ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 VT - Reglerteknik Z2, SSY051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-06-01 - 2010-09-01
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Bra att deadline för inlämningsuppgifter lades iaf mer än en vecka innan tentorna. Till skillnad från t.ex. Hållfasthetsläran.»
- Labbarna var bra och nyttiga. minuset var att speciellt lab 3 var lite väl svår, vilket gjorde att man tappade lite fokus på övriga studier.»
- Labb-PM kunde varit mer beskrivande. Förberedande uppgifterna till del 2 kunde också varit bättre beskrivna. Det gjorde faktiskt inte saken bättre att labbhandledarna inte riktigt visste hur det funkade.»
- varför kan man inte anmäla sig på internet till labbarna och varför kan man inte skicka in inlämningarna över mail?»

Kurs-PM
23 svarande

- -»1 4%
0 0%
OK»13 56%
6 26%
++»3 13%

Genomsnitt: 3.43

Kurshemsidan
23 svarande

- -»1 4%
1 4%
OK»10 43%
10 43%
++»1 4%

Genomsnitt: 3.39

Lab-PM
23 svarande

- -»2 8%
3 13%
OK»9 39%
9 39%
++»0 0%

Genomsnitt: 3.08

Inlämningsuppgifts-PM
23 svarande

- -»3 13%
3 13%
OK»6 26%
7 30%
++»4 17%

Genomsnitt: 3.26

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Mycket bra med fullständiga lösningsförslag. Jobbigt bara att övningsledarna inte alltid ville göra som boken och lösningsförslagen till övningsuppgifterna. »
- bra övningar med stegrande (och varierande) svårighet. »

Reglerteknikens grunder, Bengt Lennartsson
23 svarande

- -»1 4%
0 0%
OK»9 39%
8 34%
++»5 21%

Genomsnitt: 3.69

Övningshäfte, Bengt Lennartsson
23 svarande

- -»2 8%
1 4%
OK»7 30%
8 34%
++»5 21%

Genomsnitt: 3.56

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- Viktor tror på metoden att kötta ut så många uppgifter som möjligt på ett tillfälle, det är bättre att ta det försiktigt fram så alla förstår»
- Började gå på övningarna för Teknisk Fysik istället eftersom dom i princip läste samma kurs. Tycker framför allt att varken Viktor eller Anna-Maria var speciellt självsäkra på det dom lärde ut, det va visserligen ingen tvekan att dom kunde det dom sa men dom hade inget självförtroende bakom så när dom blev ifrågasatta av någon elev så blev dom väldigt osäkra och tappade tråden lätt och den oron smittar av sig lätt på alla som lyssnar vilket gör att alla börjar ifråga sätta allting, lite små hysteri.»
- Viktor har möjligen varit engagerad. Men han har absolut inte varit bra alls. Han gör hela tiden en massa fel som studenter måste rätta till. På så sätt får man en osäkerhet och vet aldrig vad som är rätt och fel. Viktor bör bytas ut eller ta sig i kragen med ett rejält grepp.»
- Det slarvades en del under räkneövningarna och ibland gjordes vissa steg utan att man fick förklaringar. Om man däremot frågade varför fick man det beskrivet för sig!»
- inte gått på anna-marias övningar»
- Anna-Maria Carstensen har jag inte besökt»
- Både Bengt och Viktor var super!!»

Föreläsare, Bengt Lennartsson
23 svarande

- -»1 4%
0 0%
OK»8 34%
8 34%
++»6 26%

Genomsnitt: 3.78

Övningsledare, Viktor Larsson
23 svarande

- -»3 13%
5 21%
OK»11 47%
2 8%
++»2 8%

Genomsnitt: 2.78

Övningsledare, Anna-Maria Carstensen
16 svarande

- -»2 12%
2 12%
OK»7 43%
4 25%
++»1 6%

Genomsnitt: 3

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Labben var intressant och till viss del givande... men labbhandledarna borde nog varit lite bättre pålästa.»
- bra upplagda inlämningsuppgifter. man lär sig mycket genom att jobba med dem.»
- Inte särskilt engagerade labb-handledare (de sa många gånger bara vad som var fel utan att förklara och del två godkänndes utan att kolla vad vi gjort) och krångliga hemuppgifter till labben gjorde att den inte gav särskilt mycket. »
- Lite svårt på övningarna när Victor säger "Allt det här var visst fel, men vi struntar i de och går vidare", sen förstod jag inte vad labhandledarna var till för. De sa ju inte ens att de var där för att hjälpa oss»
- oseriösa labbhandledare! Fixa några som engagerar sig i sin uppgift och som med fördel kan prata svenska och inte bara sitter ner och inte gör ett jota!»
- Labbarna var flummiga, och ganska oklara...»

