ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Kandidatarbete

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-06-01 - 2010-06-15
Antal svar: 36
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

36 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
10 27%
18 50%
5 (över förväntan)»7 19%

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var för mycket rapportskrivande i förhållande till arbetet i sig.» (3)
- Väldigt bra, intressant att arbeta i grupp med folk man inte känner. Känns som en bra erfarenthet inför arbetslivet.» (4)
- Bredare område än väntat, men även mer att göra. » (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

36 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 5%
3 8%
7 19%
5 (mycket relevant)»24 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.47

- För stora grupper för att bli riktigt bra.» (2)
- Bra och nyttigt att lära sig mer om grupparbete och hur man arbetar med en handledare. » (4)
- Nyttigt att arbeta i projektgrupp!» (5 (mycket relevant))
- Bra att lära sig arbeta i grupp och att göra större arbeten som kräver samarbete.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

34 svarande

1 (inte alls)»1 2%
2 5%
10 29%
12 35%
5 (Mycket bra avvägt)»9 26%

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- är frågan relevant för kandidatarbete?? » (?)
- Det känns som att eftersom det är svårt att ge rättvisa betyg med det utvärderingssystemet som används så ges en majoritet väldigt höga betyg. Blir lite orättvist mot dom som verkligen anstränger sig. Samtidigt förstår jag att det är problematiskt att ge rättvisa betyg när alla har olika förkunskaper och förutsättningar.» (2)
- Mycket fokus lades på detaljer i slutrapporten. Det var svårt att bedöma det experimentella arbetet.» (2)

4. Tilldelning

Är du nöjd med tilldelningen av kandidatarbete?

36 svarande

1 (Inte så nöjd)»0 0%
1 2%
4 11%
6 16%
5 (Mycket nöjd)»25 69%

Genomsnitt: 4.52

- Fick mitt femtehandsval. Kan vara bra att vara tydligare med att många projektförslag inte blir av så att man väljer något som är hyfsat poppis.» (2)
- För mig personligen fungerade det bra. Men jag har hört att det varit lite dåligt på andra håll.» (3)
- Jag tycker informationen innan skulle varit mer tydlig och att omfördelningen som helt plötsligt kom dagen efter att tilldelningen skett var väldigt olycklig och förvirrande.» (3)
- Det visade sig bli bra med en bra grupp, men det var inte förstahandsvalet och det känns ju alltid tråkigt i början. Nu i efterhand känns det absolut helt ok.» (4)
- Jag hade ett egenkomponerat arbete. Det är jättedåligt om det kommer bli så som det var på tal om, nämligen att om en student hittar på ett eget arbete så ska det lägga ut det så att alla studenter ska kunna få det. » (5 (Mycket nöjd))
- Jag fick det jag önskade som första hand, så jag är nöjd.» (5 (Mycket nöjd))
- 1a handsvalet...» (5 (Mycket nöjd))
- Fick förstahandsvalet utan problem. Tycker dock att om man ska göra en första och andra intagning där vissa blir av med sina förstahandsval så kan man göra det lite mer stängt. Dvs. det är först när man har fått "rätt" projekt som man får reda på det.» (5 (Mycket nöjd))

5. Har du arbetat med studenter från andra sektioner?

Oavsett om du jobbat med studenter från andra sektioner eller inte, hur har samarbetet mellan dig och andra studenter fungerat?

