ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Produktionslogitstik, LUP935

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-28 - 2010-06-28
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 26%
Kontaktperson: Hugo Landgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Övriga studenter


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»3 60%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.4


Under kursen

2. Vad tycker du om kursen som helhet?

Ge ditt samlade omdöme om kursen och ev. övergripande kommentarer.

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»3 60%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

3. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»4 80%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

4. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»3 60%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

5. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»3 60%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

6. Vad tyckte du om kursinnehållet?

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 20%
Bra»2 40%
Mycket bra»2 40%

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Literaturen som användes i kursen var inte helt enkel att förstå och tyvärr för omfattande för kursens innehåll» (Mindre bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.32


Efter kursen

7. Av det som presenterades under kursen har jag känslan av att så här många %:

Summan av de tre allternativen skall vara 100 %.

Matrisfråga

Inte varit något nytt för mig
5 svarande

0 %»1 20%
10 %»2 40%
20 %»0 0%
30 %»1 20%
40 %»0 0%
50 %»1 20%
60 %»0 0%
70 %»0 0%
80 %»0 0%
90 %»0 0%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 3

lyft min kunskapsnivå
5 svarande

0 %»0 0%
10 %»0 0%
20 %»0 0%
30 %»0 0%
40 %»1 20%
50 %»0 0%
60 %»1 20%
70 %»0 0%
80 %»1 20%
90 %»1 20%
100 %»1 20%

Genomsnitt: 8.4

Varit obegripligt och som jag inte kunnat tillägna mig
5 svarande

0 %»2 40%
10 %»3 60%
20 %»0 0%
30 %»0 0%
40 %»0 0%
50 %»0 0%
60 %»0 0%
70 %»0 0%
80 %»0 0%
90 %»0 0%
100 %»0 0%

Genomsnitt: 1.6

8. Svara på följande:

Matrisfråga

Är du nöjd med dina egna insatser?
5 svarande

Ja»5 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
5 svarande

Ja»4 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
5 svarande

Ja»3 60%
Nej»2 40%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.4

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
5 svarande

Ja»5 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1


Övrigt

9. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»5 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

10. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

5 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»4 80%
Mycket bra»1 20%

Genomsnitt: 3.2


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.33
Beräknat jämförelseindex: 0.77


Kursutvärderingssystem från