ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Linjär algebra och numerisk analys, TMA671

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-21 - 2010-06-10
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

50 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 6%
10 20%
28 56%
5 (över förväntan)»9 18%

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Trodde att det skulle vara mer MATLAB» (3)
- Väldigt rolig kurs, både kul och intressant att se matematiken på ett "verkligare" plan än den rena analysen.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

50 svarande

1 (ej relevant)»1 2%
0 0%
1 2%
20 40%
5 (mycket relevant)»28 56%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.48

- Det är väl viktigt med numerisk analys antar jag, men fy så tråkigt det har presenterats i den här kursen!» (4)
- känns som detta kommer återkomma ofta, bra och stabil grund ger den» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

50 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 6%
10 20%
22 44%
5 (Mycket bra avvägt)»15 30%

Genomsnitt: 3.98 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- På uppgiftsplaneringen lades mycket vikt på uppgifterna i Lay medan tentauppgifterna mer speglade Heathuppgifter» (2)
- Gör utvärderingen innan tentamen.» (3)
- Delar av tentamen behandlade ämnesområden som togs upp under läsvecka 7 respektive läsvecka 8. Detta innebar att man inte hann arbeta igenom det grundligt.» (3)
- Alldeles för stor del numerisk analys om man jämför med hur stor del av själva kursen som behandlade numerik resp. linjär algebra. » (3)
- Vissa frågor som kom på tentan var från de allra sista föreläsningarna. Det kändes som det var lite oklart vad som skulle kunna komma på tentan och inte.» (3)
- Lite väl mkt inskjutning, kanske lite mkt taget från de sista föreläsningarna. annars bra.» (3)
- nästan alla avsnitt var med mkt bra tentor» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

49 svarande

<25%»3 6%
25-50%»0 0%
50-75%»6 12%
>75%»40 81%

Genomsnitt: 3.69

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

49 svarande

1 (inte alls bra)»2 4%
2 4%
3 6%
19 40%
5 (mycket bra)»21 44%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsaren skrev i praktiken bara av sina anteckningar på tavlan. Man kunde lika väl använda boken eller färdiga anteckningar. Poängen med att gå på föreläsningen var således inte särskilt stor.» (1 (inte alls bra))
- Bra men kändes ibland som att föreläsaren lärt sig innehållet utantill..» (3)
- Det är bra att föreläsningarna inte hade för högt tempo, som det har varit innan» (4)
- Bra med många föreläsningar» (5 (mycket bra))
- Ivar är grym!! Mycket givande föreläsningar, kul att komma!» (5 (mycket bra))

6. Närvaro på storgruppsövning

Hur många % av storgruppsövningarna närvarade du på?

50 svarande

< 25 %»16 32%
25 - 50 %»9 18%
50 - 75 %»7 14%
> 75 %»18 36%

Genomsnitt: 2.54

- Se fråga 7. Jag närvarade ett fåtal gånger, tills jag insett hur värdelösa övningarna var.» (< 25 %)
- Jag anser att jag lär mig mer när jag räknar själv.» (< 25 %)
- Det hanns sällan med allting eftersom tempot inte var jättehögt. Jag har ingenting alls emot ett lägre tempo om föreläsaren hinner det han/hon ska gå igenom. Roger var bra, men han kunde ha gått igenom lättare saker betydligt snabbare och istället fokuserat på de svårare sakerna. T ex inte skriva ut att 0*sin(x)=0 och liknande. I längden tar det mycket tid.» (> 75 %)