36 svarande

Ja»18 50%
Nej»18 50%

Genomsnitt: 1.5

- Gruppdynamiken kan vara en utmaning.» (Ja)
- Bra» (Ja)
- Dålig som fan! Vissa verkar inte kunna arbeta med det motsatta könet och mobbar. Jag har mått riktigt dåligt och talat med kurator. Det har varit lite otydligt var man ska vända sig om sådana frågor.» (Ja)
- Generellt sätt bra, men något ojämn arbetsfördelning. Andra studenters brist på tidsplanering försvårade arbetet.» (Ja)
- En mycket bra grupp med bra kommunikation och samma bra inställning till grupparbete.» (Ja)
- Samarbetet har fungerat mycket bra.» (Ja)
- Samarbetet fungerade mycket bra på ett personligt plan. Däremot så var förkunskaperna väldigt olika. Det resulterade i att en av gruppmedlemmarna aldrig riktigt förstod vad det var vi höll på med och därmed inte kunde bidra i någon större utsträckning. Väldigt mycket tid gick åt till att förklara vad vi höll på med och varför om och om igen. Förkunskapskraven borde skärpas eller iaf kompletteras med en text om vilka förmågor, ambitioner som efterfrågas. Vara tydlig med hur svår matten kan vara om man är ovan istället för som på matematikervis skriva att det är lätt.» (Ja)
- Alldeles utmärk, jobbade med en gammal kompis och en jag inte träffat innan men det fungerade bra.» (Nej)
- Samarbetet har fungerat bra» (Nej)
- Jättebra samarbete i gruppen» (Nej)
- Samarbetet har varit jättebra, en motiverad grupp som var precis som jag beredda att lägga mycket tid på ett bra arbete.» (Nej)

6. Handledning

Hur var möjligheten att ställa frågor och få hjälp av handledare/institution? Kommentera gärna!

36 svarande

1 (Inte så bra)»1 2%
2 5%
7 19%
6 16%
5 (Mycket bra)»20 55%

Genomsnitt: 4.16

- Handledaren var inte insatt i ämnet utan kunde endast hänvisa till andra personer som ofta inte visste mer.» (1 (Inte så bra))
- Handledare bortrest större delen av tiden.» (2)
- Vi utnyttjade inte möjliugheten till fullo!» (3)
- Handledaren gav mycket bra hjälp och svarade alltid på frågor och var tillmötesgående. Examinatorn var betydligt svårare att få tag på. Det tog ibland flera veckor innan han svarade på mail.» (3)
- Handledaren bortrest väldigt mycket, men det gick att skicka mail.» (3)
- Fungerat bra. Man maste vara aktiv för att skaffa hjälp men har funkat bra» (4)
- Väldigt engagerad handledare som gärna hjälpte till, dock ledde det till mycket extra arbete med alla nya artiklar, vilket var stressande.» (4)
- Mycket bra kontakt med handledare men handledaren var inte så bra på att ta tag i saker i början av kursen.» (4)
- Vi sökte inte speciellt mycket hjälp men fick det vi behövde när vi frågade.» (5 (Mycket bra))
- Våra handledare var underbara» (5 (Mycket bra))
- Jag hade mina handledare på företaget. Examinatorn hjälpte lite.» (5 (Mycket bra))
- Både handledare och andra har varit till stor hjälp och har alltid haft tid för frågor.» (5 (Mycket bra))
- Vår handledare hade regelbundna diskussioner med oss och tog sig alltid tid att svara på frågor.» (5 (Mycket bra))
- Vi hade förberett oss innan handledningstillfällena, vilket är viktigt för att man ska få ut något av det.» (5 (Mycket bra))
- Hade Leonid som handledare, tillsammans med ett antal andra ur samma grupp. Man fick alltid snabbt svar på mail och varje vecka var det "diskussionsgrupp" där man kunde ställa frågor och diskutera. Mycket bra och säkert något som andra handledare kan ta lärdom av. » (5 (Mycket bra))
- Mycket hjälpsam institution och kunnig! handledare.» (5 (Mycket bra))
- Min handledare har alltid haft tid över.» (5 (Mycket bra))
- Absolut, mycket nöjd med handledaren.» (5 (Mycket bra))

7. Information

Hur har informationen varit inför kandidatarbetet/valet? Kommentera gärna!

