ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Reglerteknik, ERE091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-26 - 2010-06-14
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

29 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 6%
7 24%
14 48%
5 (över förväntan)»6 20%

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var lite svårt att få en känsla för olika parametrar och vad de säger. Ofta var det mest: z=0.7 är bra, Ms=1.3 osv... Vad är EGENTLIGEN egenskaperna vi jobbar med? Det blir väldigt abstrakt.» (2)
- Det var en av få kurser jag hade förväntningar på och dessa har som tur var uppfyllts.» (3)
- Jag trodde att den skulle vara mindre, dvs motsvara 4,5 hp. Annars var kursen mycket bra.» (4)
- Bredare än jag trodde.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

29 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 6%
7 24%
12 41%
5 (mycket relevant)»8 27%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.89

- då den är valbar så ger det ju en fingervisning om att det kanske inte är den allra viktigaste kursen,å andra sidan kan den vara mycket nyttig om man VALT en inriktning åt detta håll, dock tycker jag att reglerteknik är ett typisk ingengörsämne, vilket man bör ha vissa kunskaper inom (det samma gäller väl tyvärr hållf också)» (3)
- Inte nödvändig men väldigt bra.» (3)
- Å.k. system är viktigt att känna till och förstå, även i sammanhang bortom reglertekniken. Reglerteknikens tillämpningsområden och grunder är viktigt att känna till för alla tekniker.» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

29 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 3%
2 6%
21 72%
5 (Mycket bra avvägt)»5 17%

Genomsnitt: 4.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- ni kan stryka en 3a (min) ur statistiken, jag skrev aldrig tentan» (3)
- Tentan låg för nära inpå matstaten!» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

30 svarande

<25%»1 3%
25-50%»3 10%
50-75%»3 10%
>75%»23 76%

Genomsnitt: 3.6

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

29 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
11 39%
12 42%
5 (mycket bra)»5 17%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra engagemang från föreläsaren, däremot blev det lätt hoppigt och rörigt, och vi fick se grafer och höra siffror som vi egentligen inte förstod hela sammanhanget till.» (?)
- Ibland kändes det som att det slängdes fram formler och samband utan den riktiga diskussionen om varifrån de kom. Försök hitta mer röda trådar.» (3)
- Konstig attityd om att alla F:are är elitister. Tycker nivån var lagom, men Bengt ska inte bli förvånad om en F:are inte förstår. Vi läser som sagt ganska mycket den här läsperioden så man kanske inte hinner sätta sig in i kursen på samma sätt som annars.» (3)
- De sista föreläsningarna var mycket röriga och man hängde inte alls med, bara massa ekvationer överallt. Beror förmodligen på att man inte låg i fas, men detta borde läraren ta hänsyn till eftersom det var praktiskt taget omöjligt att ligga i fas då man hade så sjukt mycket annat att göra.» (3)
- I stort sett bra. Ibland förutsatte föreläsaren förkunskaper som vi inte, och blev dessutom irriterad när vi ställde frågor på sådant vi hade förutsatts kunna.» (3)
- Följde boken lite för bra. Hade ingen annan förklaring. Gick inte att förstå allt djupgående» (3)
- Vore ännu bättre om kunde göra mera övergripande förklaringar först om vad som är huvudiden och målet och sedan räkna.» (3)
- De var i allmänhet mycket bra, men ibland dök det upp begrepp som inte riktigt förklarades, ett exempel är en regulator, som man dessutom skulle förstå betecknas med F.» (3)
- Oftast bra pedagogik. Ibland var det dock otydligt vart föreläsningen var på väg, avsaknad av tydlig överskrift eller mål för viss härledning och liknande. (Mest gångerna efter att Bengt kommit från USA.)» (4)
- Den bästa föreläsare jag haft hittills! Bengt kunde svara på alla frågor på ett förståeligt sätt, och det kändes som att han var väl förberedd och visste vilka delar som är svåra för studenterna.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

