ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik och hållfasthetslära 2 09/10, MTM025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-06-03 - 2010-09-10
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala veckoarbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete under en vecka. Försök uppskatta genomsnittlig veckoarbetstid sett över hela läsperioden.

65 svarande

Högst 15 timmar»9 13%
Cirka 20 timmar»17 26%
Cirka 25 timmar»22 33%
Cirka 30 timmar»11 16%
Minst 35 timmar»6 9%

Genomsnitt: 2.81

- Kanske lite mer?» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

65 svarande

0%»1 1%
25%»2 3%
50%»5 7%
75%»17 26%
100%»40 61%

Genomsnitt: 4.43

- bara bra» (100%)

3. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

65 svarande

inte alls»3 4%
någorlunda»18 27%
ja»44 67%

Genomsnitt: 2.63

- klarade inte förra kursen» (inte alls)
- Det hade varit avsevärt mycket bättre om det är samma föreläsare i de två hållf. kurserna. Alltså Enelund. » (någorlunda)
- Det var ju nytt. Det enda man ev behövde kunna var att integrera, men det e ju inte hållf.» (någorlunda)
- kunde varit bra mycket bättre. mek 1 kändes inte så informativ.» (någorlunda)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Jag är medveten om varför jag läser mekanik och hållfasthetslära?

65 svarande

instämmer inte alls»1 1%
instämmer delvis»9 13%
instämmer helt och hållet»55 84%

Genomsnitt: 2.83

5. Har kursens mål framgått?

63 svarande

nej, inte alls»1 1%
någorlunda»3 4%
ja, men kunde varit tydligare»10 15%
ja, tydligt»49 77%

Genomsnitt: 3.69

- Sista veckan nämndes att vi kunde jobba som "beräkningsingenjörer" med de kunskaperna vi hade i mek & hållfast. Det tycker jag var jättebra att veta. Jag hade önskat att man fått veta sånt lite tidigare under kursrnas gång (Mek&Hållf 1 och 2) för det kan sporra en i studierna när man kan se nyttan med det.» (ja, tydligt)
- Bra och tydliga mål.» (ja, tydligt)

6. Hur begripliga är kursens mål?

64 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 3%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»41 64%

Genomsnitt: 3.53

- iaf innan påbörjad kurs» (Målen är svåra att förstå)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

62 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»59 95%
Nej, målen är för högt ställda»3 4%

Genomsnitt: 2.04

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

65 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»23 35%
Ja, i hög grad»38 58%
Vet ej/har inte examinerats än»3 4%

Genomsnitt: 2.66

- Alla delar i kursen togs upp. Man ser en tydlig röd tråd i tentan från kursen.» (Ja, i hög grad)

9. Vad anser du om examinationsformen: övningsskrivningar och sluttentamen?

Om du svarar dålig, föreslå gärna alternativa examinationsformer.

65 svarande

Dålig»1 1%
Acceptabel»16 24%
Bra»48 73%

Genomsnitt: 2.72

- Duggorna var väldigt knepiga och när något ändå är helt nytt är det jobbigt när man även måste tänka efter så mycket på vad som händer inte bara hur man ska räkna. Jag tror man kan kontrollera om studenten förstått utan att göra det så svårt.» (Acceptabel)
- Det är bra att övningsskrivningarna håller samma svårighetsnivå som tentamen.» (Bra)
- Bra med två duggor. man pluggar mer intensivt då.» (Bra)
- på övningsskrivningarna inser man om man har pluggat för lite eller inte» (Bra)
- Jättebra med duggor! Då ser man till att plugga under läsperioden samt ser om man har förstått. Bra att locka med bonuspoäng då också!» (Bra)

10. Övningsskrivningar är bra därför att de uppmuntra mig att studera kontinuerligt

64 svarande

Instämmer inte alls»1 1%
Instämmer delvis»15 23%
Instämmer helt och hållet»48 75%

Genomsnitt: 2.73

- Små inlämningar och labbar med påläsning innan ger mer» (Instämmer delvis)
- men även som ett test för en själv, att veta om man har förstått eller inte.» (Instämmer helt och hållet)
- Uppmuntrar är överdrivet, men det hjälper onekligen till!» (Instämmer helt och hållet)
- Väldigt viktigt inslag i kursen.» (Instämmer helt och hållet)

