ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Mekanik 2, FFM520

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-21 - 2010-06-10
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

49 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
10 20%
24 48%
5 (över förväntan)»14 28%

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mer intressant än väntat, bättre än mek 1!» (4)
- Den var svår som jag trodde, mycket att lära, klurig, men häftig. Ungefär som jag trodde» (4)
- Riktigt grym kurs med bra innehåll, föreläsare och "livsfarliga" experiment.» (5 (över förväntan))
- Mycket bättre struktur och föreläsningar än mek1» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

49 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
5 10%
13 27%
5 (mycket relevant)»29 61%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.51

- Mycket bra för problemlösningstänket. Känns relevant.» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

47 svarande

1 (inte alls)»0 0%
5 10%
16 34%
21 44%
5 (Mycket bra avvägt)»5 10%

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Många rekomenderade övningsuppgifter irrelevanta för tentan» (2)
- Tycket att uppgifterna på tentan var bra, men att man var väldigt dåligt förberedd på dem. De på tentan är mycket mera freestylande än uppgifterna i boken som är väldigt typade, på så sätt att "här har du din formel, använd den" medans tentan var mer att kunna uppskatta grejer och krävde mycket mera finger topps-känsla» (2)
- Frågorna motsvarade kursinnehållet men de var lätta att misstolka. Tex frågan om trådrullen och kraften: jag tog för givet att kraften måste vara riktad åt höger eftersom den var det i figuren och det står också i själva texten till frågan att kraften är riktad snett uppåt åt höger - men tydligen så ska man i svaret anta att kraften kan vara riktad åt vilket håll som helst (enligt lösningsförslaget). Det är inte svårt att lista ut vad som händer om kraften är riktad åt vänster istället för höger, men eftersom det stod i frågan att den var riktad åt vänster så antog jag att den var det. Jag tycker att frågorna borde vara tydligare formulerade så att man undviker onödiga missförstånd.» (3)
- Gjorde inte tentan.» (3)
- Jag vet inte då jag inte skrev tentamen. » (3)
- Kändes väldig begränsad på något sätt. Men var det kanske för att jag kuggade den?» (3)
- Tycker avvägningen var bra.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

49 svarande

<25%»4 8%
25-50%»2 4%
50-75%»4 8%
>75%»39 79%

Genomsnitt: 3.59

- Jag blev tyvärr sjuk under flera veckor och missade 40-50% av föreläsningarna» (50-75%)
- Tror inte jag missade någon, definitivt bättre lektioner än sova lite längre» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

49 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
3 6%
15 33%
5 (mycket bra)»26 57%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 4.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De var ofta mer eller mindre exakt som i boken. Det brukar underlätta att ha källor som är mer olika.» (4)
- Väldigt bra och intressanta, bra föreläsare dock med väldigt dåligt känsla för hur mycket tid saker tar. då man ibland kände att man fick stressa igenom en del moment.» (4)
- Bra struktur på allt! Kul med lite exempel ibland också.» (4)
- för få exempel» (4)
- Bra tempo, intressant, kanske ibland rörigt med beteckningar och pilar osv, men christian fixade detta på ett mycket bra sätt!» (4)
- Mycket strukturerat och bra.» (5 (mycket bra))
- Klockrena föreläsningar, lätta att följa med på» (5 (mycket bra))
- Utmärkta!» (5 (mycket bra))
- Bra med lite praktiska "experiment". Speciellt "snurrskivan".» (5 (mycket bra))
- Intressant innehåll med många roliga exempel (speciellt illustrationen av resonans då ett glas sprack).» (5 (mycket bra))
- Du är väldigt metodisk och är mån om att alla förstår, mycket bra! Jag tycker att det är väldigt bra att nrä du föreläser så talar du om precis var i boken du är, det underlättar otroligt mycket sedan när man skall stdera på egen hand i boken.» (5 (mycket bra))
- CHRISTIAN ÄR KUNG» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

49 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
7 19%
13 36%
10 27%
5 (mycket bra)»6 16%
Deltog ej»13