36 svarande

1 (Inte så bra)»5 13%
6 16%
12 33%
9 25%
5 (Mycket bra)»4 11%

Genomsnitt: 3.02

- Allmänna hemsidan var mycket otydlig.» (1 (Inte så bra))
- Hemsidan är totalt värdelös. Informationen är strukturerad helt vansinnigt knepigt. Detta behöver verkligen ses över till nästa år!» (1 (Inte så bra))
- Fruktansvärd. Informationen är inte samlad på ett ställe. Man får vad genom ett träsk av skit innan man hittar rätt på chalmers hemsida. Sampla all information i ETT dokument. Stapla upp saker som måste genomföras (typ dagbok, planeringsrapport osv) och skriv utförligt vad som ska göras i de olika momenten!!! » (1 (Inte så bra))
- Insåg inte riktigt vad arbetena gick ut på genom affischerna.» (2)
- Jag är missnöjd med informationen om vad som gäller, vad som krävs och hur det kommer gå till inför arbetet. Väldigt olika information ges från ansvariga på området samt chalmers hemsida etc. En tydlig sida med VAD EXAKT som gäller för alla samt en lista med vad som gäller för respektive sektion. Hur man borde göra om man har blandade grupper med olika sektioner och såvidare. » (2)
- Det kom väldigt snabbt, jag tyckte det var svårt att veta vem jag kunde fråga om jag undrade och också vilka arbeten som kunde varit ok att välja utöver dem i häftet vi fick.» (2)
- Skulle önska ett dokument där precis allting stod, så slipper man surfa runt och leta rätt på saker/alt. fråga handledaren.» (3)
- Chalmers centrala hemsida fungerar bra i kombination med Martin. Inget att klaga pa» (4)
- Cederwall täckte in det mesta bra» (4)
- Att hitta specifik information om kandidatarbetet på nätet var dock inte alltid så lätt.» (4)
- Bra med utställning i Signes och ljusgård. Mkt info på nätet.» (4)
- Det enda som inte var klockrent var möjligen hur generella kompetenser kommer in i bilden men inte ens det är egentligen värt att anmärka på. Står mycket bra info på hemsidan.» (5 (Mycket bra))
- Bra!» (5 (Mycket bra))

8. Information 2

Hur har informationen varit under kandidatarbetet angående planeringsrapport, deadlines etc. från institutionen/handledare/
examinator? Kommentera gärna!

36 svarande

1 (Inte så bra)»6 16%
9 25%
11 30%
6 16%
5 (Mycket bra)»4 11%

Genomsnitt: 2.8

- Vihar tagit reda på allt själva» (1 (Inte så bra))
- stora skillnader mellan olika instutitioner» (1 (Inte så bra))
- Har varit jättesvårt att veta vad som gällde för att arbetet skulle bli godkänt. Hade varit bra med en liten kurshemsida där sådan information fanns. Tex att "två av tre fackspråk handledningstillfällen skall närvaras på. Dessa bokas själv via deras hemsida. Planeringsrapporten skall in den ... och innehålla." Osv. Tog närmare tre veckor innan sådant började klarna.» (1 (Inte så bra))
- Vi har inte fått någon information alls av varken handledare eller examinator utan varit tvugna att ta reda på allt själva. Det skulle vara bra om man fick någon information om vad man kan förvänta sig av handledaren/examinatorn och vad handledaren/examinatorn kan förvänta sig av oss, för i vårat fall känns det inte som handledaren varit särskillt delaktig i vad vi gjort och examinatorn träffade vi aldrig förrän på redovisningen.» (1 (Inte så bra))
- Inte fått någon information alls i stort sett, men det är inte nödvändigtvis så dåligt som det låter, vi kunde ju ta reda på det vi behövde själva.» (1 (Inte så bra))
- Vad en planeringsrapport är kunde ha definierats tydligare. » (2)
- Helt klart undermåligt. Handledaren vägrade beblanda sig med de formella kraven för kandidatarbetet. Examinatorn lämnade bristfällig information och var svår att kontakta.» (2)
- Behöver ha bättre, samlad och komplett information som man med säkerhet kan veta gäller oss.» (2)
- Vad som egentligen skulle vara i planeringsrapporten var väldigt svårt att få reda på. » (2)
- Datum har varit bra info från, men mycket information har varit väldigt svår att hitta på chalmers invecklade sidor där man måste klicka sig vidare flera gånger. Dessutom skickades en del information från examinatorn ut väldigt sent och det kändes verkligen som om den hade varit värdefull tidigare. Bland detta kan nämnas hur tiden bedömdes och hur utformningen på vissa av inlämningsdelarna skulle se ut.» (2)
- Var lite oklart i början men det löste sig efter hand.» (3)
- Examinatorn har varit riktigt dålig på att informera vad han förväntar sig. Handledarna har varit bra» (3)
- Jag fick kolla upp allt själv» (3)
- Vi hade koll på det själva.» (3)
- Jag tycker att alla handledare samt examinatorer iallafall kan få en entydig information om vad som gäller någon dag innan arbetet börjar. Det har varierat mycket i hur tydligt förberedd handledaren är även om det har löst sig galant med tiden.» (3)
- Radio och rymd skötte sig bra» (4)
- Gabriele och Per har varit överens om den fina linje som Inst. för Fund. fysik håller. Mycket bra.» (5 (Mycket bra))
- Det har fungerat mycket bra vilket gjort att de deadlines vi haft inte varit så panikartade.» (5 (Mycket bra))

