ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp4 09/10 Statistik- och sannolikhetslära, LMA120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-28 - 2010-06-13
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

LÄRANDEMÅL: (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


1) ta risker som i förväg är kalkylerbara,

2) fatta beslut som har störst sannolikhet att vara optimala,

3) göra prognoser med känd träffsäkerhet

1. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 25%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 40%

Genomsnitt: 2.85

- brukar aldrig läsa målen» (Jag har inte sett/läst målen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 66%
Nej, målen är för högt ställda»11 33%

Genomsnitt: 2.33

- Målen är rimliga men jag tycker att kursen är värd för lite poäng om man jämför med t.ex Byggproduktionen. Jämför man de två kurserna och hur mycket tid man har lagt ner på respektive för att uppnå målen så skulle jag vilja säga att Statistiken snarare är värd 7.5 poäng och Byggproduktionen 3 poäng.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Poängtalen är alldeles för lågt satta med avseende på hur mycket tid man lagt på denna kurs i jämförelse med byggproduktionen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Denna 3-poängskurs har tagit lika mycket tid som de andra kurserna vi läst denna period. » (Nej, målen är för högt ställda)
- För stor kurs i förhållande till högskolepoäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kursen är bara 3 poäng men ändå måste man lägga ner tid på den som om den vore 7.5» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»11 32%
Ja, i hög grad»20 58%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.67

- bra tentamen!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»5 12%
Ganska stor»15 37%
Mycket stor»17 42%

Genomsnitt: 3.15

- Vore bättre med mer undervisning och mindre historieberättande, vi går på föreläsningar för just föreläsandet, inte för att höra massa historier..» (Ganska liten)
- Riktigt bra föreläsare!!! Eloge till Ulla!» (Ganska stor)
- Suverän lärare! Lättade upp ett annars tungt ämne och det blev läsperiodens roligaste kurs. » (Mycket stor)
- Väldigt bra lärare» (Mycket stor)
- Mycket bra lärare, den bästa vi har haft!» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 12%
Ganska stor»17 42%
Mycket stor»18 45%

Genomsnitt: 3.32

- Formelsamlingen var överflödig. Allt stod i boken. » (Mycket stor)
- Mycket pengar (600 - 700kr)för en tre poängskurs om man ska ha alla böcker och det behöver dom flesta.» (Mycket stor)
- Jättera bok med lösningar.» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»9 22%
Ganska bra»23 57%
Mycket bra»6 15%

Genomsnitt: 2.82

- Förvirrande att studentportalen länkade till nästa termins kurshemsida och man fick klicka runt en bra stund för att hitta årets kurshemsidan.. men väl där gick allt att hitta som man behövde. » (Ganska dåligt)
- ulla struntade fullständigt i vilka som var kursrepresentanter, tolkar det som att hon struntar fullständigt i vad vi elever anser om kursen.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan strulade mycket.» (Ganska dåligt)
- Helt plötsligt mitt i kursen försvann allting på nätet.» (Ganska dåligt)
- Fel på kurshemsidan, eller man blev länkad till nästa års sida från studieportalen vilket gav intrycket av att det inte lades upp något på sidan» (Ganska bra)
- har bara kollat på hemtentor från webbsidan men tycker det har räckt» (Ganska bra)
- Det var svårt att hitta rätt när man skulle skriva ut tentor men i övrigt bra.» (Ganska bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»2 5%
Låg»0 0%
Lagom»16 40%
Hög»10 25%
För hög»12 30%

Genomsnitt: 3.75

- Varför inte lika gärna läsa hela kursen på 4.5 poäng ?» (För låg)
- (för hög i förhållande till antalet poäng)» (Lagom)
- Med tanke på att kursen bara är på 3 hp var belastningen hög. » (Hög)
- I förhållande till tre poäng och hur hög till exempel byggproduktionen var» (Hög)
- Det här är en kurs på 3hp och den har varit utan tvekan den tyngsta kursen den här läsperioden. Mer poäng till kursen eller sänk arbetsbelastningen.» (För hög)
- vet inte riktigt hur det här med poäng på en kurs ska vara, men trodde att en 4 poängs kurs skulle vara mindre än en 7,5 poängs kurs. Men jag kanske har missuppfattat hela systemet.» (För hög)
- För häg i jämförelse till hur mycket poäng kursen är värd. Den borde vara värd ca 6 poäng istället för 3.» (För hög)
- Jämfört med antal poäng kursen gav var belastningen extrem» (För hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»16 40%
Mycket bra»12 30%
Har ej sökt hjälp»10 25%