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kölista vore bra. » (2)
- Återinför det gamla(?) systemet när övningsledaren löser uppgifter på tavlan under en del av räkneövningen, det tar väldigt lång tid att få hjälp och jag tror man hade tjänat på att se fler uppgifter lösta (utöver de som behandlas på storgruppsövningarna). Väldigt hjälpsamma och trevliga övningsledare för övrigt. » (2)
- Man hinner inte få hjälp.» (2)
- för mycket folk.. » (2)
- Bra att man kan fråga, men tyvärr inte så givande som jag hade tänkt mig. Den manliga räkneövningsledaren var mycket långsam i sina förklaringar. Inte alls många som fick hjälp under övningen. Tycker att Pendrill är mycket skickligare på att förstå vad man själv inte förstår och hjälpa till snabbt och bra. Den andra hade inte alls den förmågan. Tycker det är ganska dåligt när högst en 4 personer kan få hjälp under 2 timmar. Synd!» (2)
- Bra hjälp från Per, Ann-Marie not so. Tiden räckte egentligen inte till, på vissa övningar hann bara 5-7 personer hjälpas på två timmar, antingen behövs mer tid eller så får övningsledarna begränsa tiden hos varje student.» (3)
- Vissa handledare var för långsamma. Ann-Marie var dock väldigt bra» (3)
- Bra att man har möjlighet att få hjälp. Fick vänta ganska länge dock. Bra RS-ledare!» (3)
- Tyckte att Per Salomonsson var på tok för dryg när han hjälpte folk.» (3)
- Det kunde ta väldigt lång tid att få hjälp (för lång tid)» (3)
- Fler övningsledare vore bra» (4)
- Kul med några miniexperiment» (4)
- Jag var inte på särskilt många, men när jag hade någon fråga var de väldigt bra.» (5 (mycket bra))
- Uppskattat med individuell handledning.» (5 (mycket bra))
- ann-marie gav lite för korthuggen hjälp medan per hjälpte varje person lite för länge! Gillar dock mer Pers hjälp då jag hellre blir hjälpt lite för mycket än för lite» (5 (mycket bra))
- Bra med leksaker!!!!!!!!!!!!» (5 (mycket bra))
- Per är bäst!» (5 (mycket bra))

7. Har du använt dig av instuderingsuppgifterna?

Har de i sådana fall varit till hjälp?

47 svarande

Ja, jag har använt mig av dem.»15 31%
Nej, det har jag minsann inte.»32 68%

Genomsnitt: 1.68

- Bra koncept, men lite dåligt genomslag. Det kanske skulle hjälpa att snabbt "toucha" varje fråga på slutet av föreläsningen, för att dela med sig av problemlösningstänket.» (Ja, jag har använt mig av dem.)
- Delvis. Ett tips till nästa år är att lägga upp alla innan kursen (om möjligt), så att man kan skriva ut alla samtidigt. Det blir mycket lättare att använda dem då.» (Ja, jag har använt mig av dem.)
- Mycket bra tanke, gör det mycket lättare att tillgodogöra sig föreläsningarna. » (Ja, jag har använt mig av dem.)
- förlåt :D» (Nej, det har jag minsann inte.)
- Man borde ju...» (Nej, det har jag minsann inte.)
- Jag borde ha gjort det, var enbart på grund av dålig studieteknik jag hoppade över dom.» (Nej, det har jag minsann inte.)
- Tror dock att det hade varit jättebra att göra, mnen tiden räckte inte riktigt till!» (Nej, det har jag minsann inte.)
- Ambitionen sträckte sig vara till lv2» (Nej, det har jag minsann inte.)
- Det blev inte av helt enkelt, hade nog varit bra!» (Nej, det har jag minsann inte.)
- de försvann där någonstant» (Nej, det har jag minsann inte.)
- Mest beroende på att de var lite bökiga att ta fram, och att de inte fanns samlade på ett ställe. Det krävdes lite för mycket energi för att fixa fram de. » (Nej, det har jag minsann inte.)

8. Har du gjort inlämningsuppgift 1?

Vad tyckte du om den och var den värd den tid den tog att utföra?