9. Tillgänglighet

Har informationen varit lättillgänglig?

36 svarande

1 (Inte alls)»5 13%
8 22%
11 30%
9 25%
5 (Mycket tillgänglig)»3 8%

Genomsnitt: 2.91

- Mitt i alltihopa kom ombyggnaden av chalmershemsida och man visste inte alls var informationen fanns någonstans.» (1 (Inte alls))
- Chalmers hemsida är väldigt jobbig att manövrera på eftersom man måste klicka sig fram så himla långt» (1 (Inte alls))
- Fruktansvärd. Informationen är inte samlad på ett ställe. Man får vad genom ett träsk av skit innan man hittar rätt på chalmers hemsida. Sampla all information i ETT dokument. Stapla upp saker som måste genomföras (typ dagbok, planeringsrapport osv) och skriv utförligt vad som ska göras i de olika momenten!!!» (1 (Inte alls))
- Informationen har gått delvis ryktesvägen, delvis via utspridda hemsidor etc. Det har inte funnits en samlad bild av vad som förväntas.» (2)
- mycket förvirring kring vad som gällde eftersom det var olika på institutionerna» (2)
- Det har inte handlat om att examinatorn spontant ger information, utan den måste man verkligen fråga om för att få tag i.» (2)
- Svår att hitta!» (2)
- Den information som funnits har varit väl tillgänglig.» (4)
- Ja, men det upplevdes lite rörigt. Förmodligen mest för att det håller på att ske en övergång från den gamla studentportalen» (4)
- Lite krångliga hemsidor att navigera eftersom det var så mycket info.» (4)
- Om själva området ja, informationen om kandidatarbetets upplägg etc NEJ.» (5 (Mycket tillgänglig))

10. Förberedd

Hur förberedd kände du dig för ämnesområdet som är knutet till ditt kandidatarbete?

36 svarande

1 (Inte alls)»3 8%
5 13%
12 33%
12 33%
5 (Mycket förberedd)»4 11%

Genomsnitt: 3.25

- Ett elektronikarbete. Enda erfarenheten var från expfyskursen.» (1 (Inte alls))
- Dåligt, m.a.a. att jag inte fullgjort tidigare kurser. Utbildningsprogrammet är bra.» (2)
- Vårt arbete var rent teoretisk och ämnesområdet tas inte direkt upp under grundutbildningen på teknisk fysik. Lärde mig därför otroligt mycket.» (2)
- Det jag gjorde var långt över min kompetensnivå, vilket var lite jobbigt när det förväntades att man visste saker man inte visste. » (2)
- Teorin i mitt projekt grundade sig på följder till fastan. Däremot hade man kanske inte behövt gå in så mycket på teorin, då det fanns även andra delar. Överhuvudtaget tycker jag inte det är något problem att man inte var speciellt insatt i ämnet från början.» (2)
- Varken eller, allt vi har läst har varit nytt för oss, och det har också varit poängen med arbetet. Dock har vi med grundutbildningen i ryggen haft en bra grund. Den som läst gruppteori innan hade lite försprång.» (3)
- Väl förbredd inför de delar som behandlade fysik, men av naturliga skäl inte för delarna inom biologi.» (3)
- Inte ett okänt ämne, men jag var inte direkt påläst.» (3)
- Hade inte så stora förkunskaper inom alla områden arbetet kom att kretsa kring, men det är väl det som är meningen.» (3)
- En hel del kom i de kurser som lästes parallellt.» (4)
- Kände att jag fick använda många olika kursers innehåll under kandidatarbetet vilket var väldigt roligt.» (5 (Mycket förberedd))
- Ja!» (5 (Mycket förberedd))

