ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-4 Ingenjörskompetensföreläsningarna, LSP310

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-27 - 2010-10-25
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»


Syfte och genomförande

1. Har du förstått syftet med denna kurs?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Jodå, något»4 16%
Ja, syftet är klart för mig»20 83%

Genomsnitt: 2.83

- Det gicks ju igenom på varje lektion :P» (Ja, syftet är klart för mig)

2. Är det ett vettigt syfte?

25 svarande

Nej, absolut inte»0 0%
Något»2 8%
Ja, absolut»23 92%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 2.92

- Det har varit mycket givande att få se olika aspekter utav mjukvaru-området.» (Ja, absolut)

3. Tycker du att kursens upplägg i stort fungerade som ett sätt att nå detta syfte?

25 svarande

Nej, inte alls (tacksam för kommentar nedan)»0 0%
I viss utsträckning»7 28%
Ja, i hög grad»18 72%
Vet ej, jag svarade Nej på fråga 1»0 0%

Genomsnitt: 2.72

- Många av föreläsningarna från branch-folket var väldigt snarlika, hade man hört en hade man hört alla.» (I viss utsträckning)
- Vissa föreläsningar kändes väldigt relevanta. Alkohol, ergonomi, gamla IT studenter som tagit sig ut i näringslivet t.ex. Vissa kändes däremot lite mindre relevanta eller rent av tråkiga, framförallt vissa som berättade om deras företag (volvo t.ex ). » (I viss utsträckning)
- Vissa delar(/föreläsningar) av kursen var ganska "flummiga" och ointressanta och bidrog egentligen inte med något alls...» (I viss utsträckning)

4. Hur tycker du att denna kurs ska examineras?

25 svarande

Obligatorisk närvaro fungerar bra»24 96%
Jag har ett bättre förslag (fyll i kommentar nedan)»1 4%

Genomsnitt: 1.04

- Kan nämnas att det kändes som att ett fåtal studenter utnyttjade den här formen av examination genom att komma in till föreläsningarna under pausen. I övrigt tycker jag det är en väldigt bra form av examination för den här typen av kurser.» (Obligatorisk närvaro fungerar bra)
- Obligatorisk nävaro är väl aldrig en "bra" examineringsform eftersom den inte säger något om en students kunskaper efteråt, men i den här kursen är det den bästa jag kan komma på.» (Obligatorisk närvaro fungerar bra)
- Med så skilda kunskaper man får inom kursen känns det ganska hopplöst att ha tenta.» (Obligatorisk närvaro fungerar bra)
- Närvaro är bra som examination men det är många som missbrukar det, vet att vissa flera gånger kommit i pausen och sen skrivit på lappen för "full" närvaro för tillfället. Tycker det borde vara närvaro när föreläsningen drar igång(10min in kanske ifall folk är lite sena) och sedan att ni bara kör ett snabbt upprop från lappen med signaturer när föreläsningen är slut, för att se att ingen gått hem i pausen / signerat för någon annan. Visst det känns inte så vuxet men det är tråkigt när folk fuskar. » (Jag har ett bättre förslag (fyll i kommentar nedan))


Sammanfattande frågor

5. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»4 16%
Gott»13 52%
Mycket gott»7 28%

Genomsnitt: 4.04

- Mycket som sades var intressant» (Godkänt)
- Mycket skulle kunna förbättras, men kursens rykte är enligt mig oförtjänt.» (Godkänt)
- Bra bredd på föreläsningarna» (Mycket gott)

6. Vad bör främst bevaras till nästa år?

Titta gärna på kurshemsidan https://pingpong.gate.chalmers.se/courseId/448/content.do?id=319786 för att minnas de olika delarna i kursen

