ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


KBT105 - Nuclear Chemistry, KBT105

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-25 - 2010-06-08
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 80%
Kontaktperson: Stefan Allard»

1. Lectures: Difficulty

Please grade the difficulty of the lectures in general, with 1 being easy and 5 hard.

8 svarande

0 0%
2 25%
1 12%
5 62%
0 0%

Genomsnitt: 3.37

2. Lectures: Interesting

Please grade how interesting the lectures in general have been, with 1 being "not interesting" and 5 "very interesting".

8 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
7 87%
1 12%

Genomsnitt: 4.12

3. Lectures: Relevance

Please grade how relevant the lectures in general have been, with 1 being "not relevant" and 5 "very relevant".

8 svarande

0 0%
1 12%
1 12%
4 50%
2 25%

Genomsnitt: 3.87

- According to the syllabus I think they are very relevant, although hard to say. But I liked it anyhow so I think itäs good. » (5)

4. Lectures: Handouts

Have the handouts been good? Please grade them with 1 being "very bad" and 5 "very good".

8 svarande

0 0%
1 12%
3 37%
3 37%
1 12%

Genomsnitt: 3.5

- Stavningskontroll är att rekomendera! Dessutom tydligare svar på om man får anteckna eller inte på dem om man vill ha med dem på tentan.» (2)
- They are good, but if you miss a lecture some of them are almost impossible to understand (i.e. a lot of pictures with no text). But if you are on the lectures you should be fine, which I guess must be the purpose. But some explaination and/or refrences to textbook or other source could be useful when there is only pictures. » (3)
- Many misspellings and typos, should be looked over until next time the course is held.» (4)
- Too much bad spelling » (4)

5. Lectures: Time for questions

Please indicate if there has been enough time for for questions, with 1 being "not enough time" and 5 being "very much time".

8 svarande

2 25%
2 25%
0 0%
3 37%
1 12%

Genomsnitt: 2.87

- Vi hade ingen repititionslektion eller frågestund, dåligt! Dessutom var tempot på föreläsningarna för högt för att man skulle hinna tänka efter och fråga frågor. Christian E ville alltid skynda på och sluta tidigare.» (1)
- I rarely ask questions as I most often "get" the material anyway, so my answer should rather be "don"t know". But questions which are rised at lectures are often met with good intentions and explainations so I guess there is a lot of time for it. » (4)

6. Lectures: Number of lectures

Would you have liked more lectures to cover the course?

8 svarande

Yes»4 50%
No»4 50%

Genomsnitt: 1.5

- The number of lectures are sufficient, but I like when the courses are full of things to do as my "work alone"-morale is of questionable quality.» (Yes)
- Som sort of summary lecture with Christian would be good» (Yes)
- Ja eftersom man ska lära sig statistik och annat som inte är förkunskapskrav så är det ju bra med lektioner som behandlar detta!» (Yes)
- The number of lectures are good» (No)

7. Lecturer: Prof. Christian Ekberg

Please grade the lecturer, with 1 being "terrible" and 5 being "excellent".
(Most lectures of the course)

8 svarande

0 0%
1 12%
1 12%
3 37%
3 37%

Genomsnitt: 4

- Hade varit bra med lugnare tempo och en attityd som inbjuder till frågor och diskussioner istället för tvärt om.» (2)
- A pleasure to listen to him.» (5)

8. Lecturer: Dr. Stefan Allard

Please grade the lecturer, with 1 being "terrible" and 5 being "excellent".
(Radionuclides in Nature)

7 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
6 85%
1 14%

Genomsnitt: 4.14

- I ´,could not attend the class that day» (?)
- Misplaced lecture since some of the features is mensioned again much later in the course » (5)

9. Lecturer: Prof. Emeritus Jan-Olov Liljenzin

Please grade the lecturer, with 1 being "terrible" and 5 being "excellent".
(The Universe and the Making of the Chemical Elements, Cosmic Radiation and Elementary Particles)

8 svarande

0 0%
0 0%
2 25%
5 62%
1 12%

Genomsnitt: 3.87

- I sadly missed this lecture and cannot tell.» (3)
- Hade varit bra om han förklarat på vilket sätt hans föreläsningar kopplade till kursen i övrigt.» (3)
- Really interesting, but some parts went fast and for someone who has"nt read physics in a while it was hard to grasp everything.» (4)

