ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/Kf: Matematisk statistik, TMA321

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-07
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

44 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
9 20%
26 59%
5 (över förväntan)»9 20%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra lärare, inte tillräckligt djup i statistik.» (4)
- Var roligare än väntat.» (5 (över förväntan))
- Mycket intressant och lärorik kurs.» (5 (över förväntan))
- Några äldrekursare jag pratat med sa att kursen var jobbig och inte speciellt kul, vilket jag inte alls håller med om!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

44 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
3 6%
6 13%
20 46%
5 (mycket relevant)»14 32%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.04

- Kan vara bra att ha i framtiden.» (3)
- Statistik känns väl alltid relevant» (4)
- Beror lite på vad jag ska göra, men statistisk analys är aldrig fel till vardags heller.» (4)
- många moment återkommer i flera tunga kurser senare...» (5 (mycket relevant))
- Önskar som sagt att det hade varit lite mer djup. » (5 (mycket relevant))
- Ett nytt sätt att tänka och nya perspektiv att se på saker är alltid välkommet!» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

43 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
6 13%
21 48%
5 (Mycket bra avvägt)»15 34%

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vet inte, skrev inte tentan.» (3)
- Lite synd att integralerna var lite jobbiga.» (4)
- Fast uppgifterna med 20 numeriska värden som skall beräknas varians och medelvärde på tycker jag hade testat ens förmåga att utföra sådana beräkningar lika bra om det hade varit färre värden... det känns otroligt att sitta med en liten miniräknare och utföra sådana summeringar.» (4)
- Uppgift 7 var väl lite väl svår» (4)
- Tentan hade bra variation på uppgifterna och man kunde öva på gamla tentor för att se ungefär vilken nivå uppgifter etc. låg på.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Vad tycker ni om att man får ha med en egenskriven fusklapp till tentan?

44 svarande

1 (Inte så bra)»2 4%
1 2%
8 18%
4 9%
5 (Mycket bra)»29 65%

Genomsnitt: 4.29

- Tog alldeles för lång tid att skriva, hade hellre ägnat den tiden åt att plugga. Känns lite som att ni tror att vi inte kan planera våra liv själva utan måste bli tvingade att skriva den själva för att lära oss.» (1 (Inte så bra))
- Hade hellre haft BETA, egen lapp tar längre tid än man kan tro att skriva.» (2)
- Jag tycker det borde finnas en färdig "formelsamling" med relevanta fördelningar för oss latmaskar som inte orkar skriva en egen.» (3)
- förstår inte varför mathematics-boken inte funkar lika bra...» (3)
- Sådär, hade föredragit lite enklare uppgifter där man inte behöver ha fusklapp, alternativt dela ut en "fusklapp" med samma info till alla på tentan. Jag hade skrivit av gamla tentamensuppgifters svar på lappen, vilket ju inte riktigt var syftet med fusklapp.» (3)
- Man kan väl lika gärna ha färdigskriven lapp som du skrivit ut? Med allt det som du anser är väsentligt. På 4 A4 får man ju plats med hur mycket som helst.» (3)
- Man lärde sig mycket på att skriva den och strukturerade upp sina kunskaper.» (4)
- Det gjorde att man skaffade sig en bättre överblick innan tentan och man vara tvungen att väga vad som verkade viktigt.» (4)
- Bra att inte lägga fokus på utantillkunskaper utan faktisk förståelse.» (4)
- Passar mig riktigt bra. Bra repetition att skriva lappen.» (5 (Mycket bra))
- Det är ett mycket effektivt sätt att få alla studenter att faktiskt sätta sig ner och repetera kursens innehåll. Dessutom riskerar man felaktigt ytinlärande av rena formler som man inte förstår utan fusklapp.» (5 (Mycket bra))
- det är klart man tycker om, det blir ju lättare, särskilt med alla defintioner. dock kanske man ska få ett färdigskrivet pappar med fördelningar istället» (5 (Mycket bra))
- Man repiterade hela kursen strax innan tentan, vilket gör att man kommer ihåg mer. Dessutom handlar inte kursen om att komma ihåg formler.» (5 (Mycket bra))
- Man lär sig så mycket när man skriver den. Man kan fokusera på förståelse istället för att lära sig formler utantill (det tar oftast för lång tid att härleda dem på själva tentan).» (5 (Mycket bra))
- Man lär sig enormt mycket när man sitter och skriver den.» (5 (Mycket bra))
- då blir det inte lika stor press på att nöta in allt före tentan. Man måste ju förstå principerna för att lösa uppgifterna ändå, inte mycket kan göras med lappen om man itne har kunskapen» (5 (Mycket bra))
- Man tänkte igenom vad som var viktigt och skrev ned det istället för att bara förlita sig på beta.» (5 (Mycket bra))
- Det är könt att kunna fokusera på att kunna lösa uppgifter istället för att lära sig utantill när man pluggar.» (5 (Mycket bra))
- fast man kunde kräma in hela kursens anteckningar på de sidorna.» (5 (Mycket bra))
- Man lär sig bra genom att sammanfatta kursen för sig själv, (och alla formler är inte lätta att komma ihåg utantill)...» (5 (Mycket bra))

