ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering VA-teknik, LBT345

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-29 - 2010-06-29
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: mia bondelind»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Byggingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

44 svarande

Högst 15 timmar»19 43%
Cirka 20 timmar»11 25%
Cirka 25 timmar»8 18%
Cirka 30 timmar»4 9%
Minst 35 timmar»2 4%

Genomsnitt: 2.06

- En konstruktionsuppgift med delinlämningar tror jag skulle höja deltagandet.» (Högst 15 timmar)
- Vilket var för lite, men med tre kurser och tre tentor var någon kurs tvungen att bli lidande. Det blev denna eftersom jag fann den minst intressant. » (Högst 15 timmar)
- Egentligen klart mindre.» (Högst 15 timmar)
- Fokuserat mot slutet men innan dess inte mer än femton timmar per vecka. » (Högst 15 timmar)
- omöjligt att säga. högst 15 h de första veckorna. Mycket mycket mer de sista. » (Cirka 20 timmar)
- Ingen aning...» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

44 svarande

0%»0 0%
25%»4 9%
50%»2 4%
75%»14 31%
100%»24 54%

Genomsnitt: 4.31

- Mycket konstiga föreläsningar med gäster som pratade om samma sak» (50%)
- Jag läser denna kurs för andra gången eftersom jag missade tentan förra året och har gått på så många föreläsningar som jag har kunnat. Vissa tider har krockat med andra kurser» (75%)
- Jag missade första veckan. Annars har allt kännts nyttigt och bra» (75%)
- Räknestugorna prioriterades bort lite, om dessa hade haft ett tydligare upplägg hade jag även gått på dem.» (75%)
- Närmre 100 än 75» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

44 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 29%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»23 52%

Genomsnitt: 2.9

- Eftersom jag missade första veckan. Dock tycker jag att det kan vara tydligare, att man kan utgå från målen tydligt i undervisningen. Till exempekl gorde Steffen väldigt bra att han i början av varje föeläsning skrev upp vad han skulle behandla under dagen. Detta skulle således enkelt kunna hänvisas till lärandemålen. » (Jag har inte sett/läst målen)
- brukar ej läsa målen så noggrant.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»35 97%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- se ovan» (?)
- Det är en välfylld kurs med mycke kunskap på bara 6 hp» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 22%
Ja, i hög grad»27 75%
Har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.8

- se ovan. Dock tycker jag tentan var för lätt. Teorifrågorna var bra men räkneuppgifterna för lätta.» (?)
- om ni menar examinationen i form av tentan? Jag tycker att tentan var för omfattande. Jag gick när det var fem minuter kvar och då hade jag bara räknat 3/4. Det var fler än tio pers som satt kvar i den salen som jag skrev i när jag gick.... Jag skulle vilka att man utökade tiden på tentan med en timme för att man ska ha en rimlig chans att räkna allt utan att vara stressad. » (I viss utsträckning)
- Låg ambition för att alla studenter skulle klara av kursen.» (I viss utsträckning)
- Den testade delar av det man lärt sig men var kanske lite av en marängtenta» (I viss utsträckning)
- Svårighetsgraden på föreläsningarna och på övningarna i bla övningsboken ligger på en mycket lägre nivå än tentan....» (I viss utsträckning)
- En bra tenta, och relevanta labbar när man ser tillbaka på dem (även om det var ibland var svårt att förstå syftet när man gjorde dem)» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»6 13%
Ganska stor»20 45%
Mycket stor»16 36%

Genomsnitt: 3.13

- Föredrar att lära mig på egen hand genom att läsa kurslitteraturen.» (Ganska liten)
- Jag hade nog sett mer teori och lite färre räkneövningar. Eller räkneövningar där teorin kring räkningen förklarades bättre.» (Ganska liten)
- Mias räknelektioner har varit väldigt bra. » (Ganska stor)
- i hydraulikdelen har föreläsningar och räkneövningar varit den största inlärningskällan. För resten av kursen har litteraturen krävts eftersom föreläsningar saknats.» (Ganska stor)
- Höj svårighetsgraden om tentan ska bli mycket svårare.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

44 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 13%
Ganska stor»26 59%
Mycket stor»12 27%