49 svarande

Ja»21 42%
Nej»28 57%

Genomsnitt: 1.57

- Inlämningsuppgift ett tog för lång tid att göra.» (Ja)
- Bra med bonusuppgifter men för lite med 2 bonmuspoäng för såpass mycket arbete.» (Ja)
- Den var ok, ökade förståelsen för svängningar. Hade velat ha klarare instrultioner» (Ja)
- Den tog väldigt lång tid i förhållande till hur många poäng den gav. Poängen borde höjas till 3-4. » (Ja)
- Bra uppgift. Man lär sig mycket av att jobba på det viset.» (Ja)
- Mycket lärorik.» (Ja)
- Den var sådär.» (Ja)
- Den var värd att göra, men jag skulle vilja veta resultatet innan tentan.» (Ja)
- Den var mycket intressant. Om den var värd det får vi se när tentaresultatet kommer.» (Ja)
- Det var riktigt kul att göra den också!» (Ja)
- Uppgiften var väldigt bra, kanske inte väldigt mycket mekanik i den, men den var riktigt kul.» (Ja)
- Ville gärna veta resultatet innan tentan!» (Ja)
- Den var bra, dock låg svårigheten i latex, och matlab och fysik biten var relativt lätt.» (Ja)
- Lite tråkigt att ej få reda på ev. bonus innan tentamen» (Ja)
- Den var bra, tog en del tid just med Matlab men man lär sig ju hela tiden så det var bra.» (Ja)
- Den tog lång tid men fick mycket bättre förståelse för både svängningsrörelser och matlab. Så jag tyckte det var värt det!» (Ja)
- Den var bra, kanske lite väl mycket matlab dock. Kändes som fysiken ibland kom i andra hand. Men den var lärorik.» (Ja)
- Jag tror den hade varit intressant att göra, men ansåg att de ca.4+ timmarna det skulle ta att göra tjänade jag mer på att plugga för tentan än få 2 poäng.» (Nej)
- För mycket tid för för lite poäng, så kändes det iaf [gjorde den inte].» (Nej)
- Enligt min åsikt var det väldigt mycket tid som motsvarades av få poäng.» (Nej)

9. Har du gjort inlämningsuppgift 2?

Vad tyckte du om den och var den värd den tid den tog att utföra?

47 svarande

Ja»6 12%
Nej»41 87%

Genomsnitt: 1.87

- Denna uppgift var bra och värd 2 poäng.» (Ja)
- Tog ganska mycket tid, men inte lika mycket som nr 1. Dock en intressant uppgift.» (Ja)
- Mycket intressant.» (Ja)
- Mycket intressant. Vi får se om den var värd när tentaresultatet kommer.» (Ja)
- Den var också intressant.» (Ja)
- Uppgiften var väldigt bra eftersom den fick en att tänka och fundera verkan på ett sätt som man inte skulle gjort annars. Väldigt kul uppgift också!» (Ja)
- Enligt min åsikt var det väldigt mycket tid som motsvarades av få poäng.» (Nej)

10. Vad tyckte du om upplägget på kursen med en grunddel och en överkursdel?

49 svarande

1 (Inte så bra)»3 6%
3 6%
8 16%
18 36%
5 (Mycket bra)»17 34%

Genomsnitt: 3.87

- Tycker det är tråkigt, hade hellre sett ett vanligt upplägg då de allra flesta skippade analytisk mekanik just för att den var i överkursdelen.» (1 (Inte så bra))
- Gillar inte i allmänhet det upplägget men passade dock på analytisk mekanik som kändes som en helt separat del så att säga, och den var dessutom rätt svår att ta till sig, tycker dock att gyroskop rörelser kan vara grunddel» (2)
- Det är lätt att strunta i överkursen och sedan ångra sig efteråt.» (3)
- Är skönt att man vet vad man ska fokusera på i första hand, samtidigt som jag tror att många som egentligen har potential till 4:a eller 5:a i kursen kommer stanna vid grunddelen.» (3)
- Ger en chans att ta igen om man ligger efter med grunddelen» (4)
- Det blir lättare att klara tentan (fast fortfarande svårt nog enligt statistiken) för de som inte hinner med allt och samtidigt får de mer intresserade göra mer spännande saker.» (4)
- Det finns väl poänger med det, just att man kan välja själv ifall man vill fokusera sin energi på t.ex. grunddelen. » (4)
- Tyckte att om man ska ha med Analytisk mekanik får man ägna den mer tid... » (4)
- Tycker det är bra så att de som är efter får tid att ta igen det missade. Även bra att man kan välja själv precis vad man vill göra. Jag gick på överkursföreläsningarna men räknade inte på det. Tyckte föreläsningarna var mkt spännande.» (4)
- Mer exempel i analytisk mekanik! Öppnade kompendiet och kände mig mest ett enda stort frågetecken när man tittade på [vissa av] uppgifterna där» (5 (Mycket bra))
- Jag ser bara fördelare med det nuvarande upplägget.» (5 (Mycket bra))
- Gör det lätt att fokusera på det viktigaste om man känner att man inte har tid eller har svårt att greppa hela kursen.» (5 (Mycket bra))