11. Förberedd

Hur förberedd kände du dig för arbetsformen på kandidatarbetet?

36 svarande

1 (Inte alls)»1 2%
6 16%
13 36%
14 38%
5 (Mycket förberedd)»2 5%

Genomsnitt: 3.27

- Vi fick inte samma uppgift som det stod i beskrivningen till kandidatarbetet.» (1 (Inte alls))
- Har inte gjort grupparbeten innan som detta. Mest mindre arbeten» (3)
- Jobba i grupp har jag gjort förut.» (3)
- Det var en kul omväxling att arbeta med ett längre projekt.» (3)
- Det var nytt att arbeta med ett så stort projekt, men det gick bra ändå.» (3)
- Lite mer projektarbeten tidigare i utbildningen hade inte skadat.» (3)
- Kände mig inte så förberedd på hur arbetet skulle vara om det var ett rent teoretiskt arbete och inte något med en speciell slutprodukt. Kanske lite info om hur ett teoretiskt kandidatarbete brukar gå till eller något som underlättar det lite.» (3)
- Relativt bra.» (4)
- Arbetade på projektarbetet i gymnasiet på ett mycket liknande sätt, även om omfattningen inte var densamma. Grupparbete var nytt, men inget som skulle orsaka mig problem. Svårast att förstå var förhållandet till examinatorn.» (4)
- Dock hade det nog blivit ännu bättre om vi hade haft lite teori/föreläsning om hur projetkarbete egentligen ska fungera tex. med olika ansvarsområden.» (5 (Mycket förberedd))

12. Fackspråk

Hur givande har fackspråksinslagen varit?

36 svarande

1 (Inte alls)»0 0%
6 16%
13 36%
12 33%
5 (Mycket givande)»5 13%

Genomsnitt: 3.44

- Första var bra» (2)
- Det sista tillfället som handlade om presentationen gav nästan ingenting.» (2)
- Några bra tips inför slutpresentationen» (2)
- ok, första och sista bra. Hon som ledde oss i det andra mötet hade inte läst något, och heller ingen bra uppfatttning om hur matematisk text skrivs.» (3)
- Bàttre än väntat» (3)
- Handledningstillfällena har varit bra. Föreläsningarna gick jag ej på så dessa kan jag inte kommentera.» (3)
- Vi fick en del bra kommentarer som vi tog till oss.» (3)
- Det första var helt ok. Övriga ganska dåliga. Handledaren hade inte så mycket att säga.» (3)
- över förväntan» (4)
- Handledningstillfällena var givande» (4)
- Över förväntan faktiskt, kompetenta handledare som gav vettig info och kunda svara på frågor.» (4)
- Handledningstillfällena har varit givande, ja.» (4)
- Flera av föreläsningarna har varit givande och lett tankarna in på bra banor.» (4)
- Vi hade totalt två tillfällen där speciellt det andra tillfället var riktigt bra då rapporten granskades av en från fackspråk. Mycket bra tips.» (5 (Mycket givande))

13. Fackspråkliga inslag

Bör det vara mer/lika mycket/mindre obligatoriska fackspråkliga inslag?