11. Övningsskrivningar är bra därför att de bekräftar att jag följer med kursen eller att jag ligger efter

64 svarande

Instämmer inte alls»3 4%
Instämmer delvis»12 18%
Instämmer helt och hållet»49 76%

Genomsnitt: 2.71

- Jag kunde utan problem lösa de tal vi förordades göra däremot så lyckades jag av någon anledning inte få poäng på duggorna.» (Instämmer inte alls)
- sådant vet man ändå» (Instämmer delvis)

12. Det vore bättre med en enklare och kortare kontrollskrivningar som kan ge färre bonuspoäng i stället för övningsskrivningar?

Övningsskrivningarna innehåller åtminstone två problem av tentamenskaraktär där man behöver använda sina kunskaper för att producera en lösning till ett nytt problem . En kontrollskrivning skulle mer handla om att reproducera kunskap och skulle inte vara av tentamenskaraktär samt ge färre möjliga bonuspoäng.

65 svarande

Instämmer inte alls»38 58%
Instämmer delvis»16 24%
instämmer helt och hållet»11 16%

Genomsnitt: 1.58

- Jag tycker upplägget som det är nu är mkt bra!» (Instämmer inte alls)
- Bra att testa på tentaliknande tal» (Instämmer inte alls)
- Kommer det för ofta så blir det för rörigt, 3 veckor är lagom. Man hinner sätta sig in i det och eftersom man läser 2 ämnen så är det bra att kunna dela upp det lite.» (Instämmer inte alls)
- Jag tycker det är bra som det är nu. » (Instämmer inte alls)
- Tycker övningsskrivningarna ska vara delvis av tentakaraktär så att man kan få en uppfattning om hur man ligger till inför tentan. Det är också bra med möjlighet till många bonuspoäng.» (Instämmer inte alls)
- Ja till lätt Nej till färre poäng :D» (Instämmer delvis)
- Ett mellanting kanske?» (Instämmer delvis)
- kanske någon kombination?» (Instämmer delvis)
- kan vara en bra lösning!» (Instämmer delvis)
- Jag tycker att det fattades standardproblem i kursen, alla exempel hade en liten "twist", vilket gjorde det svårt att få in känslan för hur problem skulle tacklas. » (instämmer helt och hållet)
- kortare och fler, ja!» (instämmer helt och hållet)
- Fast totalt borde de kunna ge motsvarande bonuspoäng till tentan.» (instämmer helt och hållet)

13. Jag kan lösa tekniskt viktiga hållfasthetsproblem

65 svarande

Instämmer inte alls»6 9%
Instämmer delvis»36 55%
Instämmer helt och hållet»23 35%

Genomsnitt: 2.26

- Tydligen kan jag inte det med tanke på tentaresultatet» (Instämmer inte alls)
- med formelsamling ,D» (Instämmer delvis)
- Jag är inte helt med på frågan» (Instämmer delvis)

14. Jag är väl förtrogen med kursens teorin och kan avgöra när teorin är tillämpar om jag har tillgång till kursmaterialet

64 svarande

Instämmer inte alls»7 10%
Instämmer delvis»30 46%
Instämmer helt och hållet»27 42%

Genomsnitt: 2.31

- Frågan är klumpigt formulerad. Det är självklart att man med kursmaterialet kan dra de slutsatserna. Det nämns även i litteraturen att den är användbar på konstruktionsavdelingar. » (Instämmer inte alls)
- Det har varit för lite fokus på teori. Hade varit bra med övningar på teori inte bara snabb genomgång på föreläsning» (Instämmer inte alls)
- Vad menas med detta?» (Instämmer inte alls)
- Tydligen kan jag inte det med tanke på tentaresultatet» (Instämmer inte alls)

15. Jag kan lösa plana elastiska problem med finita-elementmetoden i Matlab?

65 svarande

instämmer inte alls»7 10%
instämmer delvis»32 49%
instämmer helt och hållet»26 40%

