ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 VT - Material- och tillverkningsteknik Z2, MMK072

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-06-03 - 2010-09-01
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 19%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- det fattades föreläsningsanteckningar från många föreläsningar på kurshemsidan»
- Alla underflikar på utdelat var ostrukturerade»

Kurs-PM
15 svarande

- -»0 0%
1 6%
OK»8 53%
4 26%
++»2 13%

Genomsnitt: 3.46

Kurshemsidan
15 svarande

- -»0 0%
4 26%
OK»8 53%
3 20%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.93

Lab-PM
15 svarande

- -»1 6%
2 13%
OK»6 40%
5 33%
++»1 6%

Genomsnitt: 3.2

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Köpte aldrig Modern Produktionsteknik»
- Jobbigt med en så stor och dyr bok som Callister. Hade varit utmärkt om man hade kunnat få de slides som användes. Nu fick man KÖPA boken och ändå inte få tillgång till de slides som användes under föreläsningen. Om det nu var copyright och man köpt boken borde man kunna få tillgång föreläsningsmaterialet ändå?»
- Köpte ingen av dom..»
- Calister är en för omfattande och dyr bok, skulle räcka med ett utdrag till den här kursen»
- köpte aldrig hågeryd, vet ej»
- Båda böckerna var ju helt otroligt dåliga!»
- Calister var bra, köpte inte hågeryd»

Materials Science and Engineering - An introduction, 7th edition. Calister.
15 svarande

- -»1 6%
1 6%
OK»5 33%
7 46%
++»1 6%

Genomsnitt: 3.4

Modern Produktionsteknik del 1. Hågeryd.
11 svarande

- -»3 27%
2 18%
OK»5 45%
0 0%
++»1 9%

Genomsnitt: 2.45

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- Det kan ju vara en fördel om man uppskattar ämnet man föreläser om. Anders Kinnander verkade inte det minsta intresserad av sitt eget ämne. Att det sedan var tråkig utantillkunskap om lite onödiga vinklar som gav en massa poäng på tentan gjorde faktiskt inte saken bättre.»

Föreläsare Uta Klement
15 svarande

- -»0 0%
1 6%
OK»6 40%
5 33%
++»3 20%

Genomsnitt: 3.66

Föreläsare Antal Boldizar
13 svarande

- -»0 0%
1 7%
OK»5 38%
3 23%
++»4 30%

Genomsnitt: 3.76

Föreläsare Anders Kinnander
15 svarande

- -»2 13%
4 26%
OK»7 46%
2 13%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.6

Föreläsare Gustav Holmqvist.
15 svarande

- -»0 0%
1 6%
OK»8 53%
5 33%
++»1 6%

Genomsnitt: 3.4

Övningsledare Johanna Nockert
15 svarande

- -»0 0%
1 6%
OK»9 60%
4 26%
++»1 6%

Genomsnitt: 3.33

Övningsledare Gustav Holmqvist
15 svarande

- -»0 0%
1 6%
OK»10 66%
3 20%
++»1 6%

Genomsnitt: 3.26

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- intressanta och lärorika labbar»
- Uta borde lägga sina presentationer på hemsidan. Att snacka om copyright är bara störtlöjligt. Studietekniken försämras avsevärt. Övningarna var ingen höjdare. Det var mest formelpussel där inte ens alla formler fanns med i formelsamlingen. Dock intressant med fasdiagrammen. Vidare borde delen med "Metal cutting" göras om så man åtminstone har alla formler givna när man ska lösa sina uppgifter.»
- lite övn. på räknaing i skärande bearbetning»
- varierade lite beroende på lärare, bra av Uta att repetera föregående föreläsning varje gång bra labbar»

Föreläsningar
15 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»8 53%
6 40%
++»1 6%

Genomsnitt: 3.53

Övningar
14 svarande

- -»2 14%
2 14%
OK»8 57%
2 14%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.71

Laborationer
14 svarande

- -»1 7%
0 0%
OK»6 42%
6 42%
++»1 7%

Genomsnitt: 3.42

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- för snabbt vid band gaps»

Föreläsningar
15 svarande

För långsamt»1 6%
Lagom»13 86%
För snabbt»1 6%

Genomsnitt: 2

Övningar
14 svarande

För långsamt»2 14%
Lagom»11 78%
För snabbt»1 7%

Genomsnitt: 1.92

Laborationer
15 svarande

För långsamt»1 6%
Lagom»14 93%
För snabbt»0 0%

Genomsnitt: 1.93

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Visst, det var sådant som tagits upp på föreläsningarna. Däremot var det svårt att veta vad som var relevant inför tentan. Det gällde att man hade läst in just det som frågades, något resonerande fungerade inte. Att ha räkneuppgifter utan att ge några formler att räkna med känns inte rättvist. Ska man komma ihåg hur det var på övningen? All information som krävs för att lösa uppgiften måste vara given. »
- nej, men labbarna gav mkt tycker jag»
- Tentan var för strängt rättad med tanke på dem flummiga föreläsningarna. Tentan hade även för svåra uppgifter med tanke på materialet och föreläsningarna som var väldigt vaga och bara gav typ exempel.»