Genomsnitt: 3.13

- Provtrycket var väldigt opedagogiskt» (Ganska liten)
- Hade varit bra med lösningar till de uppgifter som inte gåtts igenom på tavlan i övningsboken.» (Ganska stor)
- Kompendiet användes inte så mycket under kursen, men detta kan komma av att det var ett provtryck. Man kanske kunde lägga mer tyngd på teori? » (Ganska stor)
- Använd ett annat övningshäfte.» (Ganska stor)
- Det var trevligt med lite "läsa". Ger en bredare förståelse.» (Ganska stor)
- Exempelsamlingen med övningsuppgifter var bra och likaså boken. Kompendiet läste jag inte så mycket i, det mesta som stod där hade vi redan gått igenom på föreläsningar.» (Ganska stor)
- Skulle vara bättre att » (Ganska stor)
- Därav inte sagt att kurslitteraturen har varit bra. Både böckerna var röriga och använda ofta onödigt många tunga fakta termer, vilket gjorde texten väldigt svårläst. Varför finns det inte en teckenförklaring/enhetsförklaring direkt under alla formler i hydraulikboken? Det hade underlättat betydligt! Jag hade också sätt att någon gjorde bättre och tydligare bilder till exempelsamlingen. Ibland var det svårt att se vad de föreställde, ibland gick de inte alls att koppla ihop med verkligheten... » (Mycket stor)
- Övningsboken är bra! Dock så hade jag den gamla Hydralikboken, vilket försvårade arbetet något. Den nya boken är tydligare och nu i efterhand hade jag prioriterat att köpa dem! Kanske något att rekommendera till dem som läser kursen nästa år??» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»15 34%
Mycket bra»28 63%

Genomsnitt: 3.61

- Själva hemsidan är något ostrukturerad tyvärr. + till Mia som hållt ihop allt!» (Ganska dåligt)
- Vissa lösningar kunde kommit upp snabbare o även fler lösningar. » (Mycket bra)
- Mia hade jättebra upplägg och ordning och reda!» (Mycket bra)
- Så fort man lärde sig att viktig information ibland hamnade som ett meddelande på första sidan.» (Mycket bra)
- Mycket bra uppdateringar av Mia!» (Mycket bra)
- Bra utlagda exempel.» (Mycket bra)
- mia var grym på att lägga upp information!» (Mycket bra)

9. Har föreläsningarna i Hydraulik varit intressanta och meningsfulla?

44 svarande

Inte alls»3 7%
Delvis»10 23%
Tillfredsställande»18 42%
I hög grad»11 26%
Ingen åsikt/ej närvarande»2

Genomsnitt: 2.88

- Mia borde ta över kursen. Många gånger hade Mias genomgångar räckt. Steffen kunde ibland bli väldigt rörig och det var svårt att hänga med om man samtidigt ville anteckna. » (Inte alls)
- Kändes som om det var lite för många olika föreläsare och att de olika föreläsarna ofta upprepade vad tidigare föreläsare hade sagt. Vi var många som hade svårigheter att se vad Steffen skrev på tavlan och även i lösningarna till hemuppgifterna.» (Delvis)
- Två av gästföreläsningarna var nästan likadana och handlade om samma sak som studiebesöket. Mer variation.» (Delvis)
- Vad jag har förstått så är det en bit ifrån våra huvudämnen, men bra att ha ett hum om... jag har inget ont att säga om hydralik, det är alltid trevligt med ny kunskap.» (Tillfredsställande)
- Både steffen och mia jättebra på att föreläsa tycker jag, men undrar hur samarbetet varit. Ibland har det känts som att den ena pratat om något liknande under föreläsningen innan.» (Tillfredsställande)
- kunde lika gärna bara haft lösningarna på några uppgifter. var väldigt mycket föreläsningar med lösning av tal. man behövde ju lösningarna sen när man räkna, men genomgångarna i sig var inte alltid jättegivande. hälften hade räckt!» (Tillfredsställande)
- Bra med mycket räkning!!» (I hög grad)

10. Har föreläsningarna i VA-teknik varit intressanta och meningsfulla?

44 svarande

Inte alls»2 4%
Delvis»14 33%
Tillfredsställande»19 45%
I hög grad»7 16%
Ingen åsikt/ej närvarande»2

