ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Optioner och Matematik, MVE095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-21 - 2010-06-10
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

11 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 18%
2 18%
7 63%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

11 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 30%
1 10%
5 50%
5 (mycket relevant)»1 10%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.4

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

11 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
5 45%
4 36%
5 (Mycket bra avvägt)»2 18%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Känns som att tentan var mycket bra avvägd. Den sista frågan kan besvaras med ett tydligt nej.» (3)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

11 svarande

<25%»3 27%
25-50%»0 0%
50-75%»0 0%
>75%»8 72%

Genomsnitt: 3.18

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

11 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 30%
3 30%
3 30%
5 (mycket bra)»1 10%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt underhållande ibland.» (4)

6. Tycker du att det skulle behövas mera genomgång om grundläggande begrepp, såsom vad en obligation är osv. ?

Kommentera gärna.

11 svarande

Ja»10 90%
Nej»1 9%

Genomsnitt: 1.09

- Lite grann. Lite syfte med olika begrepp och mer konkreta exempel så att man lättare förstår vad alla orden innebär och vad det är bra för.» (Ja)
- Ja, det är på tok för kortfattat beskrivet i början av boken, vilket gör det relativt svårsmält för studenter som inte har läst ekonomi innan.» (Ja)
- Majoriteten av tm har inte ekonomibegreppen klara för sig.» (Ja)

7. Vad tyckte du om räknestugorna?

11 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
0 0%
4 40%
5 (mycket bra)»6 60%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Finns inte mycket att gnälla på här.» (4)
- Hussein var skitbra! Av honom har vi lärt mycket.» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

1 (Mycket liten)»2 18%
2 18%
2 18%
3 27%
5 (Mycket stor)»2 18%

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra föreläsningar» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.6


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

11 svarande

Ja»2 18%
Nej»9 81%

Genomsnitt: 1.81

- Att tilltala utbytesstudenter på att språk som alla andra i salen förstår utom de själva är faktiskt inte okej! Börja varje föreläsning på engelska och om det visar sig att alla kan svenska så kan man övergå till det. Men det är inte okej att fråga på svenska om alla i salen kan svenska. Jag trodde att man skulle känna sig välkommen som utbytesstudent på Chalmers, men med det bemötandet tror jag att man känner sig mest ivägen och malplacerad...» (Ja)
- En av kursutvärderarna, Jens tror jag han hette, brukade håna och häckla mig under lektionstid, och i vissa fall fortsatte det efteråt. Det har även förekommit fysisk kontakt, och då menar jag inte kramar.» (Ja)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

1 (För låg)»1 9%
2 18%
6 54%
2 18%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.81

- Ganska lågt tempo.» (2)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 9%
Mycket bra»10 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 27%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»4 36%
Har ej sökt hjälp»2 18%

Genomsnitt: 3.45

- På räkneövningarna har det fungerat jättebra. På föreläsningarna däremot har det varit lite svårare eftersom Christer ofta försvunnit ut ur salen i pausen så fort att man inte hunnit ställa en fråga om man hade velat.» (Ganska dåliga)
- Borell flög ut genom dörren likt en concord efter varje föreläsning, vilket gjorde det tämligen svårt att få möjlighet att ställa frågor.» (Ganska dåliga)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

11 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
2 18%
2 18%
5 (mycket prisvärd)»7 63%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 4.45

- Mycket bra med ett såpass billigt kompendium!» (5 (mycket prisvärd))

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 9%
2 18%
4 36%
5 (Mycket stor)»4 36%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

10 svarande

Ja»8 88%
Nej»1 11%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.11

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Husseins räkneövningar! Att få höra kursen även på svenska gav mycket.»
- Raufi Hussain, inlämningsuppgifterna»
- Räknestugorna var väldigt bra, de behövdes! Bonusuppgifterna var också bra, då var man tvungen att hänga med lite i kursen.»
- Borell.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man kanske inte måste ha föreläsning under en långhelg när hela skolan är igenbommad och många åker bort?»
- Lösningar till uppgifterna vore bra att lägga upp någonstans så de fanns om man behövde!»
- Bort med Jens.»

18. Övriga kommentarer

- Tycker inte Jens borde få sin betalning, han har kanske utfört sin uppgift, men till vilket pris. Hur tror du alla unga förtryckta studenter känner sig efter en lektion med Jens, obeskrivligt kränkta.»


Inlämningsuppgift 1

19. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift var?

11 svarande

1 (för lätt)»0 0%
2 18%
8 72%
1 9%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.9

- Det svåra var egentligen inte uppgifterna i sig när man väl fått klart för sig vad man skulle göra, men det var på vissa uppgifter riktigt svårt att förstå vad som förväntades. Det var otydligt formulerat. Jag efterlyser tydligare uppgifter med tydligare instuktioner och rubriker.» (3)
- Matlab-uppgifterna var väldigt lätt, men de andra svåra, så det var en blandning. Behövs dock tydligare förklaring på uppgifterna så man vet vad som ska göras!» (3)

20. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

11 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 9%
1 9%
4 36%
3 27%
5 (högt inlärningsvärde)»2 18%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

21. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

10 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 10%
2 20%
6 60%
1 10%
5 (mycket nöjd)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Rättningen var katastrofalt dålig.» (2)
- Sökte ingen handledning.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.04


Inlämningsuppgift 2

22. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

10 svarande

1 (för lätt)»0 0%
1 10%
8 80%
1 10%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3

- Blandat med svåra och lätta uppgifter! Vill dock ha mycket bättre förklaringar på vad som ska göras, lite otydligt!» (3)

23. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

10 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
6 60%
2 20%
5 (högt inlärningsvärde)»2 20%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

24. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

10 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 20%
1 10%
6 60%
1 10%
5 (mycket nöjd)»0 0%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 2.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Rättningen var katastrofalt dålig.» (1 (inte alls nöjd))
- Sökte ingen handledning.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.1


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.43
Beräknat jämförelseindex: 0.6


Kursutvärderingssystem från