ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kandidatarbete vid maskinteknik VT10

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-31 - 2010-09-07
Antal svar: 93
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Bakgrundsfrågor

1. Vid vilken institution har du gjort ditt kandidatarbete?*

93 svarande

ARKX01 - Arkitektur»0 0%
BMTX01 - Bygg- och miljöteknik»0 0%
DATX02 - Data- och informationsteknik»0 0%
ENMX02 - Energi och miljö»2 2%
FUFX02 - Fundamental fysik»0 0%
KBTX01 - Kemi- och bioteknik»0 0%
MCCX02 - Mikroteknologi och nanovetenskap»0 0%
MTTX02 - Material- och tillverkningsteknik»3 3%
MVEX01 - Matematiska vetenskaper»3 3%
PPUX03 - Produkt- och produktionsutveckling»35 37%
RRYX02 - Radio- och rymdvetenskap»0 0%
SJOX02 - Sjöfart och marin teknik»2 2%
SSYX02 - Signaler och system»8 8%
TEKX04 - Teknikens ekonomi och organisation»2 2%
TIFX02 - Teknisk fysik»3 3%
TMEX02 - Tillämpad mekanik»35 37%

Genomsnitt: 12.58

2. Hur många har ni varit i er grupp?*

93 svarande

1 1%
10 10%
36 38%
24 25%
22 23%

Genomsnitt: 3.6

3. Har du varit nöjd med ditt val (tilldelning) av kandidatarbetet?*

93 svarande

Ja»87 93%
Nej»6 6%

Genomsnitt: 1.06

- Först inte eftersom att jag inte fick mitt förstahandsval, men det blev ändå bra till slut.» (Ja)
- Fick ju mitt förstahandsval.» (Ja)
- Har lärt mig mycket ang. tjänster vs produktkoncept och sammarbete inom grupp» (Ja)
- inte riktigt vad som sagts i det man läste när man valde kandidatarbete.» (Ja)
- Tillslut var jag det . Dock var det jobbigt med alla byten som blev, pga. av det öpnna systemet och felomgången.» (Ja)
- Det hade varit bra om ni skriver mer givna rubriker då man ska välja kandidatarbetet. Det visade sig att "Strömning i rör" handlar om hanteringssystem för sopor som transportera med hjälp av rör.» (Ja)
- Ja, med tanke på att det var mitt egna projekt!» (Ja)
- Fast arbetet borde utformats på ett annat sätt, fel upplägg.» (Ja)
- Dock var det väldigt rörigt efter tilldelningen när vissa arbeten dubblerades och resulterade i att några fick lägre prioriterade arbeten.» (Ja)
- Fick mitt förstaval» (Ja)
- Dock bör man inte skicka ut vilket kandidatarbete man har fått innan det är säkert.» (Ja)
- fixade ett själv» (Ja)
- Fixat eget» (Ja)
- Mitt tredjeval. Dock blev det bättre än förväntat.» (Nej)
- Blev inte riktigt som jag tänkt mig. Fick inte bland de första jag önskade så hade helst velat göra något annat.» (Nej)
- Jag fick först mitt andrahandsval, vid den omval som skedde fick jag sedan mitt tredjehandsval. » (Nej)

4. Hur fick du reda på vilka arbeten som var tillgängliga för dig?*

93 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag var på programinformationen»51 54%
Jag använde portalen för att få information»78 83%
Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida»16 17%
Jag kontaktade en person direkt på institutionen»4 4%
Jag/vi hade ett eget förslag»10 10%

- Det uppmuntrades inte att leta upp eget förslag. Jag visste faktiskt inte ens att den möjligheten fanns. Jag har dessutom fått reda på att de som försöker komma på kandidatarbeten på institutionerna tycker att det är svårt att komma på vettiga förslag och gärna skulle se att studenterna kom med egna förslag.» (Jag använde portalen för att få information, Jag utnyttjade direkt institutionernas hemsida)
- Pratade med Johan Bankel, för att sedan få information om vilka som var tillgängliga» (Jag använde portalen för att få information)
- Informationen om egna kandidatarbeten borde kommit tidigare då man endast hade en vecka på sig att skicka in det samt leta upp handledare och få det godkänt av institutionen.» (Jag var på programinformationen, Jag använde portalen för att få information)
- Borde finnas tidigare information om att man kan söka eget arbete.» (Jag var på programinformationen, Jag använde portalen för att få information)
- Tycker det var väldigt dåligt med information i tid allmänt, främst vad gäller att hitta egna projekt som jag tror skulle göra att flera upplever arbetet roligare och mer utmanande.» (Jag var på programinformationen)
- Lite klantigt att denna info kom ut till det flesta n"r det redan var f,r sent att skicka in egna förslag. Fick ofta kommentaren, oj har du fixat eget, kan man göra så? Tyder på att budskapet att det faktiskt är möjligt inte når ut och känns som att skolan försöker mörka det alternativet för att få så lite extra arbete som möjligt ... Dålig inställning maskin! Kolla på I-sektionen!» (Jag/vi hade ett eget förslag)


Arbetet i gruppen

5. Hur tycker du att arbetet i gruppen har fungerat?*

93 svarande

Dåligt»1 1%
Mindre bra»1 1%
Växlande bra»17 18%
Bra»23 24%
Mycket bra»51 54%

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite upp och ner pga dåliga avgränsningar» (Växlande bra)
- Fungerade jättebra tills slutet, då några verkade hoppas på högre makter för att få saker gjorda, då de själva inte avsatte tid..» (Växlande bra)
- Vi var tre som arbetade väldigt bra ihop, den fjärde var dock inte med på så mycket» (Växlande bra)
- Över lag har det fungerat bra inom gruppen. Det är dock naturligt att när gruppen är så pass stor som 6 personer att visa individer väljer att delta mindre och i viss mån kommer undan med detta. Vilket jag kan störa mig på. Med lite mindre grupper om säg 4 personer måste alla individer i gruppen ta ett annat typ av ansvar och det går inte att gömma sig bakom andra för då detta skulle visas direkt i resultatet.» (Växlande bra)
- Har varit en snevriden arbetsbelastning.» (Växlande bra)
- En i gruppen har varit ett problem, men i övrigt har det fungerat mycket bra.» (Växlande bra)
- Det har varit väldigt varierat hur mycket tid alla vill lägga ner. » (Växlande bra)
- Några i gruppen bitvis lagt ner alldeles för lite kraft på projektet.» (Växlande bra)
- Med en grupp på sex personer är det lättare för någon att inte göra lika mycket som de andra» (Växlande bra)
- Bra mellan maskinstudenter mindre bra med fysikstudenter även om ja inte kännde någon innan.» (Växlande bra)
- Tråkigt när vissa personer inte kan ta egna initiativ och jobba mer självständigt utan tror att det ordnar sig och funderar inte så mycket på vem som ska ordna det utan bara att nån kommer gör det så jag slipper.» (Växlande bra)
- Vissa medlemmar i gruppen arbetade inte lika mycket.» (Växlande bra)
- Som i alla grupper har det varit upp och ner. Men arbetet har fungerat bra med dom flesta i gruppen» (Bra)
- Jag tycker att jag har fått dra i arbetet väldigt mycket i omgångar.» (Bra)
- Ovanligt att arbeta med 5 andra tjejer, men det har fungerat förvånansvärt bra.» (Bra)
- Trots att jag varit själv tycker jag det fungerat mycket bra. Troligtvis mycket tack vare de bra kontaktpersonerna jag haft på företaget.» (Bra)
- Vi kände varandra innan, fast jag visste inte att de hade sökt samma som jag.» (Mycket bra)
- Arbetet har fungerat mycket bra med de flesta i gruppen» (Mycket bra)
- Mycket trevlig grupp!» (Mycket bra)
- Vi har haft jättebra sammanhållning i gruppen!» (Mycket bra)