Genomsnitt: 2.73

- Oordning. Två föreläsningar handlade om samma sak. Under en annan hänvisade föreläsaren konstant till kompendiet utan att ta upp själva innehållet: en ny power point, "Det här står i kompendiet", en ny power point... HELT MENLÖST! Det var väldigt oklart om det som sas på föreläsningarna var bonus eller sånt som var viktigt för tentamen. Kände föreläsarna till våra kursmål? Finns det någon som talar om vad de borde prata om? Det är jättekul med gästföreläsare... men de blir just oftast bara gästföreläsare. Och räknar man bort dem, har vi egentligen inte haft några teoriföreläsningar alls. Vilket kan anses lite lustigt med tanke på att nästan halva kursen består av teori...» (Inte alls)
- Kändes som om det var lite för många olika föreläsare och att de olika föreläsarna ofta upprepade vad tidigare föreläsare hade sagt. Vi var många som hade svårigheter att se vad Steffen skrev på tavlan och även i lösningarna till hemuppgifterna.» (Delvis)
- Mycket upprepningar.» (Delvis)
- mycket repeterades, men i övrigt intressant med gästföreläsare. » (Delvis)
- Mycket upprepning vad gäller dricksvatten då vi hade först studiebesök sen två gästföreläsare som pratade om nästan samma saker som de sagt på studiebesöket. Tyckte synd om föreläsarna då många gick i rasten och salen nästan blev tom.» (Delvis)
- Kändes lite onödigt att höra om dricksvattenrening vid upp till tre tillfällen..» (Tillfredsställande)
- Lite för lika gästföreläsningar. vissa var bättre än andra. Men säkert hört om kallebäcks källa fyra gånger och historian bakom VA, iofs bra så att det verkligen sätter sig men ni förstår. Helt enkelt många som inte vetat vad de föregående föreläsarna har pratat om.» (Tillfredsställande)
- Vissa gästföreläsare pratade om liknande saker, vilket är svårt att förutse då de kommer från olika ställen.» (Tillfredsställande)
- Meningsfulla för mig har jag märkt då jag har praktikplats inom mark och anläggning i sommar.» (I hög grad)

11. Har räknedemonstrationerna varit intressanta och meningsfulla?

44 svarande

Inte alls»1 2%
Delvis»5 11%
Tillfredsställande»16 37%
I hög grad»21 48%
Ingen åsikt/ej närvarande»1

Genomsnitt: 3.32

- enformiga» (Delvis)
- Har gått alldeles för fort.» (Delvis)
- kommentar ovan. (fråga 9)» (Delvis)
- Ibland för snabbt och med små utrymmen för frågor» (Tillfredsställande)
- Dom har gått antingen slarvigt (skriftligt) eller lite för fort fram. Kunde som sagt förklarats lite mer.» (Tillfredsställande)
- Mia är jätte duktig. Jag tycker du gör strukturerade räkne övningar som är tydliga och lätta att förstå.... » (I hög grad)
- Mias upplägg var jättebra och man hängde med utan problem!» (I hög grad)
- Mia gjorde ett fantastiskt jobb. Ordentligt, strukturerat och hon är väldigt bra på att förklara. Toppen!» (I hög grad)
- Absolut, men kanske det vore bättre med färre moment och en högre svårighetsgrad.» (I hög grad)
- De viktigaste momenten tycker jag, det var det man lärde sig något på..» (I hög grad)

12. Har räknestugorna varit intressanta och meningsfulla?

44 svarande

Inte alls»0 0%
Delvis»10 38%
Tillfredsställande»9 34%
I hög grad»7 26%
Ingen åsikt/ej närvarande»18

Genomsnitt: 2.88

- Det hade passat mig bättre om de var lite mer "uppstyrda" med genomgång på tavlan istället för att man får jaga hjälp...» (Delvis)
- Har dock bara vart där 2 gånger. Men tycker det är bra med dessa.» (I hög grad)