Genomsnitt: 2.29

- Inte utan hjälp. Jag tyckte inte om den delen i kursen då den Matlabs program är dåligt utformat och det var svårt att förstå vad man höll på med.» (instämmer inte alls)
- Jag skulle gärna haft fler eller en mer omfattande datorövning. » (instämmer delvis)
- med lite vägledning» (instämmer delvis)
- med litet handledningshäfte... » (instämmer delvis)
- Matlab e tråkigt så jag lägger ej min energi där» (instämmer delvis)
- Jag har iaf en uppfattning om vad det rör sig om och ett hum vart man börjar.» (instämmer delvis)
- Ja med lita uppfriskning av minnet tror jag att jag skulle klara det.» (instämmer helt och hållet)

16. Jag känner att jag kan lära mig använda ett annat finita-elementprogram än Matlabs PDE-toolbox.

65 svarande

Instämmer inte alls»3 4%
Instämmer delvis»12 18%
Instämmer»33 50%
Instämmer helt och hålet»17 26%

Genomsnitt: 2.98

- Om det finns så gärna något annat.» (Instämmer helt och hålet)
- Borde lära oss ett annat.» (Instämmer helt och hålet)
- Man kan lära sig allt, det handlar bara om motivation och tid.» (Instämmer helt och hålet)


Undervisning och kursadministration

17. På hur många föreläsningar har du varit närvarande?

64 svarande

inga eller få»2 3%
runt hälften»9 14%
de flesta»53 82%

Genomsnitt: 2.79

- Alla :)» (de flesta)
- bara bra!» (de flesta)

18. Till hur stor hjälp har förelsäningarna varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket lite»2 3%
Liten»11 16%
Stor»29 44%
Mycket stor»23 35%

Genomsnitt: 3.12

- Powerpoint är under all kritik. Usch.» (Liten)
- Jag tror föreläsningarna fungerar som en slags presentation. Just då är allt nytt och du fattar inte riktigt men sedan räknar du mha räkneledare och då har du redan sett det en gång innan och först då börjar det lossna.» (Stor)
- Bra blandning av teori, exempel och verkliga händelser runt omkring.» (Mycket stor)
- exempel är bra, mera!» (Mycket stor)
- Föreläsningarna har nästan alltid varit till mycket stor hjälp för mig i de flesta kurser, och det har de varit i den här kursen också.» (Mycket stor)

19. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»3 4%
Liten»10 15%
Stor»27 42%
Mycket stor»24 37%

Genomsnitt: 3.12

- Ej deltagit» (Mycket liten)
- Det hade varit bättre att räkna själv med möjlighet att ställa frågor. "demotal" kan göras på en extra föreläsning, således sparar man även resurser.» (Liten)
- För mycket räknande av övningsledaren.» (Liten)
- Men jag tycker att det är tråkigt att kvalitén på övningsledarna varierar så mkt. "favoritens" klassrum brukar snabbt bli överfulla och då får man nöja sig med sämre kvalité samt riskera att man inte begriper mkt den lektionen. Det hade kanske varit bättre att låta de som är duktiga/populära övningsledarna ha större klassrum så att alla kan få plats hos sin favoritövningsledare.» (Mycket stor)
- Anders J är bra» (Mycket stor)
- Det är först där du ser om du hängt med eller inte. Och det är också där du lär dig hur du ska tänka och angripa problemet.» (Mycket stor)

20. På hur många räkneövningar har du varit närvarande?

65 svarande

inga eller få»3 4%
runt hälften»10 15%
de flesta»52 80%

Genomsnitt: 2.75

21. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning? Välj den grupp du gick flest gånger till

60 svarande

Totalt:

Mycket liten»1 1%
Liten»7 11%
Stor»29 48%
Mycket stor»23 38%

Genomsnitt: 3.23

Fördelat på olika grupper:

a: Anders: (25 st)
Mycket liten1 4%
Liten4 16%
Stor9 36%
Mycket stor11 44%

Genomsnitt: 3.2

- Jag vill bara poängtera att jag ogillar upplägget. Vad anbelangar Anders prestation så har jag inget att klaga på.» (Liten)
- Han är en mkt bra övningsledare!» (Stor)
- Då jag inte gick på så många. Å andra sidan så svarade Anders på frågor under övrig tid» (Mycket stor)
- jätte bra!» (Mycket stor)
- Jag gick till rockaren med skägget, han var grym! Kunde lätt fråga om allt om man inte riktigt förstod och han visade på ett bra sätt hur man skulle angripa olika problem och hade en bra räknegång!» (Mycket stor)
- Jag är dålig på att komma ihåg namn men jag tror det var Anders han hette?» (Mycket stor)

b: Erik: (8 st)
Mycket liten0 0%
Liten1 12%
Stor5 62%
Mycket stor2 25%

Genomsnitt: 3.12

- Mycket pedagogisk lösningsgång» (Stor)

c: Karl: (6 st)
Mycket liten0 0%
Liten1 16%
Stor3 50%
Mycket stor2 33%

Genomsnitt: 3.16

- Mycket bra med upplagda lösningar av räkneövningsproblemen på kurshemsidan! » (Mycket stor)

d: Carl: (18 st)
Mycket liten0 0%
Liten1 5%
Stor11 61%
Mycket stor6 33%

Genomsnitt: 3.27

- Dock kan man ju anta att anledningen till att de varit av liten vikt är att jag bara varit på hälften, alltså inget emot formen "räkneövning"» (Liten)
- Riktigt bra, var till stor hjälp!» (Stor)
- tummen upp» (Mycket stor)

e: Peter: (3 st)
Mycket liten0 0%
Liten0 0%
Stor1 33%
Mycket stor2 66%

Genomsnitt: 3.66

- Mkt duktig och skarp lärare, som lyssnar på eleverna och hjälper dem fatta. Rolig lärare med, väldigt roligt att gå på hans lektioner» (Mycket stor)
- Räkneövningarna är mycket viktiga för inlärningen, och jag tycker att den grupp jag var mest i fungerade mycket bra med Peter som övningsledare.» (Mycket stor)

22. På hur många räknestugor har du varit närvarande?

65 svarande

inga eller få»35 53%
runt hälften»15 23%
de flesta»15 23%

Genomsnitt: 1.69

- Jag upplever att de ofta att de inte varit planerade på schemat, utan har mest tillkommit sporadiskt på någon sovmorgon, vilket har lett till att jag missat många räknestugor. Det är lite synd att de inte varit inplanerade på någon eftermiddag eller mitt på dagen. Men jag antar att alla inte är lika morgontrötta.» (inga eller få)
- har svårt att räkna i storgrupp » (inga eller få)

23. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»22 34%
Ganska liten»22 34%
Ganska stor»13 20%
Mycket stor»7 10%

Genomsnitt: 2.07

- Har ej deltagit i dessa.» (Mycket liten)
- se 22» (Mycket liten)
- Det är sällan man hinner få den hjäp man behöver. » (Ganska liten)
- När jag hade problem var det stor hjälp men det var så få gånger att inverkan inte var så stor på det hela.» (Ganska liten)
- De gånger jag varit på räknestuga har det hjälpt väldigt mycket då man själv får möjlighet att få hjälp med krångliga uppgifter och får personlig vägledning genom uppgiften.» (Ganska stor)
- Bra att man får räkan själv, först då märker du om du förstår. Det kan se så lätt ut när någon annan gör det men först när du får tänka till själv vet du.. Och på räknestugan finns ju hjälp att få så man slipper fastna själv hela tiden.» (Mycket stor)

24. Anser du att projektuppgiften är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med projektuppgiften är att dels att introducera och träna på finita-elelementmetoden och simulering av komplexa konstruktioner samt att öva på användning av grundsambanden i hållfasthetslära och randvillkor.

