ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0910-4 Finite automata theory and formal languages, TMV026/DIT321

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-28 - 2010-10-25
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Börje Johansson»

1. Which programme are you on?

11 svarande

Chalmers, IT-programme»6 54%
Chalmers, D-programme»3 27%
Chalmers, Computer Science, Algorithms, Languages and Logic»1 9%
Chalmers, other programme»0 0%
University of Gothenburg»1 9%

Genomsnitt: 1.81

- Dåliga svarsalternativ. Inga alternativ för program på Göteborgs Universitet finns.» (University of Gothenburg)


Your own effort

2. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

11 svarande

At most 15 hours/week»6 54%
Around 20 hours/week»2 18%
Around 25 hours/week»2 18%
Around 30 hours/week»1 9%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 1.81

- Commute + work made it hard to put in more time.» (At most 15 hours/week)

3. How large part of the teaching offered did you attend?

11 svarande

0%»1 9%
25%»2 18%
50%»2 18%
75%»4 36%
100%»2 18%

Genomsnitt: 3.36

- Läraren hade jobbig röst att lyssna på och uttalade saker konstigt på engelska. Övningshandledaren hade väldigt tyst röst.» (50%)
- The course where at the same time as another course so I couldnt attend to all lessons» (50%)
- Did not attend to the exercises, but that was not bassels fault.» (75%)
- The monday session were an example of low, unclear mumblings from the ta. Gave it up after two sessions.» (75%)
- Övningspassen bör inte räknas som undervisning.» (100%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

4. How understandable are the course goals?

11 svarande

I have not seen/read the goals»4 36%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»3 27%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»4 36%

Genomsnitt: 2.63

- Why not write the goals here in the evaluation?» (I have not seen/read the goals)
- Mål delgavs inte studenter.» (I have not seen/read the goals)

5. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

8 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»7 87%
No, the goals are set too high»1 12%

Genomsnitt: 2.12

- Hur som helst var känslan att målen för kursen var rimligt ställda.» (Yes, the goals seem reasonable)

6. Did the examination assess whether you have reached the goals?

9 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»2 22%
Yes, definitely»5 55%
I don"t know/have not been examined yet»2 22%

Genomsnitt: 3

- Tentamen var lättare än många av momenten men var ändå heltäckande och representativ för kursens innehåll.» (To some extent)


Teaching and course administration

7. To what extent has the teaching been of help for your learning?

11 svarande

Small extent»3 27%
Some extent»5 45%
Large extent»0 0%
Great extent»3 27%

Genomsnitt: 2.27

- The lectures and exercises i went to was helpful.» (Some extent)
- Bra föreläsare.» (Great extent)

8. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

11 svarande

Small extent»3 27%
Some extent»1 9%
Large extent»3 27%
Great extent»4 36%

Genomsnitt: 2.72

- Mycket rörig kursbok. Dålig struktur och blandar huller om buller mellan allt innehåll. Föreläsningsanteckningar bra.» (Small extent)
- Good textbook.» (Large extent)

9. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

11 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»0 0%
Rather well»4 36%
Very well»7 63%

Genomsnitt: 3.63

- Lite dålig rutin för utlämning av veckouppgifter.» (Rather well)
- But I would like to download slides in regular size too, not only 2x2» (Very well)
- Very good with the updates first on the webpage, good overview and everything easy and clear on the course webpage» (Very well)
- Simple, which is good since there isnt a need for anything else.» (Very well)


Study climate

10. How were the opportunities for asking questions and getting help?

11 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»2 18%
Very good»4 36%
I did not seek help»5 45%

Genomsnitt: 4.27

11. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

11 svarande

Very poorly»1 9%
Rather poorly»0 0%
Rather well»2 18%
Very well»3 27%
I did not seek cooperation»5 45%

Genomsnitt: 4

12. How was the course workload?

11 svarande

Too low»0 0%
Low»2 18%
Adequate»8 72%
High»1 9%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- I think the level was very good.» (Adequate)

13. How was the total workload this study period?

11 svarande

Too low»0 0%
Low»3 27%
Adequate»4 36%
High»4 36%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.09

- I did not do any weekly exercises though, and I did not have any other course.» (Low)


Summarizing questions

14. What is your general impression of the course?

11 svarande

Poor»0 0%
Fair»1 9%
Adequate»3 27%
Good»6 54%
Excellent»1 9%

Genomsnitt: 3.63

- A fun course but maybe to theoretical for use in reality, but good for a little understanding in other courses.» (Adequate)
- Svårt att förstå i början. Kursens innehåll verkade meningslöst och sakna verklighetsförankring. » (Good)
- Could have been more inspiring if the theory was more connected to practical use.» (Good)

15. What should definitely be preserved to next year?

- Frivilliga »
- The assignments»
- The assignments which taught me most of what was needed for the exam. Having bonus points made me actually do them too.»
- The assignments with bonus, and the sheets with chosen exercises»
- The assignments motivated me to spend more time studying.»
- The assignments»
- No comments»

16. What should definitely be changed to next year?

- Håll kursen på svenska eller byt föreläsare (ganska många feluttalade ord). Skippa Haskell-delarna på föreläsningarna.»
- The lecture slides that were online could have more informal explanations of certain concepts (which were perhaps in the lectures) in addition to the formal mathematical way in which things were presented. For example, the explanation of the CYK algorithm, which is really not so difficult if you get a good intuition of what each row means, had just the mathematical definition involving lots of table indices and was hard to follow, when it also could have showed a picture of how the table indexes were chosen, and had a more informal explanation.»
- Byt tillbaka till Thierry Coquand som föreläsare. Inte för att Ana Bove var dålig men en meriterad professor är bättre än en docent. Låt honom åtminstone föreläsa så kan någon annan hjälpa till och stötta. Byt också kursassistent. Bassel Mannaa förvirrade och gav liten ökad förståelse. Övningarna var svåra att följa och sessionerna ostrukturerade. Trots löften om bättring efter kursutvärderingsmöte blev förvirringen värre efter.»
- The Haskell demos/examples was not very useful. Sure Haskell is great for modeling stuff like this but I do not think that is a good reason for including it in the course.»
- The correction (and the feedback!) of said assignments must be improved. A part of this happened during the course but not enough. The part of the lectures where Ana went through haskel implementation of course concepts. Might be interesting for those familiar with haskel but for the rest of us... Place on the course homepage instead.»
- No comments»

17. Additional comments

- Vill gärna ha fler exempel på slidesen.»
- Good course, nothing to complain about really.»
- A maximum of 6 points for the assignments feel a bit low. I believe that a few points more would not hurt.»
- Ana must have somehow confused higher volume with higher pitch, however this became better as the course progressed. Would have been nice with more exams to practice on.»
- No comments»


Kursutvärderingssystem från