13. Har laborationerna varit intressanta och meningsfulla?

44 svarande

Inte alls»4 9%
Delvis»9 20%
Tillfredsställande»16 36%
I hög grad»15 34%
Ingen åsikt/ej närvarande»0

Genomsnitt: 2.95

- lite tid och mycket stressande och gav tyvärr inte så mycket» (Inte alls)
- Kanske meningsfulla, men inte intressanta.. beror väl på hur intresserad man är av kursen, vilket jag inte direkt var.» (Inte alls)
- intressanta men ganska oorganiserade i många fall tyvärr.» (Delvis)
- En del kändes lite för "basic".» (Delvis)
- Lite kort om tid» (Delvis)
- Handledarna var otroligt hjälpsamma. Vissa laborationer kändes mer meningsfulla än andra. Ibland var det på gränsen till lekstuga. Och det är ofta svårt att koppla ihop laborationer, verklighet och teori från föreläsningar. » (Tillfredsställande)
- Tycker labben där man såg vattensprång, (ja hela den där "orange makapären" och allt i den labbomgången var väldigt intressanta saker. » (Tillfredsställande)
- Bra labbar.» (Tillfredsställande)
- Jag tyker egentligen inte så mycket om att labba, men å andra sidan tycker jag att det ger en väldigt bra förståelse när man ser det i action.» (I hög grad)
- Speciellt i efterhand när man ser tillbaka och börjar förstå!» (I hög grad)

14. Har studiebesöket varit intressant och meningsfullt?

44 svarande

Inte alls»3 7%
Delvis»7 17%
Tillfredsställande»15 36%
I hög grad»16 39%
Ingen åsikt/ej närvarande»3

Genomsnitt: 3.07

- Kändes som ett studiebesök på mellanstadiet. Att vi fick åka ut där 2 gånger känndes dumt.» (Inte alls)
- Jag tycker det var trevligt» (Tillfredsställande)
- Var mycket intressant! Lite jobbigt att laborationen inte var i samband med själva besöket. Fanns det inga möjligheter att ordna med buss? » (I hög grad)
- Det var synd att det inte blev något besök på Ryaverket. Det var bra med en liten uppgift innan besöket för att höja intresset. » (I hög grad)
- var tyvärr sjuk under detta tillfället.» (Ingen åsikt/ej närvarande)

15. Är det något av momenten nedan du vill ha fler eller färre tillfällen av?

44 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Fler föreläsningar»3 6%
Färre föreläsningar»4 9%
Fler räknedemonstrationer»10 22%
Färre räknedemonstrationer»3 6%
Fler räknestugor»8 18%
Färre räknestugor»0 0%
Fler laborationer»3 6%
Färre laborationer»4 9%
Fler studiebesök»10 22%
Färre studiebesök»3 6%
Fördelningen är bra som den är nu»16 36%

- Tycker generellt att det är bra men för min del kunde man tagit längre tid på sig på labben vid lackarebäck.» (Fler laborationer, Fördelningen är bra som den är nu)


Arbetsklimat

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

44 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»17 38%
Mycket bra»16 36%
Har ej sökt hjälp»9 20%

Genomsnitt: 3.72

- Kunde som sagt varit bra med fler räknestugor.» (Ganska bra)
- Det kunde vara lite svårt att få tag i någon under tentaveckan då man satt och pluggade själv, annars bra.» (Ganska bra)
- Har inte frågat så mycket men känts bra.» (Mycket bra)

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 25%
Mycket bra»30 68%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.81

18. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»33 75%
Hög»11 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.25

19. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

44 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 29%
Hög»19 43%
För hög»12 27%

Genomsnitt: 3.97

- Något hög kring tentaperioden då tentorna låg för tätt» (Lagom)
- Arbetsbelastningen upplevdes lite skev i förhållande till mängden poäng i respektive kurs. Produktionen (7,5) kändes mer som 3,0. Matten (3,0) kändes mer som 6,0 och VA (6,0) kändes mer som 7,5. » (Hög)
- Det är för mycket med tre tentor under tentaveckan!» (Hög)
- Tentorna låg för tätt» (Hög)
- mycket med 3 tentor. stressigt. men det gick. » (Hög)
- Då vi hade tre tentor» (Hög)
- Tre tentor kändes mycket.» (För hög)
- Denna terminen hade vi tre kurser, varav vi hade tenta i samtliga ämnen. Det är jobbigt i vanliga fall med bara två. Någon av kurserna blir lidande, i mitt fall var det denna. » (För hög)
- Dålig planering att lägga tre kurser med tentor i samma period.» (För hög)
- 3 tentor på 5 dagar var alldeles för jobbbigt» (För hög)
- Tre tentor på en vecka var för mycket... speciellt då en "tre" poängs statistikkurs tog allt för mycket av tiden.» (För hög)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