6. Hur tycker du att handledningen har fungerat?*

93 svarande

Dåligt»5 5%
Mindre bra»12 12%
Växlande bra»18 19%
Bra»28 30%
Mycket bra»30 32%

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ingen respons från handledaren, inte ens vid raka frågor. Tråkigt när man inte lär sig något» (Dåligt)
- Vår handledare har spenderat största delen av lp4 i tyskland och har därför inte varit tillgänglig och har inte varit direkt engagerad i vårt projekt.» (Dåligt)
- Handledaren hade dålig koll på vad som förväntades av honom.» (Dåligt)
- Man vet inte alls vad man ska kräva av handledaren och när han säger att vissa resultat som vi fått fram flera veckor tidigare inte stämmer fem dagar innan inlämning av rapporten och tycker att man ska ändra blir man väldigt matt.» (Dåligt)
- Då jag varit ensam har kontakten med handledare varit viktig. Mina handledare på företaget var mycket bra men jag är inte alls nöjd med handledaren på chalmers. Han var inte intresserad av att hjälpa mig och när jag hade frågor så blev ofta svaret "det vet nog du bättre än jag". Försökte även få honom att lotsa mig vidare bland skolans anställda för att få svar på mina frågor. Han droppade ett par namn som inte gav mycket. Tycker stödet från skolan var väldigt dåligt, kändes knappast som de var intresserade och kändes (iaf på tillverkningsteknik) att man föredrog att studenter tog uppgifter som instututionen själva lagt fram så man fick så lite extra arbete som möjligt. Det är ju smidigt när handledarna då redan är insatta i uppgiften och typ redan har facit så arbetsprestationen från deras sida blir minsta möjliga. Att sedan feedbacken som kom tillbaka efter att arbete var godkänt var "mindre grupper får generellt ett lägre betyg" påvisar bara ännu mer handledarens oproffesionella handlande. Han hade ju iaf kunnat lägga fram de delar som var till grund för betygsättningen. » (Dåligt)
- Väldigt odefinierad problemuppgift från början, fick dålig hjälp med avgränsningarna vilket styrde kandidatarbetet väldigt dåligt.» (Mindre bra)
- Vår handledare var inte så drivande som jag förväntat mig» (Mindre bra)
- Vår handledning har varit ganska bristande. Handledaren i fråga har inte direkt några goda ledaregenskaper och vi i gruppen anser att vi inte fått de direktiv som hade möjliggjort ett bättre arbete.» (Mindre bra)
- Vi har inte fått nån feedback eller riktlinjer för vart projketet har varit på väg. » (Mindre bra)
- handledaren portionerade ut lite av vad denne ville att vi skulle göra, istället för att låta oss själva lista ut hur vi skulle gå till väga.. dessutom dåligt insatt i vad som gäller generellt för kandidatarbetet.» (Mindre bra)
- Vi hade en väldigt oengagerad handledare.» (Mindre bra)
- Vår handledare var ganska passiv. Vi fick hjälp med det vi ville, men det hade varit bra med mer aktiv handledning och direkt kommunikation med all formalia kring arbetet. Är dock bra övning att arbeta helt själva.» (Växlande bra)
- Var väldigt diffust i början men i slutet var vår handledare väldigt bra!» (Växlande bra)
- Bytt handledare under arbetet och varit väldigt förvirrande.» (Växlande bra)
- Våren handledare var bortrest flera veckor i sträck under 3 månaders tid, vilket var mindre bra.» (Växlande bra)
- Fick veta lite väl mycket viktig info lite för sent, trots att gruppen frågat om det.» (Växlande bra)
- Varit lite dåligt med vad som gäller, vi har mer fått ställa frågor som handeldaren fått kolla upp.» (Växlande bra)
- Ibland har vi fått information lite för sent, så då har det blivit stressigt för oss för att vi har vart tvungna att ändra. Sen har det känts som om han inte har varit insatt i Chalmers rutiner angående kandidatarbete.» (Växlande bra)
- Mycket bra, fram tills att han åkte iväg, men detta kanske är ett vanligt inslag..» (Bra)
- Han har varit ett bra bollplank och i princip alltid funnits tillgänglig.» (Bra)
- Tyvärr var vår handledare bortrest på konferens sista veckan. » (Bra)
- Dock så har handledaren inte vetat så mycket angående inlämningar och hur betyg ska sättas så det har vi fått berätta för honom. Det känns ganska dåligt att de inte fått information om detta. » (Bra)
- Vår handledare har verkligen ställt upp och aldrig nekat hjälp oavsett när vi kommit och frågat.» (Mycket bra)
- Exceptionellt! vill tacka tillämpad mekanik för ett bra och intressant projekt, känns som jag gjort något som de kommer använda!» (Mycket bra)
- Vår handledare har varit bäst. Hon har hjälpt oss otroligt mycket och visat ett stort intresse för vårt arbete.» (Mycket bra)
- Ständigt tillgänglig för konsultation och råd.» (Mycket bra)
- Kanonbra handledare från institutionen» (Mycket bra)
- Jonas Fredriksson har varit väldigt stödjande och visste vart problemen i ett kandidatarbete brukar ligga och var noga med att handleda oss genom dessa» (Mycket bra)
- Björn Pålsson som vi hade hjälpte ofta och gärna till och va engagerad till skillnad från andra skräckexempel man hört!» (Mycket bra)
- Hade handledning 1 gång/vecka så kunde inte vara mer nöjd.» (Mycket bra)

