ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 VT - Objektorienterad programmering Z1, TDA540

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-09-01
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: SNZ, Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- dåligt med uppdateringar på kurshemsidan»
- Lab-PM borde vara tydligare, ofta är problemen inte att man inte klarar att lösa uppgiften utan snarare att man inte riktigt förstår vad man ska göra.»
- Lab-pm var ibland alldeles för mycket skrivet för hur Jan programmerar vilket inte underlättade de egna tolkningarna av hur man skulle göra. Plus också att man kan inte som föreläsare ha sådana oförklarande beteckningar/variabler, det är därför man skriver Java för att ha en självförklarande kod bl.a.»
- lab-PM är svåra att förstå ibland»
- väldigt dåligt upplägg. för många labbar. hela upplevelsen var väldigt obehaglig för den otränade i programmering»
- dåligt att ha labbar sista veckan»
- Instruktionerna till labbarna kändes ibland lite fattiga, tog lite väl mycket tid att komma igång ibland. Dock innebar det ju att när man väl kom igång så hade man funderat såpass mycket så att man hade en ganska klar bild över hela labben. Det kanske är det som är tanken?»

Kurs-PM
40 svarande

- -»2 5%
1 2%
OK»21 52%
13 32%
++»3 7%

Genomsnitt: 3.35

Kurshemsidan
41 svarande

- -»1 2%
4 9%
OK»12 29%
14 34%
++»10 24%

Genomsnitt: 3.68

Lab-PM
41 svarande

- -»2 4%
4 9%
OK»12 29%
16 39%
++»7 17%

Genomsnitt: 3.53

2. Kurslitteraur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Väldigt bra index i slutet av boken»
- Bra bok med tydliga översikter över klasser och bra som uppslagsverk. »
- Mycket bra bok»
- Bra bok, lätt att läsa igen om man missat ngn föreläsning.»
- låt inte den personen citera sin bok fullt ut igen så kanske man har en bok man inte avskyr att öppna ! »
- Jag gillade boken! Jag hade aldrig programmerat något innan MOPen, så Javaboken var enligt mig lättförstådd och till väldigt stor hjälp!»

Java direkt med Swing, Jan Skansholm
41 svarande

- -»1 2%
1 2%
OK»12 29%
13 31%
++»14 34%

Genomsnitt: 3.92

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt hur du anser att den/de kursansvariga har engagerat sig i kursen.

Matrisfråga

- Jag har inte gått på jättemånga labbar och kan egentligen inte därför svara på hur de andra engagerat sig.»
- Övnings ledarna var mkt bra, daniel kan få ett extra plus.»
- Daniel Wetterbro var för petig med småfel på labbarna.»
- Övningsledarna var väldigt hjälpsamma och duktiga.»

Föreläsare Jan Skansholm
41 svarande

- -»1 2%
3 7%
OK»13 31%
21 51%
++»3 7%

Genomsnitt: 3.53

Övningsledare Daniel Wetterbro
38 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»15 39%
14 36%
++»8 21%

Genomsnitt: 3.76

Övningsledare Maria Öhrman
38 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»22 57%
10 26%
++»5 13%

Genomsnitt: 3.5

Övningsledare Jessika Thunman
37 svarande

- -»0 0%
2 5%
OK»20 54%
11 29%
++»4 10%

Genomsnitt: 3.45

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Föreläsningarna måste dock få det minsta "OK" av mig ärligt talat. En föreläsare som i princip verkar läsa innantill och anse att allt är lätt är inte en föreläsare som motiverar elever utan istället indirekt sätter press på dem på detta sätt.»
- övningarna tycker jag inte gav så mycket. Mest så "avslöjas" koden innan man själv riktigt hunnit försöka. I och med att övningsuppgifter kunde bygga på material som gåtts igenom dagen innan är det svårt även för den som planerar att hinna försöka göra övningsuppgiterna innan de gås igenom.»
- Alltid detta med tid, kanske att man skulle skriva ett yttepytte lite lättare lab-pm till de första två labbarna, flytta fram Memory-labben (dock vet jag att det då blir problem med hastigheten på kursen) och sen flytta fram grindarna en vecka, för att som nu, att ha labb ändra fram till tenta-veckan var varken kul eller smidigt. »
- Memory-labben var tidskrävande men rolig, då det verkligen blev något konkret av programmerandet.»
- Det ger inte så mycket att Jan bara står och indirekt läser direkt ur boken... och så var det lite väl mycket att ha en så pass tung labb som grindar veckan innan tentan då man gärna hade lagt mer tid på att plugga till den istället»
- Sista laborationen låg precis i slutet av kursen vilket gjorde att det blev tidsbrist. Man kan tycka att det är upp till var och en att planera, men det hade varit bättre om man tidigarelagt sista labben(grindar) någon vecka.»
- Fick aldrig gjort den sista labben så jag kan inte svara på den»
- Memoryspelet var en lärorik uppgift och bra för att det gick lösa på flera olika sätt. Man fick möjlighet att välja själv hur man ville att det skulle se ut. »
- roliga labbar, men väldigt tidskrävande (labb 3)»
- labbar var inte ok i sin mängd, svårt att betygsätta dem rättvist»
- Sätter högt betyg på labbarna för det var där jag lärde mig allting.»

