ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik och strömningslära MEI V10, LMT834

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-06
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»4 16%
Cirka 20 timmar»11 44%
Cirka 25 timmar»7 28%
Cirka 30 timmar»2 8%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.4

- Det har varit mycket svårt att motivera sig att plugga till det här eftersom föreläsaren har varit. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»6 24%
75%»9 36%
100%»9 36%

Genomsnitt: 4.04

- Gick på dom första 50% av föreläsningarna. Sen orkade jag inte med Vijay längre..» (50%)
- Föreläsningarna varade bara fram till LV3 därefter var det bara räknestuga. Jag gick på ett räknestugetillfälle men kände att det inte gav någonting» (50%)
- Vart sjuk.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 45%
Målen är svåra att förstå»3 12%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 16%

Genomsnitt: 2.12

- Kurspm fick vi efter ca 3 veckor. Vijay delade ut dom samtidigt som han pratade om hur fånigt han tycker att det är med det administrativa t ex kurs pm. » (?)
- Väldigt otydligt vad man ska kunna.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»13 81%
Nej, målen är för högt ställda»3 18%

Genomsnitt: 2.18

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 22%
Ja, i hög grad»7 38%
Vet ej/har inte examinerats än»7 38%

Genomsnitt: 3.16

- Tenta var en snudd på oseriös med de konstiga frågorna.» (I viss utsträckning)
- Vi skrev två duggor och en tenta. Resultatet från duggorna fick vi aldrig reda på.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»4 16%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»3 12%
Mycket stor»13 52%

Genomsnitt: 3

- Vijay säger så mycket saker som inte är relevanta. Och när han ska räkna ett exempel så låter han oss först räkna hela och sedan får någon elev visa på tavlan. Inte en enda gång räknade han ett helt tal själv och förklarade hur man ska tänka.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var speciella. Dåligt förberett vilket gjorde att vi fick sjukt orimliga svar när vi skulle ta räkneexempel. Viktiga saker såsom nyckelord för kursen skrevs knappt upp på tavlan. De rabblades bara upp som hastigast. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 36%
Mycket stor»15 60%

Genomsnitt: 3.52

- Vissa fackord är svåra på engelska.» (Ganska stor)
- Boken är ganska bra. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»16 64%
Ganska dåligt»5 20%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.52

- inte alls» (Mycket dåligt)
- fanns ingen hemsida» (Mycket dåligt)
- Fanns ingen webbsida.» (Mycket dåligt)
- Vijay hade inte ens tillgång till kurshemsidan så den användes inte. Informationen var väldigt otydlig. T.ex sa Vijay första lektionen att man inte kunde få bonuspoäng på duggor. Sen kunde man tydligen det. På ett kursPM stod det att duggorna var obligatoriska, men det var de inte. osv.» (Mycket dåligt)
- Fanns ingen kurshemsida.» (Mycket dåligt)
- Den var obefintlig» (Mycket dåligt)
- fans ingen fungerande kurshemsida! vi fick kolla på andra föreläsares.» (Mycket dåligt)
- Obefintlig» (Mycket dåligt)
- Det fanns ingen kurshemsida för denna kurs, etan det fanns en hänvisning till en parallell kurs med en annan lärare.» (Mycket dåligt)
- Hade ingen kurshemsida.» (Mycket dåligt)
- KursPM delades inte ut förrän torsdagen LV2. I den stod det vilka kapitel som skulle gås igenom vecka men den höll han sig inte till. Istället gick han ytligt igenom fragment ur kapitlen och tog dem ur sitt sammanhang. Fullstängig röra! När jag var på lektionerna förstod jag inte det som jag antecknade. Nu i efterhand förstår jag fortfarande inte vad han menade. Kurshemsidan var obefintlig! Det enda som fanns på den sidan var det som Karen hade lagt upp läsperioden innan. Vijay hävdade att han inte hade fått administrationsrättigheterna att lägga upp material på hemsidan. Personligen tror jag att han bara är lat. Utdelat material bestod bara av lösningar till rekommenderade uppgifter som han hade kopierat och skrivit ut från kursbokens lösnigsförslag och satt sitt namn på. Är inte det plagiat?» (Mycket dåligt)
- Fanns ingen kurshemsida» (Ganska dåligt)
- Fanns ingen kurshemsida. Det utdelade materialet var bra.» (Ganska dåligt)
- Det utdelade häftet med lösningar var bra. Resten dåligt..» (Ganska bra)
- ingen kurshemsida men utdelade papper var bra.» (Ganska bra)
- Hemsidan var inte speciellt bra uppdatera, den var helt tom.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»2 8%
Ganska dåliga»5 20%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»10 40%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 3.2