64 svarande

nej, inte alls»2 3%
ja, men kan göras bättre»38 59%
ja»24 37%

Genomsnitt: 2.34

- Det är väldigt svårt att veta hur man ska göra uppgiften helt själv, man är helt beroende av hjälp, vilket är lite tråkigt. Men det kan bero på att matlabprogrammet för FEM är så dåligt utformat.» (ja, men kan göras bättre)
- Jag gjorde den på tre timmar, vilket är väldigt mycket mindre än de fyra gånger sju timmar det tog för oss att göra projektuppgiften i den första kursen. » (ja, men kan göras bättre)
- Större uppgift hade inte skadat.» (ja, men kan göras bättre)
- Jag skulle som sagt gärna haft en mer omfattande projektuppgift. Som kanske skulle ge träning på mer än bara randvillkor.» (ja, men kan göras bättre)
- Borde vara flera FEM baserade uppgifter» (ja, men kan göras bättre)
- bra med info. kanske ett exempel på ngt liknande men som man inte kan kopiera rakt av? 5 hål, krafter på andra sidor etc?» (ja, men kan göras bättre)
- Jag kände att jag följde lathunden men jag är inte helt säker på hur jag gjorde det och varför jag använde vissa kommandon. Uppgiften i mek och hållf 1 gav betydligt mer» (ja, men kan göras bättre)
- har ej läst finitaelementmetod men vet vad det handlar om» (ja)
- Gillar att den inte tar upp mycket tid, så man har tid att plugga, men ändå att man lär sig väldigt mycket utav den. Och att den på ett sätt förbereder en på vad man eventuellt kommer att syssla med i framtiden.» (ja)
- Tycker den var bra, men det hade kanske varit ännu bättre att ha lite mer av finita-elementmetoden i kursen, då det känns som detta är viktigt att ha kunskaper om.» (ja)

25. Hur många timmer har du totalt lagt ned på projektuppgiften?

64 svarande

5-10»51 79%
10-15»12 18%
15-20»0 0%
20-25»1 1%

Genomsnitt: 1.23

- Mindre än fem timmar, snarare två. » (5-10)
- mindre än 5» (5-10)
- la inte ens ner så mycket tid!» (5-10)
- Ett övningstillfälle på 4 timmar räckte, och det var jag väldigt nöjd med! Långa projektuppgifter brukar annars bara få en att hamna efter i kursen och man blir lätt frustrerad och vill få den överstökad.» (5-10)
- <5» (5-10)
- Den var VÄLDIGT kort. Lite mer omfattande och längre hade varit roligt och lärorikt.» (5-10)
- Den gick väldigt fort att göra, kunde kanske varit lite mer omfattande.» (5-10)

26. Till hur stor hjälp har läroboken Grundläggande hållfasthetslära av Lundh varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»2 3%
Liten»6 9%
Stor»33 50%
Mycket stor»24 36%

Genomsnitt: 3.21

- Personligen tycker jag inte om boken särskilt mycket. FÖ-anteckningarna var mycket mer värdefulla!» (Mycket liten)
- Alla formler så ju där.» (Stor)
- Utan boken hade de inte gått.» (Stor)
- Lagom att läsa några sidor efter eller före varje föreläsning för att sedan kunna gå vidare och räkna» (Mycket stor)

27. Till hur stor hjälp har Exempelsamlingen i hållfasthetslära varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»7 10%
Liten»21 32%
Stor»25 38%
Mycket stor»12 18%

Genomsnitt: 2.64

- Krångligt formulerade uppgifter, dåligt formulerat och krångligt facit - många gånger har man räknat rätt men när man kollar i facit så står det på någon annan konstig form vilket resulterar i att man tror att man räknat fel. Svårt att följa lösningsgången i facit på många uppgifter. Mycket opedagogisk! » (Mycket liten)
- Kunde struktureras upp lite mer i svårighetsgrad, några lätta, några medel och några svåra på varje avsnitt t.ex.» (Liten)
- Tycker inte uppgifterna liknar tentatal tillräckligt mycket..» (Liten)
- Minus för att inte lösningar fanns till alla uppgifter.» (Liten)

28. Till hur stor hjälp har utdelade föreläsningsanteckningar och skrifter varit för din inlärning?

65 svarande

Mycket liten»3 4%
Liten»17 26%
Stor»32 49%
Mycket stor»13 20%

Genomsnitt: 2.84

- tillsammans med föeläsningsanteckningar mycket bättre» (Liten)
- Det hade varit bra att skriva ut vilka formler som är felaktiga i boken även i fö-ant. Har man missat en föreläsning är det svårt att ta igen den informationen man fått muntligt.» (Stor)
- Bra att ha inför tenta framförallt!» (Stor)
- de har ibland eklare språk än litteraturen» (Stor)
- Bra med utdelade anteckningar osv, i början av föreläsningarna.» (Stor)
- väldigt bra FÖ-anteckningar!» (Mycket stor)
- Kanon med föreläsningsanteckningarna!» (Mycket stor)

29. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, och kurspm?