Föreläsningar
40 svarande

- -»6 15%
4 10%
OK»19 47%
10 25%
++»1 2%

Genomsnitt: 2.9

Övningar
38 svarande

- -»2 5%
5 13%
OK»21 55%
10 26%
++»0 0%

Genomsnitt: 3.02

Laboration 1 (Veckodagar)
41 svarande

- -»1 2%
0 0%
OK»19 46%
16 39%
++»5 12%

Genomsnitt: 3.58

Laboration 2 (Rationella tal)
41 svarande

- -»1 2%
0 0%
OK»12 29%
22 53%
++»6 14%

Genomsnitt: 3.78

Laboration 3 (Memory)
41 svarande

- -»2 4%
0 0%
OK»7 17%
14 34%
++»18 43%

Genomsnitt: 4.12

Laboration 4 (Grindar)
40 svarande

- -»4 10%
3 7%
OK»11 27%
15 37%
++»7 17%

Genomsnitt: 3.45

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Sista labben var mycket mer krävande än det andra vilket gjorde det stressigt på slutet. »
- För kort tid för sista labben, på föreläsningarna lät det som om den skulle vara kort. Men sen gick det knappt att förstå vad man skulle göra och man fastnade på varenda deluppgift.»
- Det kändes som det gick för fort med de sista två labbarna, men sen insåg man att det gick undan när man väl förstått»

Föreläsningar
41 svarande

För långsamt»7 17%
Lagom»31 75%
För snabbt»3 7%

Genomsnitt: 1.9

Övningar
39 svarande

För långsamt»4 10%
Lagom»34 87%
För snabbt»1 2%

Genomsnitt: 1.92

Laborationer
41 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»35 85%
För snabbt»6 14%

Genomsnitt: 2.14

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- bra med både labbar och tenta»
- Labbar och projekt, extremt svårt att skriva bra kod förhand.»
- ogillar tenta i programmering... men svårt med alternativ.»
- Tenta på datorn! Jag förstår inte hur detta inte går att lösa.»
- för lite tid på tentan»
- Nej, Tenta och Laborationer var ett bra upplägg»

Tentan
40 svarande

- -»1 2%
3 7%
OK»19 47%
13 32%
++»4 10%

Genomsnitt: 3.4

Laborationer
40 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»9 22%
19 47%
++»11 27%

Genomsnitt: 4

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- man gör alltid massa missar!»
- har inte programmerat innan. Har inte nog med kunskap att göra det efter heller.»
- Trodde jag skulle få en 4a men det visade sig annorlunda. Blev 3a. :P»
- Tentan kändes väl anpassad till kursens innehåll»

Betyg
39 svarande

5 12%
12 30%
18 46%
4 10%

Genomsnitt: 2.53

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Föreläsaren Jan Skansholm behöver ändra VÄLDIGT mycket på sina föreläsare. Man lär sig mer av att läsa boken än att gå på hans föreläsningar vilket inte är rätt. Föreläsningarna ska vara ett sätt för en att förbättra de kunskaper man kan få av att läsa ur en bok.»
- Vet ej.»
- Fler handledare på labbpassen»
- uppdateringar på hemsidan»
- Föreläsningarna och boken, antingen sparar man det ena och tar bort den andra eller vice versa. Jag föredrar att behålla boken och sen att antingen skita helt i att ha föreläsningar och bara köra på övningar hela tiden eller att ändra upplägget på föreläsningarna.»
- vi fick bara en vecka för lab fyra, och dessutom under den veckan som man vill repetera allt i kursen, så det blev ganska stressigt, under övningarna så satt man bara och lyssnade, vilket gav inte så mycket.»
-
- grindar labben var för stor och för nära inpå tentamen»
- Kanske vara lite mer förklarande i de första labbarna så att de som inte skrivit en rad kod tidigare kommer igång lättare.»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Laborationsövningarna var nyttiga»
- Labbar! Gärna ännu fler.»
- labbarna och hemsidan till dom, bra kommunikationsmedel.»
- De olika labbarna var ändå roliga trots att man tyckte sig vilja slita sitt hår i mellan åt...»
- labbarna»
- Kursboken, memorylabben. »
- vet ej»
- Bra och komplett kurs, inget att anmärka på»
- memory-labben, Kursboken Java direkt»
- Kopplingen mellan boken och förläsningarna.»
- Memorylabben är skoj och de två första labbarna var bra som "uppvärmning"»
- Allt överlag var positivt.»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna! (5 är högsta betyg)

Matrisfråga

- En väldigt rolig kurs som man lärde sig mycket under i ett lagom tempo.»
- Som ny programmerare var det svårt att ta åt sig allt, men labbarna täckte som tur var in det mesta.»
- Rolig kurs som förbättrade ens programmeringskunskaper avsevärt.»
- Roligaste kursen hittills»
- Ingen wow-upplevelse men man fick lära sig java iaf. :D»

Betyg
41 svarande

1 2%
3 7%
15 36%
14 34%
8 19%

Genomsnitt: 3.6

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Kunnig, rolig och alltid på gott humör.»
- Mycket bra övningsledare på kursen.»

Föreläsare Jan Skansholm
40 svarande

Ja»6 15%
Nej»25 62%
Vet ej»9 22%

Genomsnitt: 2.07

Övningsledare Daniel Wetterbro
39 svarande

Ja»7 17%
Nej»14 35%
Vet ej»18 46%

Genomsnitt: 2.28

Övningsledare Maria Öhrman
39 svarande

Ja»3 7%
Nej»15 38%
Vet ej»21 53%

Genomsnitt: 2.46

Övningsledare Jessika Thunman
39 svarande

Ja»1 2%
Nej»16 41%
Vet ej»22 56%

Genomsnitt: 2.53

12. SNZ & Kursutvärderingar

Kommentera gärna den nya utvärderingsmallen och det nya betygssystemet!

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?

- Bra att utvärderingen kom så tätt inpå den här gången.»
- Mycket bra, keep up the good work, snart svarar alla :o»
- skitbra!»
- Bra struktur på nya mallen :)»
- Riktigt bra!»
- Mallen är ju avsevärt mycket bättre!»Kursutvärderingssystem från