7. Vad tyckte du om storgruppsövningarna?

50 svarande

1 (inte alls bra)»5 11%
13 30%
11 25%
11 25%
5 (mycket bra)»3 6%
Deltog ej»7

Genomsnitt: 2.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fullständigt värdelösa. Räkneledaren räknade långsammare än många av oss gjorde i huvudet. Dessutom var uppgifterna otroligt lätta.» (1 (inte alls bra))
- Varje steg i en beräkning bör inte redovisas såvida det inte medför ytterligare förståelse av problemets natur. Tempot föreföll så lågt att studenter huvudsakligen sov under dessa tillfällen.» (1 (inte alls bra))
- Det var omöjligt att hålla sig vaken. För många steg i beräkningarna skrevs ut och det var för lätta uppgifter som gicks igenom.» (1 (inte alls bra))
- Alldeles för lågt tempo.» (1 (inte alls bra))
- För lågt tempo, hann inte med alla uppgifter som skulle demonstreras. Övningsledaren verkade inte riktigt veta vilken nivå han skulle lägga sig på. Övningarna blev långtråkiga.» (2)
- För mycket numeriska beräkningar som kändes onödiga i vissa sammanhang då vi redan gjort liknande uppgifter. Det ledde ofta till att vi inte hann med alla uppgifter. » (2)
- För lågt tempo» (2)
- Bra förklarat men för långsamt.» (2)
- För mycket vikt på ren aritmetik» (2)
- Gillade inte alls, dåligt i början men blev bättre. Alldeles för stor fokus på radreducering och regelrätta räkningar. Inte alls lika mycket av det intressanta, typ strategier och tips på hur man ska tänka osv. För långsam. Blev ganska tråkigt. En fördel var väl att man kunde räkna hans uppgifter samtidigt och snabbare än honom och sen se om man hade rätt. Dock inte det som är tanken kanske.» (2)
- Roger är långsamt. Alldelles för utförlig 1 + 2 = 2 + 1 = 3 etc.» (2)
- Övningarna kunde vara ganska olika, ibland gick det på tok för långsamt fram, ibland gick det jättesnabbt och man kunde knappt hänga med. Övningsledaren skulle kunna prata lite högre, ibland var det svårt att höra. Kände som att utan övningarna hade tentan gått ganska mycket sämre för man behöver alla exempel, så de bör definitivt vara kvar nästa år!» (3)
- det han gick igenom var bra men de gick långsamt » (3)
- Kan höja tempot när det jobbas med Lay. Uppgifter i Heath genomfördes bra, men ibland lite övertydligt och för generellt/i för många steg.» (3)
- Se ovan» (3)
- Inget emot själva konceptet, jag har bara svårt att koncentrera mig på det jag gör när det är så många i en grupp har jag kommit fram till. Men annars jättebra så att man kan fråga! » (3)
- Väl långa mellanled i början men blev bättre och bättre under kursens gång.» (4)
- Bra, lite lågt tempo i början, men mycket bra pedagog!» (4)
- De var inte så bra i början, då slutade folk att gå. Men sen blev det toppen tyckte jag!» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om laborationerna?

50 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
13 26%
24 48%
5 (mycket bra)»11 22%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De låg på för hög nivå vad gäller programmeringen. Bonusuppgifterna var precis lagom svår nivå på dock!» (2)
- Stundtals lurig problemformulering, fast inte nödvändigtvis på det bra sättet. Otydlighet, i det närmaste djäflighet, som på ett icke-konstruktivt sätt påverkar inlärningen kände jag av.» (3)
- Var väldigt tidskrävande för oss som inte är speciellt bra på matlab. » (3)
- Jo, de var bra. Kanske lämpligt med fler lättare uppgifter så att man blir mer varm i kläderna. Tror det skulle ge mer för studenterna att göra mindre uppgifter som man ordentligt kan reflektera över och verkligen förstå vad man håller på med. De givna uppgifterna k"ändes halvt omöjliga vilket inte gjorde en särskilt pepp på att göra de. » (3)
- Intressanta. » (4)
- Lärorika, men lite dåliga instruktioner! Varför inte förklara matlab-funktioner lite tydligare så man slipper lusläsa matlab-helpen varje gång.. ?» (4)
- Det fanns fel i labbanvisningarna, mend ()(). En del frågor var svåra att förstå på grund av dåligt språkbruk.» (4)
- Mycket intressant att se hur man använder denna sorts matte i praktiken» (5 (mycket bra))

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

50 svarande

1 (Mycket liten)»3 6%
4 8%
5 10%
19 38%
5 (Mycket stor)»19 38%

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vore mycket bättre att bara läst själv.» (1 (Mycket liten))
- Storgruppsövningarna har jag lärt mig mest på, och bonusuppgifter» (3)
- Särskilt de fina anteckningarna jag fick var mycket bra att ha.» (4)
- Ivar grymt bra på föreläsning. GO IVAR» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.8