7. Finns det något som du har saknat i samband med kandidatarbetet?*

93 svarande

Ja»37 39%
nej»24 25%
Inget jag kommer på»32 34%

Genomsnitt: 1.94

- En tydlig samling av alla formella saker såsom information och bokning av obligatoriska moment.» (Ja)
- Bättre definierad uppgift.» (Ja)
- ingen kontakt med examinatorn» (Ja)
- Ett dokument med all samlad information om viktiga datum etc» (Ja)
- Aldrig träffat eximinatorn» (Ja)
- Mer riktning och synpunkter från de handledare som skulle hjälpa oss.» (Ja)
- Verklighetsanknytning. Det hade varit givande att på något sätt se verkligheten kring det vi arbetat med. Ett studiebesök hos ett företag hade fungerat bra. Även informationen kring det som berör kandidatarbetet har varit väldigt bristande. Det har varit rörigt att hitta all den information som behövts.» (Ja)
- Information och ett kurs-pm. Det som står på hemsidan räcker inte. Och sammla gärna all info på en plats. Att navigera fackspråk, vetenskapsmetodik och alla andra inblandade är rörigt.» (Ja)
- Ett kurs-pm där all nödvändig information finns listad. Som det fungerat i år så har det varit väldigt mycket information som kommit via ryktesvägen. Ett exempel som kan nämnas är vilken typ av framsida som rapporten skall ha, vi fick reda på detta två dagar innan slutinlämning.Vidare tycker jag det har saknats information om hur opponeringen och betygsättning på denna sker, vem den skall lämnas till osv. Informationen angående vilken grupp som man skulle opponera på kunde också varit klarare, det schema som skickades ut var lätt att misstolka.» (Ja)
- Tydligare vad som gäller kanske ett kurs-pm eller liknande.» (Ja)
- Borde finnas en kurshemsida där all information står inte tre olika som nu!» (Ja)
- MER och tydligare information centralt.» (Ja)
- Ett samlat kurs PM, eftersom vi inte skulle göra allt exakt enligt hemsidans anvisningar, och det var dessutom svårt att hitta på hemsidan. Dessutom var det jobbigt att alla saker gruppen skulle boka hittade på olika ställen och bokades på olika sätt.» (Ja)
- Ett ordentligt kursPM.» (Ja)
- Informationen om att man kan komma med egna förslag. Denna borde komma i början av årskurs 3 så att man har tid att förbereda kontakter, handledare etc. » (Ja)
- ett kurs-pm» (Ja)
- Allt har varit väldigt rörigt, det borde funnits en kandidathemsida med ALL information samlad på ETT ställe, nu har det funnits ett antal och det har varit rätt krångligt att få koll på läget..» (Ja)
- Jag hade velat ha ett tidigare samarbete med ett företag. Arbetet blev väldigt snedbelastat då vårat arbete började först på riktigt efter halvs tiden och det blev då något stressigt.» (Ja)
- Kontakt med examinatorn saknade jag under vårt kandidatarbete. En person som aldrig har träffat oss ska sätt vårt betyg i princip vilket inte är så rimligt. » (Ja)
- Ja, tydlig information för alla datum och annat obligatoriskt med fackspråk, föreläsningar och inlämningar. Även information angeånde presentationen och rapporten kan bli avsevärt mycket tydligare. Studieportalen borde innehålla en sida med alla deadlines och tillhörande information.» (Ja)
- Information» (Ja)
- En hemsida där all information fanns samlad, idag är den uppdelad på så många olika ställen så man blir tokig.» (Ja)
- Ett "kurs-pm" där det tydlig står vad som ska göras. Till exempel att fixa ett ISSN-nummer. Detta fick vi reda på via kompisar två dagar innan inlämning av rapport. Varit lite dålig information allmänt tycker jag!» (Ja)
- Kurs-PM!! För både grupp och handledare.» (Ja)
- Kurs-PM En beskrivning av vad man kan kräva av handledaren Betyg, vad man kommer/kan få, har inte den blekaste vad jag kommer få/om jag klarat det» (Ja)
- Det hade varit bra med en kurshemsida som man kan nå enkelt via portalen där alla obligatoriska moment, generella kompetenser osv finns.» (Ja)
- en kurshemsida med obligatoriska moment och datum» (Ja)
- Ett kurspm som har delats ut till alla. Handledare, exemenatorer och studenter i pappersform. Där det innehåller all information om tex datum hur det är om man är flera i en grupp att man måste redovisa två gånger, om man är från olika instutioner hur fungerar det då. Det måste finns skrifftligt och inte muntligt. » (Ja)
- Tycker inte informationen var tillräckligt tydlig, skulle vilja ha all info på en hemsida, med alla datum specade.» (Ja)
- ETT KURS-PM! Med all info vad som skall göras och betygsgränser, viktiga datum samt vem man skall kontakta för att få rätt info om hur rapporten skall vara upplagd och hur layout och sådant skall se ut för det skiljer sig uppenbarligen mellan institutionerna.» (Ja)
- Information! ... Inte riktigt det ni syftar på antar jag, men bättre information måste det vara! Ofta man inte visste när och var vissa grejer var etc. » (Ja)
- Mer (programspecifik) information på maskinprogrammets hemsida, samt fler åhörare på den muntliga presentationen» (Ja)
- KURS-PM. » (Ja)
- Elektronisk teknisk ordlista!!?? Varför finns ingen?? Fixa Bankel!! Sen fick jag feedbacken att "betyget blir betydligt lägre då rapporten är skriven på engelska vilket försvårar språkbedömningen". Jaha, tyvärr så är svenska ett döende språk inom de multinationella företagen. Jag har bara erfarenhet av 3 stora svenska globala industriföretag och där skrivs ALL dokumentation inom ingenjörssektorn och utvecklingsarbetet på engelska. Är inte Chalmers lite efter som inte har ramarna som krävs för att kunna bedömma en engelsk rapport. Visst min engelska är verkligen inte perfekt, men skriv det då istället för att skriva att "rapporter på engelska ger sämre betyg". Tycker ni borde se det som en fördel om man skriver på engelska. Kanske borde alla kandidatrapporter skrivas på engelska? Tror det är få av oss som i framtiden kommer skriva rapporter på svenska (iaf om företaget är storlek större och har engelska som koncernspråk) » (Ja)
- ett kurspm som både elver och handledare får. riktlinjer som examiitorer och handlerdare får ut till sig eller ett info möte för dem så de har koll på vad de ska göra så att alla elever bedöms jämlikt. Men framför allt ett kurspm där allt viktigt stor så man slipper leta runt på en krånglig portal där vissa grejer inte ens stämmer. MER INFO!» (Ja)

8. Har du/ni använt er av de hålltider som finns angivna på hemsidan för kandidatarbete?

http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete

93 svarande

Ja»82 88%
Nej»11 11%

Genomsnitt: 1.11

- Sidan har varit till bra hjälp.» (Ja)
- För det mesta...» (Ja)
- Inte så ofta» (Ja)
- svårt att hitta viss information» (Ja)
- DOCK bör alla examinatorer och handledare blivit bättre informerade!» (Ja)
- Dock är det vi som hålt reda på dom, och inte varken handledare eller examinator.» (Ja)
- Jag tycker det var svårt att hitta till alla sidor med datum för de olika handledningarna samt rapportstruktur och opponering. Det hade varit bättre om man kunde komma till en gemensam sida för alla saker på studieportalen.» (Ja)
- Vi jobbade främst under dessa tider + extra tider vid behov. » (Ja)
- Det är dock långt ifrån fullständiga» (Ja)
- Har försökt att hålla dem tiderna sen så har vi haft problem med licenser osv som har stört arbetet.» (Ja)
- Varför finns det där och inte på studieportalen om i alla andra kurser?» (Ja)
- fast det var vi själva som informerade handledare och examinator att det var hålltider.» (Ja)
- Handledaren brydde sig inte» (Nej)
- inte som jag medvetet vet om» (Nej)
- försökt» (Nej)