5. Vad tycker ni om att fusklappen måste vara handskriven?

44 svarande

1 (Inte så bra)»5 11%
1 2%
14 31%
4 9%
5 (Mycket bra)»20 45%

Genomsnitt: 3.75

- Tycker inte att det spelar någon roll om man skrivit själv. Vill man inte lägga ner tid på den måste man ändå kunna få ha hjälp på tentan. Ser där emot poängen i att skriva själv.» (1 (Inte så bra))
- Hade mycket hellre skrivit den på dator. Är väl lika lätt att skriva av någons lapp för hand som att skriva om någons lapp på datorn.» (1 (Inte så bra))
- Det tog ju sin tid att skriva det. Som jag skrev ovan, bättre om du skickar ut en formelsamling med allt det du anser är väsentligt.» (2)
- Jag skulle gjort den handskriven i vilket fall.» (3)
- Jag föredrar att den måste vara handskriven framför att den måste vara datorskriven.» (3)
- Jag förstår poängen, och den största biten med inlärningen man vinner på att skriva den. Lite fånigt att sitta och kopiera alla distributionerna för hand kanske.» (3)
- Det spelar ingen roll för mig. Det är lättare att skriva förhand» (5 (Mycket bra))
- Ska det nu vara en personlig lapp så är väl detta enda sättet??» (5 (Mycket bra))
- Just för att man ska sitta och skriva den själv.» (5 (Mycket bra))
- när man väl skrivit något kommer man ihåg det bättre» (5 (Mycket bra))
- Man lär sig mycket på att skriva av viktiga saker. hade det bara varit kopierat hade effekten varit mycket mindre.» (5 (Mycket bra))
- Bra koncept, allt man skriver ner kommer man ihåg så jag behövde knappt använda den. » (5 (Mycket bra))
- Då lär man sig medans man skriver och man har full koll på vad man har med på sin fusklapp.» (5 (Mycket bra))
- Man lär sig bättre då.» (5 (Mycket bra))

6. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

44 svarande

<25%»3 6%
25-50%»2 4%
50-75%»6 13%
>75%»33 75%

Genomsnitt: 3.56

- Har studerat statistik ett halvår på gymnasiet och kände att tempot var ganska lågt. » (<25%)
- Var tyvärr upptagen alltför mycket på annat håll, hade gärna gått på fler.» (50-75%)
- Extremt stressig period och jag gillade föreläsningarna men det var såpass lätt att jag fick prioritera bort en hel del ändå.» (50-75%)