64 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»22 34%
Mycket bra»39 60%

Genomsnitt: 3.54

- Bra att det läggs upp många gamla duggor och tentor!» (Mycket bra)

30. Vad tyckte du om Josefines gästföreläsning?

60 svarande

Ointressant»10 16%
Intressant»32 53%
Mycket intressant»18 30%

Genomsnitt: 2.13

- fast säkert bra för dem som inte känner till det sedan tidigare» (Ointressant)
- Nu vet jag vad jag inte vill jobba med iaf...» (Ointressant)
- lite mycket reklam...» (Ointressant)
- Närvarade icke.» (Ointressant)
- Kul att veta vad en beräkningsingenjör sysslar med, ifall man väljer att ge sig in på den vägen själv» (Intressant)
- Jag missa den tyvärr pga sjukdom men av vad jag hört så skulle jag velat vara där.» (Intressant)
- Viktigt att få se vad FEM kan användas till eftersom jag aldrig hört om det innan. Och då FEM är rätt komplicerat är det viktigt att se användningsområdet som motivation.» (Intressant)
- Jätte kul att det var en tjej, då de flesta andra föreläsarna brukar vara killar.» (Mycket intressant)


Arbetsklimat

31. Hur trivs du med att studera mekanik och hållfasthetslära?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Så där»7 10%
Bra»30 46%
Mycket bra»28 43%

Genomsnitt: 3.32

- bra lärandeklimat i mek 2» (Bra)
- jätte rolig kurs men känns väldigt mycket under den tiden» (Bra)
- Jag upptäckte möjligheten att kunna ställa frågor till lärare ganska sent men efter det blev det så mkt lättare att lära sig.» (Mycket bra)
- del 2 dvs» (Mycket bra)
- Tycker om Mekanik o hållf. men tycker att det är lite jobbigt att man har den samtidigt som flervariabelsanalys och även att kursen går innan sommaren(då man är minst motiverad) att plugga.» (Mycket bra)

32. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

63 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»11 17%
Mycket bra»38 60%
Har ej sökt hjälp»11 17%

Genomsnitt: 3.9

- Fler tillfällen med räknestuga. Färre övningstillfällen. En föreläsning i veckan med räknetal. » (Ganska dåliga)
- Jätte bra att man kan komma upp till instutitionen när som helst och fråga!» (Mycket bra)
- Jag visste inte att man kunde komma upp och ställa frågor, det är inte intrycket man fått tidigare speciellt i Ingenjörsmetodiken.» (Mycket bra)
- Kunde ju gå o fråga någon om man behövde hjälp..» (Mycket bra)

33. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

64 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»12 18%
Mycket bra»46 71%
Har ej sökt samarbete»3 4%

Genomsnitt: 3.76

- läser en kompott av olika kurser, svårt att hitta tillfälle att samarbeta...» (Ganska dåligt)

34. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

64 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 40%
Hög»34 53%
För hög»4 6%

Genomsnitt: 3.65

- De var mycket uppgifter som skulle göras men helt ok ändå » (Lagom)
- Hög men bra! Jämn fördelning av arbetet under kursen.» (Hög)

35. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»21 32%
Hög»29 44%
För hög»15 23%

Genomsnitt: 3.9

- bättre än tidigare perioder» (Lagom)
- Lagom. Men samtidigt hög med tanke på att det är sista läsperioden, då det är lite svårt att hålla sig motiverad till o plugga. Men som sagt, lagom rent allmänt.» (Lagom)
- Jag läste bara på halvtid.» (Lagom)
- Är man i fas i ena ämnet kommer man efter i det andra osv...» (För hög)
- Kände att jag fick välja en av kurserna att satsa på och klara en av nu. Båda var tunga.» (För hög)

