ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Säkerhetskommunikation på engelska, FSP075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-19 - 2010-09-19
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»16 84%
Cirka 20 timmar»1 5%
Cirka 25 timmar»1 5%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 1.36

- Känns som att tre föreläsningar/övningstillfällen hade kunnat utökas till det dubbla och använda fraser som även kan användas ombord i säkerhetskommunikationen» (Högst 15 timmar)
- 0 timmar, har inte fått något att funka» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»1 5%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»18 94%

Genomsnitt: 4.84

- Jag tillgodoränade mig kursen men skulle göra radio medical biten» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 47%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 42%

Genomsnitt: 3.21

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 16%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»8 42%
Ja, i hög grad»9 47%
Vet ej/har inte examinerats än»1 5%

Genomsnitt: 2.52

- Examinationen var ganska enkel. Kursen måste ju inte nödvändigtvis vara svår, men alla tillfällen var ju obligatoriska för undervisningen och dom var ganska få och korta. Kanske kunde dessa vara fler och längre. Jag hörde av en som gått Klass 7 att dom hade längre sessioner när dom tog kursen. Övning ger färdighet :)» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»6 31%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»5 26%

Genomsnitt: 2.73

- Kunde gärna varit flera lektioner» (Ganska liten)
- Önskar mer labbtid med att öva talet, Mareng, hemprogrammet, spelar ej in.» (Ganska stor)
- Mar Eng som vi jobbat med hemma var lite segt men bra om man tog sig tid med det.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»4 21%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»6 31%

Genomsnitt: 2.78

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»10 55%

Genomsnitt: 3.5

- Bra info. Allt var tydligt. Ev enda missen jag hörde var att någon i klassen fick höra på examinationsdagen att det var en 100 procents tenta och jag tror att han missförstod det. Som jag förstod det så ska man väl ha 100 procents förståelse, så klart. Men att tentan skulle vara 100 procent kan jag inte dra mig till minnes.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»6 31%
Har ej sökt hjälp»6 31%

Genomsnitt: 3.84

- Gerd viste ej svar på frågorn och hänvisa till carl som ej svara på frågor?!?!?» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt samarbete»4 21%

Genomsnitt: 4.1

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»4 21%
Låg»6 31%
Lagom»9 47%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.26

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»2 10%
Låg»3 15%
Lagom»6 31%
Hög»7 36%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.1


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»1 5%
Godkänt»8 42%
Gott»9 47%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.31

- helt onödig kurs så länge den är i detta format!!!.» (Mycket dåligt)
- Känns som en lite onödig kurs. Dom engelska ord/fraser kunde man "bakat" in i respektive ämne. Engelska metrologifraser kunde man ha haft i metrologikursen, medecinfraserna i Basic saftey osv.» (Godkänt)
- Tycker som sagt att fler "typfraser"(som kanske nödkommunikation ombord) borde tas upp, kanske lägga till ett/två/tre övningstillfällen, tre stycken kändes inte nog.» (Gott)
- Allt bra förutom inrapportering till Ladok. Hade examinationen 17 maj, har ännu ej fått resultatet (9 juni)» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gerd»
- Programmet vi använde, med massor av ord och fraser, tycker jag var väldigt bra. »
- Övningstillfällena.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer tid i labb att spela in o lyssna till egna uttryck.»
- information, tillgängliga lärare, tiden(genomstressade lektioner med jadajada jada inehåll)»
- Gärna fler tillfällen att få sitta m Lingus. Jättebra program, kan det ej delas ut så man får tillgång hemifrån?»
- Ev utöka tid och obligatoriska moment längs med vägen.»

16. Övriga kommentarer

- onödig kurs, ej lärm mig något. vet ej om dennna kurs ska var ett sammarbete med roc för det verkar i så fall ej fungera eftersom de ej kommunicewrar med varandra»


Kursutvärderingssystem från