- IT3ornas presentationer»
- De flesta föreläsningarna relaterade till arbetslivet + ergonomi och att doktorera.»
- ergonomikursen var mycket relevant, i och med att det är vanligt att man får problem med det som programmerare. Jag tyckte alla karriär-historier vi fick höra var mycket intressanta.»
- Föreläsningar med folk från yrkeslivet»
- Ergonomiföreläsningen.»
- Spelföreläsningen, finns ett stort intresse för det på linjen och vi har ju en master som går mot spelutveckling.»
- Ergonomiföreläsningen av Jon Kajmar och alla föreläsningar om de olika yrkesliven.»
- Föreläsningarna av personer som arbetar inom IT-sektorn. Mycket intressant att få en bild av hur det ser ut i arbetslivet.»
- Jag tycker att föreläsningen från CESA var jätteintressant.»
- Tyckte det var ett skitbra upplägg av olika sorters lärdomar.»
- Föreläsningarna om ergonomi och om att doktorera tycker jag var intressanta och bör bevaras till nästa år.»
- Föreläsningar med IT-alumner»
- Alkohol, ergonomi, it alumner, de föreläsningar som visade på att IT är ett brett område och att man inte "bara" kan jobba med programmering sen. Teambuildingen var väldigt värdefull också. Har dock varit på bättre ergonomiföreläsningar, tycker att han har lite att jobba på men det är väl inte någon feedback som du kan göra något åt. »
- De föreläsningar som jag tyckte var bra var: IT-alumnerna, Ergonomi (som var mycket bra), "Att doktorera" - Ana Magazinius & CESA-projektet. "Riskbruk av alkohol" är även en viktig föreläsning, men Urban Lindblom är enligt mig en mycket dålig och tråkig föreläsare...»

7. Vad bör främst förändras till nästa år?

Titta gärna på kurshemsidan https://pingpong.gate.chalmers.se/courseId/448/content.do?id=319786 för att minnas de olika delarna i kursen

- Tyckte föreläsningarna om Masterprogram och att doktorera kändes lite väl att gå i förväg, eftersom de behandlade ämnen som i min värld känns väldigt långt i framtiden.»
- Ta bort sensus-föreläsningen. Eventuellt även föreläsnngen om alkohol (om den även ges under nollningen som för oss).»
- Gärna mer personer som pratar grundligt om vilka kunskaper som efterfrågas i branschen.»
- Mer varierade föreläsningar, alltså inte så många från företag som i allt för stor grad sa samma sak.»
- Jag tycker att föreläsningen om riskbruk av alkohol var intressant, men att den kanske egentligen inte har så mycket med vår utbildning eller våra framtida yrken att göra. Den skulle kunna bytas ut mot något annat. Föreläsningen om mångfald i praktiken av Marcus Nilsson var väl lite tankeväckande och framförallt var Nilsson en bra föreläsare, men den kändes även lite i gränslandet av vad jag anser kursen bör innehålla.»
- Presentationsdelens förberedelse var i stort sett icke existerande och denna skulle stå för 50% av betyget. Inte ok.»
- Det var rätt så många föreläsningar med personer från IT-branchen som tog upp ungefär samma saker.»
- Kanske lite mer om masters och sådant? Lite om studier utomlands?»
- Vissa föreläsningar var ganska tråkiga, och gav inte mycket ny info»
- icke nå"t!»
- Mer teambuilding / gruppdynamik tycker jag vore intressant. »
- Byt föreläsare till "riskbruk av alkohol" (och tänk på att de absolut bästa föreläsningarna om alkohol och droger är de som ges av före detta missbrukare, INTE läkare, poliser eller personer från sociala myndigheter. Föreläsningarna om yrkeslivet (som inte gavs av IT-alumner) tyckte jag var ganska menlösa och sa inte så mycket som var aktuellt för oss. Föreläsningen om gruppdynamik hade varit mycket intressant om den hade varit lite mer djupgående och fått lite mer tid av kursen.»

8. Övriga kommentarer

- Jag får ge en eloge för formen på den här kursutvärderingen i förhållande till de tidigare. Det fungerar bättre med direkta frågor istället för hänvisning till någon kursplan som är omständlig att hitta. P.s. Ett förslag till riskbruksföreläsningen skulle kunna vara att göra den obligatorisk för att få gå på sin femte Gasque, eller något åt det hållet.»
- En kanonbra och givande kurs!»


Kursutvärderingssystem från