- Om man frågade en fråga som läraren ansåg vara självklar så fick ett väldigt otrevligt svar vilket nog avskräckte många från att våga fråga. Ett av svaren var ordagrant " Skulle jag ha en pistol skulle jag skjuta dig för den frågan, Det ska du kunna" Det anser jag inte hör hemma på Chalmers och inte heller på någon annan instution för lärande. » (Mycket dåliga)
- Jag ser inget mening i att fråga honom om hjälp eftersom jag inte tror på vad han säger. Låt mig ge ett exempel: Han har upprepade gånger under kursen påstått att de tidiga modellerna av Audi TT hade en instabilitet vid höga hastigheter som gjorde att 400 dödsolyckor inträffade av direkt följd. Han påstod även att den ansvarige ingenjören begick självmord. Jag tyckte att 400 dödsolyckor är en oerhört stor siffra. Varför har man aldrig hört om dessa olyckor innan? 400 döda är ju på vippen till folkmord! Jag försökte själv kolla upp dessa siffror via google men jag kunde inte hitta några säkra källor på dödsfallen inträffat. Jag mailade Eva-Maria Elstner som är informationsansvarig på Audi Sverige för att få svar på hur många som dog.(Jag nämnde inte ingenjören som tog självmord) Hon svarade att det utredningar har visat att inga dödsolyckor berodde på TT:s intabilitet! Jag är medveten om att Audi kan vara partiska i den här frågan men jag har gjort vad jag kan göra för att få ett pålitligt svar. Själv undrar jag varifrån Vijay har fått siffran på 400 dödsolyckor. Jag tycker att det är mycket allvarligt att en föreläsare kastar ur sig data som inte stämmer. Vi ska utbildas till att bli duktiga ingenjörer och klara oss i arbetslivet. Här nedan är mailkonversationen som jag hade med infochefen. Jag har dock tagit bort mina kontaktuppgifter. Mitt mail först, därefter hennes. Från: X Skickat: den 17 maj 2010 14:57 Till: Elstner Eva-Maria Ämne: Olyckor relaterade till tidig TT-modell Hej Eva Maria! Jag heter XXXXX och läser till mekatronikingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Jag skickar detta mail med anledning av att min föreläsare i termodynamik och strömningslära påstår att de tidiga modellerna av Audi TT var instabil vid hastigheter över 180 km/h och att det ledde till att 400 människor dog i olyckor som var direkt relaterade till instabiliteten. Jag har själv försökt kolla upp dessa uppgifter, bland annat på Wikipedia, och det verkar stämma att TT-modellen var instabil vid höga hastigheter. Audi återkallade modellen och utrustade den med ESP, spioler och ny stötdämpning. En artikel ur Nordic Audi beskriver att det hade dittills skett 50 olyckor varav 4 med dödlig utgång. Betydligt mindre än vad min föreläsare påstår. http://www.nordicaudi.se/arkivet/artiklar/pressklipp/000201_tt/tt.htm Jag vill därför fråga om Audi har någon officiell siffra på hur många dödsolyckor som inträffade till följd av de tidiga modellernas instabilitet. I mina öron är 400 dödsfall orimligt stort. Tacksam för svar! /XXXXX ------------------------ Hej , XXXXX tack för ditt mail även om jag blir väldigt bekymrad när jag läser vad din föreläsare påstår. Att 400 människor skulle ha dött i olyckor relaterat till TT:n är givetvis helt felaktiga uppgifter. Vore därför tacksam om du kan maila mig uppgifter på vem föreläsaren är så att vi kan kontakta honom. Skulle det ha funnits ngn sanning i detta skulle knappast Audi TT ha kunnat fortsätta säljas... Resultatet av både myndigheters och juristers undersökningar visade att inte en enda dödlig olycka orsakades av Audi TT och ev instabilitet. Så uppgiften du hittat på Nordic Audi stämmer inte heller. Däremot tog Audi saken - och kunders ev oro - på stort allvar och utrustade TT med bla ESP, spoiler samt modiferade fjädringen. Tacksam om du mailar mig kontaktuppgifter till föreläsaren, eller ber honom kontakta mig. Hälsningar Eva-Maria Med vänliga hälsningar/Best regards Eva-Maria Elstner Informationschef/Head of PR Audi Sverige Hantverksvägen 9 SE-151 88 Södertälje Office: +46 (0)8 553 865 35 Cell: +46 (0)70 766 65 35 Fax: +46 (0)8 550 881 33 mailto:eva-maria.elstner@audi.se www.audi.se» (Mycket dåliga)
- Efter ett tag vågar man inte ställa frågor för man är rädd för att bli avsnäst.. » (Ganska dåliga)
- Vijay mycket tillgänglig för frågor utanför föreläsningstimmarna» (Mycket bra)
- Vijay har alltid funnits tillgänglig via sms och under lektionerna. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»18 72%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.76

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»14 60%
Hög»8 34%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Höga krav men det ger resultat i slutändan.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»14 60%
Hög»8 34%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»5 20%
Dåligt»2 8%
Godkänt»6 24%
Gott»7 28%
Mycket gott»5 20%