9. Hur visste ni i gruppen att ni låg i fas med arbetet?

93 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade»57 61%
Vi följde vår ursprungliga tidsplan»51 54%
Det visste vi inte»10 10%
Vi hade moment som har gjort att vi kom efter»8 8%
Vår rapport och arbete låg i ofas, annars OK»9 9%

- svårt att veta då det väldigt länge var oklart vad vi skulle göra» (Det visste vi inte)
- Vi träffa vår handledare en gång per vecka och diskutera problem, planering och tid. Vidare eldade vår examinator på oss i god tid så rapporten blev bra!» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade, Vi följde vår ursprungliga tidsplan)
- Vi träffade vår handledare ca 1 gång /vecka.» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade)
- Fast dock med lite modifieringar, men på det stora hela låg vi i fas för det mesta.» (Vi följde vår ursprungliga tidsplan)
- Mycket bra och givande möten» (Vi hade regelbundna möten med vår handl. som återkopplade)
- helgardering på den frågan faktiskt!» ()
- vi hade regelbunda möten med handledaren men han påpekade inget om detta» (Vi följde vår ursprungliga tidsplan)
- Vi kollade efter vad vi hade kvar att göra och var beredde (vissa av oss i alla fall) att jobba mer på slutet för att få det klart.» (Det visste vi inte)
- inga klara direktiv mer än en vecka i förväg av vad vi skulle göra/hur långt vi skulle ha kommit till den veckan» (Det visste vi inte)
- Vi låg inte i fas med arbetet. Konstigt ställd fråga.» ()

10. Hur mycket tid har ni lagt i genomsnitt per vecka med kandidatarbetet?

93 svarande

5 h»0 0%
10 h»0 0%
15 h»16 17%
20 h»31 33%
25 h»31 33%
30 h»15 16%

Genomsnitt: 4.48

- Varierat kraftigt då vi simulerat m.h.a. ADA, så det har varit en del väntetid på våra beräkningar.» (15 h)
- Blev mindre första perioden men desto mer i slutet på sommaren.» (15 h)
- mer än 30 fram mot slutet» (20 h)
- mest efter påsk då vi visste vad vi skulle göra innan påsk 10h/vecka och efter 30-40 h/vecka» (25 h)
- Vi har suttit all utsatt tid plus att vi har varit tvungna och sitta en hel del utöver det.» (25 h)
- Det har varierat, under de sista veckorna har det varat en hel annan takt.» (25 h)
- Har enligt mig lag extremt mycket tid på projektet. Läste på handels i höstas, där la jag inte en tiondel av tiden för samma 15HP. Matstaten fick stryka på foten.» (25 h)
- Eventuellt lite mer om man ser det de sista stressiga veckorna.» (25 h)
- Mycket på slutet.» (25 h)
- Då kandidatarbetet innefattat praktiskt arbete så har arbeten varit mer än 30 timmar i snitt.» (30 h)
- Vi har lagt ner cirka 12 timmar om dagen hela veckan inklusive helgerna. Även påsklovet tillägnades åt kandidatarbete.» (30 h)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.01


Generella kompetenser

11. På vilket sätt har stödet inom "generella kompetenser" bidragit till kandidatarbetets utformning och redovisning?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

93 svarande

Inte alls»10 10%
Till en viss del»32 34%
Svårt att peka på något specifikt»34 36%
Till en stor del»14 15%
Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment»3 3%

Genomsnitt: 2.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- hur kan informationskompetens hjälpa till i ett praktiskt arbete??» (Inte alls)
- fackspråk är bra, men dessa moment ligger för tidigt i tiden. Man har mest nytta av den sista fackspråksmötet.» (Till en viss del)
- senare fackspråkshandledning är bra. resten ger ingenting.» (Till en viss del)
- Vissa småsaker. Inte varit avgörande.» (Till en viss del)
- Träffarna med Bengt Berglund har hjälpt mycket! Fackspråk har ej hjälp så mycket då de ligger konstigt planerat!» (Till en viss del)
- Tycker inte att de gav så mycket. Kändes mer som man kom och satt av tiden för att få sin underskrift på den gröna lappen. Men, men det är väl därför den finns...» (Till en viss del)
- Bra med feedback på arbetet.» (Till en viss del)
- Fackspråks-handledning 1 och 2 var bra!» (Till en viss del)
- Har gett lite information men inget speciellt.» (Till en viss del)
- Fackspråk var ganska bra, inte vetenskapsmetodik» (Svårt att peka på något specifikt)
- Handledare, fackspråk och vetenskapsmetodiken har sagt olika saker hela tiden!» (Svårt att peka på något specifikt)
- fackspråk = bra, däremot så är ju Bengt Berglund ett riktigt tråkigt sömnpiller. Föreläsningarna är tråkiga och övningarna känns som vi som försökskaniner i något galet experiment.» (Svårt att peka på något specifikt)
- Mest givande var möten med fackspråk och vetenskapsmetodiken för utformning av rapporten.» (Till en stor del)
- Fackspråks handledningar va givande. Speciellt med Fia Börjesson.» (Till en stor del)
- Men vi fick modifiera vår kunskap efter arbetet» (Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment)
- Det har varit väldigt bra att få mycket feedback på rapporten och presentationen från olika synvinklar.» (Arbetet skulle inte bli så bra utan detta moment)

12. Vilka generella kompetenser ingick i ditt kandidatarbete?*

Utgå från din grupps gemensamma generella kompetenser.

93 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fackspråks föreläsningar»35 37%
Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk)»84 90%
Informationskompetens (Biblioteket)»17 18%
Vetenskapsmetodik: föreläsningar»67 72%
Vetenskapsmetodik: handledning»72 77%
Gruppdynamik: föreläsning»70 75%
Gruppdynamik: gruppövningar»78 83%
Annat:»4 4%

- Grymt bra med handledning i vetenskapsmetodiken.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Förstår nog inte riktigt frågan» (Annat:)
- utverdering/kursutvärderare» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar, Annat:)
- Gruppdynamiken är jättebra dock borde man ha två träffar en i början av arbetet och en efter så man LÄR SIG att avsluta ett projekt ordentligt!!!» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- 2 st» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk))
- Gruppdynamiken var absolut inget givande. På den obl. övningen satt jag som observatör tyst i över en timme och fick sedan prata 1 min. Medans han ska dra samma exempel som han alltid gör.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Gruppdynamiken med gruppövningar borde inte komma så sent i arbetet. Vi hade problem inom gruppen som kunde ha tagits upp på gruppdynamiken.» (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Tyckte att Bengt Berglunds föreläsningar inte gav något för kandidatarbetet. Tyckte även att han sa samma sak på första föreläsningen som han sa på den andra. Tyckte däremot att fackspråks föreläsningar var mycket bra och användbara i kandidatarbetet.» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk))
- Gruppdynamik föreläsningen känns onödig. Har redat gått på två (ingejössmetodiken och ikot) sedan innan. Denna ger inget mer. Tycker att handledning vetenskapsmetodik inte gav nåt. Krångligt att vetenskapsmetodik och fackspråk inte tycker lika utan säger emot varandra. Tycker därför att man kan få välja vart man vill gå på handledning 2 (fackspråk eller vetenskapsmetodiken). Tycker att det kan räcka att gå på en föreläsning i vetenskapsmetodik och inte tvinga en att gå på tre.» (Fackspråks föreläsningar, Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)
- Gruppdynamiken behöver inte hållas i en föreläsning. Gruppövningarna räcker gott och väl eftersom han upprepar sig i föreläsningen och detta gör att många inte alls lyssnar. » (Handledningstillfällen: 3 st (fackspråk), Vetenskapsmetodik: föreläsningar, Vetenskapsmetodik: handledning, Gruppdynamik: föreläsning, Gruppdynamik: gruppövningar)