44 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 6%
Godkänt»7 15%
Gott»24 54%
Mycket gott»10 22%

Genomsnitt: 3.93

- Intressant» (Gott)
- Jag skulle gärna haft lite mer disskusion om vattensprång och allmänt när vattnet går från super till sub, sub till super. Pratade en del om det men kändes inte som att allt fastnade, kanske byta ut en gästföreläsare och prata om detta vid någon labb.» (Gott)
- Tyckte inte den var så rolig, men alla tycker ju olika.. däremot tycker jag att den var bra att ha läst!» (Gott)
- Roligare än förväntat!» (Mycket gott)
- Engagerade lärare, bra upplägg. » (Mycket gott)

21. Hur tycker du fördelningen mellan momenten Hydraulik/VA-teknik är i kursen idag?

43 svarande

Bra, som det är»31 72%
Borde vara lite mer VA-teknik»4 9%
Borde vara mycket mer VA-teknik»3 6%
Borde vara lite mer hydraulik»5 11%
Borde vara mycket mer hydraulik»0 0%

Genomsnitt: 1.58

- Inte tänkt på» (Bra, som det är)
- har inte ens märkt av någon fördelning, fattade nog inte vad som var vad.. :/» (Bra, som det är)
- Som nämnt tidigare tycker jag att teori-delen av föreläsningarna måste skärpas till ordentligt till nästa år. Men hade bara föreläsningarna varit av mer vettig karaktär så skulle fördelningen varit helt okej. » (Borde vara mycket mer VA-teknik)
- Bättre föreläsningar om grundläggande förklaringar till hur VA-system tillkommit, används, fungerar, förväntas utvecklas, dimensioneras med hänsyn tagen till ekonomi (reella exempel?). Ämnet bör även sammankopplas med exempelvis samhällsplanering för en vidare förståelse.» (Borde vara mycket mer VA-teknik)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?*

- fvf»
- Räknestugorna»
- Mias räknelektioner o räknestugor. Var väldigt bra. »
- ...»
- »
- Räknestugor, Bra nivå på tentan»
- studiebesöket»
- Variationen i arbets uppgifter, föreläsningar, räkne demostrationer, labar, studiebesök och räkne stugor.»
- genomgång av uppgifter på tentan»
- Laborationerna»
- Studiebesök, räknestugor.»
- Mia»
- Kul med labbar»
- Steffen»
- Studiebesöket med laborationen, och alla laborationer. De gör att man måste tänka själv på vad som händer»
- Undervisningsformen på hydraulikdelen med teorigenomgång och sedan räkning på tavlan, det fungerade mycket bra.»
- Studiebesök på lacckarebäck. »
- xxx»
- Den nya kursboken och Steffens bok.»
- Studiebesök och labb »
-
- Hydraliken»
- Labbar»
- ...»
- Alla gästföreläsare var roligt.»
- labbarna»
- Hydraulik boken och lärarinnan.»
- bra mix av olika föreläsare!»
- Mias goda administration, Steffens föreläsningar»
- laborationer»
- räknandet»
-
- Laborationerna»
- Tycker kursen som helhet är mycket bra!»
- De bra räknedemonstrationerna och labbarna.»
-
- studiebesök, räknestugor»
- Studiebesök»
- Boken kanske»
-
- Räknestugorna»
- laborationerna och studiebesök»
- Räknestugor, laborationer och studiebesök »
- Studiebesöket, lär sig mycket då man ser hur det ser ut i verkligheten.»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?*