Föreläsningar
23 svarande

- -»1 4%
0 0%
OK»5 21%
15 65%
++»2 8%

Genomsnitt: 3.73

Övningar
23 svarande

- -»2 8%
7 30%
OK»7 30%
7 30%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.82

Laborationer
23 svarande

- -»3 13%
6 26%
OK»9 39%
5 21%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.69

Inlämningsuppgifter
23 svarande

- -»2 8%
2 8%
OK»6 26%
11 47%
++»2 8%

Genomsnitt: 3.39

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- För mycket totalt sett om man ser till inlämningar och labbar med rapporter i de båda parallella kurserna. Det har alltså inte bara med Regler att göra, utan även Material. Men kurser som går parallellt borde anpassas till varandra för att inte överskrida normal arbetsbörda.»
- Massa teori på kort tid, men det var ju bra att allt fanns i boken. Ibland var det dock svårt att koppla all teori till övningstalen som fanns. »
- Föreläsningarna var bra tills vi hade de sista tillfälena, då gick det fort. Vid övn han man inte riktigt med och fundera över vad man gjorde.»
- Hårt, men bra!»
- kändes som det gick väldigt snabbt, mycket pga att det var en svår kurs med»

Föreläsningar
23 svarande

För långsamt»1 4%
Lagom»17 73%
För snabbt»5 21%

Genomsnitt: 2.17

Övningar
23 svarande

För långsamt»1 4%
Lagom»15 65%
För snabbt»7 30%

Genomsnitt: 2.26

Laborationer
23 svarande

För långsamt»2 8%
Lagom»20 86%
För snabbt»1 4%

Genomsnitt: 1.95

Inlämningsuppgifter
23 svarande

För långsamt»1 4%
Lagom»18 78%
För snabbt»4 17%

Genomsnitt: 2.13

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Samma som ovan.»
- Hade gärna haft en dugga mitt i kursen. Det är alltid bra för att kunna göra en "avstämning" hur man själv ligger till i kursen.»
- Varför slänga in en riccatiekvation som vi bara fått se lite snabbt på föreläsningen? Det finns ju hela masterskurser om just den här ekvationen, varför då slänga in ett tentatal på det? Sedan var det lite elakt att slänga in en flödesuppgift... känns som att vi bara gått igenom en sådan uppgift och att det inte har alltför mycket med Z att göra. Inlämningsuppgifterna däremot är Skitbra! stort plus.»

Tentan
22 svarande

- -»4 18%
1 4%
OK»13 59%
3 13%
++»1 4%

Genomsnitt: 2.81

Inlämningsuppgifter
21 svarande

- -»1 4%
3 14%
OK»7 33%
7 33%
++»3 14%

Genomsnitt: 3.38

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

- Med tur trea»
- Jag har inte hunnit studera tillräckligt för att jag har varit tvungen att rätta till en massa returer och göra en massa inläjmningsuppgifter. Ok för att man lär sig genom dem, men de tar också alldeles för mycket mer tid än vad som är optimalt. Dock är naturligtvis mitt eget fel också.»
- Det hade varit trevligt att klara kursen, men det blir svårt.»
- Jag behärskar för få områden av kursen och har därför ingen helhetsbild.»
- Det kom på allt som jag hade svårt för.»
- kan bero på att jag redan kollat»