13. Finns det någon del som borde läggas till i de generella kompetenserna?

92 svarande

Ja»5 5%
Nej»48 52%
Det är OK»39 42%

Genomsnitt: 2.36

- Ett gruppdynamiks tillfälle efter redovisningen så man tvingar oss studenter att avsluta projekten. Detta motverkar konstiga avslut och lösa ändar.» (Ja)
- Det vore ju kul om de hade nån slags enad front så man slipper olika svar på samma fråga.» (Ja)
- Lära om hur man håller folk motiverade och fokuserade trots motgångar» (Ja)
- Projektledning, projektplanering mer gruppdynamik men inte på ett flummigt sätt som vi har nu. Ta in nån från Volvo som är mer hands-on!» (Ja)
- De flesta föreläsningarna upplevdes som totalt meningslösa. Bättre att lägga in något mer matnyttigt såsom en eller flera föreläsningar om patent.» (Nej)
- För mycket som inte är intressant» (Nej)
- vad är skillnaden på "Nej" och "det är OK"?» (Nej)
- Men fackspråks del borde ses över. Olika grupper verkar få olika åsikter, samt varierande intresse hos handledarna.» (Nej)
- Däremot så borde det vara samma för alla program.» (Nej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.65


Arbetets innehåll

14. Hade ni tillräckliga faktiska förkunskaper för ert arbete?

T.ex det framgick inte i kraven om förkunskaper att man borde ha haft ....

92 svarande

Nej, för att...»3 3%
Ja»68 73%
Delvis ...»21 22%

Genomsnitt: 2.19

- Blev lite för mycket tekniska saker men de kunde vi ta reda på under tiden. Inget komplicerat» (Nej, för att...)
- nya datorprogram. CFD är nytt.» (Nej, för att...)
- jag inte hade läst Fourieranalys.» (Nej, för att...)
- Blev en ganska lång inlednings fas där vi sökte mycket information, men den kunskap vi hade var hel okej.» (Ja)
- fick läsa på lite letteratur.» (Delvis ...)
- Jo men det var en hel del programmering vi fick lite problem med. men det löste sig.» (Delvis ...)
- Vi hade inte kunskap inom induktion, men det fixade sig.» (Delvis ...)
- Saknades kunskap om ett program som inte användes för än på slutet av arbetet. Blev stressigt att försöka sätta sig in i det samtidigt som rapporten skulle skrivas klart.» (Delvis ...)
- Men det hade inte skadat att ha med någon kemiststudent i gruppen. Dvs. en viss teoretisk kunskap hur materialet beter sig på molekylnivår hade varit bra att ha.» (Delvis ...)
- Då vi berörde vissa tekniska ämnen som inte ingår i grundutbildningen har vi fått skaffat oss kunskapen på egenhand. Det har dock bara varit lärorikt. » (Delvis ...)
- Fick mycket föreläsningar av vår examinator och hjälp av handledaren, men själva kandidatarbetet låg mycket över våran kompetensnivå.» (Delvis ...)
- men det var väntat» (Delvis ...)
- beror på vilka avgränsningar man gör.» (Delvis ...)
- Bra specificerat, var dock krångligare än väntat. Men vi fick lektioner och mycket hjälp.» (Delvis ...)
- Vi förstod inte riktigt på vilken nivå vissa beräkningar skulle behöva göras på men det löste sig då vi sökte hjälp på en institution som hade stekoll på just det området.» (Delvis ...)
- Större kunskaper inom kemiteknik hade inte skadat» (Delvis ...)
- Mycket tid gick åt till att lära sig ett datorprogram, men det får man nog räkna med.» (Delvis ...)

