ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lars Trygg, TEK075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-26 - 2010-06-13
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 67%
Kontaktperson: Lars Trygg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

46 svarande

Högst 15 timmar»29 63%
Cirka 20 timmar»11 23%
Cirka 25 timmar»3 6%
Cirka 30 timmar»2 4%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.58

- Det har varit mycket fokus på kandidatarbete, men arborgen har kommit i vågor iom grupparbete och tenta.» (Högst 15 timmar)
- Mycket tid har gått till kandidatarbetet som utförts samtidigt.» (Högst 15 timmar)
- Lagt ner extremt mkt på kandidaten» (Högst 15 timmar)
- Dock mer sista veckan givetvis.» (Högst 15 timmar)
- Kursen har inte varit så tidskrävande, men det tar tid att göra grupparbeten. Mycket tid går åt utan att man egentligen gör särskilt mycket. Därför avspeglar timmarna inte riktigt hur svår kursen har varit.» (Cirka 20 timmar)
- Svårt att uppskatta. Lite i början mycket mot slutet.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

45 svarande

0%»2 4%
25%»3 6%
50%»3 6%
75%»11 24%
100%»26 57%

Genomsnitt: 4.24

- var på de första föreläsningarna till jag insåg att dessa var under all kritik. De enda som var ok, var dem som Lars Trygg höll i personligen. Övningen vi hade var kul dock.» (25%)
- Var på nästan alla L.Trygg och alla J.Linders föreläsningar. I övrigt inga.» (25%)
- jag missade främst föreläsningar pga operation med knäet. Tyckte annars att de var väldigt bra.» (75%)
- Bra föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 17%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»30 66%

Genomsnitt: 3.28

- Såg dem i början av kursen men reflekterar i princip aldrig över målen, kanske något som jag borde ändra på, men det har fungerat felfritt hittills.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag kommer inte ihåg exakt vad som stod i målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Vill tillägga att sättet Lars har sina föreläsnings-slides är riktigt bra, just med tanke på mål i början på varje FÖ» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Lars Trygg har presenterat målen begriplig och överskådligt vid varje förläsning. Mycket bra!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 9%
Ja, målen verkar rimliga»37 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Skulle varit intressant med mer fördjupade kunskapsmål inom t.ex. lean.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Iom att tentan är skriven och allt är gjort så borde målen varit rimliga då de gick att utföra.» (Ja, målen verkar rimliga)
- om jag förstod dem rätt» (Ja, målen verkar rimliga)
- lite låga kanske» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»11 26%
Ja, i hög grad»28 66%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.73

- Kursen innehåller så mycket mer än vad som kommer på tentan men ändå ett bra upplägg på tentamen» (I viss utsträckning)
- Kände inte att jag fick skriva ut allt jag kunde, men det är väl heller inte möjligt att få med hela kursen på en tenta, såklart..» (I viss utsträckning)
- Bra uppgifter på tentan, en del nytt en del gammalt.» (Ja, i hög grad)
- Ibland var frågorna på tentan lite för sakliga och man behövde veta exakt vem som hade skrivit var och det tycker inte jag är något man vill testa på och kolla om alla kan» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»3 6%
Ganska stor»15 34%
Mycket stor»22 51%

Genomsnitt: 3.3

- Mitt emellan. Visst kunde man läsa in det mesta men man behövde höra vad ni sa för att veta vad man skulle svara på vissa frågor.» (?)
- obefintlig, dock fanns inte det alternativet.» (Mycket liten)
- Alltid bra med föreläsningar.» (Ganska stor)
- Gillar kursen, inte så svår men mycket lärorik och intressant» (Mycket stor)
- Gillade att allt material finns på hemsidan så att man kan läsa slides o.s.v. Gillade också kompendiet som fanns att köpa. Väl värt. » (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna med Lars Trygg fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 25%
Mycket bra»32 74%

