ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 VT - Arbetsorganisation, TEK075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-31 - 2010-06-02
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: 9%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- helt ok. Rapport-PM var sjukt dåligt skriven bara, högstadienivå, därför mycket tråkig att läsa och jobba med.»

Kurs-PM
5 svarande

- -»0 0%
1 20%
OK»2 40%
0 0%
++»2 40%

Genomsnitt: 3.6

Kurshemsidan
5 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»2 40%
2 40%
++»1 20%

Genomsnitt: 3.8

Rapport-PM
5 svarande

- -»0 0%
2 40%
OK»0 0%
2 40%
++»1 20%

Genomsnitt: 3.4

2. Kurslitteraur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Rubens bok var en av de sämre jag läst (skummat genom). Det är nog inte möjligt att upprepa sig mer än boken i fråga, eller för den delen skriva så pass mycket om ingenting i många fall.»

Rubenowitz, S., Organisationspsykologi och ledarskap
5 svarande

- -»1 20%
1 20%
OK»1 20%
1 20%
++»1 20%

Genomsnitt: 3

Kompendium i Arbetsorganisation
5 svarande

- -»0 0%
1 20%
OK»2 40%
1 20%
++»1 20%

Genomsnitt: 3.4

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- Har inte varit i kontakt med Ludvig... Lars och Björn gör ett stabilt jobb.»

Lars Trygg
5 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»0 0%
2 40%
++»3 60%

Genomsnitt: 4.6

Ludvig Alfredson
5 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»2 40%
2 40%
++»1 20%

Genomsnitt: 3.8

Björn Söderberg
4 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»3 75%
1 25%
++»0 0%

Genomsnitt: 3.25

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Kul och bra simulering. Föreläsningarna var generellt mycket långdragna och många av föreläsarna var stela.»

Föreläsningar
5 svarande

- -»0 0%
1 20%
OK»0 0%
3 60%
++»1 20%

Genomsnitt: 3.8

Simuleringar
4 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»0 0%
2 50%
++»2 50%

Genomsnitt: 4.5

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- ingen aning.. enligt mig kan denna kursen i princip sammanfattas med 2 ord: sunt förnuft. Dock finns det undantag då relevant information diskuterades. Svårt att säga, tempot var la ok, tempot på relevant information var extremt lågt.»

Föreläsningar
5 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»5 100%
För snabbt»0 0%

Genomsnitt: 2

Övningar
5 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»5 100%
För snabbt»0 0%

Genomsnitt: 2

Rapporten
5 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»4 80%
För snabbt»1 20%

Genomsnitt: 2.2

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- nej»

Tentan
5 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»3 60%
2 40%
++»0 0%

Genomsnitt: 3.4

Rapporten
5 svarande

- -»1 20%
0 0%
OK»3 60%
1 20%
++»0 0%

Genomsnitt: 2.8

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygstatistiken

Matrisfråga

- Eftersom jag inte har godkänt i Winrothsportar än så! »
- Skulle också kunna få en 4a, det beror helt på hur rättarna tänker. Mina svar på tentan innehåller den information som efterfrågas, dock inte alltid i rätt form, dvs termer enligt "teorin" mm (jag har mer vardagliga termer)»

Betyg
5 svarande

1 20%
0 0%
2 40%
2 40%

Genomsnitt: 3

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Alltså hela kursen är mycket tråkig, utom övningen och kanske ett fåtal föreläsningar. Detta beror helt enkelt på att ämnet är trist och att kursen egentligen behandlar sunt förnuft uttryckt i en salig massa märkliga termer och i massa olika vägar (omvägar).»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Övningen och tanken med praktikfallet, skriv om det bara.»
- Övningen med lego»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna! (Högsta betyg är 5)

Matrisfråga

- Väldigt bra och pedagogiskt om löpande band, framförallt lego-tillfället. Nyttig kunskap. Dock extremt lätt tenta där man inte fick visa prov på några djupare kunskaper.»

Betyg
5 svarande

0 0%
0 0%
2 40%
3 60%
0 0%

Genomsnitt: 3.6

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Eftersom det knappt finns någon relevant information att lära ut i denna kursen ser jag ingen av dessa som kandidater genom denna kursen, kanske genom andra så vet ej.»

Föreläsare Lars Trygg
4 svarande

Ja»2 50%
Nej»0 0%
Vet ej»2 50%

Genomsnitt: 2

Övningsledare Ludvig Alfredson
4 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej»4 100%

Genomsnitt: 3

Övningsledare Björn Söderberg
4 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej»4 100%

Genomsnitt: 3

12. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna den nya utvärderingsmallen och det nya betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

- tycker det fungerar rätt bra»Kursutvärderingssystem från