ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 VT - Elektriska kretsar Z1, EEM 031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-06-01 - 2010-09-01
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- kurshemsidan kunde varit mer strukturerad med fler underrubriker. Nu ligger allt under utdelat material»
- Dåliga instruktioner till sista labben»
- mer uppdateringar på kurshemsidan, bra med utdelat material delen dock!»
- Det måste administreras bättre på hemsidan med labblistor och dyligt, se och lär från DigoDat- och Mopp-kursen!»
- Laborations PM kanske en aning gamla, vem har diskettuttag på datorn fortfarande?»
- Laborationerna var riktigt dåliga, kändes inte ens som om labb-assarna visste helt vad man skulle göra o få fram»

Kurs-PM
37 svarande

- -»1 2%
4 10%
OK»22 59%
9 24%
++»1 2%

Genomsnitt: 3.13

Kurshemsidan
38 svarande

- -»0 0%
8 21%
OK»21 55%
8 21%
++»1 2%

Genomsnitt: 3.05

Laborations-PM
37 svarande

- -»3 8%
11 29%
OK»15 40%
7 18%
++»1 2%

Genomsnitt: 2.78

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Elektriska nät boken har inga bra exempel och inte heller någon bra teori. Boken verkar förutsätta att man tycker allt är självklart»
- Synd att inte lösningsförslag finns tillgängliga för uppgifterna i det grå häftet.»
- läst väldigt lite i boken....»
- Boken var riktigt dålig, alldeles för få exempel och de som fanns var för lätta jämfört med uppgifterna. Ofta hoppades flera steg i uträkningarna över också. Texterna var heller inte lätt att få ut någon vettig information ur, mitt tips: byt till nästa år!»
- Framförallt lösningshemsidan fungerade väldigt bra till Davidson-boken. Medan det gråa häftet inte hade några direkta lösningsförslag alls, bara svar rätt av istället, jättedåligt.»
- En del uppgifter tog var mkt krångliga bara pga algebran, detta gjorde att man fokuserade på det istället för elteorin.»
- Boken var inte bra (Elektriska nät), har ej använt den alls. Borde bytas ut mot en som är mer pedagogisk.»
- Kunde lika gärna fått ett tomt papper som kurslitteratur, det stod inget av värde i böckerna, uppgifterna i gråa häftet var OK»
- Elektriska nät hade en bra studiedel men teoridelen var bara konstig, därför så fick man inte hela bilden om man bara jobbade i studiedelen.»
- Kurslitteraturen var väldigt ytlig och förklarade inte på djupet - en formelsamlig hade varit lika pedagogisk... Många moment i kursen löstes på ett anorlunda sätt i kurslitteraturen jämfört med föreläsningarna. (Självklart går det att lösa samma problem på flera olika sätt men det är lättare om man håller fast vid ett sätt i kursen) Exempelvis Cramers regel eller visardiagram som boken använder sig av, användes aldrig vid föreläsningarna. »

Davidson, Hofvenschiöld / Elektriska nät, Studentlitteratur 2 uppl
37 svarande

- -»13 35%
6 16%
OK»12 32%
6 16%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.29

Elektriska Kretsar för Z1 2009/2010 –, komplement till kursboken (Grått häfte)
37 svarande

- -»3 8%
7 18%
OK»16 43%
8 21%
++»3 8%

Genomsnitt: 3.02

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- har ej haft joel»
- Jag valde att ha Joel Rasch som övningsledare. Den bästa övningsledare jag hittills stött på på Chalmers.»
- Hade inte Hans varit så bra som han är hade jag aldrig haft en chans på denna kursen.»
- Jag var bara hos Joel, så kan inte svara för hur Andreas skötte sig.»
- Var inte på Andreas övningstillfällen»
- Joel har varit VÄLDIGT bra»
- Alla tre var klockrena!»
- Gick bara på ett tillfälle hos Rasch men han verkade oseriös och flummig.»
- Joel Rasch var väldigt snabb i genomgångarna, svårt att hänga med eller förstå. Andreas Skyman var jättebra, bra pedagogiskt och förklarade hur han tänkte när han löste uppgifter. stort plus till honom.»
- Har inte haft Joel så kan inte göra en bedömning»