15. Har arbetet varit tillräckligt utmanande och lärorikt?

92 svarande

Ja, tack vare ...»80 86%
Nej, för att ...»4 4%
Delvis, mest för att ...»8 8%

Genomsnitt: 1.21

- jo man har fått jobba hårt och sent några dagar, men man har lärt sig också.» (Ja, tack vare ...)
- känns inte riktigt som det har något värde för framtiden det vi gjort tyvärr. » (Ja, tack vare ...)
- man kom i kontakt med fordonsdynamik för första gången» (Ja, tack vare ...)
- väldigt brett och teoretungt» (Ja, tack vare ...)
- vi var intresserade av ämnet sen innan.» (Ja, tack vare ...)
- frihetsgraden i uppgiften» (Ja, tack vare ...)
- att vi jobbade mot och tillsammans med ett företag» (Ja, tack vare ...)
- Verklighetsförankrat» (Ja, tack vare ...)
- bredden på vårt problem.» (Ja, tack vare ...)
- vår tidigare kunskap som med modifieringar blev användbart» (Ja, tack vare ...)
- Det var mycket nytänkande och lärorikt» (Ja, tack vare ...)
- att vårt arbete varit mer av en litteraturstudie med en del empiriska studier. Det har varit mycket lärorikt och man har lärt sig mycket om produktionsutveckling» (Ja, tack vare ...)
- Absolut, hade gärna fortsatt och vidareutvecklat.» (Ja, tack vare ...)
- Området saknade till viss del tidigare forskning samt att det var väldigt intressant.» (Ja, tack vare ...)
- att jag inte kunda mycket av CFD när jag började med kandidaten» (Ja, tack vare ...)
- Det är ett intressant område som ligger i forsknings (Head checks) framkant! Samt då vi fått bra stöd från handledare så har det varit utmanande och kul!» (Ja, tack vare ...)
- all matematik jag fick lära mig samt hur satser och definitoner skall skrivas.» (Ja, tack vare ...)
- bsöken på företag var toppen!» (Ja, tack vare ...)
- Att det varit mycket experiment och väldigt fritt tänkande över hur vi skulle lösa problemen.» (Ja, tack vare ...)
- Blandningen mellan teori och praktik har varit utmanande. » (Ja, tack vare ...)
- att det var ett nytt område och något som verkligen intresserade mig» (Ja, tack vare ...)
- att man fått jobba med ett företag. Det var väldigt spännande och gjorde att arbetet kändes "på riktigt". » (Ja, tack vare ...)
- Att vi valt ett eget utmanande projekt!» (Ja, tack vare ...)
- många intressanta områden att studera» (Ja, tack vare ...)
- ett problem som forskarna på institutionen inte ens hade en aning om hur man skulle börja.» (Ja, tack vare ...)
- Mycket utmanande och lärorikt inför mastersprogrammet.» (Ja, tack vare ...)
- Att det har varit ett spännande kandidatarbete som innehöll en aning mer programmering än vad som hade förväntats. Detta var en rolig utmaning att ta sig an. » (Ja, tack vare ...)
- Man har fått större intresse för det man arbeta med» (Ja, tack vare ...)
- nya områden» (Ja, tack vare ...)
- avancerat ämne.» (Ja, tack vare ...)
- Tack vare att uppgiften var väldigt utmanande i sig.» (Ja, tack vare ...)
- Ja då man verkligen kunde fördjupa sig.» (Ja, tack vare ...)
- att vi var väldigt fria i vår metod och vårt arbetssätt. Vi hade ingen utstakad väg att gå utan fick komma på den själva vilket var väldigt utvecklande och lärorikt.» (Ja, tack vare ...)
- engagerad handledare och examinator» (Ja, tack vare ...)
- Bra tillämpning av arbetet, hade dock kunna vara bättre. Men ett genunit intressant och väldigt aktivt ämne.» (Ja, tack vare ...)
- att det låg på rätt nivå och innehöll flera olika moment» (Ja, tack vare ...)
- Egenarbete och den praktiska tillämpningen. Man kom ur de grundläggande kunskapen man får i kurser ganska snabbt.» (Ja, tack vare ...)
- ... att det var så pass fritt för hur huvuduppgiften skulle lösas.» (Ja, tack vare ...)
- kan bestämma nivån inom gruppen, vilket funkade mycket bra för oss och vi lärde oss mycket nya saker» (Ja, tack vare ...)
- Bra kontakt med näringslivet» (Ja, tack vare ...)
- att vi fick lära oss mycket nytt.» (Ja, tack vare ...)
- att vi fick använda kunskapen från tidigare kurser på ett helt nytt område.» (Ja, tack vare ...)
- Att vi fått tänka nytt och lösa problem som var svåra att förutsäga från början. Det fanns ingen given destination utan vårt slutmål definerades efterhand.» (Ja, tack vare ...)
- nya områden inom bland annat strömningsmekaniken som vi ej berörde under strömningsmekanikkursen.» (Ja, tack vare ...)
- att området var så pass krångligt och krävde gedigen efterforskning och ett noggrant arbete» (Ja, tack vare ...)
- vi inte fått möjlighet att utföra alla de delar som utlovats i beskrivningen. Detta berodde inte på tidsbrist» (Nej, för att ...)
- oklart vad vi skulle göra hade behövt handledning i ett tidigare skede.» (Nej, för att ...)
- Vi har vart för många i vår grupp. Hade räckt att vara max 4 stycken, nu har man istället känt sig ineffektiv och fått lite att göra ibland.» (Nej, för att ...)
- i början var allt nytt och spännande och intressant men själva arbetet var roligare på slutet och därmed var just projetarbetesfasen nyttigare.» (Delvis, mest för att ...)
- Det blev mycket tid som gick åt till annat än effektivt arbete i en grupp med 6 personer. Hade varit lättare att vara färre, även fast projektet var stort. Känns som att grupprocesser och arbetsfördelning tog för mycket tid under den korta tid vi arbetade tillsammans. » (Delvis, mest för att ...)
- ...vi fick utföra ett praktikfall på ett företag. » (Delvis, mest för att ...)
- en del av arbetet var stimulerande.» (Delvis, mest för att ...)
- jobbade med något som var intressant men trodde det skulle vara mer räkna än att bara skriva en stor text» (Delvis, mest för att ...)


Presentation och opposition

16. Har du/ni fått möjlighet att visa de delar som ni arbetat med i kandidatarbetet på ett konstruktivt sätt i er presentation?

91 svarande

Nej, för att...»2 2%
Ja»86 94%
Delvis ...»3 3%

Genomsnitt: 2.01

- Kunde visa många animationer som inte kom med i rapporten!» (Ja)
- Men jag tycker det är otroligt dåligt att exeminator var endast på en av redoviningarna. Det var olika presentationer som grupperna presenterade och det är trots allt inviduell bedömning» (Ja)
- Dock tråkigt att hela presentations-dagen inte är obligatorisk! Hade varit mycket roligare om fler grupper kommit och lyssnat på presentationen.» (Ja)
- Vi fick vara ganska selektiva med det som vi valde att presentera. Vi valde de resultat som kändes mest relevanta för en presentation. » (Delvis ...)
- Svårt att visa upp matlabprogram i en presentation...» (Delvis ...)
- men man borde gett en något liknande kandidatarbete att opponera på, jag förstod inte alls mycket av det som jag blev tilldelad. » (Delvis ...)

17. Har tiden varit tillräcklig för att förbereda din opposition?

Underlag för oppositionen skulle skickas senast lv 8 onsdag till respektive opponerande grupp

92 svarande

Nej, för att...»9 9%
Ja»83 90%

Genomsnitt: 1.9

- Tiden från att man fick rapporten till att skriftlig opposition var väldigt kort. Vi sköt på det till fredagen (så att det blev en vecka) med det var ändå knappt om tid.» (Nej, för att...)
- dess deadline låg mitt i tentaveckan, hade varit bättre att lägga den senare.» (Nej, för att...)
- otydligt när oppositionen skulle lämnas in och till vem/vilka. samt inlämning ons och tentavecka så en vecka var lite snålt.» (Nej, för att...)
- vi fick rapporten vi skulle opponera på 1 vecka för sent.» (Nej, för att...)
- Av principskäl svarar jag nej, då vi var en grupp som fick ny rapport på måndagen, dock var den nya rapporten relativt lättläst och det gick at lämna in i tid ändå.» (Nej, för att...)
- Jag har haft så mycket med mitt andra prjoekt så det var väldigt knappt om tid» (Nej, för att...)
- vi fick flytta fram det pga av tentor» (Nej, för att...)
- andra omständigheter, men en dag räcker.» (Nej, för att...)
- den extra tid som fanns ville vi lägga på vår egen rapport.» (Ja)
- Hade ingen tenta den LP» (Ja)
- Det skall inte vara mindre tid i alla fall.» (Ja)
- Det handlade om en prioriteringsfråga. För de som hade tentor tror jag att tiden var otillräcklig.» (Ja)
- Fast vi hade en dugga i ett annat ämne dagen efter deadline» (Ja)
- Dock är 500 ord en liten gräns då man ej hinner ta upp både bra och dåliga saker om det finns mycket av båda delarna! Borde utökas och fokuseras på att hjälpa gruppen framåt med sina arbeten!» (Ja)
- Men tänk på det till nästa gång att vissa har en rapport på 30 sidor medan en annan grupp får en rapport på 180 sidor... Det är stor skillnad..» (Ja)