10. Prof. Emeritus Jan Rydberg

Please grade the lecturer, with 1 being "terrible" and 5 being "excellent".
(History of nuclear chemistry, Radiation and doses)

7 svarande

0 0%
0 0%
1 14%
5 71%
1 14%

Genomsnitt: 4

- Got a bit off the subject, but it was very interesting. :)» (4)
- Really good lecture, though Jan told much about his own (interesting) history and did"nt had the time to mention all.» (5)

11. Lecturer: Dr. Arvid Ödegaard-Jensen

Please grade the lecturer, with 1 being "terrible" and 5 being "excellent".
(Behavior of Radionuclides in the Environment)

7 svarande

1 14%
0 0%
2 28%
3 42%
1 14%

Genomsnitt: 3.42

- Som räkneövningsledare och föreläsare var han inte bra. Han kunde inte lösa uppgifterna vi gick igenom på tavlan och allt blev bara rörigare.» (1)
- He had"nt much time to prepare and afterwards it was hard to see what I was supposed to grasp.» (3)

12. Laboratory exercises: understanding

Please indicate how the abs have increased your nuclear chemistry understanding, with 1 being "not at all" and 5 being "very much".

8 svarande

0 0%
0 0%
1 12%
6 75%
1 12%

Genomsnitt: 4

- Abs? Kristian did a well job but I think it would be better to be more in phase with the lectures. More excersises in the beginning.» (4)
- Sju labbar med test före och fulla rapporter tar väldigt mycket tid. Jag tycker labbarna var bra men tiden räckte inte riktigt till. Dåligt att ha sista labben mindre än en vecka innan tentan. Men så omfattande labb-del borde tentan kanske vara mindre omfattande.» (4)

13. Laboratory exercises: relevance

Please indicate how relevant to the course the labs have been, with 1 being "not relevant" and 5 "very relevant".

8 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
6 75%
2 25%

Genomsnitt: 4.25

- Nothing to complain about, high relevance and good understanding where achieved during the labs.» (5)

14. Laboratory exercises: Measuring ionizing radiation - relevance

Please grade this lab with respect to course relevance, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

8 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 50%
4 50%

Genomsnitt: 4.5

15. Laboratory exercises: Measuring ionizing radiation - difficulty

Please grade this lab with respect to difficulty, with 1 being "very easy" and 5 "very hard".

8 svarande

2 25%
0 0%
6 75%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 2.5

16. Laboratory exercises: Measuring ionizing radiation - supervisor

Please grade the supervisor Dr. Stefan Allard, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

8 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
5 62%
3 37%

Genomsnitt: 4.37

17. Laboratory exercises: The Szilard-Chalmers Process - relevance

Please grade this lab with respect to course relevance, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

8 svarande

0 0%
1 12%
1 12%
1 12%
5 62%

Genomsnitt: 4.25

18. Laboratory exercises: The Szilard-Chalmers Process - difficulty

Please grade this lab with respect to difficulty, with 1 being "very easy" and 5 "very hard".

8 svarande

0 0%
1 12%
0 0%
4 50%
3 37%

Genomsnitt: 4.12

- Tough report» (4)
- Not the lab itself but the questions to the report are really overwhelming. And the supervisor required so much more structurewise than in any of the other labs.» (5)

19. Laboratory exercises: The Szilard-Chalmers Process - supervisor

Please grade the supervisor M.Sc. Sabrina Tietze, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

8 svarande

1 12%
0 0%
4 50%
3 37%
0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Slarvig och ointresserad.» (1)
- Very helpful with questions but very hard judgementing the report.» (3)

20. Laboratory exercises: Gamma spectrometry - relevance

Please grade this lab with respect to course relevance, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

8 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 50%
4 50%

Genomsnitt: 4.5

21. Laboratory exercises: Gamma spectrometry - difficulty

Please grade this lab with respect to difficulty, with 1 being "very easy" and 5 "very hard".