Genomsnitt: 3.74

- vet ej, ej varit på speciellt många» (?)
- helt ok, dessa var de enda jag gick på. Lars Trygg håller bra klass, de övriga bör se sig om efter nya yrken/arbetsuppgifter.» (Ganska bra)
- Var på kanske två föreläsningar och de var helt okej men gillar i allmänhet inte föreläsningar så mycket.» (Ganska bra)
- Utnyttjar inte riktigt all tid.» (Ganska bra)
- Go gubbe» (Mycket bra)
- Intressanta föreläsningar med stort engagemang från Lars» (Mycket bra)
- Lars har varit en väldigt bra föreläsare med intressanta föreläsningar och bra engagemang. » (Mycket bra)
- Lars Trygg kan verkligen undervisa! Han fångade mitt intresse trotts att jag var skeptisk till kursen innan den hade börjat.» (Mycket bra)
- Här var det ordning och reda och han kom väl förbered till alla lektioner» (Mycket bra)
- Lars är en av de bästa föreläsare vi haft på tre år. Fortsätt bara.» (Mycket bra)

8. Hur fungerade föreläsningen med Jan Lindér - Motivation?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»6 15%
Ganska bra»22 56%
Mycket bra»10 25%

Genomsnitt: 3.05

- ej där» (?)
- var inte där, endast fått intrycket att den var kass från kompisar/slides.» (Ganska dåligt)
- Otrevlig man» (Ganska dåligt)
- kommer inte ihåg vem han är» (Ganska dåligt)
- för lite tid att hinna reflektera över ämnet som behandlades.» (Ganska bra)
- Första dagen sades att det var mycket material att läsa innan föreläsningen och att man borde kommit väl förberedd - jag tyckte i efterhand att det var lite väl kryddat. Det mesta var självsagt och förberedande material var inte speciellt tungt. » (Ganska bra)
- Riktigt go gubbe» (Mycket bra)

9. Hur fungerade föreläsningen med Christina Olivercrona - Hållbar utveckling?

37 svarande

Mycket dåligt»4 10%
Ganska dåligt»8 21%
Ganska bra»22 59%
Mycket bra»3 8%

Genomsnitt: 2.64

- vet ej» (?)
- ej där» (?)
- Var där, en katastrof.» (Mycket dåligt)
- Intetsägande förläsning och innehållet har man hört förut.» (Mycket dåligt)
- gick på första halvan. har hört detta så många ggr innan.» (Mycket dåligt)
- Kändes väldigt malplacerad i denna kurs.» (Mycket dåligt)
- I inledningen av kursen sades det att föreläsningen om HU skulle vara avancerad och bygga på material i tidigare kurser. Det blev dock mycket upprepningar. Det enda nya var att hon hade bytt bokstäver i IMUP.» (Ganska dåligt)
- Trots en del nytt material blir miljö lätt ointressant, mer konkreta exempel från industrin behövs för att enklare kunna relatera.» (Ganska bra)
- Hört förut...» (Ganska bra)
- Väldigt innehållsfattig. Hon sa egentligen inget av värde.» (Ganska bra)
- Inget direkt nytt, lite tjatigt ämne.» (Ganska bra)
- Trots att vi redan har fått höra i princip det mesta som hon sa innan.» (Ganska bra)

10. Hur fungerade föreläsningen med Jacob Hellgren - HRM?

35 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»24 68%
Mycket bra»7 20%

Genomsnitt: 3.05

- vet ej.» (?)
- vet ej» (?)
- ej där» (?)
- Jag gick efter första halvan. Vad han sa var att man får helt enkelt hitta en kompromiss mellan miljö och prestanda....» (Mycket dåligt)
- Oklart innan vad han egentligen skulle prata om.» (Ganska dåligt)
- kommer inte ihåg» (Ganska dåligt)

11. Hur fungerade föreläsningen med Peter Andersson - Saab Microwave Systems?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»19 52%
Mycket bra»16 44%

Genomsnitt: 3.38

- vet ej.» (?)
- Missade men har hört att den var bra» (?)
- vet ej» (?)
- ej där» (?)
- var inte där» (Mycket dåligt)

12. Hur fungerade föreläsningen med Manfred Leuchner - SKF?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 16%
Ganska bra»17 45%
Mycket bra»14 37%