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

50 svarande

Ja»0 0%
Nej»50 100%

Genomsnitt: 2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

50 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
35 70%
15 30%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Faktiskt ganska lagom, det ska ju vara mkt att göra men detta kändes överkomligt» (3)
- Ganska lagom faktiskt, hög men inte omedgörlig» (4)
- Väldigt många moment. Hade ibland varit roligare om man kunde skippat något och istället gått in djupare på något annat.» (4)
- Det var inte så svårt men det var väldigt mycket att lära sig och mycket att memorera. När det är så mycket som man ska lära sig kan det vara bra att få veta vad som är viktigast och vad man bör lägga ned mest energi på.» (4)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 22%
Mycket bra»35 70%
Har ej sökt samarbete»4 8%

Genomsnitt: 3.86

- I den mån jag sökt samarbete» (Mycket bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

50 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»22 44%
Mycket bra»20 40%
Har ej sökt hjälp»7 14%

Genomsnitt: 3.66

- Borde varit någon räkneövning sista läsveckorna också» (Ganska bra)
- Hade hellre haft en till räkneövning och färre storgruppsövningar.» (Ganska bra)
- För få övningsledare. Bra frågestunder i pausen under föreläsningarna, men ganska ofta hade vissa saker kunnat besvaras inför hela gruppen istället. » (Ganska bra)
- Vid vissa datorövningar var det väldigt många studenter på få handledare.» (Ganska bra)
- absolut okej, med tanke på ivars engagemang!» (Ganska bra)
- Väldig bra, ivar var tillgänglig under och efter föreläsningar » (Mycket bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet Heath

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

50 svarande

1 (ej prisvärd)»10 22%
10 22%
19 42%
3 6%
5 (mycket prisvärd)»3 6%
Köpte inte boken»5

Genomsnitt: 2.53

- Köpte boken. Men vi hoppade ju något fruktansvärt, och det var nästan omöjligt att veta vad man skulle kunna, man fick sitta med föreläsningsanteckningarna och gissa. Ovärt, således.» (1 (ej prisvärd))
- för svår! skriv ett kompendium!!!! du ska ju ha kursen några år till? » (1 (ej prisvärd))
- Den vore inte värd 1 krona.» (1 (ej prisvärd))
- Fullständigt värdelös bok.» (1 (ej prisvärd))
- Bort med Heath!» (2)
- Den innehöll mycket saker som Ivar inte pratade om och som var ganska irrelevanta.» (2)
- Mycket av innehållet var framfört på ett relativt svårbegripligt sätt, varvid studerande av föreläsningsanteckningar underlättade för inlärning i högre grad.» (2)
- Lite väl svårläst» (2)
- Användes för lite för att vara värd sitt pris.. » (2)
- svårläst, jobbig text, inga strålande exempel, alldeles för kompakt text. svårt med ekvationer inbakat i text. Svårläst helt enkelt. » (2)
- Heath kändes ibland som en ganska onödig bok, den var ganska svårförstådd och förklarade inte alltid bra. Dock skulle man inte klara kursen utan den, speciellt inte labbarna, dessutom är den snygg där den står i bokhyllan, så ja den var prisvärd men väldigt precis.» (3)
- 200 kr beg. Helt okej, bra förklarat om man verkligen läser.» (3)
- Jag tycker Heath är ganska svårläst och jag saknar konkreta exempel (det finns exempel men inte så många) och bra övningsuppgifter för att man ska förstå.» (3)
- Heath var svaret på mina böner när jag gjorde laborationer och bonusuppgifter!» (5 (mycket prisvärd))
- Jag läste i boken två ggr, det mesta går att läsa i vons anteckningar ändå» (Köpte inte boken)

15. Prisvärdhet Lay

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

50 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
0 0%
9 18%
24 48%
5 (mycket prisvärd)»16 32%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 4.14

- Bra eftersom den användes i Lin-algen också. Boken i sig var sådär bra.» (4)
- Ja! Med tanke på att den används i två kurser och att den har bra exempel och helt okej text (om än pratig) så funkar den.» (4)
- Hade den sen LinAlg.» (4)
- Bra bok, använde i linalg-kursen också.» (5 (mycket prisvärd))
- Helt ok eftersom den används i 2 kurser och är pedagogisk» (5 (mycket prisvärd))
- Bra basbok jag kommer spara i bokhyllan. » (5 (mycket prisvärd))
- Eftersom jag redan hade boken från LinAlgen var den mycket prisvärd! Dessutom är den ju så mysig!» (5 (mycket prisvärd))

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
4 8%
11 22%
22 45%
5 (Mycket stor)»11 22%

