ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-4 Matematisk modellering IT, DAT026/DIT990

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-28 - 2010-06-20
Antal svar: 53
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Börje Johansson»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Vilket program går du på?

53 svarande

Chalmers, D-programmet»5 9%
Chalmers, IT-programmet»45 84%
Chalmers, Annat program»1 1%
Göteborgs universitet»2 3%

Genomsnitt: 2


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 15 timmar»3 5%
Cirka 20 timmar»16 30%
Cirka 25 timmar»22 41%
Cirka 30 timmar»9 16%
Minst 35 timmar»3 5%

Genomsnitt: 2.86

- 20-25 timmar de första veckorna, men sedan fick jag tyvärr lägga ner kursen för att hinna med kandidatarbetet.» (Högst 15 timmar)
- Mer i början, lite mindre i slutet» (Cirka 25 timmar)
- I och med alla inlämningsuppgifter så tar kursen ganska mycket extra tid i anspråk. » (Cirka 30 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»0 0%
25%»2 3%
50%»2 3%
75%»8 15%
100%»41 77%

Genomsnitt: 4.66

- Allting i början av kursen.» (25%)
- Strax under 100%, men över 75%.» (100%)
- Nästan 100 % men missade en eller två föreläsningar i början p.g.a. krockande schema.» (100%)
- kanske missat någon föreläsning» (100%)
- Alla föreläsningar. I snitt kanske 1-2 handledningstillfällen per vecka.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Är kursen relevant i din utbildning?

53 svarande

Inte alls»0 0%
I viss mån»0 0%
Ganska väl»8 15%
I hög grad»45 84%

Genomsnitt: 3.84

- Väldigt bra och nyttig kurs!» (I hög grad)
- Absolut den mest relevanta mattekursen för IT!» (I hög grad)
- Mycket bra kurs, problemlösning är bland det viktigaste som går att lära sig på chalmers.» (I hög grad)
- Absolut! Har svårt att se ett program där den här kursen inte är relevant. (Givetvis då ändrad så den passar programmet bättre men grunden i kursen är universial)» (I hög grad)
- ingen frågan om det, det är den.» (I hög grad)
- Väldigt bra kurs som gav mycket viktig kunskap» (I hög grad)

5. Hur begripliga är kursens mål?

52 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 15%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 53%

Genomsnitt: 3.23

- Rättare sagt: Jag kommer inte ihåg målen. :)» (Jag har inte sett/läst målen)
- Följande punkt skulle må bra av att förtydligas/omformuleras. Perspektiv på betydelsen av matematisk modellering och matematik i allmänhet, och för ingenjörens yrkesutövning.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

47 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»47 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

7. Är examinationen relevant för kursens mål?

49 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»11 22%
Ja, i hög grad»37 75%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.73

- Modulinlämningarna är relevanta. Vet inte om slutuppgiften kändes relevant.» (I viss utsträckning)
- Veckomodulerna är bra, men sista inlämningen är lite onödig, lite mycket ordbajsande blir det.» (I viss utsträckning)
- Den sista rapporten är meningslös i lärandet från en students perspektiv.» (I viss utsträckning)
- Betydligt mer givande med slutrapport än tenta.» (Ja, i hög grad)
- Bra att den är fortlöpande under kursen, ger så att säga en större kontaktyta mellan målen och elevens kunskap samt möjlighet att lära sig mer och förbättra sig innan kursen är slut.» (Ja, i hög grad)
- Svårt ämne att examinera i men tycker att det har lösts på ett bra sätt.» (Ja, i hög grad)
- Då målen går ut på att vi i allmänhet ska få lära oss använda matematiken vid problemlösning och i synnerhet få testa detta, så är examinationen i hög grad relevant.» (Ja, i hög grad)
- Svårt att göra på ett bättre sätt» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Stämmer kursens innehåll med kursens mål?