11. Vad tyckte du om laborationerna?

47 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 4%
10 47%
3 14%
5 (mycket bra)»7 33%
Deltog ej»26

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vilka laborationer?» (?)
- Om det som åsyftas är storgruppsövningarna...» (5 (mycket bra))
- Det fanns ju inga laborationer.» (5 (mycket bra))
- Menar ni bonusuppgifterna? Isåfall var de väldigt bra» (5 (mycket bra))
- Vi hade inga» (Deltog ej)
- Vilka laborationer då? Det fanns inga laborationer i kursen.» (Deltog ej)
- Vilka laborationer? o_O Om det syftas på det sprängda kristallglaset så var det AWESOME.» (Deltog ej)
- (Deltog ej)
- Vilka laborationer?» (Deltog ej)
- var ej några laborationer» (Deltog ej)
- Vilka?» (Deltog ej)
- Vilka då?» (Deltog ej)

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

1 (Mycket liten)»5 10%
2 4%
10 20%
14 28%
5 (Mycket stor)»18 36%

Genomsnitt: 3.77 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Självstudier och diskussion med vänner har fortfarande utgjort kärnan i inlärningen.» (2)
- Eftersom föreläsningarna liknade boken till så hög grad läste jag den istället för det mesta. » (2)
- Jag vet inte riktigt var det brast men kan ha varit bristande kunskaper från mek1. Undervisningen till denna kurs tycker jag däremot var mycket bra!» (3)
- Utmärkta föreläsningar/storgruppsövningar, pedagogiskt och lagom avslappnat. » (5 (Mycket stor))
- Tyvär har jag inte lärt mig speciellt mycket av kursen, än, men det beror helt och hållet på min hälsosituation. Det jag har lärt mig har jag lärt mig under föreläsningarna.» (5 (Mycket stor))
- CHRISTIAN ÄR KUNG» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.85


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

13. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

47 svarande

Ja»0 0%
Nej»47 100%

Genomsnitt: 2

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 2%
19 38%
23 46%
5 (För hög)»6 12%

Genomsnitt: 3.69

- fanns mycket annat att göra denna läsperioden» (3)
- Lagom mängd rek. uppgifter» (3)
- Mycket stor, men det anser inte jag varit dåligt. Känns som att det hjälper oss vänja oss vid ett högre tempo» (4)
- Hög belastning, men har varit med om värre» (4)
- Många uppgifter att räkna» (4)
- Men så ska det vara, är ju mek!» (4)
- Mycket att göra och svår kurs, men det borde inte ändras! Väldigt bra!» (4)
- Det är ju svårt att komma in i "tänket" känns det som. Man behöver lägga mycket tid på övning och på att vänja sig vid tankebanorna. » (4)
- En kurs som kräver mycket självverkamhet, och därmed blir belastningen hög. Extra svårt blir det eftersom man ibland lägger ned mycket tid utan att det känns som man får så mycket tillbaka.» (4)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 26%
Mycket bra»30 61%
Har ej sökt samarbete»6 12%

Genomsnitt: 3.85

- Helt strålande, började ny i klassen denna perioden och det har varit riktigt roligt!» (Mycket bra)

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

49 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 10%
Ganska bra»16 32%
Mycket bra»19 38%
Har ej sökt hjälp»9 18%

