ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Subatomär fysik (FUF050) 0910

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-06-02 - 2010-06-20
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

31 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 3%
8 25%
16 51%
5 (över förväntan)»6 19%

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Intressant innehåll» (4)
- Tyckte inte att kvantfysiken var så rolig så jag förväntade mig inte så mycket.» (4)
- Bästa kursen vi läst!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

31 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 3%
5 16%
8 25%
5 (mycket relevant)»17 54%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.32

- Specifik men ändå generell. Ger bra insikt i modern fysik, men behandlar det mesta för överskådligt.» (3)
- Stort område inom fysiken som känns bra att ha en överblick av. » (4)
- Kärnteknik är viktigt» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

31 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
6 19%
21 67%
5 (Mycket bra avvägt)»4 12%

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kanske lite fult att slänga in färgkvarkar eftersom det var mer av en parentes även i föreläsningarna, men det stod faktiskt att vi skulle kunna kvarkmodellen perfekt så jag har mest mig själv att skylla. » (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

31 svarande

<25%»2 6%
25-50%»2 6%
50-75%»2 6%
>75%»25 80%

Genomsnitt: 3.61

- Hälften låg måndag morgon kl. 08 och hälften hade jag annat planerat för... Så det var mest schemaproblem som avgjorde saken.» (<25%)
- Bra och hyfsat pedagogisk. Jag skulle gärna se lite mer entusiasm hos föreläsaren som kunde smitta av sig.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

31 svarande

1 (inte alls bra)»2 6%
1 3%
16 51%
8 25%
5 (mycket bra)»4 12%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.35 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En otrevlig blandning av slides och tavelskrift. Svårt att få ett bra sammanhang då materialet lästes efteråt.» (1 (inte alls bra))
- Framförallt när jag skulle försöka summera vad man samlat in på föreläsningarna och kolla igenom anteckningar och slides insåg jag att jag hade tappat mycket. Det fanns så lite struktur i föreläsningar att jag såg förbi det som var viktigt och fick med sånt som var mindre viktigt. Ofta visste jag inte vad det var som gick igenom eftersom det aldrig gavs överskrifter på föreläsningarna. Även om det stod mycket bra vilka avsnitt som ingick sas det inget om exakt var i informationsflödet som vi befann oss just då. Det kändes också som om det saknades betoningar på det viktiga och pauser när vi bytte ämne. Tyvärr skulle jag inte rekommendera föreläsningarna som det ser ut nu. Innehållet är bra, det handlar bara om strukturen.» (2)
- bättre slides tack» (3)
- Kunnig föreläsare och intressanta ämnen. Lite för många powerpoint-bilder under för kort tid dock, för att hinna ta till sig allt.» (3)
- Ju mer man kom in i kursen desto bättre. Lite mycket bilder i föreläsningsanteckningarna kanske, gärna mer text.» (3)
- Svårt att få ut det viktigaste, mycket prat, men tar inte riktigt med innehållet från början och fortsätter inte hela vägen ut. Gillar inte blandningen av powerpoint och tavlan. Härledningar ofta för lätta och ger inte så mycket.» (3)
- Lite för lite röd tråd ibland. Men goda intentioner.» (3)
- Lite segt ibland. Tomas har lite monoton röst ibland» (3)
- Var lite långsamma ibland. När vi kom till alla olika partiklar så kändes det lite ibland bara som att Thomas stog och rabblade listor med egenskaper, lite mer sammanhang och lite mer info kring partiklarna vore bra.» (4)
- Väldigt få föreläsningar dock» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

31 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 3%
4 15%
12 46%
5 (mycket bra)»9 34%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Höll på kvalitet men kunde varit fler. » (4)
- Ferretti var bra. Man kunde gjort fler ovningar varje pass och hoppat over tiominuters-gor-det-sjalv-sessionerna som ar ovarda.» (4)
- Intressant och med trevlig stämning. Det kändes öppet att fråga.» (4)
- Lite få?» (4)
- Ferretti bidrog med lite italiensk passion. Trevligt!» (4)
- Gick till Ferretti» (5 (mycket bra))
- Han gamlingen var helt fantastisk! Bästa räkneövningsledaren på utbildningen! Han brann verkligen för ämnet och man drogs lätt med. Räknestugorna gav oerhört mycket och var helt klart det viktigaste elementet i min inlärning. Bara synd att de inte ville lägga upp anteckningarna på hemsidan (även om större delen av dem fanns på vbl fanns inte allt där)» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