Genomsnitt: 3.72

- Vore bra med övningstillfällen.» (Ganska bra)
- Skulle ha varit bra att ha räknestugor!» (Ganska bra)
- Skulle varit bra att åtminstone ha ett övningstillfälle i veckan. » (Ganska bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 20%
Mycket bra»29 72%
Har ej sökt samarbete»3 7%

Genomsnitt: 3.87

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 17%
Hög»19 47%
För hög»14 35%

Genomsnitt: 4.17

- Svårt att ha tid till tre tentor under en vecka.» (Hög)
- Inte så farligt till en början, men det blev ett väldigt stort stressmoment med 3 tentor och därför mycket att göra. » (Hög)
- 3 tentor är för mycket. Och när den största kursen är den med minst arbetsbelastning och den minsta kursen den med störst blir det lite underligt... Hur fungerar egentligen systemet mellan högskolepoäng och arbetsbelastningen?! Slumpartat? » (För hög)
- Tre tentor samma period är inte helt okej. Speciellt inte under 5 dagar» (För hög)
- Dåligt planerat att lägga tre kurser i samma läsperiod. Väg och vatten har det inte så och det tycks ju fungera.» (För hög)
- Lite mycket med tre tentor plus en hemtenta på en vecka. Hemtentan hade vi dock god tid på oss att göra. Men 2 tentor är bättre än tre.» (För hög)
- Tentorna låg för tätt..» (För hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren! Den enda bra matteläraren vi haft!»
- Arbete med VICO-control bör utvecklas! Ett jättebra verktyg som man skulle kunna arbeta med i högre grad.»
- Läraren, boken»
- Hela upplägget var bra och bör bevaras»
- Föreläsaren! Jag har lätt för matte och lär mig hellre genom att läsa kurslitteraturen. Tidigare mattekurser har jag lärt mig på egen hand och hoppat över föreläsningarna men ändå fått 5:a. Denna kurs valde jag att gå på föreläsningarna enbart för att Ulla var riktigt bra på att lära ut och väldigt underhållande!»
- tycker vi har haft många föreläsningar. Det är bra.»
- Ulla. Grym lärare!»
- Föreläsningarna»
- Bra exempel på lektionerna»
- Jag tycker Ulla gjorde ett jättebra jobb»
- ...»
- Föreläsaren och Boken»
- Mycket duktig föreläsare som gjorde att man orkade hänga med mycket bättre.»
- läraren va grym»
- Ullas föreläsningar är jättebra.»
- Absolut läraren. Hon är verkligen begåvad lärare. Det var länge sedan jag har haft en sådan bra lärare. »
- Läraren»
- Allting, tycker kursen var mkt bra!»
- Ulla»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kursens storlek eller poängen man får för den. »
- Läs 4.5 poäng istället fast en annan period »
- Lite räknestugor skulle nog många uppskatta!»
- ev. lägga in ett övningstillfälle/vecka. »
- Varför inga övningstillfällen?!?»
- fler poäng»
- Kursen behöver räknestugor»
- ...»
- Mindre kurs eller att den motsvarar fler högskolepoäng.»
- för dyra böcker och för mycket att lära sig för en 3 poängskurs bedrövligt»
- Inte ha tre tentor samtidigt»
-
- Det skulle vara bra med några övningstillfällen!»
- öka poängen eller sänk målen»
- Mer poäng för det jobb man lägger ner»


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- För mycket med tre tentor på fem dagar, någon kurs riskerar att bli lidande»
- Om en föreläsning inte blir av kan det vara bra att meddela eleverna i förväg......»


Kursutvärderingssystem från