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

44 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
1 2%
25 59%
5 (mycket bra)»15 35%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bra föreläsare, men kändes ofta som det bara kom definition på definition. Inte så mycket att göra åt kanske.» (3)
- bra föreläsningar, särskilt med tanke på att det var väldigt mycket definitioner av fördelningar så var det bra att lyckas få det intressant ändå» (4)
- Föreläsningarna var bra och läraren skämtade lite för att hålla oss intresserade.» (4)
- Kunde vara fler uppgifter motsvarande boken eller tentan integrerat i föreläsningarna.» (4)
- Mycket bra föreläsare som fångade ens intresse och fick en att villa veta mer. dock lite svårt att hänga med på vad han sade ibland, vilket inte var lärarens fel utan mer svårighetsgraden på kursen.» (4)
- Lite svårt att hänga med ibland ty lite olika begrepp som antogs att man skulle kunna lite väl snabbt, men över lag bra.» (4)
- lite få räkneexpempel, helt ok att det är på räkneövningen men det hade varit bra med något på föreläsningarna också, så man kan relatera till det genomgångna direkt.» (4)
- Stundtals lite svårt att hänga med, men överlag bra och anteckningarna nyttjades väl inför tentan!» (4)
- Var inte på så många föreläsningar, men de jag var på fick jag blandat intryck av. Du är en mycket bra föreläsare och en skön lirare =) Ibland kändes det dock som att det var definition på definition på def... vilket blev lite mastigt ibland, men jag antar att det inte finns så mycket mer man kan göra när det är ett helt nytt ämne.» (4)
- Tydigt, bra att säga "definition:" eller "sats:" innan en sådan.» (5 (mycket bra))
- Bra tempo, jag gillar stringensen som vi haft lite lite av på senaste tiden, och de hölls intressanta och med roliga exempel för det allra mesta.» (5 (mycket bra))
- Var enkelt att ta till sig. Bra innehåll som speglade bokens innehåll väl.» (5 (mycket bra))
- Erik är grym!» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte ni om den lilla repetitionen i slutet av sista föreläsningen?

38 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
10 26%
14 36%
5 (Mycket bra)»14 36%

Genomsnitt: 4.1

- deltog ej» (?)
- Vet inte, var inte där.» (3)
- Den var bra men han hann inte göra klart den» (3)
- hann ju inte med hela kursen men ok innehåll på det som var...» (3)
- Det var inte så mycket som gicks igenom. Men det var ett bra sätt att visa eleverna hur de själva skulle kunna göra inför tentan för att lära sig bättre» (3)
- Lite dåligt med tid för den, men en bra ide, lägg mer tid på att hinna göra en ordentlig sådan. Tror ingen hade haft något emot en extra föreläsning i LV 8 med bara det syftet.» (3)
- Alltid gött att ha lite svart på vitt vad som har gåtts igenom.» (4)
- Det var bra med en repetition så att man i slutet får en överblick som annars kan vara svår att få genom att läsa anteckningar.» (4)
- hann ju inte riktigt färdigt. annars en 5:a» (4)
- Bra med repetition för att se vad föreläsare anser vara viktigast, då är det lättare att själv göra en liten repetition.» (4)
- Synd inte hela kursen hanns med i repetitionen.» (4)
- har man missat någon föreläsning är den användbar för att inte missa samma sak på fusklappen» (5 (Mycket bra))
- Återigen ett bra sätt att få studenterna att faktiskt repetera kursen.» (5 (Mycket bra))
- Även om det är bra att repetera själv så är det här en bra spark i baken. Det hjälpte mig att veta var jag skulle börja plugga och gav struktur på vad som är huvuddragen i vad vi lärt oss.» (5 (Mycket bra))
- Den hjälper mycket.» (5 (Mycket bra))
- Hade gärna sett att vi hunnit med alla veckorna.» (5 (Mycket bra))

9. Vad tyckte du om räknestugorna?

42 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
3 8%
11 32%
14 41%
5 (mycket bra)»5 14%
Deltog ej»8