- Fler studiebesök. Även avloppsrening.»
- Testa att köra en dimensioneringsuppgift som berör alla delområden»
- »
- ...»
- »
- Bättre kompendie, färre laborationer då de inte var så lärorika»
- släng ut steffen, han har gjort sitt i en undervisningssal. glömmer för mycket, har dålig koll, pratar ibland otydlig och skriver som en kratta.»
- en time till på tentan eller mindre omfattande uppgifter. »
- färre genomgångar om dricksvattenrening»
- Vet ej»
- Färre föreläsare och ett bättre samspel dem emellan så det inte blir så mycket upprepningar.»
- Teorin och böckerna. »
- Vissa gästföreläsningar kändes lite onödiga»
- Verklighetsförankringen»
- kanske lite mer uppstyrt på laborationerna då man fick stå å vänta på att folk skulle bli klara med laborationerna»
- Upplägget med gästföreläsare, ganska oklart vad vi kan få för framtida yrke inom VA.»
- Studiebesök på ryaverket. »
- Mia och steffen(om steffen är kvar)kan ju prata igenom sina föreläsningar så att dom inte pratar om samma saker/räknar samma uppgifter. lika gästföreläsarna pratade om samma sak om och om igen.»
- Övningsboken, inga tillräckligt svåra uppgifter i jämförelse med tentan. »
- Detta kan det vara en väldigt personlig åsikt från mig beroende på min situtaion, men jag funderar på om inte 12 p var en för hög godkänt-gräns när det endast var 4 räkneuppgifter. Kändes som man inte hade råd med slavfel...»
-
- Nytt kompendie, Steffens handstil på tavlan»
- Färre gästföreläsare, eller att de är mer medvetna om vad föregående pratat om.»
- ...»
- nöjd som det är.»
- studiebesöket på kallebäck och mer räkningar på tavlan»
- Bättre bok eller material för teori delen.»
- Rekommendera den nya hydralikboken!»
- Inget»
- lägg till en konstruktionsuppgift som ska lämnas in»
- 3 snarlika föreläsningar om lackarebäck och VA-teknik känns mycket överflödigt»
-
- Bättre kommunikation bland föreläsarna, så vi inte får för mycket upprepad undervisning. »
-
- Han som hade hydraulik-föreläsningarna skrev väldigt otydligt, det gick inte att läsa från dom bakre raderna.»
-
- färre labbar»
- Se till så att Mia och Steffen inte pratar om samma saker»
- Tråkiga beräknings föreläsningar som att läsa i boken. »
-
- Ingenting»
- färre hydrialik-genomgångar»
- Upplägget på de sista delarna, dvs. kanalströmning och grundvattenströmning. Rörströmning och hydraulik fick alldeles för stort utrymme!»
- Bättre samordnat med gästföreläsare så att dem slipper upprepa varandra.»

24. Övriga kommentarer

- Upplägget av kursen har känts förvirrat. Vem var Tomas? Var det meningen att han bara skulle komma inspringande och säga något förvirrande och kort om rationella metoden strax före tentan och inte finnas med mer i kursen? Ambitionsnivån på tentan kändes något låg, har tidigare studenter så fullkomligt struntat i kursen att resultaten varit så låga?»
- Intressant kurs.»


Utvärdering av Provisoriskt kompendium i VA-teknik

För att skapa ett så användbart undervisningsmaterial i VA-teknik som möjligt är författaren Viveka Lidström mycket intresserad av att veta vad du tyckt om det provtryck av kompendiet som använts i kursen.

25. Hur är tillgängligheten av materialet (är det lättläst eller inte)?

44 svarande

Dålig»2 5%
Mindre bra»7 18%
Godkänd»6 15%
Bra»16 42%
Mycket bra»7 18%
Inte läst kompendiet»6