30 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 3%
2 7%
7 25%
5 (mycket bra)»17 62%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 4.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Grymt bra övningsledare! Tyvärr blev genomgångarna ofta så grundliga att han inte hann med alla tänkta uppgifter.» (4)
- Trevlig och pedagogisk räkneledare, dock kunde han inte svara på vissa djupare teorifrågor.» (4)
- Carl var bra.» (4)
- Bland det bästa hittils! Mycket pedagogiskt, bra diskussioner och retoriska frågor. Bra steg-för-steg-metoder (även om de finns i boken?).» (5 (mycket bra))
- Carl var underbart bra, han tog verkligen ner kursen på vår nivå och kopplade samman teorin med praktiskt räknande.» (5 (mycket bra))
- Carl är riktigt bra» (5 (mycket bra))
- Kursens guldpärla. Räkneövningsledaren var jättebra och man fattade mycket mer när man fick räkna på det.» (5 (mycket bra))
- exeptionellt bra <3» (5 (mycket bra))
- Bästa räkneövningsledare vi ha haft» (5 (mycket bra))
- Saved my life.» (5 (mycket bra))
- Kompletterade föreläsningarna utmärkt, man lärde sig använda sina kunskaper praktiskt.» (5 (mycket bra))
- Mycket teori som togs upp när det behövdes i uppgifterna. Generella lösningstaktiker inblandat i uppgifterna, det var grymt! Det mesta som var för rörigt på föreläsningar klarades upp här.» (5 (mycket bra))
- Det finns alltid ett steg mellan föreläsning och räkneuppgifter, Carl gick igenom teori också vilket gjorde det steget mycket kortare.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

29 svarande

1 (inte alls bra)»5 17%
7 24%
9 31%
7 24%
5 (mycket bra)»1 3%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Handledningen var i det närmaste obefintlig. Ingen kontroll av resultaten på första laborationen gjordes, vilket gjorde det svårt att sedan använda resultaten i förberedelserna till andra laborationen. Laborationerna hade kunnat vara bra om handledningen hade varit bättre. Trots allt fick man lite känsla för vad de olika regulatorparametrarna har för betydelse för regleringen.» (1 (inte alls bra))
- Vad är meningen med en laboration där de inte ens kontrollerar om man gjort något? Man kunde sitta och surfa i en timme och sen få godkänt. Dessutom var förberedelseuppgifterna lite för svåra. Mitt förslag: Banta ned förberedelseuppgifterna, eller ger mer ledning på dem, och fixa handledare som är engagerade och faktiskt kollar så man labbat.» (1 (inte alls bra))
- Laborationerna hade alldeles för mycket genomsläpp, man blev ju godkänd direkt när man kom dit utan att göra nåt.» (1 (inte alls bra))
- Vad är det för mening med att ha laborationer om labhandledaren inte tittar om man gör någonting och går runt och hjälper till? Jag fick konstiga resultat och ingen förståelse alls av laborationen. Dessutom var förberedelserna till andra något jobbiga eftersom jag inte fick ut något av dem då värdena var konstiga.» (1 (inte alls bra))
- Knapphändigt inlärningsvärde» (2)
- lärorika dock lite korta.. inga problem att bli godkänd dock.. kanske 4h laborationer med samma/något utökat innehåll till nästa år? vad jag menar är att innehllet kändes vettigt, men man kanske inte riktigt hann ta till sig allt, trots förberedelser (sen är jag väl medveten om att många i klassen säkert inte tyckte det var några problem)» (2)
- För lätt! man kunde dra igenom den utan att fatta nåt» (2)
- Det enda positiva var att man fick testa sig fram med olika parametervärden. Labbhandledaren var värdelös och kunde inte svara på frågor. Man hade kunnat bli godkänd även om man inte genomförde laborationen. » (2)
- Väldigt simpel. » (2)
- Gav lite, men var inget examinerande. Fanns ingen hjälp» (2)
- Bra med praktiska exempel på vad vi gör. Tyvärr var processen ganska långsam, så stor del av tiden satt man bara och väntade på sin simulering.» (3)
- för hafsiga labbar» (3)
- Lite snopet om man hade räknat förberedelsuppgifterna och sedan märkte att det inte kontrollerades alls,» (3)
- Bra visualisering av teorin, men något för lätta och ingen som helst kontroll från handledarna om man hade klarat uppgifterna eller ej.» (3)
- lite hafisiga handledare» (3)
- Jag har inte labbat så mycket förut, så det vara bra att de var ganska enkla. Labbhandledaren tittade dock inte alls igenom vad man gjort så man hade ingen aning om ifall man gjort rätt eller inte.» (4)
- lite mera tid kanske, så man inte bara skulle hinna göra dem, utan även förstå dem» (4)
- Roligt mer lite praktisk anknytning» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

