upplägget. »
- Duggan borde försvinna, in med fler inlämningsuppgifter istället»
- -mycket större vikt på beräkningarna/lösningarna i inlämningsuppgifterna -fler gästföreläsare»
- Inlämningsuppgifterna borde slopas helt. Dessutom borde Bertil bli mer noggrann med rättningen. Jag har flera kompisar i klassen som har fått underkänt på delmoment i kursen t.ex. duggan, men Bertil har slarvat och ändå gett dem godkänt eller t.o.m. överbetyg i kursen. Skandal.»
- skrota ett delmoment, eller färre kapitel till duggan.. duggan är på fler sidor än matstattentan och den är en ´,hel kurs.»
- Mer lyhördhet för fragor och diskussion pa föreläsningarna. Jag tror utan problem att tempot kan ökas för att ge plats at detta.»
- Så att inlämningsuppgifternas deadline och duggan inte ligger samma vecka.»
- Bort med betyg på projektarbete, mer fokus på räkningar/fysik, BORT med informationskompetensen (dock att visa var man hittar sidan om hur man refererar till saker kan vara nyttigt, men inläminngsuppgifterna var ju onödiga) »
- Arbetsbelastningen och föreläsningarna. Kanske välja en eller två examinationsmoment inte tre.»
- Tempot på föreläsningarna.»
- inlämningsuppgifterna och arbetsbelastingen.»
- Poängsystemet för betygen. Som det var nu var det jättesvårt att få 5:a på duggan och varken inlämningsuppgifterna eller projektet verkade kunna uppväga det.»
- 200NS0 <a href="http://frmavwofzfps.com/">frmavwofzfps</a>, [url=http://fhnacwrdvmcc.com/]fhnacwrdvmcc[/url], [link=http://gfllamowafhx.com/]gfllamowafhx[/link], http://mrmedfdrmppe.com/»
- kursen borde tas bort liksom tvånget på miljökunskapspoängen. Finns ingen anledning att ha regler för vad som ska läsas. Det tycker jag programansvarig för resp program ska avgöra. Den här kursen hade inte funnits på F om byråkratin skulle kunna låta bli att lägga näsan i blöt. »
- Arbetsbelastning bör stå i relation till poängen. Tydligare information om vad som krävs för olika betyg vid de olika examinationsmomenten. Att maila ut felaktiga resultat mitt i natten känns lite orättvist. En person hade underkänt på duggan men fick en femma inlagt i ladok. Liknande har även hänt andra kamrater.»


Kursutvärderingssystem från