8 svarande

1 12%
1 12%
5 62%
1 12%
0 0%

Genomsnitt: 2.75

22. Laboratory exercises: Gamma spectrometry - supervisor

Please grade the supervisor Dr. Teodora Retegan if applicable, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

7 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 57%
3 42%

Genomsnitt: 4.42

- We had Emma Aneheim as supervisor» (4)
- Misclick, we had Emma as supervisor.» (5)

23. Laboratory exercises: Gamma spectrometry - supervisor

Please grade the supervisor M.Sc Emma Aneheim if applicable, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

8 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
5 62%
3 37%

Genomsnitt: 4.37

24. Laboratory exercises: Radiolabeling - relevance

Please grade this lab with respect to course relevance, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

8 svarande

0 0%
0 0%
3 37%
3 37%
2 25%

Genomsnitt: 3.87

- Interesting lab» (3)

25. Laboratory exercises: Radiolabeling - difficulty

Please grade this lab with respect to difficulty, with 1 being "very easy" and 5 "very hard".

8 svarande

0 0%
2 25%
5 62%
1 12%
0 0%

Genomsnitt: 2.87

26. Laboratory exercises: Radiolabeling - supervisor

Please grade the supervisor M.Sc Hanna Hedström, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

7 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 57%
3 42%

Genomsnitt: 4.42

27. Laboratory exercises: Growth and decay of the isomer Ba-137m - relevance

Please grade this lab with respect to course relevance, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

8 svarande

0 0%
0 0%
2 25%
1 12%
5 62%

Genomsnitt: 4.37

28. Laboratory exercises: Growth and decay of the isomer Ba-137m - difficulty

Please grade this lab with respect to difficulty, with 1 being "very easy" and 5 "very hard".

8 svarande

0 0%
1 12%
5 62%
2 25%
0 0%

Genomsnitt: 3.12

29. Laboratory exercises: Growth and decay of the isomer Ba-137m - supervisor

Please grade the supervisor Lic. Eng. Joachim Holm, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

8 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
6 75%
2 25%

Genomsnitt: 4.25

30. Laboratory exercises: Reaction rate for isotopic exchange - relevance

Please grade this lab with respect to course relevance, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

8 svarande

0 0%
0 0%
2 25%
5 62%
1 12%

Genomsnitt: 3.87

31. Laboratory exercises: Reaction rate for isotopic exchange - difficulty

Please grade this lab with respect to difficulty, with 1 being "very easy" and 5 "very hard".

8 svarande

1 12%
1 12%
4 50%
2 25%
0 0%

Genomsnitt: 2.87

32. Laboratory exercises: Reaction rate for isotopic exchange - supervisor

Please grade the supervisor Dr. Stellan Holgersson, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

8 svarande

1 12%
0 0%
1 12%
4 50%
2 25%

Genomsnitt: 3.75

- Slarvig och oinresserad. Vi fick mest titta på medan han labbade och mumlade.» (1)

33. Laboratory exercises: Practical radiochemistry work - relevance

Please grade this lab with respect to course relevance, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

8 svarande

0 0%
0 0%
1 12%
2 25%
5 62%

Genomsnitt: 4.5

34. Laboratory exercises: Practical radiochemistry work - difficulty

Please grade this lab with respect to difficulty, with 1 being "very easy" and 5 "very hard".

8 svarande

3 37%
3 37%
0 0%
2 25%
0 0%

Genomsnitt: 2.12

35. Laboratory exercises: Practical radiochemistry work - supervisor

Please grade the supervisor Dr. Arvid Ödegaard-Jensen, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

8 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
4 50%
4 50%

Genomsnitt: 4.5

36. Calculation exercises: relevance

Please grade how relevant the calculation exercises in general have been, with 1 being "not relevant" and 5 "very relevant".

8 svarande

0 0%
1 12%
0 0%
3 37%
4 50%

Genomsnitt: 4.25

- Räkeövningar brukar bidra till ökad förståelse men på dessa räkneövningar löste vi bara uppgifter rakt upp och ner, inget extra alls.» (2)

37. Calculation exercises: difficulty

Please grade the difficulty of the calculation exercises in general, with 1 being easy and 5 hard.

8 svarande

0 0%
2 25%
1 12%
3 37%
2 25%

Genomsnitt: 3.62

- Orelevat fråga, hur svårt är det att skriva av från tavlan när man dessutom har kopior på det som skrivs framför sig?» (2)
- To quick...» (5)

38. Calculation exercises: handouts

Have the handouts been good? Please grade them with 1 being "very bad" and 5 "very good".