1 (Mycket liten)»1 3%
1 3%
2 6%
17 58%
5 (Mycket stor)»8 27%

Genomsnitt: 4.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade inte mycket tid att läsa boken.» (5 (Mycket stor))

9. Ingenjör

Hur tyckte du att det var att läsa en mer "ingenjörsmässig" kurs?

29 svarande

1 (Kände mig vilsen utan analys)»0 0%
5 17%
5 17%
6 20%
5 (Spännande grejer)»13 44%

Genomsnitt: 3.93

- nja både och, visserligen kul hur påtagligt det är, och nära till tillämpningar samt att man fått använda mycket av det man lärt sig (dock ofta i "light-version") personligen fascineras jag dock mer av fysikaliska fenomen, men är övertygad om att kursen tilltalar många» (2)
- Ibland kändes det som att man bara hittade på värden utan att kunna motivera varför. Jag kräver inga härledningar, men fler förklaringar hade varit bra.» (2)
- lite för mycket saker som kom fram utan förklaring varifrån. lite för mycket betäckningar och parametervärden istället för själva idéerna.» (2)
- Vettigt, och skönt att få testa en sån kurs, men jag känner mig lite mer som en teorimänniska.» (2)
- Det känns som att det går att ha en mer matematisk bakgrund i kursen, även om uppskattningarna naturligtvis är viktiga att behärska. Mycket av det roliga i ämmnet är ju dess breda matematikgrund, vilket inte fick så stor vikt.» (3)
- Jag trivs betydligt bättre med ordentliga diskussioner kring de bakomliggande matematiska sambanden, men det kan nog vara nyttigt att få en sån här inblick i hur reglertekniken används.» (3)
- Det är bra att vi får läsa en sån här kurs, man får en annan bild av ingenjörsyrket.» (3)
- Intressant att testa men inget jag vill göra om» (3)
- Äntligen.» (4)
- mera sådant!» (5 (Spännande grejer))
- det är bra för bredden på ut bildningen. deutom är kursen exeptionelt bra om man skall prata med både regelertekniker och maskintekniker.» (5 (Spännande grejer))
- Nu börjar det äntligen hända saker i utbildningen! Kursen fick mig att vilja leta efter ett intressant masterprogram och redan nu läsa saker på egen hand som kan vara till nytta senare.» (5 (Spännande grejer))
- Har saknat det här» (5 (Spännande grejer))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.8


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

29 svarande

Ja»0 0%
Nej»29 100%

Genomsnitt: 2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 3%
17 58%
7 24%
5 (För hög)»4 13%