Genomsnitt: 3.5

- Rent språkligt men även faktamässigt har kompendiet känts som ett gymnasiearbete, en 15-åring som suttit och klippt och klistrat från olika källor utan att egentligen ha någon grundläggande kunskap i ämnet. En del avsnitt behandlas ytterst ytligt samtidigt som andra (kanske mindre intressanta) kapitel blir oerhört djupgående.» (Dålig)
- Men tyvärr används facktermer utan att förklaras. När jag läste kompendiet fick jag ha wikipedia bredvid mig för att förstå vad jag läste. Det är inte helt självklart vad ett magasin, recipient, akvifer eller reservoar är när man aldrig läst något som har med VA-teknik innan. Och de förklaringar som fanns i kompendiet var inte alltid tillfredsställande. » (Mindre bra)
- Är ganska svårt att läsa när det står Provtryck över hela sidorna.» (Mindre bra)
- Bra att det var en del bilder som beskriver, fastnar i minnet mycket bättre när det handlar om såna här saker.» (Bra)
- Jag hade ett kompendie från året innan men ungefär samma innehåll » (Inte läst kompendiet)

26. Vad tycker du om faktanivån?

44 svarande

Lätt»4 10%
Lagom»30 78%
Svår»3 7%
Ingen åsikt»1 2%
Inte läst kompendiet»6

Genomsnitt: 2.02

- Kunde ibland upplevas som lätt och att den kanske kunde kompakteras. » (Lätt)
- Lätt om det är positivt, förstår inte frågan riktigt.» (Lätt)
- Faktanivån uppfattas som bristande. Författaren kan antas vara forskare inom något område av VA-teknik men utan verkligt bred kunskap inom området.» (Lagom)
- Det var lättskrivet, och lagom för att tycka det är intressant att läsa» (Lagom)
- En del upprepningar på vissa saker, kommer inte ihåg några nu men kändes så ibland när jag läste.» (Lagom)
- för mycket kemi och tabeller för oss. kan vara bra för andra program. » (Lagom)

27. Vad tycker du om strukturen på boken?

Vänligen bortse från att det stått provtryck på varje sida.

44 svarande

Otydlig»6 15%
Tydlig»22 57%
Mycket tydlig»7 18%
Ingen åsikt»3 7%
Inte läst kompendiet»6

Genomsnitt: 2.18

- Ofta var man tvungen att komma ihåg kapitelrubriken för att komma ihåg vad kapitlet egentligen handlade om. Detta gjorde att kompendiet ofta kändes ostrukturerat. Kapitel flöt in i varandra i en salig oordning. Mycket upprepades. Många felstavningar och meningsbyggnads fel, som gjorde det svårare att läsa. Kompendiet kändes riktigt ofärdigt. » (Otydlig)
- Horribel» (Otydlig)
- ibland saknas relevans mellan ord och bild, då många bilder är hämtade från andra källor» (Otydlig)
- En heldel stavfel och bokstäver som saknas lite här och där.» (Tydlig)
- Kan tycka att det var en hel del upprepningar dock.» (Mycket tydlig)
- Bra innehällsföteckning där man närmast kan slå upp det man letar efter» (Mycket tydlig)
- Lite upprepning » (Mycket tydlig)
- Eftersom det var ett provtryck var det svårt att se ordentligt på vissa bilder men antar att det kommer förändras.» (Ingen åsikt)

28. Tror du att du kan använda boken i ett framtida arbetsliv (förutsatt att du arbetar med VA-frågor)?

42 svarande

Ja»23 62%
Nej»14 37%
Inte läst kompendiet»5

Genomsnitt: 1.37

- Kanske» (?)
- Tänker ändå boken som väldigt grundläggande och mer passande för mer ovetande inom ämnet, men snuddar man bara på VA-tekniken är det nog passande» (Ja)
- Möjligtvis. Kanske något för bred och för lite ingående för att använda senare i jobbet. Kanske har fel.» (Ja)
- Nödvändig sammanfattning av mycket material» (Ja)
- Lite tungarbetad ändå» (Ja)
- Kändes för "basic". Om man arbetar med VA-frågor så bör man väl ha en djupare förståelse än den som fanns att finna i boken?!» (Nej)
- Kvalitén var inte tillräckligt bra. Samma fakta kan jag hitta på internet eller i andra böcker, men bättre förklarat och med tydligare bilder. » (Nej)
- Lite för generell» (Nej)
- Jag tror att man behöver en bok med "högre nivå" på innehållet för att kunna använda den i arbetslivet.» (Nej)
- Jag tror att jag kommer att läsa boken igen i så fall men inte att det är en bok jag kommer att ha som "bibel". » (Nej)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från