49 svarande

Inte alls»0 0%
I viss mån»1 2%
Ganska väl»8 16%
I hög grad»40 81%

Genomsnitt: 3.79

- Är väl en annorlunda kurs där processen, inte innehållet, ligger till grund för ny kunskap.» (I viss mån)
- Problemlösning borde komma in som ett uttryckligt kursmål.» (Ganska väl)

9. Hur upplever du kursens pedagogiska upplägg?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»6 11%
Mycket bra»46 86%

Genomsnitt: 3.84

- Det är ganska svårt att lära sig om man inte kan en sak, inte får ta hjälp av andra grupper, inte ska kolla upp saker på nätet och inte alltid har tillgång till lärare.» (Ganska dåligt)
- I upplägget finns flera moment och regler som är en konsekvens av det pedagogiska upplägget, som t.ex. att man måste gjort uppgifterna för att få gå på uppföljningslektionerna. Det är i sammanhanget förståeligt men det blir besvärligt att hålla sig á jour med systemet. » (Ganska bra)
- Enda invändningen är att föreläsningsanteckningar inte publiceras innan. Även om jag förstår syftet så är jag lite tveksam då jag tycker att man får ut mer av föreläsningen om man skaffat sig en överblick innan. Vilket bland annat Björn Liljeqvist skriver om i sin bok "Plugga smart och lär dig mer".» (Mycket bra)
- Mycket bra föreläsare! Genomtänkt kurs.» (Mycket bra)
- Bästa läraren på Chalmers!» (Mycket bra)
- Dag har verkligen tänkt igenom uppgifterna och pedagogiken, kanske inte alltid funkar 100% med handledarna, men överlag jättebra» (Mycket bra)
- Rätt kunskaper i rätt tid.» (Mycket bra)
- Suveränt! Bästa kursen hitills när det kommer till pedagogiken. » (Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»2 3%
Ganska stor»18 33%
Mycket stor»32 60%

Genomsnitt: 3.52

- Undervisningen har ju mestadels varit egenarbete, så svårt att ge svar på frågan..» (Ganska stor)
- Med undervisning menar jag även laborationstillfällen.» (Mycket stor)
- Gick man inte på föreläsningarna och labbtillfällena så kommer man i stort sett inte klara kursen. Undervisningen är allt i den här kursen.» (Mycket stor)
- eftersom det inte fanns någon kurslitteratur så får man all kunskap från undervisningarna.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»19 37%
Ganska liten»19 37%
Ganska stor»6 11%
Mycket stor»7 13%

Genomsnitt: 2.01

- Behövs inte» (Mycket liten)
- Inte utöver veckomodulerna då» (Mycket liten)
- Ingen kursbok, men övningar och inlämningar har varit mycket bra.» (Mycket liten)
- Hade ingen :)» (Mycket liten)
- Upptäckte några gånger i efterhand att det fanns material att läsa. Men gick ju bra utan det också.» (Mycket liten)
- Ingen litteratur» (Mycket liten)
- Ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- vet inte vad jag ska svara på den här frågan.» (Ganska liten)
- Det kursmaterial som lagts upp på hemsidan har varit till stor hjälp. Svarar ändå "ganska liten" eftersom det inte har funnit så mycket material upplagt.» (Ganska liten)
- Dvs dokumentation som bifogades modulerna var nödvändig i de flesta fall.» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»14 26%
Mycket bra»38 71%

Genomsnitt: 3.69

- Inlämnade uppgifter som glömdes/tappades bort av handledare försämrade intrycket lite.» (Ganska dåligt)
- Lite svårt att se länkarna på kurshemsidan, rörigt med lång text på vissa moduler» (Ganska bra)
- Bättre färg val när det kommer till länkar!» (Ganska bra)
- Länkar som läggs in i uppgiftstext är svåra att hitta vid återblickar och ibland redan första gången när man läser texten trots att man då är noggrann. Gör dem blåa?» (Ganska bra)
- Blev lite förvirrad över några schemaändringar men annars bra.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»13 24%
Mycket bra»40 75%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- alla har en tendens att vilja be om hjälp samtidigt, men det är inte mycket man kan göra åt..» (Ganska bra)
- Var oftast många som ville ha hjälp under handledningstillfällena. Men det funkade helt ok.» (Ganska bra)
- Bra, men det kunde ha varit fler handledare.» (Ganska bra)
- Ett av handledarpassen krockade med en datakommunikations föreläsning.» (Ganska bra)
- Ibland fick man vänta väldigt länge på handledning.» (Ganska bra)
- Fungerade bra för det mesta, vid några tillfällen var det lite få handledare men det hände inte ofta. » (Mycket bra)
- Många tillfällen och handledare / Dag svarar snabbt och bra på mail!» (Mycket bra)
- Många övningspass och många handledare.» (Mycket bra)
- Det var nån modul som det i princip inte fanns en enda handledare att fråga, man fick kanske hjälp en gång per lektion men efter att vi påpekat det löste det sig riktigt bra» (Mycket bra)
- Hela kursen går mer eller mindre ut på att lära sig att ställa rätt sorts frågor till sig själv och andra.» (Mycket bra)
- får hjälp då man behöver den» (Mycket bra)
- Hjälp har funnits. Då det kom fram under kursens gång att vi elever ville ha mer handledning, så åtgärdades det direkt och fler handledningsmöjligheter gavs. Stor eloge till kursansvarig som verkligen lyssnar på oss studenter.» (Mycket bra)