Genomsnitt: 3.48

- Stressigt ibland med många inlämningsuppgifter, men det är väl så det ska vara. Lagom mycket tal att räkna själv.» (3)
- Tycker det är bra med inlämningsuppgifterna och deras omfång. Även om man inte hinner plugga så mycket i övrigt så har man ändå gått igenom hela kursen lagom till tentorna.» (3)
- Hade man inte haft Expfys hade den nog varit lite för låg, men nu var det ok.» (3)
- precis rätt» (3)
- Mycket inlämmningar» (4)
- Lite för hög med tanke på de andra kurserna. Hann inte jobba så mycket med kursen som jag velat. Nästa så man vill få underkänd så att man läser om kursen ordentligt.» (4)
- svårt att säga i den här läsperioden då det är så mycket. tenderar att vara lite hög dock, jag tyckte det var den klart svåraste kursen och tillhörde de jag lade mest tid på, dock tror jag inte den hade vart särskilt tung om man läst den i någon tidigare lp (ex bytt med optik i lp3). men behåll tempot, man kan skriva omtenta och hoppas inte att ni överväger att sänka tempot!» (4)
- bra» (4)
- Inlämningsuppgifterna tog mycket tid, men man lärde sig också mycket. Jag la nog mest tid på den här kursen den här läsperioden.» (4)
- Det var mycket, men bra» (4)
- Det var lite väl mycket för poängen. 1 tenta, 3 inlämningar och två labtillfällen. Hade räckt med 2 inlämningar.» (4)
- Arbetsbelastningen i perioden är på tok för hög» (5 (För hög))
- På tok för hög med tanke på antalet poäng! Den tog lika mycket tid som en 7,5-poängskurs, och man har den samtidigt som andra tidskrävande kurser vilket gör att man inte har tiden att prioritera alla kurser under perioden.» (5 (För hög))
- Arbetsbelastningen var väldigt hög för 4,5 hp.» (5 (För hög))
- Tre inlämningsuppgifter (obligatoriska utan extrapoäng på tentan) var för mycket med tanke på alla andra kurser vi har.» (5 (För hög))

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»23 79%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 27%
Mycket bra»11 37%
Har ej sökt hjälp»10 34%

Genomsnitt: 4.06

- Räkneövningsledaren var bra på att svara på frågor, föreläsaren bra på att svara i pauser men sämre under föreläsningar.» (Ganska bra)
- Lite flummiga svar av Räkneövningsledaren ibland när man ville ha lite djupare förklaringar.» (Ganska bra)
- Som sagt, väldigt förberedd föreläsare och räkneövningsledare.» (Mycket bra)
- Både Lennart och Carl var bra på att svara på frågor.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

29 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
2 7%
12 46%
7 26%
5 (mycket prisvärd)»5 19%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.57

- lånade av en gammal Z-student.. noterade att priset stigit en del de senaste 4 åren» (2)
- Han gick ju igenom allt utan att man måste öpa den» (2)
- Köpte begagnat.» (3)
- Är kurslitteraturen vald efter bästa bok eller pga läraren har skrivit den? är nog den största frågan. Tyckte boken var alldeles för pratig.» (3)
- Bra med lösningar till alla uppgifter i häftet.» (4)
- köpte begagnat» (5 (mycket prisvärd))
- skitbra att ha förfataren som lärare i deta fall» (5 (mycket prisvärd))
- Boken var bra men stencilerna man köpte på DC var ovärderliga. » (5 (mycket prisvärd))

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

29 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
4 13%
7 24%
9 31%
5 (Mycket stor)»9 31%

Genomsnitt: 3.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lösta tal är väldigt bra! Det är dock svårt att inte fuska, när man har lösning till hands på alla tal.» (4)
- Det var inte alltid lätt att hitta det man ville i kursboken, men i övrigt var den bra upplagd med exempel och så.» (4)
- Väldigt bra komplement till förleäsningar.» (4)
- övningshäfterna var otroligt bra med lösningar. De får 5/5 av mig. Boken var sådär men ändå bra.» (5 (Mycket stor))
- Bra med så många lösta exempel. Hade dock velat ha några fler gamla tentor att plugga på.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.79