- lika mycket»
- Lika»
- Det var lagom mycket obligatoriskt. Möjligheten fanns ju att gå på fler tillfällen. Möjligen skulle det vara något om att arbeta i projektgrupp innan projektarbetet sattes igång.»
- Det är bra.»
- Samma»
- Inte mer, fokus skall ligga på teoriinnehållet.»
- Ok som det är»
- lika mycket»
- lika många»
- bra som det var»
- Lika mycket»
- Två räcker bra.»
- Inte fler obligatoriska inslag men de jag var på var bra så frivilliga föreläsningar så man kan välja de som känns viktigast. »
- inte mer»
- Det var bra som det var fast man kanske kunde få lite mer information om föreläsningarna»
- Lika mycket, ej mer obligatoriskt men mer möjlighet till det kanske»
- Helt klart borde det vara lika mycket eller mer för att upprätthålla en bra språklig nivå i rapporterna.»
- Det var bra nu i och med att vi var tvungna att vara på 2 av 3 tillfälle. Jag gick på alla tillfällen vilket var jättebra.»
- Har gått på tre stycken och det tycker jag är lagom. De tar upp olika delar av arbetet på ett bra sätt.»
- Inte fler obligatoriska, men fler möjligheter.»
- lika mycket, om något mer så skulle alla tre handledningstillfällena vara obligatoriska men då skulle fler tider behövas (svårt att få en tid till sista)»
- Det var lagom»
- Bör framförallt vara samma regler för alla studenter på Chalmers. De olika kraven vållade problem.»
- Man borde ha första samtalet innan planeringsrapporten skall in för det är sjukt bra att få feedback på den. »
- Egentligen inte mer tycker jag, men det bör vara kvar 2 obligatoriska handledningstillfällen på F. Det är vettigt, faktiskt.»
- Det är lagom nu.»
- Jag ser inte någon poäng med att göra dem obligatoriska, snarare inga obligatoriska. På denna nivån borde det vara en del av utmaningen i arbetet att i grupp diskutera fram hur värdefulla de föreläsningarna är.»
- lika mycket.»
- mindre obligatoriska. De obligatoriska mötena gav minst medan föreläsningarna gav mest»
- lika mycket»

14. Opposition

Vad tyckte du om oppositionsinslaget?

36 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
1 2%
11 30%
16 44%
5 (Mycket bra)»8 22%

Genomsnitt: 3.86

- Man han inte sätta sig in jätte bra och det var lite lamt» (3)
- Var svårt att förstå vad som skulle göras. Dvs att en individuell skriftlig opposition skulle skickas in. Kändes även att 600 ord för denna var alldeles för lite för att uttrycka allt man tänkte på.» (3)
- Det var ganska kort så det blev inte så väldigt givande för just detta arbetet, men det var bra övning inför framtiden.» (3)
- Detta skulle kunna utökas med (frivillig) feedback under arbetets gång. Det räcker nog att ge ett tips/råd om ett sådant arbetssätt.» (4)
- Svårt att veta hur man ska skriva och hur oppositionen ska vara upplagd då vi inte har fått nån info om detta eller sett några exempel på hur det kan se ut. Några punkter som skulle vara med finns på hemsidan men här kan det verkligen utökas med info.» (4)
- Bra att börja fundera i banorna av opposition» (4)
- Definitivt lärorikt» (4)
- Det känns bra att veta att någon kommer läsa och granska och kommentera det man lagt ett halvår på att göra bra.» (4)
- Kul att få en diskussion på sitt eget och de andras arbete, ger en öppning till fortsatt intresse.» (4)
- god sämja och kontakt med opponerande grupp. » (5 (Mycket bra))
- Ett måste! Även om våra rapporter inte behandlar några direkta nyheter är peer review extremt viktigt inom vetenskapen. Lika bra att vänja sig.» (5 (Mycket bra))
- Mycket bra att känna att någon granskar vad man skrivit. Även kul att sätta sig in i en annan grupps projekt.» (5 (Mycket bra))

15. Betyg

Vad ger du för betyg i sin helhet till kandidatarbetet och allt det innebär?