Hans Nordman
38 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»12 31%
14 36%
++»12 31%

Genomsnitt: 4

Andreas Skyman
34 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»13 38%
10 29%
++»11 32%

Genomsnitt: 3.94

Joel Rasch
33 svarande

- -»1 3%
2 6%
OK»10 30%
13 39%
++»7 21%

Genomsnitt: 3.69

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Föreläsningarna innehåller teori man känner att man inte har användning av dels kunskapsmässigt och inför tentan. Jag ser gärna också att föreläsaren sänker sitt tempo när han pratar och blir lite tydligare uttalandet. »
- Tempot på föreläsningarma var ibland väl högt som när en massa OH-bilder lades fram för att i nästa sekund dras bort. Laborationerna gav inte så mycket ökad förståelse.»
- Mycket trevliga kursmoment!»
- Laborationerna hängde i princip inte alls samma med det andra i kursen och gav ingen som helst ytterligare förståelse. Gör gärna om dessa, så de som t.ex. dig o dat, följer kursen och blir en träning på de moment man gått igenom.»
- Genomgång av färdiga föreläsn.anteckn. gick ofta för fort. Hade varit bra med lite svårare exempel på föreläsn., för att matcha med övningsuppgifterna.»
- Det kanske skulle vara lite svårare förberedelser till labbarna, mer beräknings uppgifter. Så att man får lägga ner mer tid :) »
- Labbarna gav inte så mycket kändes det som, lite pspice som jag redan har glömt o lite lödning som jag redan kan.»
- Hörapparatslabben: Lyckades genomföra hela labben och bli godkänd utan att egentligen förstå vad vi höll på med. Kände mig som ett frågetecken under hela labben men följde bara labb-pm rakt igenom. Inte bra! Man skulle behöva mer "kött på benen" inför den labben.»
- Hade gillat lite grundligare genomgång av förståelse, inte bara räkning. »
- labbarna kändes inte relevanta, och det kändes som man "bara gjorde" utan att riktigt hänga med på vad man höll på med.»

Föreläsningar
38 svarande

- -»0 0%
2 5%
OK»11 28%
20 52%
++»5 13%

Genomsnitt: 3.73

Övningar
38 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»9 23%
15 39%
++»14 36%

Genomsnitt: 4.13

Laborationer
38 svarande

- -»5 13%
10 26%
OK»15 39%
6 15%
++»2 5%

Genomsnitt: 2.73

Frivilliga inlämningsuppgiften
37 svarande

- -»0 0%
3 8%
OK»14 37%
15 40%
++»5 13%

Genomsnitt: 3.59

Duggan
38 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»12 31%
17 44%
++»8 21%

Genomsnitt: 3.84

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- tempot på föreläsningarna varierade mellan lagom och för snabbt.»
- Föreläsaren måste ta sig tid och trycka på det som verkligen är viktigt istället för att bara spotta ur sig en massa information»
- Laborationerna hade för mkt tid på första och för lite på sista speciellt del 2b.»

Föreläsningar
38 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»28 73%
För snabbt»10 26%

Genomsnitt: 2.26

Övningar
38 svarande

För långsamt»1 2%
Lagom»35 92%
För snabbt»2 5%

Genomsnitt: 2.02

Laborationer
38 svarande

För långsamt»2 5%
Lagom»33 86%
För snabbt»3 7%

Genomsnitt: 2.02

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- tentan måste varit (i förhållande till andra år) svår!??»
- Nej nej nej!»
- Det skulle inte skada att ha en hemtenta eller dylikt istället för den klassiska tentamen»
- Bättre med en liten dugga varannan vecka så man vet vad man verklige missar»

Tentan
38 svarande

- -»0 0%
6 15%
OK»13 34%
14 36%
++»5 13%

Genomsnitt: 3.47

Duggan
38 svarande

- -»1 2%
1 2%
OK»11 28%
20 52%
++»5 13%

Genomsnitt: 3.71

Inlämningsuppgiften
37 svarande

- -»0 0%
2 5%
OK»11 29%
17 45%
++»7 18%

Genomsnitt: 3.78

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

- 3 eller u... shit, svår tenta!»
- Det kan gå vägen....»
- vet ej»
- Efter tentan kändes det som att jag knappt skulle få en 3:a, då man inte har ett begrepp om det komplexa tal man har fått som svar är rimligt eller ej. Fick dock överbetyg i kursen.»