Genomsnitt: 3.65

- Duktiga räkneövningsledare, men för få» (Ganska dåliga)
- trångt på övningarna och många som ville fråga i pausen. Bra under föreläsningarna» (Ganska dåliga)
- Behövs fler övningar, eller mindre grupper» (Ganska bra)
- Jag tycker det hade varit bättre med ännu fler räkneövningar.» (Ganska bra)
- Från andra studenter är det alltid lätt att söka hjälp, men inte alltför sällan tycket jag att handledarna kanske inte riktigt förstår vad det är man är ute efter när man ber om hjälp. Ibland känns det som att de inte helt och hållet lyssnar utan svarar på en lite annorlunda fråga som de tror att man har ställt.» (Ganska bra)
- Dåliigt på räkneövning med Per(?), men Christian alltid väl påpasslig och även Pendrill, överlag bra.» (Ganska bra)
- Räknestugorna var väldigt bra när man hade frågor» (Mycket bra)


Kurslitteratur

17. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

49 svarande

1 (ej prisvärd)»1 2%
2 4%
12 25%
19 40%
5 (mycket prisvärd)»13 27%
Köpte inte boken»2

Genomsnitt: 3.87

- Boken är dålig. Satsa på en bok som separerar teori och räkneuppg. Väldigt rörigt att bläddra i den. Tung dessutom. Värdelöst att kånka med sig 1 000 uppgifter när man bara räknar 5 st på en dag, typ.» (1 (ej prisvärd))
- hitta en bok som har samma beteckningar som du eller beta använder. tre är för mycket» (2)
- Ok, eftersom den används i två kurser.» (3)
- Boken är ibland lite konstig med beteckningar och mycket onödigt numeriskt, men den förklarar bra» (4)
- Lite tunnt med teori i boken men mycket bra uppgifter!» (4)
- Bra efter de användes till 2 kurser.» (4)
- Bra att samma bok i två kurser!» (5 (mycket prisvärd))

18. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
5 10%
10 20%
13 26%
5 (Mycket stor)»21 42%

Genomsnitt: 4.02 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Problemen helt klart avgörande för inlärning, men textstyckena i boken är inte alls speciellt bra.» (3)
- helt okej, men känns som boken kunde vara lite mer pedagogisk. mycket löst snack tycker jag.» (3)
- Tycker att kursboken borde bytas ut.» (4)
- Men man måste verkligen läsa på gamla tentor, kursboken synkar inte riktigt med tentan. » (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.02