18. Har det funnits något som du har saknat vid redovisningen?

91 svarande

Nej»64 70%
Ja, nämligen»27 29%

Genomsnitt: 1.29

- pekpinne» (Ja, nämligen)
- ett mörkt rum» (Ja, nämligen)
- handledaren» (Ja, nämligen)
- Eximinator» (Ja, nämligen)
- Vår examinator deltog inte på vår redovisning. Han var närvarande vid oppositionen men som sagt inte vid redovisningen, vilket var tråkigt och känns lite konstigt hur han ska kunna göra en ordentlig bedömning då han inte var där.» (Ja, nämligen)
- någon uppstyrande person i varje klassrum samt en dator så alla inte tar med sig egen, räcker med usb...» (Ja, nämligen)
- En opponent grupp som hade rätt förkunskaper och därmed kunde komma med konstruktiv kritik på vår rapport och presentation!!! funkar ej att ha folk som ej har läst FEM om de ska opponera på ett djupgående FEM arbete!!!» (Ja, nämligen)
- Vår examinator var inte där, han hade en annan grupp han var tvungen att lyssna på.» (Ja, nämligen)
- Mer åhörare.» (Ja, nämligen)
- handledarens närvaro, hade varit kul om han visat lite intresse iaf..» (Ja, nämligen)
- Det hade varit mer proffsigt om man kunnat låna trådlösa dosor för att klicka fram nästa slide. » (Ja, nämligen)
- När jag redovisade så var verken min handledare eller examintor närvarande. Jag stör mig inte på det alls. Men jag undrar hur de kan sätta individuella betyg när de inte har varit och lyssnat! Observera att de inte hade skickat någon representant heller. » (Ja, nämligen)
- Fler åhörare, hela klassen hade gärna fått vara där!» (Ja, nämligen)
- Bullar» (Ja, nämligen)
- Möjligen bättre projektorer. Vi pröva vår pres. i en hörsal och där syntes allt klockrent. Men när vi presenterade syntes vissa bilder dåigt. » (Ja, nämligen)
- ett bättre upplägg!! kortare presentationer! tänk petcha kotcha! 20 slides 20sekunder på slide! större presentationssalar! mer folk! lngre opponeringar.» (Ja, nämligen)
- vår handledare... Har ej haft någon kontakt med examinatiorn under arbetets gång utan bara med handledaren. Examinatorn va på plats vid redovisningen men inte handledarn vilket gjorde att arbetet kändes oviktigt.» (Ja, nämligen)
- examinatorns närvaro, hade vart roligt om man hade fått sett honom någon gång relaterat till något som jag presterat» (Ja, nämligen)
- lite fakta kring hur det fungerar. Vad som finns på plats ex. projektor, trådlös mus. När man kan börja redoviosa, när man känner för det eller om nån presenterar en. Detta var inte ett jätte stort problem, men kom dit så visste man inte hur det fungerade.» (Ja, nämligen)
- lite väl lite åskådare» (Ja, nämligen)
- att vår handledare var på plats. Ska inte redovisningen vara obligatorisk för dem också?» (Ja, nämligen)
- att fler kom och tittade. Man blev väldigt avtrubbad när det bara sitter en opponerande grupp samt sin egen grupp och lyssnar och man måste höra samma presentation två gånger, blir väldigt långdraget...» (Ja, nämligen)
- Redovisade för väldigt få personer» (Ja, nämligen)
- obligatorisk närvaro för de olika grupperna. Redovisningen skulle kännas mer seriös om fler personer var där och lyssnade. På förmiddagen var det nästan fullt men på eftermiddagen var det tomt.» (Ja, nämligen)


Examination

19. Har det varit tydligt vad handledarens och examinatorns roller har varit för examinationen?

90 svarande

Ja»44 48%
Nej, för att ...»31 34%
Delvis, mest för att ...»15 16%

Genomsnitt: 1.67

- Dock borde mer information givits till handledare och examinator om var när och hur saker ska lämnas in presenteras och liknande!» (Ja)
- Väldigt konstigt att gruppen har bara kontakt med handledaren men det är examinatorn som sätter betyg! Jag kan passa på och skriva att i mitt fall så var verken examinatorn eller handledaren hjälpsamma. Det gick jättebra under resans gång. Men Det är dåligt att en person väljs som handledare då han är bortrest under mer än halva projektet. Samtidigt som att examinatorn var bara på halva redovisningen. Det känns att rapporten ligger till grunden för betyget och inget annat. » (Ja)
- Examinatorns roll har ju uppenbarligen bara varit att läsa rapporten och närvara vid redovisningen...» (Ja)
- examinatorn har varit väldigt delaktig i processen. Har haft samma roll som handledaren» (Nej, för att ...)
- det var synd att inte handledaren kom på presentationen, och vi har inte fått någon information om något betygssamtal/uppföljning» (Nej, för att ...)
- väldigt oklart vem som var handledare/examinator» (Nej, för att ...)
- jag har inte läst någontng om det och handledaren har inte sagt något om det.» (Nej, för att ...)
- jag vet inte hur betygssättningen fungerar» (Nej, för att ...)
- Vi hade samma handledare och examinator» (Nej, för att ...)
- vår handldedare blev vår examinator» (Nej, för att ...)
- Vi har inte träffat vår examinator än, det känns som det skulle vara svårt för honom att sätta betyg, så jag antar att handledarens rekomendation blir betyget.» (Nej, för att ...)
- vi har inte haft så mycket kontakt med någon utav dem. » (Nej, för att ...)
- vi har knappt vetat vem examinatorn varit och informationen har varit undermålig» (Nej, för att ...)
- Vi har inte någon gång under arbetets gång fått reda på betygsättning eller dylikt.» (Nej, för att ...)
- Vår examinator är väldigt disträ. Handledaren kommer sätta betyget i praktiken» (Nej, för att ...)
- de visste det inte själva.» (Nej, för att ...)
- kan bero på att handledaren själv inte visste vad som skulle in och vad som skulle till han och inte.» (Nej, för att ...)
- lite oklart. examinatorn har inte varit särskilt närvarande så känns som det är handledaren som gjort de strörsta bedömingarna» (Nej, för att ...)
- När vi kom till presentationen var vår handledare där och inte examinator, dock trodde handledaren att han/hon var examinator. Kändes lite dåligt.» (Nej, för att ...)
- den uppgiften var delad i vårt arbete.» (Nej, för att ...)
- de visste nog inte själva riktigt vem som var vem och vad deras uppgift var» (Nej, för att ...)
- Vi har varit tvungna att fråga vår handledare vad som har gällt. Information kring detta har varit bristande.» (Delvis, mest för att ...)
- det är lite tvetydigt vem som egentligen bestämmer betygen, examinatorn går ju efter handledarens rekommendationer och informationen som handledaren skickar vidare» (Delvis, mest för att ...)
- Vi själva tog reda på det. Då det ifrån början var oklart vem som var handledare.» (Delvis, mest för att ...)
- Våran examinator visste inte att han hade oss förrens för några veckor sen så vi har inte haft någon kontakt med honom. Men våran handledare har varit väldigt bra och hjälpt oss väldigt mycket.» (Delvis, mest för att ...)
- ibland står det olika saker beroende vart man tittar» (Delvis, mest för att ...)
- vi följde en plan som funkade med vår examinator och handledare» (Delvis, mest för att ...)
- vår examniator aldrig varit det i ett kandidatarbete tidigare utan bara varit involverad i exjobb.» (Delvis, mest för att ...)
- vi hade mycket handledning även av examinatorn.» (Delvis, mest för att ...)