36. Hur trivs du med att studera på M?

65 svarande

Dålig»1 1%
Så där»2 3%
Bra»19 29%
Mycket bra»43 66%

Genomsnitt: 3.6

- Dock för kallt i studiehallen under vintrar och höst/vår. » (Mycket bra)
- Det bästa val jag gjort» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

37. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

65 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»9 13%
Gott»31 47%
Mycket gott»24 36%

Genomsnitt: 4.2

- Lätt den roligaste och den mest relevanta kursen i år!» (Mycket gott)

38. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jättetrevlig med alla demonstrationenr, rekvisita, filmer, gästföreläsningar och MATLAB-övningen. Kursen är svår men det är roligt att se många tillämpningar på bara den! »
- Anders, Mikael, »
- Övningsskrivningarna»
- Det mesta!»
- Lika bra studieklimat dvs. vill jag ställa frågor kan jag göra det. »
- micke meck!»
- Föreläsaren och de utförliga föreläsningsanteckningarna. »
- Övningsskrivningarna, utdelade föreläsningsanteckningar.»
- Mikael Enelund som föreläsare!»
- Projektuppgiften om FEM i Matlab ska finnas kvar, även om den kanske kan omformas lite.»
- de mesta»
- Mikael»
- Övningsledarna»
- utdelade föreläsningsanteckningar + föreläsare»
- räkneövningar»
- Föreläsaren! Hittills den bästa på M»
- Föreläsningar och övningar»
- Mikael enelund, hela upplägget med två duggor och poäng. Bra kurshemsida med mycke bra information. »
- Duggor»
- Karls svordomar, och duggorna förstås.»
- Mikael. Ordningen. Böckerna. »
- Mikael Enelund. Kul att du det verkligen känns som du vill att vi ska lyckas och förstå. Bra organisation.»
- Duggorna och FEM»
- Övningsskrivningarna, matlaben och förläsningsanteckningarna var mkt bra!!!»
- enelund!»
- Övningsskrivningarna»
- Övningsskrivnigar ska behållas, man pluggar mer under perioden»
- Examinationsformen»
- RÄknestuga, SI,»
- Imho behöver man inte ändra något. Bevara den som den är.»

39. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag ser gärna att övningsskrivning två hamnar längre fram i perioden. Det blev lite tätt inpå den första. »
- Bättre övningskompendie med mycket bättre facit. Fler påminnelser om att det vi lär oss att beräkna faktiskt kan användas ute i verkliga livet ute på företag.»
- Onödigt att skriva ut föreläsningarna på A4 så att varje student kan ta ett exemplar. Dels ser man på OH:n, dels använde jag aldrig föreläsningsexemplaren. »
- Inget vad jag kan komma på.»
- Tenta. Övriga år har i majoritet fått bättre tenta.»
- svårare laborationsuppgift»
- Projektuppgiften, gör den mer omfattande. »
- lite svårare FEM-uppgift»
- Vet ej»
- klurigare projektuppgift»
- mer exempel på tavla»
- Inte göra en så löjligt lätt projektuppgift! Var klar på 2 timmar»
- kanske en bättre sammanfattning sista veckan om det är möjligt.. en ren "formel"-sammanfattning. Om det finns tid så att säga.»
- Matlabuppg.»
- Fler räknestugor!»
- Ingen mer powerpoint.»
- Räkneövningarna. Ta in lite folk som vill vara där, en del som var rätt opedagogiska och verkade obekväma med hela grejen.»
- Mer FEM! Större Laboration t.ex.»
- Vet inte»

40. Övriga kommentarer

- nix»
- Mycket bra och intressant kurs.»
- inga»
- Tentamen kändes svårare än tidigare.»
- stigs mek 1 kan nog ha bidragit till en tryckt stämning i början av kursen»
- Älskar när man kopplar till verkligenheten med takras, oljeriggar och world trade center, sånt gör verkligen att man blir motiverad och känner att man gör ngn nytta!!!!!»
- Nöjd i övrigt!»
- Inget»
- Mycket bra :-)»
- Bra föreläsare och övningsledare.»


Kursutvärderingssystem från