Genomsnitt: 3.2

- Tror att ämnet passar mig men Vijay har förstörde hela grejjen!» (Mycket dåligt)
- -föreläsaren gör minsta möjliga insatts(gör det lätt för sig själv) -Duggaorna var inte registrerade hos studentssentrum. -Vi fick inte tillbaka duggorna el, resultaten. -Elever gjorde duggor vi andar tillfällen utan övervakning. -duggerna/labben var inte schemalagda i Time Edit och bestämdes av föreläsaren under kursens gång. Blir svårt att planera studierna. -labben tog längre tid än de 4 timmar som var utsatt. -för många elever per labb. -föreläsaren upplevs oseriös. » (Mycket dåligt)
- Fruktansvärt dåligt! Själv kommer jag att läsa om kursen när Karen har den LV3 för maskiningenjörerna.» (Mycket dåligt)
- Kursen är intressant och behandlar roliga saker men läraren är otydlig och säger mycket som inte stämmer. Dumförklarar folk som ställer frågor som han tycker är självklara. Stora delar av kursen visste man inte vad man skulle plugga för han sa aldrig något vi skulle öva på eller kunna.» (Dåligt)
- Väldigt intressant ämne om man tar sig tid att engagera sig i det» (Gott)
- Intressant, men fanns inga tidigare tentor att öva på så de var svårt att veta vad man skulle kunna... Tentan var inte alls som jag trodde, den var mycket svårare än vad man blivit förbered på...» (Gott)
- Själva kursen har jag inget ont mot, Men läraren borde inte få vara lärare, då de sakerna som sades i klassrummet inte hör hemma i ett civiliserat samhälle.» (Gott)
- Intressant, speciellt mot slutet.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- laborationstillfället»
- Labb»
- Bra lärare, får alla involverade!»
- Labben som var i år var mycket intresangt.»
- Boken var ganska bra, och häftet med lösningar på rekomenderade tal.»
- Själva upplägget av kursen som läraren utarbetat»
- Boken va bra.»
- kursinnehåll och mål är mycket bra.»
- Vijay»
- Boken, bra föreläsningar. Labben var bra, kunde dock legat tidigare.»
-

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- förelänaren/examinatorn»
- Ett kursupplägg som man håller sig till bör finnas, det vill säga en klar veckoplanering som man kan följa och förbereda sig för. Det fanns visserligen en planering, men inte en enda gång stämde den. Kursen gicks igenom alldeles för snabbt. »
- Traditionella föreläsningar istället för denna metod där man förväntas räkna tal utan att ha gått igenom teorin först»
- Labben låg lite sent i läsperioden.»
- Läraren måste vara mer konsekvent, säger man att dugga 1 innehåller 80% teori och 20% räkneuppgifter så måste man hålla det.»
- Det faktum att Vijay snackar så mycket skit på föreläsningar, dåliga skämt om att vi borde använda amfetamin, att han kallar sig själv/andra för svartskalle, att han hittar på helt orimliga exempeluppgifter (t ex skulle vi dimensionera ett system för att pumpa olja från ryssland till tyskland. Detta system hade en pump ca var 20e meter), han har pratat mycket om audi tt som enligt honom kostar 4 miljoner (kostar runt 300 000). Allt han säger är påhittat och väldigt grovt påhittat. Det finns jättebra exempel i boken, istället för att snacka skit skulle han kunna använda dom.. »
- Vejay»
- Seriös och tydlig lärare med tydliga mål för kursen.»
- Lite struktur hade varit att föredra.»
- Ett byte av lärare skulle vara väldigt bra, och en lite bättre laboration skulle inte heller skada.»
- Labben kunde legat 1-2 veckor tidigare istället för sista dagen innan tentaveckan.»
- Plocka bort Vijay. Han skall inte utbilda blivande ingenjörer.»

16. Övriga kommentarer

- Dålig Lärare»
- Labben var katastrof. Hade lab mellan 8:30-12:15. Var färdiga runt halv tre utan att ha tagit någon rast. »
- Vore väldigt bra att få tillbaka duggorna så man kan se om vejay vill att man svarar på annorlunda sätt osv. Också att gå igenom duggorna hade varit bra så man lär sig när man inte förstår själv. Vejay är väldigt svår att ställa frågor till, känns som han aldrig kan ge ett rakt och enkelt svar.»
- En mycket rolig och givande kurs»
- Kurs-pm och tydliga mål. En sak i taget och inte hoppa mellan kapitel i boken hela tiden.»
- Många examinationsmoment för att vara en kurs på 7,5p. Totalt 12 timmar duggor och tenta samt laboration.»
- Jag har en bild av Chalmers som en väldigt bra skola och en mycket bra utbildning. På samma sätt ser nog de flesta på Chalmers. Men Läraren i detta ämne passar inte in i denna bild utan enligt min mening borde bli släppt från skolan då man inte behandlar andra på det sättet som han gjort. Även om han själv säger att "det är bara på skoj" så anser inte jag eller någon annan att det är särskilt kul, utan mest förnedrande och väldigt naivt.»


Kursutvärderingssystem från