14. Hur fungerade samarbetet mellan dig och den person du gjorde inlämningsuppgifterna med?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»12 22%
Mycket bra»39 73%

Genomsnitt: 3.69

- Cortegè och annat störde väl lite, men annars bra» (Ganska bra)
- Svårt att hitta tillfällen då båda kan jobba samtidigt. Då upplägget på uppgifterna kräver att man ska diskutera och hela tiden jobba i grupp, blir kursen väldigt tung.» (Ganska bra)
- Lite olika nivåer, men alltid bra att ha någon att förklara för. » (Ganska bra)
- Förutom att vi båda hade dåligt med tid.» (Mycket bra)
- Kände varandra sedan innan. Vi kompleterade varandra bra.» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»8 15%
Hög»40 75%
För hög»4 7%

Genomsnitt: 3.88

- Se kommentar ovan om inlämningsuppgifter och extraarbete. » (Hög)
- Hög, precis som det ska!» (Hög)
- Men det behövs. Du måste köra lite intensivt för att komma igång med problemlösandet och lära dig något av kursen.» (Hög)
- Det krävdes mycket av både studenter och även lärare skulle jag tro men det var också en otroligt givande kurs.» (Hög)
- 20+ timmars labbande i veckan är mycket. Kan ibland kännas lite stressigt.» (Hög)
- Den här kursen tar upp ALL tid. jag förstår att man måste lägga ner en hel del tid när det inte är nån tenta men jag hann knappt med datakom alls» (För hög)
- Svårt att hitta tillfällen då båda kan jobba samtidigt. Då upplägget på uppgifterna kräver att man ska diskutera och hela tiden jobba i grupp, blir kursen väldigt tung.» (För hög)
- Då man söker högre betygsnivåer krävs det under vissa veckor _väldigt_ mycket arbete. Särskilt för oss som inte kunde komma på särskilt många av handledningstillfällena.» (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 26%
Hög»29 54%
För hög»10 18%

Genomsnitt: 3.92

- Datakomunikation parallellt, inte så tung kurs laborationsmässigt, men kanske borde läst lite mer i den så betyget om jag hade gjort som jag borde så skall det vara hög :D» (Lagom)
- periodvis» (Hög)
- kandidat sammtidigt» (Hög)
- Hade kandidatarbete samtidigt.» (För hög)
- Datakommunikationen hade en delkurs som betydde två kapitelprov varje vecka, tillsammans med matten blev det mycket.» (För hög)
- Hade en annan svår kurs samtidigt som hade en del labbar med. Blev nästan för mycket.» (För hög)
- Jag gjorde kandidatarbetet samtidigt. Det kunde bli väldigt stressigt ibland.» (För hög)
- I snitt omkring 60-70 timmar per vecka. » (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 3%
Gott»13 24%
Mycket gott»38 71%