31 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
5 16%
11 35%
5 (mycket bra)»15 48%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Variation på labbarna. Jag gillade k8 och k6. k5 tappade strukturen och jag tyckte inte den gav så mycket. Ett långsamt tempo i början av denna ledde till att det sista hastades igenom på övertid.» (3)
- Intressanta, men det borde vara tydligare genomgångar av teori och uppställningar för att man ska få ut mer av laborationen. Labpm kanske kunde uppdateras.» (4)
- Lärorika, måhända var den med kurieplotten lite teoritung. Inte så mycket faktiskt labbande.» (4)
- I vårt fall hade det varit mer humant att ha deadlinen måndag eller lördag morgon snarare än fredag natt.» (5 (mycket bra))
- De bästa kurslaborationerna hittills!» (5 (mycket bra))
- Mycket lärorika och speciellt med labrapporter» (5 (mycket bra))
- Bra med labrapporter, lärde mig mycket av att skriva dom.» (5 (mycket bra))
- Underbart med laborationer som verkligen speglar sig i kursen. Både lärande och spännande! Mycket bra förberedande för examination etc.» (5 (mycket bra))
- Bland de bästa på hela utbildningen.» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
5 16%
11 35%
9 29%
5 (Mycket stor)»6 19%

Genomsnitt: 3.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Främst räkneövningarna samt k8 och k6.» (3)
- Läste knappt i boken eller anteckningar.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.84


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

31 svarande

Ja»0 0%
Nej»31 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

1 (För låg)»0 0%
5 16%
25 80%
1 3%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.87

- Sett till en egen kurs så är den lite för liten/enkel men om man tänker på att den ligger samtidigt som kandidatarbetet så är den lagom tycker jag.» (2)
- Tämligen låg skulle jag säga, men det kan bero på att jag mest fokuserat på kandidaten nu i slutet.» (2)
- Kunde fått in mer på föreläsning» (2)
- Eftersom kandidatarbete tog mycket tid blev det inte lika mycket tid kvar till kursen.» (4)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 16%
Mycket bra»23 74%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.83

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»16 51%
Har ej sökt hjälp»6 19%

Genomsnitt: 3.9

- Tomas är kunnig och tillmötesgående, även labhandledarna var inspirerande.» (Mycket bra)
- Goran Nyman svarade entusiatiskt och var mycket hjalpsam.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

31 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 3%
9 33%
9 33%
5 (mycket prisvärd)»8 29%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 3.88

- Köpte den begagnad-prisvärt!» (3)
- Boken var jättebra, speciellt i de senare kapitlen. De tidigare var lite långtråkiga.» (4)
- Fullständig bok på området, kanske lite gammal i vissa avseenden :).» (4)
- Tyckte att boken var grymt bra. Skrivet så att man förstår.» (5 (mycket prisvärd))
- Hittade den begagnat ā 200kr. Lite out of date, men mycket innehåll för pengarna.» (5 (mycket prisvärd))
- Köpte den för 89 kronor på adlibris rea förra våren. Men det är även en bra bok så den hade nog varit värd det den kostar annars också.» (5 (mycket prisvärd))

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 3%
6 19%
13 41%
5 (Mycket stor)»11 35%

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Labb PM var lagom detaljrika.» (2)
- Krane är omfattande och pratig, kanske finns det modernare och tydligare böcker som passar bättre?» (3)
- Fler tentor med lösningar är mycket uppskattat. Även svar och/eller lösningar på fler räkneuppgifter än de som räknades på övningarna. Jag tror att svar på uppgifter är positivt för övervägande stor del av klassen.» (4)
- En av de böcker jag läst mest» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.09


