ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Från numeriskt underlag till fysisk modell V10, PPU025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-06
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»3 30%
Cirka 20 timmar»6 60%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 10%

Genomsnitt: 2

- mycket jobb i perioder när man planerade samt beredde datormusen» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 9%
75%»6 54%
100%»4 36%

Genomsnitt: 4.27

- hoppade över en del catia som vi redan hade sedan innan. känns som att den delen är en relik från tidigare år. vår årskull är de första som har haft med catia sedan början av utbildningen.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 27%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 9%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 63%

Genomsnitt: 3.09

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 12%
Ja, i hög grad»7 87%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.87


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»5 45%

Genomsnitt: 3.27

- Många kunskaper hade man sedan tidigare. Men det tåls att upprepas. Handledningen var däremot till stor hjälp!» (Ganska liten)
- en del intressanta genomgångar och föreläsningar. inlärningen har kommit i projektfasen tillsammans med handledning.» (Ganska liten)
- Johan har varit fantastisk bra! han har visat ett grymt engagemang, lärt ut mycket bra saker och gett en riktigt bra koppling till yrkeslivet. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»5 45%
Ganska liten»5 45%
Ganska stor»1 9%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.63

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 9%
Ganska bra»7 63%
Mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 3.18

- Fick tydliga mail om de förändringar som gjordes under kursen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»11 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- johan har varit mycket närvarande! jättebra lärare och handledare. lugn och metodisk.» (Mycket bra)
- Exceptionellt» (Mycket bra)
- Aldrig varit bättre» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Svårt att hitta arbetsuppgifter till alla i gruppen, varför det ibland kändes svårt att vara delaktig i arbetet.» (Ganska bra)
- bra att man fick välja grupp själv eftersom det innebar ett effektivt arbete i gruppen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 20%
Lagom»8 80%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- blir vad man gör det till» (Lagom)
- Bra nivå i förhållande till exjobb» (Lagom)
- Lagom belastning, med tanke på att det var exjobb samtidigt» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 36%
Hög»7 63%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Examensarbetet är det som man vill lägga sin energi på, detta var en utmärkt kurs att ha parallellt då de som ville kunde utarbeta uppgiften mer ingående om de ville.» (Lagom)
- EX-jobb...» (Hög)
- exjobbt tar mycket tid» (Hög)
- pga exjobb» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 18%
Mycket gott»9 81%

Genomsnitt: 4.81

- jättebra praktisk kurs där fokus ligger på rätt grejer.» (Mycket gott)
- Utbildningens bästa» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Johan Eileryd som lärare!»
- Läraren Johan»
- modellbyggandet på en avancerad nivå. Johan bör vara kvar och säkerställa den goda kvalitet som han lagt grunden till. Bra att vi inte har dugga i kursen längre! det hade förvanskat fokus väldigt mycket»
- johan. programmet behöver en som honom »
- Johan»
- Projektets karaktär»
- Johan Ejdered är mycket bra, hjälpsam, inspirerande.»
- Slutfinishen på de utskrivna modellerna. Ett otroligt lyft från föregående års modeller.»
- Johan!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske komma på en annan pryl som ska designas, skriva ut och fungera? Blir lite trist om alla gör samma saker varje år.»
- Viktiga gästföreläsningar i början av kursen så att man får inspiration och idéer till sitt 3D-modellerande (volvo och dassault). bättre säljande pitchar om föreläsningarna. Tex den från Volvo där det stod i kursPM: "anställd på Volvo" - vilket låter skittrist, men där det var en riktigt intressant person som kom och berättade om intressanta grejer.»
- Mer teori om 3D-printer»
- Dessa kunskaper bör komma tidigare under utbildningen.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket trevlig och rolig kurs. Johan var grym under hela kursen! Riktigt kul med en lärare som delar med sig av det han har lärt sig för att göra oss bättre förberedda för arbetslivet. Kul att han satte sig in i varje projekt och gav siutationsanpassad feedback och utmaningar!»
- Jättebra kurs! Känns som att Johan verkligen har höjt ambitionsnivån och kvaliteten på kursen sedan tidigare år!»
- riktigt kul och lärorik kurs. roligt projekt»


Kursutvärderingssystem från