Genomsnitt: 4.67

- Känns som att detta är en kurs jag kommer ha stor nytta av.» (Mycket gott)
- Bästa kursen jag läst på Chalmers tillsammans med databas kursen.» (Mycket gott)
- Bästa mattekursen hittils, Dag är grymt bra!» (Mycket gott)
- Väldigt bra kurs.» (Mycket gott)
- Bästa kursen någonsin! Kommer ha nytta av den, lärt mig otroligt mycket och tycker fler borde läsa den! Speciellt Z!» (Mycket gott)
- Dag bryr sig om studenterna vilket gör att det är roligt att gå till lektioner och handledningstillfällen.» (Mycket gott)
- Väldigt lärorik, mycket jobb men värt det.» (Mycket gott)
- Kursen blir vad man gör den till. Jag la själv inte ned tillräckligt mycket tid på den, men känner ändå att jag vann mycket i form av förståelse av att gå kursen. » (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Engagemanget från läraren»
- Betoningen på problemlösning.»
- Rapport istället för tenta.»
- Intressanta uppgifter och problemlösningen»
- Allt»
- Kursupplägget.»
- Allt var bra.»
- Allt. »
- Modulerna, Pedagogiken.»
- det övergripande upplägget»
- Bouncing balls.»
- uppföljningsföreläsningarna»
- Handledarna var pedagogiska.»
- Det mesta. Upplägget, moduler, handledningstillfällen.»
- Dag!»
- Dag och de flesta övningarna. Mycket bra.»
- Dag! otroligt bra föreläsare. Inspirera och motiverar! Handledarna var också väldigt bra »
- Allt! Kursen förbättras och finslipas för varje år som jag har förstått det.»
- Föreläsningarna, upplägget, labbarna (kanske gå igenom de som var lite klurigt formulerade bara)»
- Dag!»
- Allt kan bevaras»
- Se nedan.»
- Kursupplägget.»
- Det mesta»
- Upplägget.»
- Allt»
- Att man har en slutgiltig rapport som examination. Jättebra sätt att knyta ihop säcken.»
- Dag som kursansvarig»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vet inte»
- Gå igenom mathematica. Det tog väldigt lång tid att lära sig det vilket inte egentligen tillförde kursen något. Sikta mer på problemlösning och mindre på vanlig mattematik.»
- Tyckte "Final Report" var lite fåordigt beskrivet. Skulle vart bra att ha en föreläsning där beskrivningen av slutrapporten skulle kunna gås igenom och studenterna skulle kunna ställa frågor.»
- Inget»
- Formuleringen på en del av uppgifterna (en del är till och med inkorrekt formulerade rent grammatiskt).»
- inget»
- Kanske anställa några fler handledare.»
- Kan inte komma på något.»
- Lägg ut föreläsningsslides inför föreläsning, de som inte kommer på föreläsningen har tid att vänta på slides, det har inte jag som går på föreläsning.»
- Fler grupprum / indelning av tiderna för begränsat antal grupper»
- Antalet uppgifter var för många vilket betydde att man var nästan tvungen att rusa igenom uppgifterna utan att kunna fundera djupare på dom. Sedan var det också så att man ibland spenderade mer än halva tiden på att missförstå frågan.»
- Möjligtvis mer tydlighet om vad som gäller för uppsatsen. Svårt att förstå vad som krävdes för högre betyg i kursen.»
- Sista inlämningen borde vara ett eget arbete om en matematisk modell eller nått mer konkret problem snarare än en rapport om vad som helst»
- Om det skulle gå så kanske lite mer hjälp på introföreläsningarna, jag tyckte ibland att det var svårt att förstå dom. »
- Mer program borde läsa den här kursen!»
- Sista rapporten»
- Se nedan.»
- Gärna fler handledare på handledningstillfällena.»
- Inget som kommer upp»
- Eventuellt mer handledningstid eller handledare.»
- Inget»
- Inget.»
- Välja antingen svenska eller engelska och sen hålla hela kursen på det. Nu var utdelat material på engelska, föreläsningar på svenska, vissa handledare pratade svenska andra engelska och sen fick man välja vilket språk man ville använda på inlämningsuppgifterna. Inför nästa år bör man bara använda ett språk, förslagsvis engelska så slipper man ändra uppgifterna»