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

29 svarande

Ja»29 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räkneövningsledaren och kursboken»
- Räkneövningsledaren Carl Thorstensson»
- Inlämningsuppgifterna och Carl :)»
- inlämningsuppgifterna, tunga men lärorika »
- kursmaterialet»
- Carl!»
- Räkneövningarna (gärna räkneövningsledaren)»
- Inlämningsuppgifterna»
- Räkneövningsledaren»
- Mixen mellan föreläsningar och storgruppsräkneövningarna»
- Räkneövningsledaren var jättebra. Det var bra med inlämningsuppgifter, trots att de gjorde att jag inte hann räkna så mycket "riktiga" uppgifter så lärde jag mig nog mer eftersom jag gjorde dem ordentligt.»
- inlämningsuppgifterna»
- Föreläsaren måste stanna kvar! Man bör ha samma upplägg på räkneövningarna där man går igenom steg för steg hur man löser en uppgift av en viss typ.»
- Storgruppsövningar med Carl istället för mindre räknestugor, fråga även Carl hur han lade upp dem.»
- kursen är mycket bra, allt kvar»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tänk igenom pedagogiken, kanske är inte samma metoder rätt i skriven form som på föreläsningarna.»
- Laborationerna, i alla fall bör det läggas mer energi på handledningen.»
- Laborationerna»
- lite mer "förståelse" i labbarna»
- eventuellt bredda labbarna - lite mer fördjupning, lite mer labbtid »
- Laborationerna bör ses över»
- Laborationerna, det man räknat på förberedelseuppgifterna kunde inte användas och man lärde sig inte mycket under labben.»
- labben var kul att göra men man fick aldrig något facit vilket hade varit bra.»
- Kursen har för få poäng i förhållande till sitt innehåll.»
- lite mer räkneövningar»
- Labhandledarna bör engagera sig mer i labbarna, och ställa frågor till studenterna för att bekräfta att man faktiskt har förstått vad man har gjort.»
- Färre inlämningar eller gör dem frivilliga och lägg till extrapoäng»
- Kanske ta bort en av inlämningarna? Vi har redanmycket den här perioden.»

19. Övriga kommentarer

- Jag går TM och har därför inte läst mekanik eller elnät, vissa delar av kursen förutsätter att man har de förkunskaperna. Jag vet att F-are hatar att repetera saker, men att ta en halvtimme och förklara de olika delarna i ett kretsschema och hur man räknar på dem hade varit bra.»
- Lite märkligt att det bara finns ordinarie tentor från de senaste åren upplagda på veckobladeriet.»
- Snål lärare, borde lägga upp formelsamling/övningar etc på internet. Sen tycker jag det var dåliga introduktioner. Ingen sa någonsin vad kursen skulle handla om övergripande, och ingen sa någonsin vad en regulator faktiskt var, vilket man borde säga på typ första föreläsningen. Många föreläsningar var ocksåp väldigt röriga med mycket formler och en övergripande sammanfattning i text av vad som gjorde hade varit bra.»
- Övningsledarens sätt att hålla övningsräkning och samtidigt väva in "lite föreläsning" var mycket uppskattat och bidrog mycket till förståelse.»


Laboration

Laborationen handlade om reglering av en tvåtanksprocess med PID-regulator.

20. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

29 svarande

1 (för lätt)»7 24%
2 6%
19 65%
1 3%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.48

- Känndes inte som en laboration utan snarare som ett lek- och testatillfälle men var ändå bra.» (1 (för lätt))
- Den var rätt svår när man gjorde förstudien, men väl på plats var det ju i princip bara att läsa av värden. Att handledarna var otroligt slappa i kontrollen av vad man hade gjort gjorde ju inte saken bättre.» (2)
- se ovan» (3)
- Förberedelserna till del 2 var lite luriga, men annars var det inget svårt.» (3)
- Förberedelseuppgifterna var för svåra, själva laborationen var lagom, men man förstod inte riktigt vad man gjorde på grund av dåliga labbhandledare.» (3)
- Inte svår egentligen, men jag förstod ingenting.» (3)
- lagom» (3)
- Blandade meningar med dem här laborationen, dednvar lagom svår men jag kände att det enda jagh fick ut ur den var en förståelse av skillnaden mellan styrsignal och referenssignal.» (3)
- Förberdelserna tog ganska lång tid.» (3)

21. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

29 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»3 10%
9 31%
11 37%
5 17%
5 (högt inlärningsvärde)»1 3%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var svårt eftersom man skulle använda de mätvärden man hade fått tidigare, och de stämde väll inte jätte bra.» (1 (inget inlärningsvärde))
- Se till att handledarna verkligen handleder!» (1 (inget inlärningsvärde))
- Något bättre förståelse för P-verkan i PID-fallet fick jag kanske i del två av labben.» (2)
- se ovan» (2)
- Bättre handledare skulle inspirera mer.» (2)
- Det hade kunnat vara högre om handledningen varit bättre.» (3)
- stort inlärningsvärde,skulle dock kunna förbättras genom att få lite mer tid, och lite hårdare examination (regler- och expfys- labbarna är som natt och dag)» (3)
- Fick ändå koll på lite saker som jag inte hade innan.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.72


Inlämningsuppgift 1

Inlämningsuppgift 1 handlade om styrning av satellit och öppen styrning resp. återkoppling.
Den behandlade överföringsfunktioner och tidsanalys.

22. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

27 svarande

1 (inte alls nöjd)»3 11%
3 11%
16 59%
4 14%
5 (mycket nöjd)»1 3%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- sökte ej handledning» (?)
- ??????» (?)
- En frånvarande handledare som knappt kontrollerar att man gjort något innan man får godkänt.» (1 (inte alls nöjd))
- Värdelös.» (1 (inte alls nöjd))
- Den sög rätt hårt.» (1 (inte alls nöjd))
- Kommentaren "varför?" på returen är inte särskilt givande när man hänvisat till en sats, och det verkliga felet är att man stoppat in fel uttryck i satsen.» (3)
- fick ingen handledning, men behövdes inte.» (3)

23. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift var?

29 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
22 75%
7 24%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.24

- I detta tidiga skede hade jag hunnit räkna tal i planeringen, varvid uppgiften var relativt enkel.» (3)
- Bra svårighetsgrad.» (3)
- lagom» (3)

24. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

29 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
5 17%
12 41%
5 (högt inlärningsvärde)»12 41%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Framförallt detaljen att plocka in återkopplingen från en 1/s i slutet.» (4)
- » (5 (högt inlärningsvärde))

25. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

25 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
2 8%
19 76%
3 12%
5 (mycket nöjd)»1 4%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- sökte ej handledning» (?)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.44


Inlämningsuppgift 2

Inlämningsuppgift 2 handlade om tillståndsmodeller och dynamiska modeller för tekniska system (gungbräda).

26. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

29 svarande

1 (för lätt)»0 0%
1 3%
14 48%
13 44%
5 (för svår)»1 3%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.48

- Den var nog inte svår men pga att alla kurser runt omkring var jag aldrig i fas och de blev ju därför svåra. Jag var ofta flera kapitel för långt bak så det var ju bara bläddra fram och försöka lösa problemet på det viset, så det tog ju längre tid än om man hade varit i fas.» (3)
- Svårare än tidigare då jag ej haft tid att följa med i räkneplaneringen.» (4)
- Tyckte att det var lite svårt att ställa upp de ekvationer man skulle ha.» (5 (för svår))

27. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

28 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
5 17%
10 35%
5 (högt inlärningsvärde)»13 46%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Överlägset roligast i kursen: kapitel 4? om fysikaliska modeller! (mekanik etc.)» (4)
- Om jag hade varit i fas när jag gjorde dem så tror jag att jag hade lärt mig mycket. Nu var jag för långt bak och lärde mig tyvärr inte så mycket.» (4)

28. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

26 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 3%
2 7%
19 73%
3 11%
5 (mycket nöjd)»1 3%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.03 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- sökte ej handledning» (?)
- Olika handledare rättade väldigt olika. Vi fick retur för att vi hade fått fram fel poler, men andra som hade samma misstag fick helt rätt. » (1 (inte alls nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.68


Inlämningsuppgift 3

Inlämningsuppgift 3 handlade om frekvensanalys, bodediagram och dimensionering av regulatorer utan och med hjälp av MATLAB.

29. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

28 svarande

1 (för lätt)»0 0%
2 7%
12 42%
14 50%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.42

- för lång» (2)
- inte så svår bara mycket att göra.» (3)
- svår men inte för. tog lång tid.» (4)
- Den tog enormt mycket tid.» (4)

30. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

29 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
1 3%
7 24%
12 41%
5 (högt inlärningsvärde)»9 31%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den här var ganska lärorik faktiskt.» (4)
- mycket bra inlärningsvärde!» (5 (högt inlärningsvärde))

31. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

26 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
3 11%
17 65%
4 15%
5 (mycket nöjd)»2 7%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- sökte ej handledning» (?)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.61


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.62
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från