Betyg
23 svarande

9 39%
10 43%
4 17%
0 0%

Genomsnitt: 1.78

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Lugnare tempo på övningarna. Bättre att köra bara en uppgift och faktiskt gå igen om den grundligt än att hasta igenom fem stycken.»
- Bättre övningar. »
- Fler räkneexempel på föreläsningarna som vanligt. De gamla tentorna har varierat väldigt i svårighetsgrad, och nu kändes det som att det blev en svår tenta (precis som det ibland har varit?). »
- Övningarna bör ligga bättre i fas med föreläsningarna. Dåligt att vi inte fick någon hel ersättningslektion då Bengt var fast i USA.»
- Labbarna, måste vara mer engagerade lab-ledare, som är där för att de vill förklara och tydliggöra för deltagarna»
- Labbarna var inte speciellt givande. Mycket pga lågt engagemang från handledarna och krånglig hemuppgift.»
- Laborationshandledarna borde vara mer hjälpsamma och engagerade.»
- mer tid till de sista momenten.»
- inget direkt förutom labbhandledare, in med kompetent personal, det måste ju finnas på Chalmers!»
- Inlämningsuppgifterna borde vara sådana att man kan förstå dem utan att prata med läraren. Tentan var påtok för komplicerad i spegling till kursens innehåll!»
- Eftersom det är en så pass komplicerad kurs är det viktigt att man hänger med på föreläsningarna, så tycker tempot där borde vara långsammare än det var»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Bengt Lennartsson, mer engagerad föreläsare har man svårt att hitta.»
- Övningarna.»
- Boken var bra och väl strukturerad. Inlämningsuppgifternas upplägg var bra.»
- inl. uppg. övningarna,»
- Bra med inlämningsuppgifter.»
- Inlämningsuppgifterna»
- inlämningarna, då måste man ta tag i det och lära sig.»
- det mesta!»
- Jag gillar upplägget med hela kursen, men det känns som man bara har krafsat ihop något för att det ska gå snabbt att gå igenom materialet och detta får eleven igen på tentan då man tar upp omöjliga uppgifter»
- Inlämningsuppgifter. Man lär sig mycket!!»
- Bra engagerad lärare, syns att han gillar det han håller på med»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna! ( 5 är högsta betyg)

Matrisfråga

- Extremt intressant ämne, OK kursupplägg överlag.»
- En helt okej kurs även om den var svår och tog mycket tid. Jag hade dock gärna sett fler övningstal lösas för att lättare kunna handskas med de svårare tentauppgifterna vilka man måste behärska för att bli godkänd på kursen!»
- bra kurs, bra övningar (ibland lite slarvigt, men poängen gick alltid fram) »
- perfa, synd på de trötta lab-ledarna»
- Vettig kurs, vettigt upplägg, svårt, men bra!»
- Väldigt svår kurs men också intressant»

Betyg
22 svarande

1 4%
2 9%
6 27%
12 54%
1 4%

Genomsnitt: 3.45

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Viktor - För guds skull nej, nej och åter nej. Bengt var bra, men jag vet inte om han är tillräckligt bra.Anna-Maria har jag inte varit hos.»
- Bra labbhandledare, Fei Zhennan. Pedagogiskt pris till honom? Varför är han diskvalificerad från det? Jag vill nominera honom till det!»

Föreläsare, Bengt Lennartsson
23 svarande

Ja»4 17%
Nej»11 47%
Vet ej»8 34%

Genomsnitt: 2.17

Övningsledare, Viktor Larsson
23 svarande

Ja»0 0%
Nej»17 73%
Vet ej»6 26%

Genomsnitt: 2.26

Övningsledare, Anna-Maria Carstensen
23 svarande

Ja»0 0%
Nej»10 43%
Vet ej»13 56%

Genomsnitt: 2.56

12. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna den nya utvärderingsmallen och det nya betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

- Wow detta var mycket bättre upplägg än tidigare. Bra med ++, -- osv.»
- Mycket bättre. :)»
- Mycket bättre format på utvärderingen än förra läsperioden. Tror inte att det går att banta ner mer utan att förlora allt för mycket input.»
- Bättre med mindre frågor som ni har nu. Mer relevanta betygsättningar.»
- den nya utvärderingsmallen känns mycket bättre»
- Snygg ny mall! Snabbt och smidigt.»
- Enklare och tydligare.»
- Annorlunda, kan ej påstå att det är varken bättre eller sämre.»
- Hyfsad mall, det börjar ta sig!»
- Thumbs upp! skönt o bli av med alla siffror, "-- - OK + ++" är mycket tydligare, bra där! Bra frågor o lagom långt med. Men var tog "hur mycket tid har du lagt ner på kursen"-frågan vägen? Var en hel del tid på den här kursen»Kursutvärderingssystem från