Genomsnitt: 3.21

- vet ej.» (?)
- vet ej» (?)
- ej där» (?)
- Svårt att knyta till kursens innehåll.» (Ganska dåligt)
- Jag var inget stort fan av att han verkade gå så mycket på "tar det som det kommer". Kändes lite ostrukturerat. » (Ganska dåligt)
- Gav en bild om hur det är men kanske mest för framtiden.» (Ganska bra)
- Föreläsningen var bra, men det kändes inte som att den hade så extremt mycket förankring i kursen.» (Ganska bra)
- han var duktig» (Ganska bra)
- Gött med stugor på deras ö, kom dock inte på tentan :-/» (Mycket bra)
- Manfred var riktigt bra! Jag tycker att han ska återkomma nästa år! » (Mycket bra)

13. Hur fungerade föreläsningen med Per-Magnus Naessvik - Arbetsmätning?

36 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»16 44%
Mycket bra»16 44%

Genomsnitt: 3.3

- vet ej.» (?)
- vet ej» (?)
- ej där» (?)
- kommer inte ihåg» (Ganska dåligt)
- Många olika saker (beredning, planering, konstruktion men även MTM). Han fick med många grejer.» (Mycket bra)
- Mycket bra föreläsare» (Mycket bra)
- Han var väldigt duktig! Bra föreläsning, första halvan var bäst.» (Mycket bra)

14. Hur fungerade föreläsningen med Jonas Lakhall - VCE?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 13%
Ganska bra»15 41%
Mycket bra»16 44%

Genomsnitt: 3.3

- vet ej.» (?)
- vet ej» (?)
- ej där» (?)
- Sömnig förläsning.» (Ganska dåligt)
- kändes som om han mest berättade om sig själv.» (Ganska dåligt)
- Intressant att se hur det är på riktigt men litet svår examinerbart (kanske man inte bör göra heller). Dock intressant.» (Ganska bra)
- kändes relevant att få in detta perspektivet i kursen då många kommer hamna i ledande positioner.» (Mycket bra)
- Riktigt intressant och bra!» (Mycket bra)
- Hade dock varit bra om denna föreläsningen är tätare inpå Manfreds föreläsning då de är en jämförelse man vill göra. » (Mycket bra)

15. Till hur stor hjälp har praktikfallet varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»9 20%
Ganska stor»25 55%
Mycket stor»10 22%

Genomsnitt: 2.97

- har endast hjälpt med det mest grundläggande.» (Ganska liten)
- Det blev i och med att man letade saker för praktikfallet så hittade man andra saker på vägen.» (Ganska liten)
- Den tog upp mycket, dock innebar gruppindelningen att vissa fokuserade på vissa delar och inte var aktiva i andra.» (Ganska stor)
- rätt ok, kunde varit ett mindre katastrofalt fall dock..» (Ganska stor)
- Jag skulle gärna se denna som en del i examinationen, jag tror eleverna hade kännt sig mer motiverade då. Alltså att man kan få något poäng tillgodo på tentamen då. » (Ganska stor)
- Det var ett bra pratikfall. Väldigt mycket text i själva caset dock..» (Ganska stor)
- bra!» (Mycket stor)
- Det är här mest studietid lagts.» (Mycket stor)

16. Hur har Ludvig Alfredson handledning fungerat - grupp 1-6

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 34%
Mycket bra»17 65%

Genomsnitt: 3.65

- Vet ej» (?)
- Ludvig är duktig. Tråkigt att de bara fick egna sig typ 10 minuter åt oss. Kan vi inte få en större budget till nästa år?» (Ganska bra)
- Var aldrig i kontakt med honom under projektets gång. Vi gick aldrig på någon handledning.» (Ganska bra)
- Inget att klaga på.» (Mycket bra)
- vi har fått den hjälp och respons vi velat» (Mycket bra)
- Ludde var tillgänglig och till stor hjälp» (Mycket bra)