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- heat 5a men lay 1, tror inte jag läste något i heat » (3)
- Mest använt den för uppgifternas skull, annars gick jag på anteckningar då det kändes som att föreläsaren plockade bitar ur boken snarare än att boken motsvarade kursinnehållet.» (3)
- Lite svårt att göra uppgifter annars..» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.83


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

50 svarande

Ja»46 95%
Nej»2 4%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.04

- Lite förvirrande hemsida bara. » (Ja)
- Mycket mer detaljerad information om vad som ingår och vad som inte gör det i Heath. Helst mening för mening. För övrigt anser jag att Heath bör avskaffas.» (Nej)
- Hemsidan är lite svår att navigera och hitta rätt på i vissa avseenden, dvs man fick leta runt ett tag för vissa sidor. » (Nej)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Storgruppsövningarna»
- Anekdoterna!»
- Tja... laborationerna fungerade väl.»
- Många föreläsningar. »
- Kommunikationen föreläsare/studenter. Bra att stanna upp när vi inte förstår något specielllt.»
- Intressanta laborationer.»
- Bra med mycket exempel på saker vi går igenom. »
- Alla exempel på hur det faktiskt används i verkligheten, vi studenter behöver någon slags verklighetsanknytning.»
- Det mesta.»
- ivar!!! »
- God kommunikation, bonusuppgifter, öppna frågor/uppgifter som ges under föreläsningarna.»
- Bra föreläsningar och bonusuppgifter»
- Ivar»
- Lagom tempo på föreläsningarna och lagom arbetsbelastning!»
- Tentaupplägg»
- Föreläsaren»
- Den tydliga strukturen och de många exemplena. »
- Föreläsningarna och labbarna»
- Räknestugor»
- Bonusuppgifterna tyckte jag var väldigt roliga. De var givande också och det känns bra när man vet att det man gör kommer hjälpa en att klara tentan.»
- Labbar och bonusuppgifter»
- Ivar! bonus bra, labbar»
- Ivars föreläsningar.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bort med Heath»
- Fler anekdoter!»
- Byt ut storgruppsledaren. Byt ut eller ta bort storgruppsövningarna. Ta bort Heath (och ersätt med t.ex. Vons anteckningar).»
- Storgruppsövningarna»
- Storgruppsövningarna!»
- Mer relevanta och givande storgruppsövningar. Överväg andra, mer adekvata alternativ till Heath för numerisk analys.»
- Lite bättre tempo och mer fokus på just teorin på storgruppsövningarna. »
- Tycker inte egentligen något speciellt borde förändras, kursen var bra för det mesta»
- Mer eller mindre inget.»
- kompendium. HA INTE KVAR HEAT! onödiga pengar. kanske ändra lite i bonusuppgifterna så de är mer lika kursens innehåll. Tänker mest på block 1»
- Storgruppsövningarna. Tempo, tempo, tempo!»
- Vet ej»
- Det jag skrivit om storgruppsövningarna.»
- Snabbare storgruppsövningar»
- storgruppsövningarna»
- Mindre numerik på tentan »
- Jag hade gärna sett att man beskar kursen lite så att man hade tid att gå in djupare på några saker. Detta hade gett en djupare och mer långvarig förståelse. »
- Ett kompendium istället för Heath»
- Ersätt en storgruppsövning med en räknestuga till»
- Fler räknestugor och mindre storgruppsövningar.»
- Kursen var så bred och jag tyckte det var svårt att få en överblick över den. Det blev också lite förvirrande eftersom det som kursen innefattar förändras lite från år till år. Det hade varit bra att få någon slags sammanfattning om vad som skulle kunna komma på just denna tentan och vad man skulle lägga vikt på.»
- Kanske uppmuntra Roger att kommunicera mer med eleverna när han föreläser»
- storgruppsövningsledare, lättare men fler labbar.»
- Storgruppsövningarna!!! (Samt bort med Heath)»
- Ivars skjotor. Det är bra att han byter, men det skulle vara mycket finare med mer färgglada skjotor.»

20. Övriga kommentarer

- Gör Numerisk Analys roligare»
- Den numeriska delen av kursen känns som det mest användbara hittills på Teknisk Fysik.»
- Hittils tråkigaste kursen, med undantag för flumkursen "Fysiken omkring oss".»
- ...»
- Skulle vilja ha mer lösningar till uppgifter i Heath. Inte bara facit.»