20. Vilka moment i turordning anser du har påverkat det betyg du fick?

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

- vi har inte fått något betyg » (?)
- Har ej fått betyg» (?)
- Eftersom vi endast var 3 av 4 som var aktiva under arbetets gång gav själva presentationen mer än själva rapporten. Detta var till största del för att en del information som skulle in i rapporten vilken endast den 4e hade tillgång till aldrig lyckades föras in.» (?)
- Har dock inte fått betyg ännu» (?)
- Då jag inte fått mitt betyg än så har jag fyllt i i den ordning som examinatorn har sagt.» (?)
- ej erhållit betyg än» (?)
- Varken våran handledare eller examinator var med på våran opponering. Detta för att våran handledare var bortrest (och då inte såg presentationen heller) och våran examinator han inte med att gå på alla presentationer och opponeringar. Detta är väldigt tråkigt och borde ses över då schemat för presentationer och opponering bestäms.» (?)
- Jag har inte fått min betyg så jag gissar svaren. Kan skriva bara att det var ingen från avdelningen som var med när jag redovisade och opponerade så de bör inte påverka något!» (?)
- ej fått betyg än» (?)
- Vet ej, har inte fått vårat betyg ännu.» (?)
- Inte haft någon avstämning med examinatorn» (?)
- vet ej mitt betyg.» (?)
- Har inte fått nåt betyg än.» (?)
- har inte träffat min examinator och har ingen koll alls på vad jag kommer få för betyg/om jag får godkännt» (?)
- Har inte fått mitt betyg än. Trodde dessutom att det va den rapporten som är rättat efter opponenringen som ska betygssättas?? Framgått dåligt vilken rapport som betygsbedöms» (?)
- Resultat och tillvägagångssätt verkade väga tungt, vilket är bra.» (?)
- Har inte fått betyget än» (?)
- 4 och 5 fanns nästan inte med i mitt kandidatarbete. Vi träffade handledaren 4 gånger (presentationen inräknad) och examinatorn 1 gång.» (?)
- Examinatorn var inte närvarande på min redovisning, borde han ha varit det? Jag vet inte men personligen tycker jag han kunde ha varit där ...» (?)
- hade ingen avstämmning med examinator och tror inte vår handledare kollade på vår opposition utifrån betygsättning» (?)

21. Anser du att ditt erhållna betyg har haft tillräcklig relevans till både kunskapsnivå och arbetsinsats för projektet?

82 svarande

Ja, med lika delar»39 47%
Ja, fast mest för arbetsinsatsen»9 10%
Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig»3 3%
Jag vet inte»31 37%

Genomsnitt: 2.31

- ej erhållit betyg än» (?)
- ej fått betyg än» (?)
- Har inte fått betyg än.» (?)
- har inte fått ett betyg än» (?)
- Har lärt oss väldigt mycket och har jobbat väldigt mycket för det» (Ja, med lika delar)
- Betyget var baserat på att jag skrivit på engelska och den tydligen inte var tillräckligt bra enligt examinatorn. Mer än så vet jag inte. Vet inte om han jämförde med den svenska språknivån i en rapport har inte fått några svar på mina feedbackfrågor ... Från företagets sida så var de iaf helnöjda t.o.m. så nöjda att de gav mig en slant som jag inte räknat med. Så jag är inte bitter ,) De engelsmän jag jobbade med hjälpte mig en hel del med språket i rapporten och de verkade nöjda men tydligen så är Mr. Kinnander stråt vassare när det kommer till engelskan så han dömde ut oss ... Kändes som att handledaren surnade till ordentligt när jag sa att jag bryr mig mer om att företaget är nöjda än att få ett bra betyg... Jag var ju bara ärlig .. men efter det så var jag ganska säker på vad jag skulle få för betyg oavsett vad jag presterade. Han hade redan bestämt sig tidigt ...» (Nej, jag har inte kunnat visa vad jag lärt mig)
- har inte fått betyg än» (Jag vet inte)
- har inte fått betyget ännu» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyget än ju.» (Jag vet inte)
- har inte fått mitt betyg ännu» (Jag vet inte)
- Pga. att jag ej fått betyget än. Men jag tror att der kommer att bara baserat på lika delar.» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyget än och jag har ingen aning om vad vi kan få då vi inte har haft något betygssnack eller liknande alls.» (Jag vet inte)
- Vi har inte fått något betyg än. Detta är också väldigt dåligt att det inte finns ett bestämt datum då betyget skall sättas och att handledaren och examinatorn då ska sätta sig ner och gå igenom betyget.» (Jag vet inte)
- Vi har varken fått reda på hur vi ligger till eller vad vi kommer få för betyg» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyg än.» (Jag vet inte)
- Har inte fått betyget än» (Jag vet inte)

22. Har du har uppfattat att det funnits utrymme att få olika betyg inom projektet?

86 svarande

Ja»45 52%
Nej»34 39%
Det borde funnits»7 8%

Genomsnitt: 1.55

- vet ej» (?)
- ej erhållit betyg än» (?)
- ej fått betyg än» (?)
- Har inte fått betyg än.» (?)
- eventuellt» (Ja)
- Men det är ett grupparbete vilket gör att ens betyg bedöms väldigt mycket utifrån gruppens prestationer snarare än individernas» (Ja)
- Man är betyg efter vad man presterar! Vilket är rimligt.» (Ja)
- ett för rapporten, ett för planeringsrapporten och ett för opponeringen??» (Ja)
- ja, men det var ej aktuellt» (Ja)
- Blev olika betyg inom projektet.» (Ja)
- vi kom överrens om att vi alla skulle få ett gemensamt betyg inom gruppen» (Nej)
- det blir antagligen höga betyg för att man måste lägga ner så mycket tid så att det blir bra tillslut » (Nej)
- Om gruppen kommit överrens om olika ambitionsnivåer hade det gått. Men examinator och handledare har inte haft någon koll på hur arbetet fungerat eller hur olika personer bidragit.» (Nej)
- Svårt för utomstående att se vem som gjort vad.» (Nej)
- Svårt att betygsätta olika betyg på olika personer i gruppen» (Nej)
- Då vi inte har haft så mycket kontakt med vare sig examinator eller handledare ter det sig i mina ögon omöjligt att sätta individuella betyg på oss.» (Nej)
- Prestationensskillnaden inom gruppen har varit enorm och halva gruppen är knappt värda godkänt medans andra bör få 5a. Nu slutar det på ett medeletyg för samtliga istället.» (Nej)
- Känns konstigt med en bidragsrapport... Alla har ju arbetat med allt så det blir konstigt att dela upp... Och tidsloggen är orättvis eftersom vissa läser långsammare än andra exempelvis och får 30 timmar plus. Tycker det är löjligt ifall man skulle grunda betyget på det när den är så osäker som den är. Tänk även på att många är väldigt "generösa" när de för in sina tider i tidsloggen. Jag betonar detta då jag inte ansvarade för att skicka in slutgiltig tidslogg, och när jag väl såg den låg jag minst 10 timmar minus jämfört med de andra, och jag VET att jag inte är den som varit borta mest!!» (Nej)
- Folk gör självklart olika mycket, men det borde finnas något sätt att mäta det på.» (Det borde funnits)
- Nja, då handledare ej haft 100% koll på vad som gäller så hade det aldrig diskuterats om individuella betyg.» (Det borde funnits)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.55
Beräknat jämförelseindex: 0.63

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från