17. Hur har björn Söderberg handledning fungerat - grupp 7-12

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»13 56%

Genomsnitt: 3.34

- Jag har haft Ludvig » (?)
- hade inte honom...» (Mycket dåligt)
- helt ok, reko snubbe.» (Ganska bra)
- Det kändes inte som att det ställdes så höga krav på praktikfallet. Vi fick bra feedback från Björn, men även om vi inte rättade till det han klagade på så blev vi godkända. » (Mycket bra)
- Man önskar att inför handledning tre att de skulle ha möjlighet att kolla igenom uppsatsen igen och att den skulle ha legat tidigare i perioden. » (Mycket bra)
- Björn gav bra respons och bra vägledning.» (Mycket bra)

18. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»6 13%
Ganska stor»21 47%
Mycket stor»16 36%

Genomsnitt: 3.18

- köpte inte rubenowitz då den täcktes av annat material. » (Ganska liten)
- Kompendiet var bra, Rubenowitz, även refererad som kioskvältaren, var närmast en hårdare huvudkudde. Det var bara några få grejer i den som var intressanta, men det mesta var självklarheter på vitt papper.» (Ganska liten)
- Kompendiet var mycket bra, Rubenowitz bok kan ni plocka bort och låta studenterna få behålla sina 340 kr.» (Ganska stor)
- Kompendiet var väldigt bra!» (Ganska stor)
- Främst slides från föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Jag har mest lärt mig på föreläsningarna» (Ganska stor)
- Faktiskt en väldigt bra kongruens mellan vad litteraturen och föreläsaren säger. Det har underlättat!» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen har varit min främsta inlärnings- och tentaplugg-källa.» (Mycket stor)
- Kompendiet var mycket bra. Ett engelskt kapitel i mitten var dock sådär, kanske borde övervägas om det ska vara med i nästa upplaga. S.R. också bra.» (Mycket stor)

19. Vad tycker du om kursboken?

44 svarande

Mycket dålig»4 9%
Ganska dålig»14 31%
Ganska bra»21 47%
Mycket bra»5 11%

Genomsnitt: 2.61

- Det jag läste var väldigt mycket självklarheter som radades på varandra.» (Mycket dålig)
- Går det att repetera sig själv mer än författaren ?» (Mycket dålig)
- Har ett väldigt jobbigt språk, säger ingenting vettigt och har ett högst undermåligt register.» (Mycket dålig)
- Den kanske speglar en del av innehållet, men jag hade nästan aldrig nytta av den. Var dock tvungen att referera till den i praktikfallet.» (Ganska dålig)
- Kompendiet mycket bättre. Boken är luddig och rörig men kanske bara ska ses som ett stöd.» (Ganska dålig)
- slidesen var bättre» (Ganska dålig)
- Svårt att uppfatta vad som är författarens åsikter och vad som är uppbackat av forskning och referenser.» (Ganska dålig)
- Den innehåller lite för mkt eget tyckande, utan källor.» (Ganska dålig)
- Mycket var upprepningar i boken och skulle dessa stryckas skulle boken vara hälften så tjock. Väldigt tung att läsa och allt var ganska självklart» (Ganska bra)
- Jag svara "Ganska bra" med tanke på vad som tas upp i kursen reflekterat från kursboken. Men som bok är den 98% självklarheter och upprepande. » (Ganska bra)
- Boken kommer jag spara och säkert läsa i framtiden, mycket bra, lättläst bok.» (Mycket bra)
- Boken är väldigt lättläst och den känns vettig.» (Mycket bra)

20. Vad tycker du om kurskompendiet?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 9%
Ganska bra»20 48%
Mycket bra»16 39%

Genomsnitt: 3.24

- Köpte aldrig» (?)
- Värdelöst egentligen. Upplevde aldrig att det fanns något av värde i detta kompendium. Den relevanta information som fanns kändes tunn.» (Mycket dåligt)
- Bättre kopierad nästa år!» (Ganska dåligt)
- intressanta artiklar och texter.» (Ganska bra)
- Lite dåligt tryck och kapitel 8 var dåligt.» (Ganska bra)
- helt ok.» (Ganska bra)
- Kompendiet kan göras mer intressant med andra artiklar och så. Vissa delar saknades information exempelvis beräkningarna. » (Ganska bra)
- Reflektera bra vad som togs upp i kursen och dess kursmål.» (Ganska bra)
- Hade bra innehåll.» (Mycket bra)
- Innehöll faktiskt en hel del bra saker. Skulle kunna tänka mig och betala 300 kr för kompendium och 85 för boken. Det är så jag ser dem.» (Mycket bra)
- Översiktligt, enkel att förstå.» (Mycket bra)
- bara kapitlet om "job behavior" som var kasst» (Mycket bra)
- Kompendiet var väldigt matnyttigt, förutom två texter. Avsnitt 8 (job related behaviors) kunde varit kortare, för det var svårläst och mycket pratigt. Avsnitt 10 (projekt) gav ingen ny viktig information och var ganska överflödigt.» (Mycket bra)

21. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»21 47%
Mycket bra»21 47%

Genomsnitt: 3.43

- Jobbigt att Trygg inte hade admin behörighet. Saker kom dock upp på sidan rätt så snabbt (slides)» (Ganska dåligt)
- Rörigt ibland med informationen om när vissa föreläsningar skulle vara.» (Ganska bra)
- bra» (Ganska bra)
- Bra, förutom att TimeEdit och kurs-PM inte stämde överrens och att PM:ets schema innehöll ett tryckfel.» (Ganska bra)
- Tycker dock inte det är acceptabelt att dela ut filer i .doc format» (Ganska bra)
- De slides som var utlagda på hemsidan kunde gärna ha varit döpta till vad de handlade om, och inte bara vilket datum det var. Bra med bokning av möten på hemsidan, men det var dåligt att det var väldigt låg flexibilitet i när handledningsmötena kunde vara.» (Ganska bra)
- Dela ut material i filformatet .doc är inte bra. Bör vara pdf.» (Ganska bra)
- Allt var bra. Borde däremot vara straffbart att lägga ut .doc filer.» (Ganska bra)
- Det var en gång då en lektion var inställd/flyttad trots att den stod med i kurs-pm på hemsidan och trots att ingen notis fanns om det på hemsidan. Illa..» (Ganska bra)
- Jag tycker att det är väldigt dåligt att kursens administratör inte kan se till att TimeEdit alltid stämmer. Det är ett centralt schema och används av studenterna. Att administrationen på institutionen är dålig och långsam borde inte studenterna behöva lida av.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

22. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»9 20%
Mycket bra»16 36%
Har ej sökt hjälp»18 40%

Genomsnitt: 4.15

- Det är svårt att jämföra mot andra kurser. Om man jämför mot en mattekurs som har övningstillfällen där man kan ställa frågor så blir svaret på denna fråga "ganska dåligt". Men annars har det varit helt ok med möjligheterna att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Sökte enbart hjälp med projektarbete och då var svaren av Ludvig bra!» (Mycket bra)
- Den uppfattning jag fått är dock att Trygg varit lätt att få kontakt med och hjälpsam.» (Har ej sökt hjälp)
- Handledningen har fungerat mkt bra» (Har ej sökt hjälp)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»17 38%
Mycket bra»26 59%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.56

- Ojämn fördelning av arbetet i projektgruppen.» (Ganska dåligt)
- Lite lata gruppmedlemar» (Ganska bra)
- Som i andra kurser.» (Ganska bra)
- Vi hade problem med motivationen i vår praktikfallsgrupp och detta störde samarbetet endel.» (Ganska bra)
- Bra tills vår gruppmedlem blev dum i huvudet i det allra allra sista...» (Ganska bra)
- Bra att man anmäler sig på nätet. Fick några i gruppen som jag kände sedan tidigare och några som jag inte kände sedan tidigare, bra.» (Mycket bra)
- Kände alla sen tidigare.» (Mycket bra)

24. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»2 4%
Låg»12 27%
Lagom»30 68%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.63