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

31 svarande

Ja»26 86%
Nej»4 13%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.13

- Inlämningar av labrapporter, dess innehåll och hur de betygssätts.» (Ja)
- varit lite trögt med uppdateringar på hemsidan» (Nej)
- Information om hur inlämningsuppgifterna skulle lämnas in fick man ta reda på själv. Annars allting bra.» (Nej)
- Labpm saknar information om examinationen, dvs. betygsgränser, hjälpmedel och hur momenten räknas samman. Se http://korturl.se/zneb Jag har inte heller kunnat hitta vilka som är kursutvärderare - varken på kurshemsidan eller på SNFs sida.» (Nej)
- Info om labbrapporterna som inte ligger bland föreläsningsanteckningarna.» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kursen är bra!»
- Laborationerna»
- Labbarna, bra och lärorika. Rapporterna gjorde också att man fick tänka igenom dem mer.»
- Laborationen»
- Inlämningsuppgifter på laborationerna.»
- Bra att labrapporterna ger mycket poäng till tentan. De är viktiga inslag som ger en bra förståelse för laborationerna och det är bra att många gör dem.»
- Föreläsaren, som var mycket bra. Att ha labbar med inlämningar är bra för inlärningen.»
- Föreläsaren mycket bra. Bonuspoäng för labrapporter.»
- Labbar med frivilliga labrapporter. Labbarna i sig borde vara kvar som dom är också.»
- Laborationerna. Föreläsaren.»
- Labbarna med tillhörande inlämning! Man lär sig jättemycket på det.»
- Labbar»
- Jag gillar idén med labbarna och bonuspoängen. Bra med tenta med mycket poäng så att det kan dras proportionerligt mot felets storlek.»
- Det laborativa och inlämningsmässiga. Personligen hade jag gärna sett att man utökat den delen, för sådana moment passar mig väldigt bra. Det aktuella ämnet fungerar också väldigt bra i den formen.»
- Laborationer och räkneövningarna»
- Labbarna»
- Labbarna och han gamlingen på räkneövningarna. Det var dom som gjorde hela kursen för min del. »
- Labbar + bonusuppgifter»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer uppgifter med lösningar. »
- Föreläsningsanteckningarna i powerpoint bör bli mer förklarande.»
- När jag hade k5 bestod väldigt mycket tid av föreläsning om den teorin som vi hade lärt oss genom att förbereda sig inför labben. Frustrerande att behöva lyssna på allt en gång till.»
- Ta bort slides, eller skär ner på antalet.»
- Fler föreläsningar hade varit trevligt, så att vissa delar kan behandlas mer grundligt på föreläsningarna.»
- Kanske lite högre tempo på föreläsningarna, lite mindre bara stå och rabbla partiklar i slutet av kursen, mer sammanhang om partiklarna och deras familjer osv.»
- Mer förklaringar till powerpointen, dvs mer föreläsningstid. Även fler räkneövningar så att alla moment hinner behandlas hade varit önskvärt. »
- Lite mer informativa slides att titta på i efterhand hade vart skönt. Blir svårt med sammanhang utan text. Mer partikelfysik :D!»
- Mer partikelfysik»
- Laborationernas upplägg bör ses över. Väldigt mycket dötid på K5. Vi fick ta rast när spektrumet samlades in...»
- Strukturen! Tydlig indelning av vad som tas upp på föreläsningen. Tydlig röd tråd som sammanbinder frågeställning med slutsats. Tydliga avgränsningar av områdena.»
- Upplägget på föreläsningar»
- Föreläsningarna kändes väldigt sega och fokuserade mer på detaljer än helhet (utifrån de föreläsningar jag var på att döma)»
- Kanske sätta gamlingen som hade räkneövningen som föreläsare?»
- Boken?»

18. Övriga kommentarer

- Det var svårt at hitta några uppgifter att träna på. Mera fullständiga tentalösningar till flera tentor önskas»
- Mycket lärorik och inspirerande kurs»
- Roligaste kursen vi läst»
- Bra kurs!»
- Intressant kurs, gör att man vill läsa mer subatomär fysik »
- Riktigt intressant kurs!»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.88
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från