8 svarande

0 0%
1 12%
1 12%
2 25%
4 50%

Genomsnitt: 4.12

- Why can"t all excercises be given out on the web or similar? The few times I used Joules solutions, they were"nt helping that much.» (4)
- It would be good to have solutions handed out on the questions that is not calculated by the supervisor. So if you get stuck you can look at the solutions. As it is today there are only solutions handed out on the questions that Kristian calculates on the blackboard, which we write down anyways.» (5)

39. Calculation exercises: number of occasions

Would you have liked more calculation exercises to cover the course?

8 svarande

Yes»7 87%
No»1 12%

Genomsnitt: 1.12

- Same comment as for lectures (The number of occasions are sufficient, but I like when the courses are full of things to do as my "work alone"-morale is of questionable quality).» (Yes)
- Sure, why not. Now you had"nt so much time to calculate on your own.» (Yes)
- Fler bättre räkneövningar i så fall. Dessutom blev det rörigt och svårt att få någon struktur när så många räkneövningar ställdes in eller flyttades.» (Yes)
- I think the number is ok» (No)

40. Calculation exercises: Time for questions

Please indicate if there has been enough time for for questions, with 1 being "not enough time" and 5 being "very much time".

8 svarande

2 25%
1 12%
2 25%
2 25%
1 12%

Genomsnitt: 2.87

- You had"nt so much time to calculate on your own. Though Kristian answered in his free time also.» (4)

41. Calculation exercises: supervisors

Please grade the supervisor M.Sc. Kristian Larsson, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

8 svarande

0 0%
1 12%
1 12%
4 50%
2 25%

Genomsnitt: 3.87

- Oengagerad och med en nonchalant attityd. Lite mer intresse för att vi ska lära oss något hade inte skadat.» (2)
- He really know what he is doing, but sometimes the numbers get messed up and signs forgot etc. Overall: Really good supervisor.» (4)
- Good guy, terrible handwriting (as we all have) ... :) » (4)
- If he"s healthy: 5 If he"s sick: 3, he didn"t care that much then» (5)

42. Calculation exercises: supervisors

Please grade the supervisor Dr. Arvid Ödegaard-Jensen, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

7 svarande

1 14%
0 0%
0 0%
4 57%
2 28%

Genomsnitt: 3.85

- Hade inte räknat uppgifterna i förväg och fastnade mitt i uppgiften utan att kunna lösa den.» (1)

43. General: Workload

Please indicate how you perceive the 7.5 hp workload, with 1 being "very low" and 5 "very high".

8 svarande

0 0%
1 12%
1 12%
2 25%
4 50%

Genomsnitt: 4.12

- I have not put so much effort into a course during the last 2 years as i did in this one.» (5)

44. General: Textbook

Please grade the book "Radiochemistry and Nuclear Chemistry", with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

8 svarande

0 0%
2 25%
2 25%
4 50%
0 0%

Genomsnitt: 3.25

- Didn"t read much, but honestly, how hard is it to print a copy where the pictures are possible to read?» (2)
- Dåliga bilder och ganska orelevanta uppgifter. Även boken var svår att få grepp om, i första halvan refererar den framåt hela tiden och i andra halvan bakåt. » (2)

45. General: Administration

Please grade the course administration in general, with 1 being "terrible" and 5 "excellent".

8 svarande

1 12%
0 0%
1 12%
4 50%
2 25%

Genomsnitt: 3.75

- Framförallt ostrukturerad och spretig. Flera olika scheman, ingen förståelse för schemakrockar med andra kurser och ingen som verkade vara ansvarig för kursen utan alla var lite halft ansvariga för olika delar. Ämnet var också svårt att få någon röd tråd genom.» (1)

46. General: Information

Please indicate how well course information was provided, with 1 being "terribly" and 5 "excellently".

8 svarande

0 0%
0 0%
3 37%
2 25%
3 37%

Genomsnitt: 4

- Good flow of information, but a lot of second calls with lectures etc. » (3)

47. Exam

Please indicate how well the exam reflected the course, with 1 being "poorly" and 5 "very well".

7 svarande

0 0%
2 28%
2 28%
3 42%
0 0%

Genomsnitt: 3.14

- Kändes inte alls som om den speglade kursen. Alldeles för lite tid. Om Christian E så många gånger poängterar att han testar våran förmåga att tänka på tentan, bör det då inte finnas tid för att tänka på tentan?» (2)
- The theoretic past included very much about reactors, U and Pu. The exam we got was with no doubt harder than any of the exams handed out to us before. This will most likely be seen in the results.» (4)Kursutvärderingssystem från