- I-kurser brukar man säga är lite lättare, kan inte ljuga här heller. Det är tyngre att plugga hållfasthetslära eller reglerteknik än arbetsorganisation. I jämförelse blir därför belastningen låg, men passade bra till tentan.» (Låg)
- Skönt att inte ha för mycket att göra samtidigt som man läser kandidaten.» (Låg)
- Jämfört med andra kurser var arbetsbelastningen ganska låg, men det var tacksamt då Kandidatarbetet som utfördes parallellt var krävande.» (Låg)
- bra i samband med kandidatarbetet» (Låg)
- Då kandidatarbetet tog extremt mycket tid var det skönt att denna kurs inte krävde så mycket.» (Låg)
- Med tanke på att kandidatarbetet gick parallellt så kändes arbetsbelastningen bra balanserad.» (Lagom)
- I och med kandidaten var arbetsbelastningen mycket bra. » (Lagom)
- Perfekt!» (Lagom)

25. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 9%
Lagom»16 36%
Hög»17 38%
För hög»6 13%

Genomsnitt: 3.52

- Spridd belastning: praktikfall & tenta» (Låg)
- Lagom, det fanns tid till kandidatarbetet, vilket behövdes och uppskattades.» (Lagom)
- Den har varit på den grad där man lär sig som bäst, inte för mycket och inte för lite. » (Lagom)
- Bra att ha en lite lugnare kurs samtidigt som kandidaten.» (Lagom)
- Hade en hög arbetsbelastning under kandidaten men har egentligen inte något med Arb.orgen att göra. » (Lagom)
- slutspurt på kandidatarbete genererar rätt mycket arbete» (Hög)
- gjorde extra kurser...» (Hög)
- kandidatarbetet har tagit mycke tid» (Hög)
- Kandidatarbetet tog väldigt mycket mer tid (och var prioriterat mycket högre) än den här kursen. Dessutom hade jag väldigt mycket annat att göra.» (Hög)
- På gränsen till för hög men iom kandidatarbetet så styr man mycket av detta själv.» (Hög)
- Parallellt med slutfasen på kandidatarbetet. Hur kan arbetsbelastningen totalt vara annat än hög?» (Hög)
- Kandidatarbete har tagit väldigt mkt tid» (För hög)
- kandidatarbetet tog upp mycket tid» (För hög)
- extremt mkt på kandidaten» (För hög)


Sammanfattande frågor

26. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»11 25%
Gott»15 34%
Mycket gott»17 38%

Genomsnitt: 4.09

- TEK ska fan hålla sig borta från min utbildning. Jag vill inte ha med dom att göra.» (Dåligt)
- helt ok sammanfattningsvis.» (Godkänt)
- Bra grejer, gör kursen 3 gånger större så kanske den blir värd 7,5p.» (Godkänt)
- Lärt mig ganska mycket ändå...» (Gott)
- Intressant, man får en annan syn på arbetet och arbetarna» (Gott)
- Intressant ämne och varierande föreläsningar där nästan allt kändes väsentligt.» (Mycket gott)
- Intressant och lärorik!» (Mycket gott)
- En av de bästa kurserna på länge» (Mycket gott)
- Spännande intressant ämne som jag vill lära mig mer om.» (Mycket gott)
- Bra kurs, intressann! Högre krav skulle dock kunna ställas. » (Mycket gott)
- Intressant kurs med bra föreläsare. » (Mycket gott)
- Bästa kursen jag läst på 3 år» (Mycket gott)
- När jag i början av kursen läste kursPM så tänkte jag att detta kommer att vara den tråkigaste kursen någonsin. Men när Lars hade dragit sin intro så ändrade jag uppfattning och trodde att kursen skulle vara intressant, trots att jag egentligen inte är särskilt intresserad av att fortsätta med ämnet. Kursen har uppfyllt mina förväntningar till stor grad och var mycket intressant och givande.» (Mycket gott)

27. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lars Trygg»
- Simuleringen med legobitar- roligt inslag i kursen. Tycker Lars trygg kan ha fler föreläsningar- han är väldigt pedagogisk och lätt att lyssna på.»
- Jonas Lakhall»
- Praktikfall»
- Boken fungerar bra. Kompendiet kan förbättras lite. Handledarna var engagerade och bra. Lars är duktig och pedagogisk. Legotillverkningsproduktionen var lysande. Kanske lite mer återkopplingen till den unde kursens gång.»
- Praktikfallet var otroligt viktigt för inlärning, så behåll det. "fabrikssimuleringen" var rolig och nyttig för att få bättre insikt om hur det kan fungera. Även "rollspelsredovisningen" var bra för att förstå hur det skulle kunna funka.»
- Mer 5S och andra verktyg inom Lean och dyl. Det är så enkelt. PDCA kom inte ens på tal mer än av misstag på miljöföreläsningen och då sa Crona att det var en miljöplanering...»
- Legoövningen»
- Examinatorn, bra och pedagogisk, presentationsupplägg av projektet.»
- Praktikfallet var bra»
- Lars Trygg»
- Kursmaterialet, Trygg, redovisningen, legofabriken.»
- bra med gästföreläsare»
- Ser ingen anledning till att något skall försvinna. »
- Praktikfallet, förutsatt att det ges större möjlighet till flexibilitet vad gäller handledningstillfällen.»
- kompendiet»
- Praktikfallet. Men lägg det senare i kursen»
- Det mesta.»
- Produktionssimuleringen i klass»
- Lars Trygg och Manfred»
- Lars Tryggs föreläsningar som innehåller allt man behöver. Legolabben!»
- Lars Trygg»
- Legobyggandet, bra tankeställare.»
- Upplägget och kompendiet»

28. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vet ej»
- Miljö, bra föreläsare men tamt material.»
- Annan kursbok? Onödig att köpa. Glad att jag fick låna den...»
- Hållbar utveckling»
- Lite fler räkneexpempel på balanseringstider skulle va bra. Eventuellt någon extra tenta till att träna på.»
- ingenting»
- Att doktorander får lov/betalt för att läsa vad vi har skrivit innan handledningstillfälle.»
- Mindre grupper till projektarbetet, sista handledningen måste komma tidigare»
- Kursen. En ganska innehållslös kurs som Lars har gjort sitt yttersta för att fylla med relevant stoft. En eloge till Lars för sin insats.»
- lägga mer vikt vid vad som har forskats fram istället för vem som har forskat fram. »
- Högre krav på praktikfallet. Legofabriken skulle jag kunna hålla på med ett tag till. Kanske 4h? För när vi väl kom igång var tiden ute.»
- kursbok»
- Inget.»
- I en sån här kurs bör det inte vara en salstenta, då detta speglar kursen mycket dåligt. Istället bör det vara en hemtenta (liknande den som hålls i kursen Människa-Maskin-System).»
- Kursen borde vara djupare. Lärde mig knappt något som inte ingick i likanande kurser på gymnasiet. »
- Undervisning som går mer på djupet inom områden som löpandeband och lean. Skulle kunna göras med mer föreläsningstid och mindre tid för praktikfallet.»
- Det kändes som att vissa (inbjudna)föreläsare inte hade någon tydlig röd tråd. Dessutom så kändes det inte som att dom hade något "mål för dagen" som dom skulle ha uppnått efter föreläsningen. Man vill gärna att en föreläsning ska kunna refereras direkt till litteraturen man läser.»
- hållbarhetsmomenten bör läggas upp på Z-nivå från kurs 0. mkt upprepning»
- Informationen om facket»
- Jag tycker att praktikfallet skulle kunna ge extrapoäng till tentan om man gör det bra. Som fallet var nu lade man ner ganska mycket tid och energi på praktikfallet som så här i efterhand känns lite onödigt. Vi hade kunnat anstränga oss bra mycket mindre och ändå klara att bli godkända.»
-

29. Övriga kommentarer

- Som sagt, en av de bästa kurserna på länge.»
- Tack för en bra kurs.»
- Kursen passade mig bra, intressant! »
- Ha en trevlig sommar!»
- Skön kurs. Många roliga moment. T.ex. Produktionssimuleringen och WinrothsPortar presentationen»
- Tack för en trevlig kurs!»
- Jag tycker att man skall få chansen att göra kursutvärderingen efter att tentan har rättats. Eller i varje fall till dess att det finns ett facit. Vissa frågor kan vara svåra att kommentera och besvara riktigt ifall man inte vet hur hårt tentan har rättats.»
- Tack för en väl genomförd kurs!»


Kursutvärderingssystem från