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag gick mest på doktorandens räknestugor (jag föredrar morgonar istället för eftermiddagar) och jag fann dem dåliga. Det var ingen dialog mellan lärare och elever, han bara skrev av sina anteckningar på talvan och sade vad han gjorde. Det var också dåligt tidsfördelat uppgifterna räckte ofta inte hela lektionen ut.» (1 (inte alls bra))
- Erik, mycket bra. José...not so much... Upptäckte det dock lite för sent.» (2)
- Eriks var bra. Tyvärr räknade José ganska mycket fel, och i ett lågt tempo, så de gav inte så mycket. Dessutom var de inte jättebra synkade, så gick man på en med Erik och en med José samma vecka hände det att samma uppgift räknades två gånger.» (3)
- Eriks var bra, han tvingade en att tänka själv och var rolig att lyssna på. Jose var inte lika bra. han bara citerade uppgifterna och sedan svarade på dom utan så mycket förklaring.» (3)
- Lite mycket långa räkningar och inte så mycket förståelse alltid. » (3)
- Eriks räknestugor var bra, Josés var mindre bra då han inte förklarade alls lika pedagogiskt utan mer "räknade på tavlan medan vi skrev av".» (3)
- Eriks var jättebra, men José var ganska usel tyvärr.» (3)
- jose hade kanske inte superkoll» (4)
- Det var trevligt att kunna välja själv vilket pass man ville gå på.» (4)
- Stor skillnad på Eriks och Joses räknestugor.» (4)
- Inte dom i början.. men på slutet var det kanon» (5 (mycket bra))
- bra med flera tillfällen till samma övning så att det går att passa in i schemat lättare...» (5 (mycket bra))
- Hade varit bra med lite mer tid för egen räkning samt frågor.» (5 (mycket bra))

10. Vad tyckte du om laborationerna?

42 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 8%
9 36%
12 48%
5 (mycket bra)»2 8%
Deltog ej»17

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- inte så klar formulerat vad som förväntas» (?)
- Kändes som lite luddiga uppgifter.» (2)
- svåra att komma igång med. man borde ha läst och förstått mer innan.» (2)
- Laborationer? Inlämningarna där emot var väl ok.» (3)
- Svåra, med en lite otydlig förklaring tyckte jag.» (3)
- de var bra, men som vanligt inser man först vid tentaplugget hur relevanta dom faktiskt var! behåll dem till nästa år (främst 2an, den första var visserligen lärorik men kanske lite enkel)» (4)
- Upg.1. var något luddig med vad man skulle göra (kanske var meningen?). Upg. 2 var toppen och man lärde sig mycket på att göra den!» (4)
- Ingen tid.» (Deltog ej)
- Hade vi laborationer?» (Deltog ej)

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

44 svarande

1 (Mycket liten)»2 4%
0 0%
13 29%
15 34%
5 (Mycket stor)»14 31%

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag lärde mig väldigt lite på föreläsningarna och räknestugorna. Det mesta lärde jag mig genom att läsa boken och anteckningar (som jag fick på föreläsningarna).» (3)
- Inte så svårt det mesta, men föreläsningarna gjorde det hela betydligt mer intressant och satte in det i sammanhang.» (3)
- Föreläsningarna en hel del, men också mycket på egen hand.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.94


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

44 svarande

Ja»0 0%
Nej»44 100%

Genomsnitt: 2

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

1 (För låg)»1 2%
5 11%
28 63%
9 20%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 3.09

