ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Telekommunikation LP 2 - 2007, RRY 010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-13 - 2007-12-20
Antal svar: 6
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Arto Heikkilä»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»1 16%
Cirka 20 timmar»2 33%
Cirka 25 timmar»3 50%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- Vilket är för lite.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 33%
100%»4 66%

Genomsnitt: 4.66


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 100%

Genomsnitt: 4

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»2 33%
Vet ej/har inte examinerats än»4 66%

Genomsnitt: 3.66


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 16%
Ganska stor»3 50%
Mycket stor»2 33%

Genomsnitt: 3.16

- Väldigt mycket bevis av formler, skulle gärna se mer räkning av övningsexempel under lektionen.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har räknestugorna varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»2 33%
Ganska liten»2 33%
Ganska stor»2 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- har ej deltagit i dessa» (Mycket liten)

8. Till hur stor hjälp har laborationerna varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 83%
Mycket stor»1 16%

Genomsnitt: 3.16

- förberedelser och labbar har varit till bra hjälp, men rapporter tar lång tid att skriva i förhållande till vad man lär sig på dem.» (Ganska stor)
- Jag tyckte att labb 1&2 gav mer lärdom än vad 3:e labrationen gjorde. » (Ganska stor)
- Ger total förståelse för vad man gör» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»1 16%
Ganska liten»4 66%
Ganska stor»1 16%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- har inte köpt boken men klarat mig ändå » (Mycket liten)
- Boken är mindre bra. Dom papper vi fått utdelade har varit bättre.» (Ganska liten)
- Förläsningarna ger lite, bok inget.» (Ganska liten)
- Jag har inte läst så mycket i den med det jag har läst tycker jag har varit bra.» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»4 66%

Genomsnitt: 3.66


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»2 33%
Har ej sökt hjälp»2 33%

Genomsnitt: 4

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»6 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 66%
Hög»2 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Men absolut inte allt för hög» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

6 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 66%
Hög»2 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 16%
Gott»3 50%
Mycket gott»2 33%

Genomsnitt: 4.16

- komptetent lärare med bra föreläsningar. Dessutom intressant ämne.» (Mycket gott)
- Mer intressant än tidigare, bra lärare. Finns inte mycket förutom kursboken att klaga på.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna bör vara kvar men om det finns möjlighet skulle jag helst ha examinatorn som handledare.»
- Labbarna»
- upplägget»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En dugga vore inte fel så man har lite koll hur man ligger till. »
- Kanske se efter en ny kursbok, det var många delar som fattades som vi fick i vid sidan om. »
- Kurslitteratur»
- ge namn åt alla nya variabler, skriv ner dom på ett papper och dela ut så man inte behöver sitta och kolla efter dom i bok eller tidigare uppgifter hela tiden.»

18. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från