Kommentarsfrågor

19. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

49 svarande

Ja»47 97%
Nej»1 2%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.02

- allt har funnits men det är ofta svårt att hitta.» (Nej)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren, experimenten, det mesta faktiskt»
- Christians föreläsningar»
- experimenten och fysikaliska leksaker är kul. som snurrbrädan och kristallglaset! mycket bra!»
- Christian som föreläsare. Bonusuppgifter»
- Examinatorn!»
- Behåll föreläsaren! »
- livsfarliga experiment »
- Tentaupplägget»
- Inlämningsuppgifterna, experimenten (glas, cykelhjul,...)»
- christian forssén, han är skön»
- Christian Forsen»
- Föreläsningarna var bra!»
- Föreläsningarna var väldigt bra. Tempot var lagom och experimenten väckte intresse samt gjorde att man fick en djupare förståelse. »
- Boken, bonusuppgifterna och föreläsningarna.»
- Upplägget på kursen»
- Upplägget på tentan med en inledande uppgift med mer teoretisk/grundläggande karaktär.»
- Allt som inte finns nämnt under "bör förändras".»
- Christian. Och kristallglaset. Och inlämningsuppgifterna.»
- Storgruppsövningarna! Analytisk-mekanik överkursdelen. »
- Boken och Christian!»
- Förutom det mesta måste jag säga de "livsfarliga" experimenten :)»
- Vet inte.»
- Christian!»
- experimenten [...]-metoden»
- Pedagogiska, innehållsrika föreläsningar med mycket engagemang.»
- Föreläsningarna, speciellt experimenten då dem ger otroligt mycket!!»
- Examinatorn»
- Upplägget»
- Experiementen»
- Bra med övningar, behövs ännu mer skulle jag säga! Och bra med stategier, hur man kan attackera ett problem! »
- Föreläsningarna var kanonbra! Jag behövde knappt läsa i boken för att kunna lösa många av uppgifterna. Även bonusupgiften (på grunddelen) tyckte jag var väldigt givande.»
- Föreläsaren»
- Experiment och annat på föreläsningar»
- uppdelning grund överbetyg. Christian, bonusuppgifter, pendrill»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Om det går, fler exempel på räkneuppgifter»
- Enklare tenta! Det är även viktigt att förklara hur man beräknar tröghetsmoment och tyngdpunkt. Sätt in en extraövning/föreläsning i början för dem som tycker att det är svårt!»
- lite fler lättare uppgifter så att man kommer igång. många uppgifter känns übersvåra»
- Bättre anpassad poäng på bonusuppgifterna med tanke på arbetsbelastningen.»
- fler antal räkneövningar»
- Fler räkneövningsledare»
- Höja poängen på inlämningsuppgifterna, alt. minska omfattningen på dem.»
- Vilka uppgifter gås igenom på storgruppsövningarna. Presentera detta i förväg ala Behrnard»
- Fler räknestugor och lite mer demonstrationer av uppgifter.»
- Tentan. Gör frågorna glasklara så att man vet exakt vilket sorts svar som man ska ge. »
- Vissa handledare var för långsamma så det skapdes köer på deras räknesrugor.»
- Förvirringen med olika beteckningar i kurslitteraturen jämfört med på föreläsningarna (t.ex. rörelsemängdsmoment som betecknas H respektive L).»
- Lägg ut alla instuderingsfrågor i början av kursen. Funktionalanalys kräver en djupare förklaring.»
- Jag skulle gärna se att föreläsningarna skiljde sig mer från kursboken, bara för variationens skull.»
- Inför lärarledda räkneövningar. »
- Kan inte komma på något att klaga på faktiskt»
- Man behöver förbereda studenterna på mera tentalika uppgifter, och intsuderings-frågor fungerar inte då jag inte tror någon gör dem.»
- Vet inte.»
- Fler räkneövningsledare, mindre grupper, så man kan få svar på frågor!»
- Jag tror det skulle vara väldigt bra för inlärningen om föreläsaren sagt lektionen innan vilka uppgifter han kommer göra och gå igenom nästa gång. Då kan man få testa uppgifterna själv först, och om man inte kan dem (vilket oftast händer) så lär man sig så mycket mer när föreläsaren går igenom dem senare.»
- Gärna fler genomgångar av svårtolkade uppgifter.»
- Upplägget med en bonusdel för överbetyg, gör om så upplägget är som i övriga kurser!»
- Fler räkneövningstillfällen vore bra!»
- Presentera inlämningsuppgiften tidigare, om möjligt»
- Fler experiment»
- Tentan»
- Ännu mer övningar? Och mer spridda exempel, just för att man behöver se det. »
- Tycker kursen varit väldigt bra, men hade gärna sett att vi slapp siffror på tentorna och bara räknar med bokstäver.»
- Fler föreläsningstimmar, fler övningsledare (gamla studenter..?), fler lösta exempel under föreläsning. »
- Tentan var för svår»
- prata med manliga övningsledaren, ev byta ut mot någon annan»

22. Övriga kommentarer

- Vill bara tacka Christian för en mycket bra läsperiod, du passar perfekt som föreläsare i den här kursen!»
- ...»
- Christian är duktig!»
- Ville bara tillägga att frågorna på tentan kunde ha varit bättre formulerade. Det var ibland otydligt vad som eftersöktes»
- Kul kurs!»
- Väldigt bra och lärorik kurs, en av de bästa hittills!»
- Bra kurs med jättebra föreläsningar!»
- Jag glömde skriva till Måns Henningsson att jag tycker att man ska använda sig av de bokstäver som används mest, istället för att t.ex. använda bokens bokstav "G" för rörelsemängd, vilket, vad jag har hört, inte är vanligt förekommande annars.»
- Trevlig men svår kurs som känns användbar. Härligt med lite verklighetsanknytning»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.88
Beräknat jämförelseindex: 0.72


Kursutvärderingssystem från