- Gjorde ingenting på hela kursen, närvarade varken på föreläsningar eller räknade. Med 3 dagars plugg innan tentan fick jag 2p från 5a...» (1 (För låg))
- satte 2a, den skulle vara för låg i vilken annan läsperiod som helst, men nu var det skönt att den var låg» (2)
- För lite i jämförelse med andra kurser men det var just på grumd av de andra kurserna hade så mycket. Vore bättre att minska dem och öka denna något.» (2)
- Inte så svår matte, men man har ju att göra ändå, så den behöver ju inte bli svårare.» (3)
- Lagom, men något hög i de andra kurserna vilket gjorde att man inte hann plugga i kursen.» (3)
- Bra. Dock tung läsperiod vilket straffar alla roliga kurser.» (3)
- var lagom då vi också hade expfys» (3)
- relativt låg, men det är nödvändigt med tanke på hur löjligt hög arbetsbelastning de andra kurserna i F2 LP4 har.» (3)
- Den har varit det högst belastande kursen denna läsperioden och den som gav minst poäng, men sen är det en fysikkurs också... mycket arbete för lite poäng helt enkelt, vilket kanske var orsaken till att så många från kf struntade i att över huvud taget skriva tentan.» (4)
- Hög, men nu i efterhand känns det bra att ha kursen avklarad.» (4)
- Det är en svår kurs för Kfare» (5 (För hög))

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 23%
Mycket bra»24 55%
Har ej sökt samarbete»9 20%

Genomsnitt: 3.97

- Inte samarbetat med så många, men det har funkat bra.» (Ganska bra)
- Många i min bekantskapskrets valde att inte plugga statten så seriöst så det var inte alltid lätt att prata med folk om ev frågeställningar.» (Ganska bra)
- Dock blev det ej att jag sammarbetade med några fysiker. » (Mycket bra)
- läser om kursen så har inte behövt diskussion för dem flesta lösningarna...» (Har ej sökt samarbete)

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»16 37%
Mycket bra»15 34%
Har ej sökt hjälp»11 25%

Genomsnitt: 3.83

- Hade behövt ha fler tillfällen att ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Inte så jättemycket tid på övningarna. Men så utnyttjade jag inte tiden jag fick heller. så jag får väl skylla mig själv.» (Ganska bra)
- Snabba mailsvar i tentaveckan, uppskattas!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

16. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

44 svarande

1 (ej prisvärd)»4 11%
8 22%
12 34%
9 25%
5 (mycket prisvärd)»2 5%
Köpte inte boken»9

Genomsnitt: 2.91

- tycker att ni ska fundera på att trycka upp ett kompendium istället...billigare för oss och inte lika mycket att plöja igenom» (1 (ej prisvärd))
- Tror jag sammanlagt öppnat boken 2 gånger för att slå upp någonting. Hade lika gärna kunnat göras på wikipedia.» (1 (ej prisvärd))
- Det var svårt att vaska fram riktigt bra information ur boken, som jag upplevde som lite pratig.» (2)
- Har inte öppnat den många gånger» (2)
- Jag använde inte kurslitteraturen mer än att titta på de rekommenderade uppgifterna den första halvan av kursen. den andra halvan använde jag inte boken alls då jag tyckte att de rekommenderade uppgifterna inte representerade bra vad som sades på föreläsningarna, och för att det fanns bättre uppgifter att göra. Föreläsningarna var så bra och omfattande att läsning i boken kändes onödig och bara slösade tid. vilket kanske säger mer att föreläsningarna var bra än att boken var dålig...» (2)
- Väldigt pratig och dåliga (otydliga) definitioner.» (2)
- Tydligt var som var definitioner och satser. Stort plus. Annars läser jag inte så mycket.» (3)
- Köpte begagnat.» (3)
- Köpte begagnad men jag tycker personligen att kurslitteratur får kosta det den kostar :) så länge den är bra!» (3)
- Dyr men nödvändig. » (3)
- Boken var bra och var "lättläst" men var lite ensidig. Det finns ju vissa uttryck som kan definieras på två sätt och den här boken definierade dem bara på ett sätt.» (4)
- jag köpte inte boken, mycket för att den var dyr» (Köpte inte boken)
- (the Piratebay)» (Köpte inte boken)
- Lånade en annan på bibblan» (Köpte inte boken)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