20. Övriga kommentarer

- Bästa kursen hittills!»
- I övrigt en mycket intressant och användbar kurs. Gillar upplägget!»
- Jobbig kurs men mycket lärorik och bra.»
- Tack för en väl genomförd relevant kurs!»
- Dag är bäst!»
- Varför finns inte den här kursen på fler program på Chalmers? Den är otroligt lärorik när det gäller vilka möjligheter som finns för att tillämpa matematik på vardagligt/normalt formulerade problem. Det som är lite unikt med kursen är att den så effektivt lyckas lära ut något som till stor del annars känns erfarenhetsbaserat. Bra pedagogik på ett ämne som är svårt men otroligt viktigt för ingenjörens förmåga att använda sina teoretiska matematikkunskaper praktiskt. Det är ungefär som att bygga en bra bro (modelleringen) till en stor mängd befintliga resurser (den övriga matematiken).»
- Keep on trucking! Den här kursen görs helt och hållet av Dag. Har svårt att se någon annan hålla i den och Dag har gjort ett suveränt jobb!»
- Tanken bakom kursen är oerhört god! Andra kurser borde inspireras av detta. Men, det denna kurs gör är egentligen vad 90% av alla kurser inom humanistiska ämnen redan gör: tar ett steg tillbaka och inbjuder till diskussion. Något som är OERHÖRT viktigt och som borde vara en självklarhet inom ingenjörsämnena, eftersom det ger mer av kunskaperna som faktiskt är användbara i verkligheten. Det är således egentligen inte denna kurs som är bra, som alla andra kurser som är dåliga. :) Det primära problemet med denna kurs är att den inte använder de befintliga kunskaper som finns inom de humanistiska ämnena. Detta ger bland annat problemen: - Föreläsaren har ibland en överdriven tro på sina egna åsikter i olika frågor som absoluta sanningar. Ödmjukhet och ett öppet sinne ger mer respekt från studenterna än ett "jag vet att jag har rätt", särskilt när det är frågor där det uppenbarligen inte finns någon absolut sanning. Detta skadar förtroendet från studenterna vilket kan påverka kursen mycket negativt. - Chalmers betygsnivåer fungerar inte särskilt bra på denna kurs. Försök få U/G-nivåer istället. Som det är nu får man en känsla av att betygen är ganska godtyckliga vilket är väldigt stressande för ambitiösa studenter. - Mer diskussion och seminarier mellan fler elever skulle troligtvis ge eleverna bättre grund för att ta ett steg tillbaka och kritisera och förstå modeller. Seminarier är mycket vanligt på GU, men finns knappt på Chalmers. Övriga problem: - Varför ha handledare som inte kan svenska när vi ska skriva på svenska? - Varför ha handledare som inte kan ett uns Mathematica när 99% av alla problem är med att få Mathematica att göra vad man vill? Detta om något borde ju vara handledarnas roll. - Det är även för många frågor på många av modulerna, vilket gör att det inte finns någon som helst chans att man ska hinna svara tillräckligt bra på dem. Kör hälften så många frågor och eftersök bättre svar. - Uppföljningsföreläsningarna var till 99% upprepningar av vad man gjorde veckan innan. Extremt fruktansvärt jättetråkigt att lida sig igenom. Säkert jättebra för de som inte fattade något av föregående modul, men för oss andra - seeegt! - Du är en bra föreläsare, men försök att arbeta lite med din röst. Variera tonläge, ljudnivå och dylikt. En monoton röst gör det väldigt svårt att koncentrera sig under så långa föreläsningar. - Föreläsningarna MÅSTE inte vara två timmar. Ingen blir sur på dig om du slutar 20 minuter tidigt. Tummis. :) - Frågorna känns ofta skapade utifrån ett givet svar, vilket ibland gör dem ganska orealistiska. Detta är självfallet svårt att åtgärda direkt, men värt att ha i åtanke. Mitt tips: ta kontakt med en föreläsare på GU inom exempelvis Matematisk Filosofi eller något liknande, bjud på lunch och diskutera hur han/hon lägger upp kursen. Denna kurs skulle kunna vinna mycket på ett sådant utbyte. »
- kanonkurs!»
- Mycket bra och rolig kurs!»
- Mycket bra och intressant kurs»
- Tack för en mycket lärorik kurs! Fler program på Chalmers borde läsa den. »
- Mycket bra kurs som gav viktig insikt i var och hur man kan använda de kunskaper man fått i andra kurser, och inte bara matematik»


Kursutvärderingssystem från