Betyg
37 svarande

5 13%
24 64%
6 16%
2 5%

Genomsnitt: 2.13

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Tentans nivå var flera grader svårare jämfört med föregående tentor»
- labbarna var inte särskilt givande»
- Kursliteraturen!»
- labbarna, svårt att förbereda sig. och svårt att förstå labben till 100%»
- Svårt att inför föreläsningarna få ut något vettigt från pdf-filerna. »
- Laborationerna»
- Kopplingen mellan verkligheten, jag vill kunna referera till saker när jag lär mig nya saker, men det kändes svårt denna gång.»
- kurslitteraturen»
- för högt tempo i början, för mycket förväntades av föreläsaren att man kunde innan.»
- Lab2 var rolig, då man fick koppla ihop teori och praktik»
- vet ej»
- Boken elektriska nät.»
- Hela kursen förutsätter att man har läst ellära på gymnasiet. Handledare, kurslitteratur och labbar inkluderat.»
- Laborationerna, kurslitteraturen»
- Hade var bra att få lite mer förståelse, inte bara räkning.»
- övningarna, ibland kunde genomgångarna bli bra långa och inte ge oss ngn tid till att räkna och få hjälp.»
- Inget spec. »
- Labbarna»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Joel Rasch och Hemuppgiften»
- duggan»
- Duggan samt laborationerna.»
- föreläsarna!»
- Hans»
- Föreläsningar, kanske med ett lite större djup i vissa av delarna.»
- Duggan var på lagom nivå.»
- Joel som övn ledare»
- Övningsledarna var riktigt bra! »
- inget»
- Labbarna var kul.»
- laborationerna»
- Kan inte komma på nåt direkt som var negativ. Kursen var intressant och rätt rolig»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna! (5 är högsta betyg)

Matrisfråga

- ibland kändes det som om kursen var väl ytlig, lite gymnasienivå då man bara kan använda formler utan att riktigt förstå varför de fungerar eller hur de härletts fram.»
- sänks pga labbar»
- En bra och gladsint samt mycket engagerade och pedagogiska föreläsare.»
- Roligare än matte, tråkigare än programmering»

Betyg
38 svarande

0 0%
5 13%
17 44%
14 36%
2 5%

Genomsnitt: 3.34

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Jag har ingen uppfattning av Andreas Skyman då jag ej deltog vid hans övningstillfällen men Joel Rasch var gedigen!»
- Han som var övningsledare i ML3? iaf det klassrum som vart till höger när man kom upp för trapporna till övningssalarna.»
- Joel förvirrade mycket men det var även mycket som klarnade, görkul typ o kul typer är pedagogiska.»

Föreläsare Hans Nordman
34 svarande

Ja»7 20%
Nej»15 44%
Vet ej»12 35%

Genomsnitt: 2.14

Övningsledare Andreas Skyman
36 svarande

Ja»8 22%
Nej»9 25%
Vet ej»19 52%

Genomsnitt: 2.3

Övningsledare Joel Rasch
36 svarande

Ja»7 19%
Nej»13 36%
Vet ej»16 44%

Genomsnitt: 2.25

12. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna den nya utvärderingsmallen och det nya betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

- Utvärderingsmallen är ok, men det här med vad man tror att man får för betyg känns lite som en konstig fråga»
- Mycket bättre att det var mer kompakt, tid är ovärderligt för oss stackars studenter ,)»
- Lätt att sätta betyg med detta systemet, kommer ej på något negativt. bra jobbat!»
- Riktigt bra kursutvärdering!»
- Bra mall!»
- Långt bättre än innan!»Kursutvärderingssystem från