1 (Mycket liten)»4 9%
6 13%
20 45%
9 20%
5 (Mycket stor)»5 11%

Genomsnitt: 3.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den var svår att hitta det man letade efter i, och uppgifterna var konstiga och det var jobbigt att man inte hade facit så jag visste inte om jag gjort rätt. Om jag hade haft mer tid hade jag kanske samarbetat mer med andra och disskuterat, men det fanns inte utrymme för det i mitt schema.» (1 (Mycket liten))
- Närmast obefintlig. » (1 (Mycket liten))
- Jag hade stor användning av brevidläsningsboken "Sant eller sannolikt" av Allan Gut.» (3)
- Långa förklaringar i boken som krävde att du hängt med på föreläsningar för att förstå.» (3)
- Köpte ej boken. Men använde mig av de gamla tentorna» (3)
- Boken och anteckningarna var mycket bra att ha men något måste vara fel på en kurs när man måste använda Wikipedia för att få ett klart svar vad ett uttryck betyder.» (4)
- som sagt, rekommenderade uppgifter första halvan av kursen. andra kursmaterial som övningstentor tyckte jag mer om.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.11


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

44 svarande

Ja»37 92%
Nej»3 7%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.07

- den "riktiga" hemsidan har inte uppdaterats någonting under kursens gång...» (Nej)
- hemsidan kunde ha uppdaterats lite mer, speciellt om man inte deltog på föreläsningarna var det svårt att veta om man skulle ta med tabeller och så till tentan. » (Nej)
- Jag tycker det hade varit bra om föreläsaren nämnt ngt om att bonusuppgifterna fanns.» (Nej)
- Labbarna undgick mig men jag tror att informationen hade funnits om jag tittat ordentligt.» (Vet ej)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Broman»
- Repetitionen på slutet»
- Upplägg på föreläsningarna och fusklappen på tentan.»
- labbarna»
- Fusklapparna»
- Erik Broman!»
- De välorganiserade föreläsningarna.»
- Inlämningsuppgifter»
- struktur och tempo på kursen funkar väldigt bra»
- Bra föreläsningar, många bra exempel.»
- Eriks charm»
- Erik Broman.»
- Otroligt bra lärare, vilket inte syns på min närvaro men det var endast pågrund av den låga nivån och hög arbetsbelastning i övrigt. »
- föreläsaren»
- Allt egentligen. bra avvägning.»
- upplägget, kanske få en tydligare övergång mellan statistik-delen och sannolikhetsteori-delen.»
- Föreläsaren = mycket bra»
- Föreläsaren.»
- Erik»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- José»
- inte så mkt berättande på föreläsningarna, eller kanske snarare: skit i att skriva upp ALLT på tavlan. det tar för mkt tid»
- inget speciellt»
- Ta bort räknestugorna och ha storgruppsövningar istället. Man borde få ha med BETA på tentan. En typ-uppgift på tentan är att man får en pdf som innehåller en okänd faktor C som man ska bestämma så man får en riktig pdf (alltså integralen ska bli 1). Dessa integraler är svåra utan tabellerna i BETA.»
- Inget»
-
- Fler räknade exempel på föreläsningarna.»
- överge kursboken och gör ett kompendium. detta skulle underlätta inlärning då det är många kurser den här perioden för både Kf och F.»
- lite mer "konsultationstid" där man kan räkna och ställa frågor»
- Lite mer tyngdpunkt på laborationerna, kanske göra dom obligatoriska?»
- Ta bort fusklappen, tog onödig tid att skriva, var väldigt hektisk läsperiod.»
- Facit till rekommenderade uppgifter behöver skapas! Boken är inte till någon hjälp alls om man kör fast.»
- mer räkneexempel på föreläningen. vet att det är tidspress så bara om det går att kräma in lite. »
- Föreläsning måndag eftermiddag. Jämförde mina anteckningar med mån e.m till ons. f.m och upptäckte att onsdags-anteckningarna var noggrant skrivna med färgmarkeringar etc, men mån e.m var mestadels kladdiga med blyerts.»
- Jag tycker att den här kursen borde få mer utrymme och vara mer i "F-standard" dvs utan KF-ettorna. Miljöfysiken borde ta mycket mindre tid så att man kan arbeta med den här kursen istället, vilken jag anser är mer väsentlig för vår utbildning. Höj standarden.»
- Mer tid för frågor.»
- Borde hitta en annan räkneövningsledare än Jose»