36 svarande

1 (Inte så bra)»1 2%
0 0%
8 22%
13 36%
5 (Mycket bra)»14 38%

Genomsnitt: 4.08

- Att bli mobbad drar ner. Om gruppen hade varit utan den person som fick mig att känna mig sämst och som fick andra att känna sig ledsna hade det fått en 5. Arbetet har varit ett av de roligaste jag gjort» (1 (Inte så bra))
- Man lär sig inte så mycket innehåll som på kurser. Men däremot var det kanske nyttigt att kämpa med grupparbete och långa rapport.» (3)
- Nyttigt att prova på att jobba i den arbetsformen, kursen innebar dock många ångesttimmar när man insåg att en deadline var på väg.» (3)
- Helt klart ett jättebra inslag i utbildningen. Jag hade önskat att man arbetade lite mer på det formella och betygsättningen.» (4)
- Mycket lärorikt att samarbeta med studenter från olika sektioner. Gav möjligheter att testa på arbetssätt som normalt inte görs på teknisk fysik.» (4)
- Bra att ha gjort innan exjobb, bra erfarenhet.» (4)
- Kul att få frihet och välja mycket själv!» (4)
- Mångsidigt och utvecklande arbete.» (5 (Mycket bra))
- Möjligen är det aningen för många poäng. Det är bra att det är över två läsperioder men känns som om det i sista läsperioden är det enda man gör.» (5 (Mycket bra))
- Mycket viktigt inslag i en kandidatutbildning i min mening» (5 (Mycket bra))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.81


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

16. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

36 svarande

Ja»2 5%
Nej»34 94%

Genomsnitt: 1.94

- Blev inte utsatt själv. Vi försökte lösa situationen inom gruppen så gott det gick. Vi lyckades delvis, men inte helt.» (Ja)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
16 44%
16 44%
5 (För hög)»4 11%

Genomsnitt: 3.66

- Kandidatarbetet tog den tid man valde att lägga på det - med följden att fasta tillståndet och subatomär blev åsidosatta. Detta är således helt självvalt.» (3)
- lagom» (3)
- Det blir ju vad man gör det till» (3)
- Detta är ju något man väljer själv!» (4)
- Egentligen 5, men MC2 förvarnade om detta, och det har varit mycket roligt och givande. I detta fall är det OK med en så hög arbetsbelastning. Säkerställ gärna att denna förvarning inte försvinner, samt är tydlig.» (4)
- Vad man gjorde den till.» (4)
- Av eget fel klumpade mycket av belastningen ihop sig runt deadlines. Detta gav en stor belastning och resulterade i bla 40 timmars arbete på tre dagar.» (4)
- Den var hög men det var inget dåligt med det! Mycket kul område.» (4)
- Ogillade att arbetet till viss del blev koncentrerat till andra läsperioden. Lite mitt egna fel, men det var så för väldigt många, vilket kan tyda på att det i någon mening är naturligt.» (4)
- Subatomär fysiken tog en del stryk.» (5 (För hög))
- La ner över 400 h» (5 (För hög))
- Jag räknade inte med att behöva accelerera arbetsinsatsen de sista veckorna. Att varje vecka dränkas av artiklar var ibland väldigt tungt. » (5 (För hög))