Tentan
15 svarande

- -»2 13%
1 6%
OK»8 53%
4 26%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.93

Laborationerna
15 svarande

- -»1 6%
0 0%
OK»8 53%
6 40%
++»0 0%

Genomsnitt: 3.26

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

- Räkneuppgifterna var riktigt udda. Där rök många poäng. Att man sedan skulle namnge lite vinklar kändes inte relevant. Inte för fem öre. Då är vi tillbaka på den tråkiga utantillkunskapen vilken man extremt lätt kan slå upp i en bok.»
- tentan kändes bra, men man vet aldrig»
- Flum kurs , som kunde blivit bättre med mer förberadelse från lärarna och med en bättre röd tråd i tentan och materialet, alltså att tentans frågor matchar svårigheten i föreläsningarna»

Betyg
15 svarande

3 20%
9 60%
2 13%
1 6%

Genomsnitt: 2.06

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Färre föreläsare, för rörigt. Uta och Antal var bra.»
- Tala om vilka delar av kursen som är mest relevanta. Det är för brett och en enda stor röra med allt hopkok från de olika delarna. Nu måste man kunna lista ut vad som kommer att examineras av de olika delarna. Det bör vara uppenbart vad som är viktigt att kunna! »
- För mycket vikt på svarvning. »
- Tycker det är jättebra kurs att ha i ryggen så att man vet grunden till mycket. Och är man intresserad kan man läsa vidare inom området. Men då allt annat i kursen är väldigt allmänt upplevs specialisering på svarvning väldigt stor? Finns det inte andra tillverkningstekniker man kan presentera istället?. Väldigt dumt att man inte kan ladda ner Utas powerpoint. Jag förstår copyright-problemet. Men så fall måste det ju finnas andra fria bilder som ni kan använda?»
- Lägg ut utdragen som tas upp i kursen, så slipper man läsa hela boken.»
- se tidigare kommentarer»
- Strukturera upp laborationsrapporten till svarningslaborationen. Otydliga direktiv.»
- Skärp er i helhet!»
- Väldigt spretig kurs som tog upp alldeles för mycket olika saker som inte hörde ihop, mycket kändes som utfyllnad Var väldigt mycket "lära sig utantill"-kunskap»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- laborationerna»
- Labbarna.»
- Laborationerna»
- Laborationerna»
- En del föreläsningar var intressanta, men övrigt bör göras om!!»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Det märks att det är olika kurser som har tryckts ihop till en. Kursen känns spretig.»
- Helt okej och till viss del intressant. Man kan dock diskutera vad som är relevant att ha med på tentan? Hur vet studenterna att det är just detta man ska läsa på? Fullkomligt Värdelöst att man heller inte fick ta med sig tentatesen. Fullkomligt Värdelöst.»
- För mycket ihopplock, känns som att man pluggar till tre tentor samtidigt.»
- intresant kurs»

Betyg
15 svarande

1 6%
2 13%
7 46%
5 33%
0 0%

Genomsnitt: 3.06

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Boldizar var inspirerande»

Föreläsare Uta Klement
14 svarande

Ja»3 21%
Nej»8 57%
Vet ej»3 21%

Genomsnitt: 2

Föreläsare Antal Boldizar
13 svarande

Ja»3 23%
Nej»8 61%
Vet ej»2 15%

Genomsnitt: 1.92

Föreläsare Anders Kinnander
12 svarande

Ja»0 0%
Nej»9 75%
Vet ej»3 25%

Genomsnitt: 2.25

Föreläsare Gustav Holmqvist.
14 svarande

Ja»1 7%
Nej»9 64%
Vet ej»4 28%

Genomsnitt: 2.21

Övningsledare Johanna Nockert
13 svarande

Ja»0 0%
Nej»8 61%
Vet ej»5 38%

Genomsnitt: 2.38

Övningsledare Gustav Holmqvist
14 svarande

Ja»1 7%
Nej»9 64%
Vet ej»4 28%

Genomsnitt: 2.21

12. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna den nya utvärderingsmallen och det nya betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

- Färre lättare frågor. Marknadsför gärna med att säga att den är enklare för att få fler folk att göra den!»
- bra ny modell med radio-knapparna»Kursutvärderingssystem från