21. Övriga kommentarer

- Inget ont mot José, men han var helt enkelt inte lika säker som Erik.»
- Trevlig kurs»
- Rent matematiskt äe kursen svår för oss i Kf, bl.a. är det integralerna som spökar. Jag själv hade bra koll på teorin bakom, men tror inte jag lyckades visa det på tentan (tack vare mkt svåra matematiska uttryck för mig).»
- Grymt bra kurs!»
- Kändes tråkigt att den teoretiska nivån fick stå tillbaka för att vi inte läst tillräkligt med matte.»


Bonusuppgift 1

Uppgift 1 handlade om att undersöka centrala gränsvärdessatsen i MATLAB.

22. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift var?

44 svarande

1 (för lätt)»1 3%
5 18%
15 55%
6 22%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»17

Genomsnitt: 2.96

- man kunde göra den innan någon genomgång av ämnet.» (2)
- Tyckte den var lätt...fast fick bara 1 p..? Aja men det va väl gött.» (3)
- Vettig och ger förståelse för CLT» (3)
- förstod inte bara hur man skulle skapa sin egen fördelning» (3)
- Eftersom man inte gjorde matlab för annat i kursen var det trevligt att i alla fall få försöka» (3)
- försökte göra labben men lyckades aldrig förstå varken vad jag hade gjort eller vad som skulle göras.» (4)
- Började på den men lämnade inte in den.» (Gjorde ej labben)
- Jag visste inte hur jag skulle hitta information för att kunna lära mig det som jag kände att jag inte förstod. Gjorde därför inte labben.» (Gjorde ej labben)

23. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

44 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»2 7%
5 18%
7 25%
10 37%
5 (högt inlärningsvärde)»3 11%
Gjorde ej labben»17

Genomsnitt: 3.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gav bra förståelse för CLT och gränsvärden.» (4)
- Den var mycket viktig för min inlärning. Hade inte räknat en uppgift matstat innan så man började få lite grepp om de enklaste grejerna.» (4)

24. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

41 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 8%
5 21%
11 47%
4 17%
5 (mycket nöjd)»1 4%
Gjorde ej labben»18

Genomsnitt: 2.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Sökte ingen handledning» (?)
- Tycker att det inte var någon direkt handledning på inlämmningsuppgifterna men om man hade sökt hjälp, vilket jag inte gjorde, så tror jag den hade varit bra.» (1 (inte alls nöjd))
- Handledning?» (2)
- Handledning? Var säkert bra om man bad om det.» (3)
- Fick ingen handledning, vilket inte heller behövdes.» (3)
- Fick ingen handledning.» (Gjorde ej labben)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.08


Bonusuppgift 2

Uppgift 2 handlade om göra en statistisk undersökning och utföra hypotestest samt parameterskattning.

25. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgiften var?

43 svarande

1 (för lätt)»0 0%
5 20%
14 56%
6 24%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»18

Genomsnitt: 3.04

- inte tydlilg formulerat» (?)
- Kan inte påstå att den var svår men jag fick inte full pott heller.» (2)
- Lite mekig.» (3)
- Hann inte pga andra kurser...» (Gjorde ej labben)

26. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

44 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 3%
4 15%
6 23%
8 30%
5 (högt inlärningsvärde)»7 26%
Gjorde ej labben»18

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

27. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

41 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 9%
4 18%
10 45%
2 9%
5 (mycket nöjd)»4 18%
Gjorde ej labben»19

Genomsnitt: 3.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Sökte ingen handledning» (?)
- Samma som tidigare kommentar om inlämninsuppgiten.» (1 (inte alls nöjd))
- Jag fick som tur en chans att ställa lite frågor annars hade det varit svårt!» (2)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.37


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.66
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från