Kommentarsfrågor

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det intressanta innehållet, information om innehållet i de olika valmöjligheterna, samt just möjligheten att själv välja arbete.»
- Att det håller på under en längre period (två läsperioder).»
- Inställningen till formalia, krimskrams, tim- och metodredovisningar som Inst. för Fund. fysik har. Fantastiskt!!»
- Redovisningsdagen som var jättetrevlig. Presentationerna genomfördes två och två med opponering och sedan kort rast, till alla redovisat.»
- Svårt att svara på det beror nog helt på viken handledare man har haft mm.»
- »
- Det roliga ämnet»
- Det mesta.»
- Det är viktigt att studenterna kan arbeta självständigt och jobba med egna idéer, dvs att man inte är för styrd av handledaren.»
- Möjligheten att få jobba med studenter från olika sektioner. »
- Handledningstillfällena»
- Alla fina förslag på kandidatarbeten, så att man kan välja och vraka.»
- Inlämningsdeadline.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Förväntningar bör bli mycket tydligare.»
- Mer info om hur man arbetar i projektgrupp på rätt sätt innan eller precis i början av kandidatarbetet. Ska jag vara ärlig är det möjligt att generella kompetenser ger en sådan föreläsning då jag inte har kollat upp det. Men om de inte gör det så hade det varit bra.»
- mer jämlika villkor mellan olika instutitioner»
- Bättre information i tidigt skede. En kurshemsida som kan länkas från ftek.se där det står allt från vad som är obligatoriska moment till vilken framsida kandidatrapporten skall ha. Framsidan påpekade fackspråk på en av deras handledningar annars hade våran grupp missat denna.»
- Svårt att svara på det beror nog helt på viken handledare man har haft mm.»
- Mer information om mobbing så att det är lätt att upptäcka maktspelet tidigt»
- Bättre uppföljning av de formella kraven.»
- Mer flexibel i strukturen av alla moment för att passa alla arbeten. Vårt arbete var rent teoretiskt och passade därför inte alls in i de mallar som fanns. Tydligare information om vad som gäller.»
- Mer frihet till kandidatgruppen att lägga upp sitt arbete. Det jag deltog i var väldigt styrt av handledarens vilja. »
- Hemsidan är för jävlig och måste ordnas. Då menar jag hemsidan om kandidaten på chalmers.se. »
- En tydlig informativ sida med ALLT om kandidatarbete samlat på ett ställe. Allt det viktigaste sammanfattat så man lätt kan skapa sig en bild av vad som krävs och gäller. Samt lite mer info till handledare tror jag hade vart just.»
- Informationen om hur man gör ett kandidatarbete bör samlas på ett ställe och delas ut.»
- Vad jag har uppfattat det som, men inte råkat ut för själv, är att vissa handledare har fruktansvärt dålig koll. De träffar sina grupper några enstaka gånger och bryr sig inte alls om formaliteter som planeringsrapport och mittmöte. Dåligt!»
- Ojämnheten i examinationsnivå, alla spelar efter egna regler. Sen borde inte Peter Apell vara examinator, maken till ojämn betygsättning och favorisering har jag aldrig sett. Sen är det även för mycket fokus på det administrativa, alla dagböcker och tidsloggar och allt möjligt hit och dit. Det blir för lite fokus på själva arbetet»
- Tilldelningssystemet, utförligare eller hårdare förkunskapskrav!»

20. Övriga kommentarer

- Roligt inslag i utbildningen!»
- Per är osäker och har svårt att ta tag i fördrag, stå för sina åsikter och leda gruppens arbete. Om gruppen hade varit svagare, utan stort eget engagemang hade detta kunnat bli ett problem. »
- Bättre samlad information. Speciellt vad som gäller för just teknisk fysik. Hur många arbetstimmar som kandidatarbetet omfattar. Till en början så arbetade vi endast de schemalagda timmarna vilka var c:a 16 i veckan. Detta visade sig vara för lite och förlorade timmar arbetades igen senare.»
- Lärorikt och roligt. Den bästa kombinationen.»
- Jag tycker att det är viktigt att den information om kandidatarbetet man får när man väljer det ska stämma överrens med vad kandidatarbetet verkligen går ut på. I texten om vad som skulle ingå i arbetet stod att det skulle vara experimentellt men vi fick inte göra något experimentellt alls.»
- Efter vad jag har hört från många vänner så verkar en icke försvinnande del av alla handledare ha visat ganska lågt intresse för sina kandidatgrupper. Vissa har enbart kommit med negativ kritik och andra har inte ens läst rapporterna från sina grupper före presentationen. Kanske man skulle ha någon form av utbildning/möte med handledare före kandidatarbete och presentera lite vad som krävs av dem och hur de skall förhålla sig?»
- Kandidatarbeten ser väldigt olika ut beroende på var man gör dem, så det är svårt att säga generellt om kandidatarbeten.»
- Studiemässigt den roligaste terminen på Chalmers! Absolut! Otroligt inspirerande arbete.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.81
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från