ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av institutionen Tillämpad mekanik inför prefekttillsättning

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-02
Antal svar: 3
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Christian Johansson»

1. Hur upplever du kvalitén överlag på de kurser som Tillämpad mekanik ger på ditt program?*

3 svarande

Mycket bra»1 33%
Bra»2 66%
Dålig»0 0%
Mycket dålig»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Bästa kurserna jag gått» (Mycket bra)

2. Hur fungerar kontakten med institutionen?*

3 svarande

Mycket bra»2 66%
Bra»0 0%
Dålig»1 33%
Mycket dålig»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- Alltid öppet, det är bara att komma in och fråga, alla är hjälpsamma» (Mycket bra)
- Ingen aning vad institutionen är..» (Dålig)

3. Övriga kommentarer:


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från