Laboration 1

Laboration 1 handlade om att bekräfta Wiens lag med hjälp av olika metoder såsom numerisk beräkning av integral, ode45.

21. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

50 svarande

1 (för lätt)»2 4%
4 8%
31 63%
11 22%
5 (för svår)»1 2%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.1

- d)-uppgiften var ganska svår och man fick inte så mycket hjälp av handledarna.» (3)
- Kul uppgift men var lite svårförstådd. Var svårt att förstå exakt vad man gjorde och varför det blev rätt eller fel.» (3)
- helt ok svårighetsgrad med tanke på att man fick hjälp om man bad om det» (3)
- I princip all svårighet låg i att förstå vilka argument ode45 ville ha, vilket kändes lite onödigt. Varför inte förklara detta bättre i instruktionerna?» (3)
- Ska man sedan tidigare veta att det är det sista värdet som ode45 spottar ut är hela integralen? Fick det förklarat för oss, men det stod verkligen inte i hjälpen.. » (4)
- Sista deluppgiften tyckte jag var klurig, men det gick bra med handledares hjälp.» (4)

22. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

50 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 2%
8 16%
22 44%
15 30%
5 (högt inlärningsvärde)»3 6%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- enda intressanta var newtons metod/ode» (2)

23. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

49 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
7 14%
20 41%
13 27%
5 (mycket nöjd)»8 16%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jaque diskriminerade tjejer ansåg vår labgrupp och bad oss fråga igen "när vi lärt oss lite mer". Detta var inte pga att vi inte pluggat någonting utan av lathet att inte vilja svara på frågan» (2)
- Behövde ingen handledning.» (3)
- Behövde ingen handledning på lab 1.» (3)
- behövdes inte» (3)

24. Övrigt

- ...»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.34


Laboration 2

Laboration 2 handlade om optimering av punkter på en sfär bl.a genom fmincon, Householdertransformation, rotation.

25. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

50 svarande

1 (för lätt)»1 2%
0 0%
17 34%
27 55%
5 (för svår)»4 8%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.67

- Det krävdes en del funderingar, mest för att det är svårt att relatera till att Matlab gör mycket av jobbet! Men det är bra att vänja sig vid det också!» (4)
- Rolig uppgift som i alla fall jag förstod bättre än labb 1» (4)
- svår» (4)
- Bra labb. Även här var det lite onödigt att man skulle lägga så mycket tid på att förstå fmincon..» (4)
- Den var klurig men rolig också.» (4)

26. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

50 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
4 8%
10 20%
24 48%
5 (högt inlärningsvärde)»11 22%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- lite bättre än första, vet inte riktigt varför» (3)
- Lärde mig mycket matlab» (4)
- Kul labb! Bra att se geometrisk hur householdertransf. verkar och att få testa sig fram med problemlösningsmetoder» (5 (högt inlärningsvärde))

27. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

50 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
4 8%
15 30%
26 53%
5 (mycket nöjd)»4 8%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Behövde ej handledning.» (3)

28. Övrigt

- ...»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.73


Laboration 3

Laboration 3 handlade om differentialekvationer och numerisk lösning av dessa med ode45, Euler framåt, bakåt och trapets.

29. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

50 svarande

1 (för lätt)»1 2%
2 4%
25 51%
19 38%
5 (för svår)»2 4%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.38

- Den sista uppgiften med Events var svår.» (3)
- Inte så jätte svår, tog lång tid bara.» (3)
- Liksom labb 2 en bra uppgift som var förhållandevis lättförstådd, men fortfarande tillräckligt svår för att göra det till en utmaning.» (4)

30. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

50 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
0 0%
9 18%
19 38%
5 (högt inlärningsvärde)»21 42%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 4.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- väldigt bra labb» (5 (högt inlärningsvärde))

31. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

49 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 2%
21 43%
20 41%
5 (mycket nöjd)»6 12%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Behövde ej handledning.» (3)
- Behövde ingen handledning på lab 3.» (3)
- handledare bra, särskilt anton, gäller genomgående. jaques var väl lite underlig kanske. men gav hjälp helt ok. Man vill ju inte ha för mkt hjälp heller. LAgom för det mesta.» (3)

32. Övrigt

- Kul kurs!!»
- ...»
- Rolig kurs!! Kör hårt Ivar :)»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.94

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.74
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från